Mehmet Kaplan

Yazar 8,1/10 · 63 Oy · 15 kitap · 224 okunma ·  43 beğeni
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
 19 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Konuşma bir insan hakkında pek az bilgi verir. Kültürlü bir insanı tanımak için okuduğu, bilhassa tekrar tekrar okuduğu kitapları bilmek lazımdır.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 149)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 149)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
14 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Dinî inançlar ve müesseselerin yıkıldığı ülkelerde, onların yerini birer din müesseseleri haline gelen ideolojiler almıştır. Dinler gibi çağdaş ideolojilerin de duaları, ilâhileri, efsaneleri, mabedleri, heykelleri, resimleri vardır. Fakat aklî temele dayanan ideolojilerde dinlerdeki derinlik, güzellik ve derin mânalar yoktur.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 106)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 106)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
 13 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Türkçüler Batı’nın ilim ve tekniğini reddetmedikleri gibi, din aleyhtarı da değillerdi. Onlar da batıl inançlara çatıyorlardı, fakat dinin özüne, esasına dokunmuyorlardı.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 99)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 99)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
29 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Yüzyıldan beri Batılılar Türkleri incelemeyi bir bilim dalı haline getirmişlerdir. Bu ilme “Türkoloji” adı veriliyor.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 25)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 25)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
20 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Anayasa’da “resmî dil Türkçedir” denildiği halde, Türkiye’de öğretim dili Türkçe olmayan okullar ve üniversiteler vardır. Bu durum Anayasa’nın lafzına ve ruhuna aykırı değil midir?

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 187)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 187)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
01 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Türkiye’de Kur’an’dan sonra en çok Mevlana’nın Mesnevi’si okunmuştur.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 46)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 46)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
14 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Fabrika işçisi, koyulduğu makineyi âdeta düşünmeden kullanır. Bu da onu makinenin bir parçası yapar.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 109)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 109)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
12 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Yıkılmakta olan toplum kendini kurtaracak kahramanlar arar. Bunun örneklerini ya tarihte bulur veya hayali ile yaratır.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 89)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 89)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
 29 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Neden bir zamanlar büyük devlet ve medeniyet kurmuş olan milletler yok oluyor? Devletleri var eden ve yaşatan temel varlığın millet olduğunu biliyoruz. Acaba milletleri millet yapan amil nedir?

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 24)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 24)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
19 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Halk anlasın diye karmakarışık vakıaları basitleştirmek, onu bilmediği pek çok hakikatten mahrum etmek demektir. İyi bir romancı veya hikâyecinin eseri de halkın bilmediği kelimeler ve ifade şekillerini ihtiva edebilir. Burada da basitleştirme ve sadeleştirme, halkı, tanıması veya zevk alması gereken duygu ve düşüncelerden uzak tutar.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 157)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 157)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
14 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Mistik duygunun temelinde akıl değil, gönül vardır. İnsanoğlunu Allah’a akıl değil, aşk yaklaştırır.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 105)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 105)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
29 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Atı, dünya tarihinde ilk defa Türkler ehlîleştiriyorlar ve at sayesinde yüzyıllar boyunca dünyaya hükmediyorlar.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 22)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 22)
CEYLAN, bir alıntı ekledi.
02 Kas 2017

Bir ülkeyi yalnız orduları değil, fikir adamları, şairleri, ressamları da korur. Bilgi ve sevgi de bir koruma vasıtasıdır. Hem de en güzel, en tesirli koruma vasıtası!

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 68)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 68)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
30 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Bir insanın asıl şahsiyeti şivesinde değil, karakterinde gizlidir.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 42)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 42)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
30 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Akıl kelimesi Türkçeye Arapçadan geçmiştir ama bu yirmi kadar deyimi Türkler vücuda getirmişlerdir. Türkiye’de onları bilmeyen bir Türk tasavvur edilemez.
Şimdi “akıl” kelimesi Arapçadır diye onu dilden çıkarmak, “Türkçedir” diye ölü “us” kelimesini diriltmeye çalışarak, yirmiden fazla canlı deyimi yok etmek “akıl kârı” mıdır? Ve böyle bir davranış ilme ve milli kültür anlayaşına uyar mı?

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 38)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 38)