İlkay, bir alıntı ekledi.
1 saat önce · Kitabı okuyor

Eğer istersek, varsayımlar alanında dilediğimiz gibi, at koşturabiliriz. Başıboş bir ilkbahar rüzgarının savurduğu kanatlı bir tohum gibi köksüz.
Öte yandan da, aynı zamanda, rastlantı diye bir şeyin varlığını yadsıyabilir, bilmezden gelebiliriz. Olan olmuştur, olacak olan da besbelli olacaktır, işte böyle, sürüp gidebilir. Başka bir deyimle, arkamızdaki "her şey" ile önümüzdeki "sıfır" arasında sıkıştırılmış olduğumuzdan, bizimkisi, içinde ne rastlantıya, ne olanağa yer verilen, geçici bir varoluştur.
Bununla birlikte, günlük uygulamada, bu iki yorum arasındaki ayrım hiç önemsenmez niteliktedir. Bir bakıma aynı yiyeceğe iki ayrı ad vermek gibi (örneğin, çeşitli yorumların birbiriyle karşılaştırılması) bir dırum denebilir buna.

Yaban Koyununun İzinde, Haruki Murakami (Sayfa 77 - Doğan Kitap)Yaban Koyununun İzinde, Haruki Murakami (Sayfa 77 - Doğan Kitap)
İlkay, bir alıntı ekledi.
1 saat önce · Kitabı okuyor

"Çünkü söylenmemiş bir amacın gölgeleri, Şimdi kat kat doldurmakta günlerimizi. " Bir şiirin dizeleri ansızın ağzımdan çıkıvermişti.

Yaban Koyununun İzinde, Haruki Murakami (Sayfa 62 - Doğan Kitap)Yaban Koyununun İzinde, Haruki Murakami (Sayfa 62 - Doğan Kitap)
İlkay, bir alıntı ekledi.
1 saat önce · Kitabı okuyor

Kimi şeyler unutulur, kimi şeyler kaybolur, kimi şeyler ölür. Ama buna gene de facia denemezdi.

Yaban Koyununun İzinde, Haruki Murakami (Sayfa 31 - Doğan Kitap)Yaban Koyununun İzinde, Haruki Murakami (Sayfa 31 - Doğan Kitap)
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 18 Mar 23:51 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sosyalist bir sanatçının da yaptığı şeyler için mücadele etmesinin,
inandığı şeyler uğruna gayret göstermesinin normal olduğu düşün-
cesinde benimle hemfikir misiniz?
Bundan hiç şüphem yok. Öyle bir sanatçı her halukarda mü­
cadele etmek için doğmuştur. Özellikle de kendi inançları için
mücadele etmekten bahsediyorsanız. !nsanların, benim gerçek-
leri ifade edemeyen zayıf bir insan olduğum yönündeki suçla-
malarını işitmek, inançlarıının mahkum edilmesini işitmek be-
nim açımdan çok acı oldu. Öte yandan, yaratıcı bir iş yapan her-
kes bu mücadeleyi hisseder, çünkü muazzam, korkutucu bir di-
renişle karşı karşıyayken bile zihninde imgeler yaratır. Yaratıcı­
lığına yönelen bütün bu darbelerin köşetaşı sanatçının kendisi-
dir. Bana öyle geliyor ki, en dehşetli, en uzlaşmaz mücadele in-
sanın kendi kendisiyle mücadelesidir. Bu yüzden de uzun za-
man öncesinde yaşanmış başka bütün mücadeleler normal, do-
ğal bir hayatın parçalarıdır. Rublev filminde, Rus kültürüne, Rus
halkına, Rus ruhuna, tarihe karşı sevgimi, hassas duygularımı
gösterınem gerektiğini hissettim. Rusya'nın yüzyıllar boyunca
hep Batı ile 'yaban' Doğu arasında kaldığı unutulmamalı. Rusya
o dönemde, Avrupa'nın uğraştığı şeylerle uğraşmıyordu. Avru-
pa'da o dönemde Rönesans yaşanıyordu. Rusya'nınsa o tarihler-
de Tatariara direnmesi gerekiyordu. Işte, o döneme hakim olan
ciddi koşulları resmetmek istedim. Kişiliğinin büyüklüğüyle ül-
kesine inanç, ümit ve sevgiyi geri verebilen bir ressamın hika-
yesini aniatmayı amaçladım. Onun halkına duyduğu sevgiyi,
onların geleceğine duyduğu inancı. Rublev'i incelemiş olan sa-
nat tarihçileri de buna katılıyorlar. Ayrıca, rahat bir koltukta
gevşemeye benzeyen 'hoş' filmler yapmamak gerekiyor. Bunlar
aslında Matisse'in sözleri. Bu tavrı benimseyerek, filmimi izle-
miş ya da izieyecek olan milyonlarca insana derin saygıını ak-
tardığıma inanıyorum.
Şimdi de biraz Ivan'ın Çocukluğu'ndan, ilk uzun metraj lı filmi-
nizden konuşalım. Sizden bir alıntı yapıyorum: "Tipik bir gençlik
filmi. O sıralarda tutarlı, üzerine düşünülmüş bir kavrayışım yoktu,meselelerle basit bir biçimde uğraşıyordum." Sorum şu: 1lk filmi 'ba-
sit bir biçimde' çekmek gerçekten bir hata mıdır?
Bilmiyorum. Ivan'ın Çocukluğu'nu iki yıl önce tekrar izledim,
yönetmenin kendi zevkine ters düştüğü, 'duygusal olarak' daha
güçlü olması gereken çok fazla sahne olması anlamında bana za-
yıf bir film gibi göründü. Insan kendi diliyle konuşmalı. Ivan'ın
Çocukluğu, kendisini nasıl ifade edeceğini pek bilmeyen, kendi
dilini hala bulmamış genç bir adamın imzasını taşıyor.
Filmlerinizin kahramanları arasında, Ivan, Rublev, Solaris'teki
Kris arasında bir süreklilik, bir ilişki görüyor musunuz? Görüyorsa-
nız, bu ilişkinin nasıl bir niteliği var?
Aralarında bir bağlantı olduğu aşikar, çünkü bu üç filmdeki
üç karakter kritik bir ikilem içinde analiz ediliyor; ya ölüyarlar
ya da inançlarını bırakıyorlar. Ya da basitçe pes ediyorlar. Bana
öyle geliyor ki, insanın kaçınılmaz olarak bir tercih yapmakla
karşı karşıya kalacağı umutsuz bir duruma ya da bir çıkınaza
sürüklenmesi eğilimi, bütün bu kahramanları birbirine yaklaş­
tıran öğedir. Benim adıma, bunun bir insan için ne kadar zor ol-
duğunu söylüyorlar. Insan olmanın ne kadar zor olduğundan
dem vuruyorlar. Bazen pes etmek daha kolay olabilir. Insanın
inançlarına sadık kalmasıysa çok daha zordur. Ivan bırakıyor,
çocukluğu geçip gitsin, faşizme karşı mücadele etmek için ço-
cukluğundan vazgeçiyor ve bir yetişkin oluyor. Rublev çektiği
çilede yalnızca güç değil, anlam da buluyor ve böylece davranış­
ları hakkında bir perspektif ediniyor. Solaris'te insanlık dışı ko-
şullara bırakılan Kris, insanlığını koruyor. Çünkü o uzay istas-
yonundaki insanların çözmeleri gereken tek bir sorun var: O da
nasıl insan kalacakları. Bu sorunu çok farklı biçimlerde ele alı­
yor hepsi de. Insanın, bu kadar büyük bir karar gerektiren böy-
le inanılmaz bir durumda bile kahramanlarının karakterlerini
incelemesi kuşkusuz ilginç. Kahramanların üçü de inançların-
dan vazgeçmiyor, kendilerine sadık kalıyorlar. Olacak şeylere
rağmen bireyselliklerini koruyorlar. Bu anlamda bu üç kahra-
man bir bütün oluşturuyor.

