• PEYGAMBERİMİZ PEYGAMBERİMİZ H.Z MUHAMMED (S.A.V), İnsanları Eşcinselliğe Karşı Uyarmıştır
  Eşcinsellik, İslam alemine zarar vermek amacıyla kasten yayılmasına çalışılan bir sapkınlıktır. PEYGAMBERİMİZ H.Z MUHAMMED (S.A.V), yüzyıllar öncesinden İSLAM alemi için bu tehlikeye dikkat çekmiştir. İslam alemi için en büyük tehlike olarak homoseksüelliği gördüğünü şu şekilde buyurmuştur:

  “ PEYGAMBERİMİZ H.Z MUHAMMED (S.A.V), RESULULLAH “Ümmetim için en ziyade korktuğum şey Lut kavminin amelidir” buyurdular.” (Ravi: Cabir / Kaynak: Tirmizi, Hudud 24, (1457); İbnu Mace, Hudud 12, (2563))

  Aynı konudaki diğer hadislerde ise şöyle buyurulur:

  “Erkek erkekle … yetinirse ümmetim helak olur.” (Hakim, Beyheki)

  “Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ALLAH lanet etsin” (Ebu Davut Libas Bölümü, Bölüm 30, Camiu’s-Sağir 2/124)

  PEYGAMBERİMİZ H.Z MUHAMMED (S.A.V), homoseksüelliği normal görenleri ve hatta destekleyenleri ALLAH ’ın helak edeceğini bildirmiştir. Kendisi yapmadığı halde normal, makul ve hatta faydalı görenleri; yapanlarla aynı konumda değerlendirmiştir:

  Lutilik (homoseksüellik) çoğaldığı zaman ALLAH homoseksüellerden (ve onların işini doğal gören toplumlardan) korumasını kaldırır. Hangi yaşayış üzerine yıkıma uğrayacaklarını önemsemez. (Ettergib ve’t Terhib 4. cilt 65.)

  Bu kadar açık hüküm, KUR'AN-I KERİM AYETLERİ varken; bu kadar açık hadisler varken, fıtrata da karşı iğrenç bir eylem olduğunu halde eşcinselliği desteklemek utanç duyulacak bir durumdur. Destekleyen kişi de yapan kişi savunduğu için aynı mantalitede değerlendirilmelidir. PEYGAMBERİMİZ H.Z MUHAMMED (S.A.V), IN önemle dikkat çektiği bu sapıklığa karşı tüm Müslümanlar çok dikkatli olmalı, ümmeti tehdit eden bu tehlikeyi meşru görmemelidir.

  PEYGAMBERİMİZ H.Z MUHAMMED (S.A.V), HADİS-İ ŞERİF i belki en önemli nokta, eşcinselliğin asıl olarak ahir zamanda yükseleceğini bir mucize olarak haber vermiş olmasıdır. Günümüzden 1400 sene önce, bugüne bakan hadisler şöyledir:

  “Erkekler erkeklerle yetindiğinde kıyamet yaklaşmış demektir.” (Ramuz El-Ehadis 448/8) #PAYLAŞALIM
 • "Seveceksen 《Vefâ》nedir? Takva nedir?
  Bileni sev...
  İçinde Cennet saklayan Virane kullar var..
  Et Gönül ! Dikkat et ahir zaman bu !
  Nefsine uyup da surete aldanma !
  İblisin bile MaşâAllah dediği kullar var...!
 • Kor ateşi tutanlar.
  Ahir zaman da dinine sahip çıkmak kor ateşi elde tutmak kadar zordur)
  36 nasihatle mutlu ve gönlün ferah olarak yaşarsın.
  1) Güne sabah namazı ve sabah zikirleri ile başla. Allah'a tevekkül et ki kalb ferahlığı, kolaylık ve kurtuluş seni alsın.
  2) İstiğfara devam et. Çünkü o bütün günahları siler ve rızkı getirir.
  3) Duayı kesme çünkü o kurtuluş ipidir.
  4) Unutma! Konuşmalarını melekler kaydediyor.
  5) Hayra yor. Her ne kadar fırtınanın merkezinde bile olsan.
  6) Parmakların güzelliği tesbihleri saymakladır
  7) Dertler sana yöneldiğinde kederlerin çoğaldığında 'La İlahe illallah' de
  8) Mal ile fakirin duasını miskinin sevgisini satın al
  9) Huşu ve korku dolu bir secde altın yerden daha faziletlidir
  10) Kelimeyi konuşmadan önce düşün! Çünkü bazı kelimeler katildir.
  11) Mazlumun davetine, mahrumun göz yaşına dikkat et.
  12) Kitapları, gazeteleri ve dergileri okumadan önce Kur'an'ı oku.
  13) Ailenin istikamet üzere olmasına sebep ol.
  14) İbadet için nefsinle Cihad et. Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder.
  15) Anne babanın avuç içini öp. Rızaya ulaşırsın.
  16) Senin eski elbiselerin fakirin katında yenidir.
  17) Kızma, nefret etme.  Allah'ın ulaşmayı emrettiği şeyi kesme. Hayat düşündüğünden daha kısa.
  18) Güçlülerin en güçlüsü ve zenginlerin en zengini seninledir. O muhakkak ki Allah c.c dur.  Güven ve müjdele
  19) Cevap kapısını (dua) günahla kapatma
  20) Sabır ve namaz: dertlere, musibetlere ve sorumluluklarına yardım edenlerin en hayırlısıdır.
  21) Su-i Zandan kaçın ki rahat edesin huzur bulasın
  22) Bütün dertlerin sebebi Allah'tan yüz çevirmektendir. Ona yönel.
  23) Senle beraber kabre girecek bir namaz kıl
  24) Birinin gıybet ettiğini duyarsan ona Allah'tan korkmasını söyle
  25) Mülk süresini okumaya devam etmen seni kurtarır.
  26) Mahrum o dur ki korku ve gözü yaşlı namaz kılmaktan mahrum olandır.
  27) Günahtan cahil olan insanların peşinden gitme
  28) Muhabbetin Allah ve Rasulüne olsun. İnsanlara güzel ahlak ile muamele et
  29) Seni gıybet edenlere musamaha göster.  Muhakkak o seni güzelliğe ulaştırmıştır.
  30) Namaz, zikir ve Kuran tilaveti senin yüzünde nur,  kalbinde inşirah ve amellerine muvaffak olmanı sağlar.
  31) kim ateşin hararetini hatırlarsa günahların sebeplerine de sabr eder.
  32) Gece sürekli değildir. Dertler geçer. Sıkıntılar  bir çıkışa, Zorluklar rahatlığa çevrilir.
  33) o şöyle dedi bu böyle dedi kelimelerini terket. Dağ gibi sorumlulukların varken.
  34) Huşu ile namaz kıl seni bekleyen  işin namazdan önemli değildir.
  35) Mushafı baş üstünde tut. Bir tek ayet okuman  dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır.
  36) Hayat güzeldir ondan daha güzeli senin iman üzere olmandır.
  Ölen kişi neden sadaka için geri döndürülmeyi ister . Ayeti Kerimede buyrulduğu gibi 'Rabbim, beni yakin bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydim'. Ölü: 'ben umre yapayım, namaz kılayım veya oruç tutayım' demedi de sadaka için izin istedi.
  İlim ehli bu durumu şöyle izah etmiştir : ölü kimsenin sadaka için izin istemesi öldükten sonra sadakanın ne derece mühim olduğunu görmesinden dolayıdır... Sadakayı çoğaltan bir kimse kıyamette sadakasının gölgesinde gölgelenir. (günün dehşetinden onu korur)

