Ekrem Buğra Ekinci

Ekrem Buğra Ekinci

YazarDerleyen
9.0/10
130 Kişi
·
346
Okunma
·
98
Beğeni
·
2917
Gösterim
Adı:
Ekrem Buğra Ekinci
Unvan:
Türk ve İslam Hukuk Tarihi Profesörü
Doğum:
Ankara, 1966
1966 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü. Doktorasını İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Hukuk Tarihi doktoru oldu. Ürdün Üniversitesi’nde bir yıl araştırmalarda bulundu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesördür. Hukuk Tarihi dersleri vermektedir. Arapça ve İngilizce bilir.Osmanlı Mahkemeleri, Osmanlı Hukuku, İslâm Hukuku, İslâm Hukuku Tarihi, Hukukun Serüveni başta olmak üzere çok sayıda ilmî kitap ve makalesi neşredilmiştir.Yıllardır radyo ve televizyonlarda popüler tarih ve kültür tarihi üzerine programlar yapıyor. Gazete ve dergilerde de bu mevzularda yazıları yayınlanmaktadır.
256 syf.
·Beğendi·9/10
Selamlar arkadaşlar herkese keyifli okumalar. Kitabımız Osmanlı’nın Çöküşü. Osmanlı bir imparatorluktu tabiiki kurulması ne kadar zorsa yıkılmasıda öyle parça parça adım adım gerçekleşiyor. Yazarımızda bu çöküşü tarih olarak yeri gelip 1700 lerdeki Kırım Hanlığı tarihinden yeri gelip 1950 sonrası Kıbrısın ahvalinden ancak çoğu zaman bir asrın anahtarı olan Abdülhamit’in devrilişiyle ve başa gelen ittihatçıların çaresiz çırpınışlarıyla doğan inkılaplar dönemine mıhlanarak izah ediyor; yer olaraksa malum Viyana’dan Kafkasya’ya Hicaz’a ve Kuzey Afrika’ya kaybedilişin öyküsünü anlatıyor. Kitabı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Koskoca Osmanlı imparatorluğu ne Gazi Osmanın İznik Bilecik’e gitmesiyle kuruldu nede Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla yıkıldı. İnsan bu aşamaları görerek ufkunu açmalı. Akıcılığı güzel, kitap konu konu denemeler tarzında yazılmış. Keyifli okumalar.
168 syf.
·28 günde·9/10
İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kitabı okumak için Hukuk okuyor olmak zorunda değilsiniz. Veya şöyle söyleyeyim, bu kitabı okumak için herhangi bir kriter gerekmiyor. İslam Fıkhı ve Fıkıh Usulüne merakınız varsa çok sevineceksiniz :)

•Ahmet Cevdet Paşanın 7 yılda (bir heyetle beraber) bu eseri nasıl ve hangi şartlarda kaleme aldığını öğrenmiş olacaksınız. Çok tuhaf olaylar geçmiş başından malesef.

•Mecellenin niçin kaleme alındığı güzelce anlatılmış.

•Mecelleye yönetilen bazı yersiz eleştiriler ve bunlara gayet mantıklı ve ikna edici cevaplar diye bir bölüm hazırlamışlar. Yersiz diyorum çünkü eleştirmek için eleştirmişler malesef.

•En son olarak da, Mecellenin ilk 100 maddesinin teker teker anlatıldığı bölüme geçiyorsunuz. Her madde Osmanlıca (ve latince yazılmış arapçasıyla) aslıyla yazılmış, bize yabancı gelen her kelimenin manası verilmiş, hemen peşinden günümüz Türkçesiyle kâidenin anlamı verilmiş. Ve son olarak da bol bol misaller verilerek mesele açıklanmış. (Hatta kâidenin istisnaları bile gözardı edilmemiş.)

Kitabın (bence) en güzel bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum.+++++++++++++++++++++++++++++++

***MECELLEYİ BİZ BIRAKMIŞIZ, BAKIN KİMLER KULLANMIŞ***

Filistin'de Mecelle'nin tatbikatı Osmanlı hakimiyetinde iken başlamıştır daha sonra İngilizler burayı işgal etmiştir fakat Mecelle'yi kendi hukuki mevzuatları ile karışık olarak tatbike devam etmişlerdir. Hatta İsrail kurulduktan sonra da mecelle'yi tatbikattan kaldırma mıştır.