Şiirsel Sinema, Andrey TarkovskiŞiirsel Sinema, Andrey Tarkovski
Aylin Çakır, bir alıntı ekledi.
18 Mar 23:36 · Kitabı okuyor

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Göğe bakalım

Göğe Bakma Durağı, Turgut Uyar (Sayfa 27 - YKY)Göğe Bakma Durağı, Turgut Uyar (Sayfa 27 - YKY)

Benden..
Bu şehirde sabahlar ürkek sensiz
Sokaklar yaban türkülerle çalkalanıyor
Ayrılığı bir avuntu bilsem de yarınlar için..
Gidiyorsun ya...
İçim yanıyor!

Küçük Şair, bir alıntı ekledi.
18 Mar 23:16

-İsmail, mutlaka sen de doğduğun zaman, onun gibi bir şeydin. Bak, hâlâ bir türlü büyümüyorsun.

Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Sayfa 65 - İletisim Yayınları)Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Sayfa 65 - İletisim Yayınları)
Küçük Şair, bir alıntı ekledi.
18 Mar 23:16

Yelkenleri parçalanmış bir küçücük gemide. Bir deniz kazası geçirmekte olan adam gibiyim.

Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Sayfa 64 - İletisim Yayınları)Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Sayfa 64 - İletisim Yayınları)

"Bekleyeni olan rahat gider"
Saçların günah koksa
Kirpiklerin ihanetten dökülse
Tırnaklarından yabancı ellerin soğukluğu süzülse
Rıhtımda bekleyenin benim
Yaşarken bahçen
Göçünde mezarın kalbimdir derdin
İçine gömmek için mi kıydın bana
Hiç gelmesen de bekleyeceğim
Güvertelerde uçuşan nice el var
Bana da bir siyah mendil sallayan olur
Bir gün yanlışlıkla
Seni saadet kuşlarının kanadı getirmişti
Leylek gagalarında yaban ülkelere göçesin diye mi
Ruhumun iklimine uysan ne olur
Ben değiştirirdim dünyamı ya da isteseydin
Dileseydin kutuplarda taze hurma toplardım ellerimle
Ekvator damlarından buzlar sarkıtırdım
Gitmek istedin
Ne gönlünün iklimi
Ne ruhundaki mevsimler..
Hepsi bahane, gitmek istedin
Bekleyeni olan rahat gider
Benim de bekleyenim olsaydı rahat giderdim
Nereye..
Senin ülkene.
Hiç dönmesen de bekleyeceğim
Güvertelerde uçusan nice el var
Bir gün bana da bir siyah mendil sallayan olacak Yanlışlıkla
Ben.. ben..
Gözlerim beklemekten kör olmuş
Hasret şarkıları söyleyeceğim iskelelerde...
Zeki Müren