84 syf.
Efsuncu Baba büyüyle, simyayla, tılsımla uğraşan; define aramak, madeni altına çevirmek, yıldıznamelerden âlemin sırrını çözmek gibi heveslere kapılmış bir zat-ı muhteremdir. Onun dünyasını batıl inançları şekillendirir, her adımını bu hurafelere göre atar. Eline yeni bir kitap geçer, İstanbul’un bütün defineleri şifreli halde bildirilmiştir bu kitapta. Defineye ulaşmak için tılsımı kaldırması gerekir, bu da Binbirdirek’teki anahtarı ve kendisine yardımcı olacak insan suretinde iki meleği bulmasına bağlıdır. Böylece Kirkor ve Agop’la tanışırız. Karın tokluğuna çalışan, ortaoyunundan fırlama bu iki komik tip Efsuncu Baba’nın karısı ve kızıyla yaşadığı konağa taşınır. Entrika giderek tüm aileyi sarar. Hüseyin Rahmi sofu görünümlü budala karakterlerinden birini daha insanlığın en büyük derdi olarak, gülmeceyle süslü serüvenli bir dille canlandırıyor.
kamera
Efsuncu Baba
yildiz
7.9/10 · 4.711 okunma
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
Derdli dil gaflette kalma derdine dermâna bak Tutulup berzahda olma mevti yok gülşâne bak Enfüsü âfâkı seyret mahşerin bir aynıdır Harfi savtı olmayan bir mekteb-i irfâna bak Her beşer sûretli cinni cân mı sandın zâhidâ Cânın üzre tahtı kurup oturan sultâna bak Dil uzatma kâinâtın Hâlik'ı hep birdürür Kimseyi hor görme dâim sendeki noksâna bak Sordular ruhdan Resûlullah cevâbın vermedi Ol Ebü'l-ervah iken setrettiği hemyâna bak Birtakım dehrî oturmuş akl u ruhdan bahseder Nâsı idlâl eyleyip söyleşdiği yalana bak Hak "Guli’r-rûhu min emri Rabbî" buyurmuş iken Kendi kendinden çıkarıp söyleyen süfyâna bak Çok kulak verme bu kavmin ekseri deccâlidir Hak Teâlâ'nın kelâmı Hazret-i Kur'an'a bak Hem müfessirden muhaddisden sahih ahbâr ile Mustafa'nın söylediği dürr ile mercâna bak Hâr u hâsdır ekseri sözler bırakma kalbine Dil sarâyın pâk edip Hak'tan gelen mihmâna bak Sen bu nefsin pençesinden kurtaramazsın özün Arayıp bul bir hekîm-i hâzıkı Lokmân'a bak Pîr-i Sâmî hazretine var yürü ihlâs ile Kul olup dur kapısında hizmet-i merdâna bak Zü'l-cenâheyndir bekâ-ender-bekâ olmuşdurur Gir kanadı altına fevka'l-ûlâ seyrâna bak Sûre-i seb'u'l-mesânidir yüzü hem şübhesiz Oku "Lâ havf " âyetini sûret-i insâna bak Haccü'l-ekber ister isen gel beri ey tâlibâ Sâlih'in bâbında hâdim olduğu sultana bak
10bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
;