Mecelle'nin tesiri Müslüman devletlerden daha çok İsrail'de görülür. İsrail hukukçularının, Osmanlı hukuk sistemini, bilhassa mecelle'yi iyi bilmeleri gerektiği ve Mecelle'nin, birçok dava ve meselelerde müracaat kaynağı olduğu kanaati hakimdir. Ayrıca İsrail ayni haklar Kanunu'nun pek çok hükümlerinin de Mecellenin ihtiva ettiği bilinmektedir
176 syf.
·16 günde·Beğendi·9/10
Bernard Lewis’in;

“Ahmed Cevdet Paşa, Mecelle’nin hazırlanmasında önayak olmakla yalnız İslâm hukukuna değil, dünya hukuk hayatına da büyük bir hizmette bulunmuş, hem kendi adını hem de hazırladığı bu mükemmel eserin adını ebedîleştirmişdir” sözleriyle hakkını teslim ettiği Ahmed Cevdet Paşa ne yazık ki torunları tarafından fazla tanınmıyor.

İşte bu kitabı hazırlayan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci hocalarımız onun hayatına ufak bir ışık tutuyor ve mecellenin en meşhur kaidelerini açıklayarak onu, bizlere tanıtmayı amaçlıyor.

Kitabı mutlaka okumanızı öneriyorum. Şimdi gelin birlikte benim dikkatimi celbeden konulara bakalım.

İyi okumalar.

