Mehmet Kaplan

Yazar 8,2/10 · 73 Oy · 15 kitap · 262 okunma ·  48 beğeni
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
 19 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Konuşma bir insan hakkında pek az bilgi verir. Kültürlü bir insanı tanımak için okuduğu, bilhassa tekrar tekrar okuduğu kitapları bilmek lazımdır.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 149)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 149)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
 13 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Türkçüler Batı’nın ilim ve tekniğini reddetmedikleri gibi, din aleyhtarı da değillerdi. Onlar da batıl inançlara çatıyorlardı, fakat dinin özüne, esasına dokunmuyorlardı.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 99)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 99)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
14 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Dinî inançlar ve müesseselerin yıkıldığı ülkelerde, onların yerini birer din müesseseleri haline gelen ideolojiler almıştır. Dinler gibi çağdaş ideolojilerin de duaları, ilâhileri, efsaneleri, mabedleri, heykelleri, resimleri vardır. Fakat aklî temele dayanan ideolojilerde dinlerdeki derinlik, güzellik ve derin mânalar yoktur.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 106)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 106)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
29 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Yüzyıldan beri Batılılar Türkleri incelemeyi bir bilim dalı haline getirmişlerdir. Bu ilme “Türkoloji” adı veriliyor.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 25)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 25)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
20 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Anayasa’da “resmî dil Türkçedir” denildiği halde, Türkiye’de öğretim dili Türkçe olmayan okullar ve üniversiteler vardır. Bu durum Anayasa’nın lafzına ve ruhuna aykırı değil midir?

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 187)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 187)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
01 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Türkiye’de Kur’an’dan sonra en çok Mevlana’nın Mesnevi’si okunmuştur.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 46)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 46)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
14 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Fabrika işçisi, koyulduğu makineyi âdeta düşünmeden kullanır. Bu da onu makinenin bir parçası yapar.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 109)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 109)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
19 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Halk anlasın diye karmakarışık vakıaları basitleştirmek, onu bilmediği pek çok hakikatten mahrum etmek demektir. İyi bir romancı veya hikâyecinin eseri de halkın bilmediği kelimeler ve ifade şekillerini ihtiva edebilir. Burada da basitleştirme ve sadeleştirme, halkı, tanıması veya zevk alması gereken duygu ve düşüncelerden uzak tutar.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 157)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 157)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
12 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Yıkılmakta olan toplum kendini kurtaracak kahramanlar arar. Bunun örneklerini ya tarihte bulur veya hayali ile yaratır.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 89)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 89)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
 29 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Neden bir zamanlar büyük devlet ve medeniyet kurmuş olan milletler yok oluyor? Devletleri var eden ve yaşatan temel varlığın millet olduğunu biliyoruz. Acaba milletleri millet yapan amil nedir?

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 24)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 24)
Seyid Ahmet GÜLTEKİN, bir alıntı ekledi.
24 Mar 23:50 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Alkışa kimse mukavemet edemez. Halbuki alkış en sağlam ahlakları bile bozar. Çünkü alkış insani dalâletlerine altın zincirle bağlar. Tarih nice hükümdarların alkışlana alkışlana uçuruma yuvarlandıklarını kaydeder.

Sevgi ve İlim, Mehmet Kaplan (Sayfa 39 - Dergah)Sevgi ve İlim, Mehmet Kaplan (Sayfa 39 - Dergah)
Seyid Ahmet GÜLTEKİN, bir alıntı ekledi.
24 Mar 23:57 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Türkiye' de en iyiler en az konuşanlardır. Fazla konuşanlar, umumiyetle boş, muhteris, şarlatanlardır. Bunların karakter ve şahsiyetleri seslerinden, tavırlarından anlaşılır. Fakat, kötü de olsa konuştukları için, hayatta ön planda gelenler onlardır.

Sevgi ve İlim, Mehmet Kaplan (Sayfa 87 - Dergah)Sevgi ve İlim, Mehmet Kaplan (Sayfa 87 - Dergah)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
14 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Mistik duygunun temelinde akıl değil, gönül vardır. İnsanoğlunu Allah’a akıl değil, aşk yaklaştırır.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 105)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 105)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
29 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Atı, dünya tarihinde ilk defa Türkler ehlîleştiriyorlar ve at sayesinde yüzyıllar boyunca dünyaya hükmediyorlar.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 22)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 22)
CEYLAN, bir alıntı ekledi.
07 Mar 09:16

Makber Mukaddimesi
En güzel, en büyük, en doğru şiir, bir hakîkat-ı müdhişenin tazyiki altında hiçbir şey söyleyememektir.

İnsan, bazı kere, hâtırına gelen bir hayâli tanıyamaz, o kadar güzeldir.

Zihninden uçan bir fikre yetişemez, o kadar yüksektir. Kalbinde doğan bir hissi bulamaz, o kadar derindir. Bu acz ile bir feryâd koparır, yâhûd pek karanlık bir şey söyler, yâhûd hiç bir şey söyleyemez de, kalemini ayağının altına alıp ezer. Bunlar şiirdir.

Şiir Tahlilleri 1 Tanzimat’tan Cumhuriyete, Mehmet Kaplan (Sayfa 82 - Abdülhak Hamit Tarhan)Şiir Tahlilleri 1 Tanzimat’tan Cumhuriyete, Mehmet Kaplan (Sayfa 82 - Abdülhak Hamit Tarhan)