  Şu an yapacağın mühim sadaka bu risaleyi sadaka niyetiyle yaymandır. Çünkü kim burdaki bir madde ile amel ederse ve insanlara nasihat ederse seninde bu hayırdan payın vardır.
  Bunu kafanda beyninde saklama umulur ki bilinçli yönelen bir kalbe ulaştırırsın.
 • Hani özlüyorum deyişine Ashabın:"Anam babam sana feda olsun Ey Allahın Resulü, neyi özlüyorsun?"diye sormuslardı.
  Sende Ahir zaman kardeşlerimi özlüyorum.demistin Sana Ahir zamandan sesleniyoruz.
  Ya Resulullah ( sav) özlemimiz ve ümidimiz senin bu hitabının muhatabı olabilmektir.
 • Camilerin kapatıldığı, ahır, meyhane ya da fuhuş yuvası yapıldığı, çok insafsızca uydu-  rulmuş yalanlardır. Kasten yıktırılmış bir tek cami yoktur. Niye yıkılsın? Cumhuriyet ilan  edildiği zaman, koca Türkiye'de on binlerce cami vardı. Hiçbirine dokunulmadı ki şimdi  de hepsi yerli yerinde duruyor. Bu arada, kenarda kıyıda bulunan üç beş mescit ya da ca-  mi, harablık vb. sebeplerle elden çıkarılmışsa, bu, dine karşı toptan bir tavır alma olarak  yorumlanabilir mi? On binlercesi dururken ve hepsinde gürül gürül namaz kılınıp, mina-  relerinden ezan okunurken, üç beş mescit ya da caminin elden çıkmasını, rejimin  islamiyete son vermek istediğinin delili olarak ileri sürmek, ne akılla bağdaşır, ne mantık-  la, ne de insafla.
 • Duvarları çatlak
  Tavanı dökülmeye hazır
  Temelinde bitlerin karıncaların ince bacaklı böceklerin
  gezindiği
  İhtiyar evlerde
  Zamanı çekip üstümüze
  Örtüyoruz kirli ve açık yerlerimizi
  Bir şey mi var
  Sandık diplerinde saklanan merdiven altlarında
  unutulan
  Ahır köşelerine atılmış paslı çivilerine asılmış duvarların
  Nedir bizi bağlayan bütün bunlara ve geçen zamana
  Siz oturdunuz mu hiç kıldan ince uçurumlarda
  Biz yatıyoruz her gün beli bükülmüş duvar diplerinde
  Uykumuz ürkek ceylanlara benziyor
  Bazan yorgun taylara.
  Biz sessiz ve kaygan zaman üstünde
  Unutmuş ve aldırmaz görünüyoruz
  Gıcırtılı merdivenlerden çıkan ölümü
  Biliyoruz işliyor saat tıkır tıkır
  Her yerde ve her şeyde
  Sesini çizerek sonsuzluğa
  Tıkırtıların kımıltıların ve uzayan ağaçların
  Ve aklın dar yalnızlığında.

  Erdem Bayazıt
  https://www.youtube.com/watch?v=53iLc9NRtYs