https://maakman.wordpress.com/...enin-kulli-kaideler/
152 syf.
·11 günde·Beğendi·10/10
İslam hukukçusu olan E.Buğra ekinci hususiyetle tarih makalelerini okuyup takip ettiğim kıymetli bir yazardır. İslam hukukunun ileri görüşlüğü birçok meselenin açığa kavuşmasını sağlasa da yeni çıkan durumlara direkt cevap teşkil etmediği için örfe dayalı hukukun zamanın değişmesi ile değişmesi mümkündür. Nasslar ve ahkam sabittir, degişmez. Modernistler/deformistler'in oryantalist bakış açısından yaklaşıp islam hukukunu beşeri hukuka indirgemek istemeleri ve bu yolla ehli sünnete zarar vermeleri gözden kaçırılmaması gerekir. Yazar bunlara dikkat çekmekle beraber tarihselcilerden bahsetmiş. Dört Hak mezhebin bazı meseleleri ele alışları, İmam-ı Azam ve imameyn arasındaki zaman ve mekan kaynaklı amillerden oluşan ihtilaflara misaller vermiş. Hülasa İslam hukunda değişme neye göredir ve nelere bağlıdır sorusunun cevabını bulabileceğiniz bir eser.
Okumadan önce bazı fıhki terimlere ve Mecelle'ye göz atmakta fayda var.
...استفادوا
256 syf.
·Beğendi·7/10
Kitap önemli bilgiler içerip, okuru aydinlatmasina rağmen dilinin biraz ağır olması okuyucuyu zorlayabilir. Özellikle olaylara biraz taraflı bakmış olsa da içerdiği saf tarihi bilgiler Osmanlı'nın o dönemdeki durumunu anlamamıza yardımcı olacaktır.
176 syf.
·Beğendi·10/10
Ne acaib şu inkılap kelimesi ! 1926 da heyet ve çalışmalar kaldırılmış Avrupa'dan hazır(!) kanunlar yürürlüğe konmuş!..Sahi Türkçülük milliyetçilik kelimelerimiz de vardı şu inkılap kelimesi içinde di mi...
BirSisliHazan
BirSisliHazan Ebedî Seâdet Yolunda Bir Ömür Hüseyn Hilmi Işık'ı inceledi.
%20 (94/489)
·Beğendi·10/10
İlim adamlarının, alimlerin doğru bir şekilde tanınıp anlaşılabilmesi için, biyografilerinin yazılması büyük önem arz ediyor. Hüseyn Hilmi Işık Hazretleri gibi, kıymetini anlatmaya dilin yetmeyeceği derin bir alimin hayat hikayesini ilmek ilmek satırlara işleyen Ekrem hocama teşekkür ediyorum.
240 syf.
·4 günde·8/10
Ekrem Buğra'nın önceki kitaplarınıda okumuş olarak Osmanlı hakkında, yazmış olduğu kitaplar Hakkında güzel bilgi verici kitapları var.
Her şey Çerkez kızı olan, Behice sultanın saraya gelmesiyle başlar olaylar.
Kitap üç kısımdan teşekkül ediyor.Birinci kısımda Behice Sultan ve oğlu Şehzâde Nureddin efendi hakkında malumat verilmektedir.
İkinci kısım , Enver Bey'in Behice İkbal Efendi'ye dair hatıralarını ihtiva eder.
Bence engüzel kısımda ikinci bölüm çünkü ulu Hakan hakkında gerçekten güzel bilgiler veriyor.
Üçüncü kısım ise, saray, harem Sultan Abdülhamid ve ailesi hakkında bilgiler veriyor.
Kitapın isminden de anlaşıldıgı gibi, olaylar Behice Sultan etrafinda cerayan ediyor.Tabi son Zevce olan Behice İkinci Abdülhamid'in hanımı olduğu için padişah hakkında da bilgileri okuyoruz.
Padişah'ın ileri görüşlülüğü, ince siyaset izlediği, gibi birçok özelliği bu kitapta bulabiliriz.31 mart Vak'asında, padişah'ın tahtan indirilmesi ve aile erkanında darmadağan olması üzülerek okuduğumuz yerlerde oluyor.
Çoğunlukla aile erkanı sürgüne gitmesi Saltanatın ve Halifeliğin kalmasıyla komple sürgün hayatı yaşamaları ayrı bir üzücü verici.
Yazılacak çok şey ve lakin kitapı okuyan olur diye fazla bilgi vermemek lazım.
176 syf.
·10/10
Mecelle, Osmanlının son döneminde yaşamış ilim adamı, hukukçu ve şair olan Ahmet Cevdet Paşa’nın riyasetinde teşekkül etmiş bir komisyon tarafından kaleme alınan ilk yazılı osmanlı kanunudur. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye medeni hukuka ilişkin olmakla beraber ilk 100 maddesi evrensel olarak kabul edilmektedir. 19.yy’da bir çok ülke tarafından kabul edilip tatbik edilen mecelle şu an için dahi bir kaç ülke tarafından doğrudan yahut dolaylı olarak kullanılmaktadır. Üniversitede hocam olan gayet donanımlı Prof. Dr Ekrem Buğra Ekinci ile yine Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil tarafından ilk 100 madde misallerle açıklanarak istifademize sunulmuştur. Bir hukuk kitabından ziyade genel anlamda toplumun her kesimi tarafından istifade edilebilecek bir kitaptır.
İlk çıkar çıkmaz alıp okumuştum. Ekrem Hoca'nın yazılarının sıkı takipçisiyim.
Başlarda biraz sıkılabilirsiniz. Ama daha sonra akıp gidiyor. Kitapta en çok hoşuma giden kısımlardan biri olan Enver Ören ile Behice Sultan'ın Napoli de dostlukları. Kitabi okuma sebeplerinden biri de bu.
Çok fazla söz gerek yok aslında. Ekrem Hoca'dan tarihi okumak çok keyifli. Belgeleriyle size sunuyor. Mutlaka okunması gereken bir kitap.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ekrem Buğra Ekinci
Unvan:
Türk ve İslam Hukuk Tarihi Profesörü
Doğum:
Ankara, 1966
1966 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü. Doktorasını İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Hukuk Tarihi doktoru oldu. Ürdün Üniversitesi’nde bir yıl araştırmalarda bulundu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesördür. Hukuk Tarihi dersleri vermektedir. Arapça ve İngilizce bilir.Osmanlı Mahkemeleri, Osmanlı Hukuku, İslâm Hukuku, İslâm Hukuku Tarihi, Hukukun Serüveni başta olmak üzere çok sayıda ilmî kitap ve makalesi neşredilmiştir.Yıllardır radyo ve televizyonlarda popüler tarih ve kültür tarihi üzerine programlar yapıyor. Gazete ve dergilerde de bu mevzularda yazıları yayınlanmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 98 okur beğendi.
  • 346 okur okudu.
  • 31 okur okuyor.
  • 453 okur okuyacak.
  • 11 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları