Meyyiti Müteharrik, bir alıntı ekledi.
1 saat önce · Kitabı okuyor

Ferasetli ve iyi adam kötülerin bir iyi tarafını bulur, o iyiliği takdir eder. Şerri ve kötülüğü hafifletmeye veya gidermeye böylece muvaffak olur. Zira köpek bile, ekmeğini yediği takdirde seni muhafaza eder.

Bir Dava Adamının Notları 1(sh:15)

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
Meyyiti Müteharrik, bir alıntı ekledi.
1 saat önce · Kitabı okuyor

• Babam beni “Oğlum” diye kucakladığı zaman, kendimi taçlı bir padişah sanırdım.


Bir Dava Adamının Notları 1(sh:14)

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
Meyyiti Müteharrik, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor

Hizmet-i iman meydanına yeni girenlerin veya fıtrî hususiyet taşıyanların iplerini uzat. Onları pek sıkma, kabiliyetine göre kaldırabileceği bir hizmet göster. Herkesin mizacı bir olmaz. Bu dirayet ve feraseti, müsamaha ve şefkati göstermezsen, onun ipini koparmış, kaçırmış, bir adam kaybetmiş olursun. Bu acemilik, bu hamlık ve idaresizliği yapmamak için sık sık kendinle konuş, idare ve müsamaha icaplarını zaman zaman oku ve kendine ihtar et.

Bir Dava Adamının Notları 1(sh:14)

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
Meyyiti Müteharrik, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor

Sen bir mü’mine, “Fenadır” diye, kötü zanda bulunabilirsin. Hâlbuki o kimse Allah’ın makbûlüdür.

Bir Dava Adamının Notları 1(sh:12)

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
Meyyiti Müteharrik, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor

• Dedikodu ile arkadan çekiştirmekle mesele halletmeye çalışmak, ya safdillik, ya şuur altı veya şuur üstü garaz ve muhalefet nişanıdır. Veya canı incitilmişin intikam kokusudur.

Bir Dava Adamının Notları 1(sh:11)

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
Meyyiti Müteharrik, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor

• Kusurlu, hatalı bir arkadaşınızın yanlışlarını yumuşaklıkla, hürmet ve tevazu ile yalnız kendisine söyleyiniz. Kabullenmezse dahi, ikinci bir kimseye onun hakkında gıybet etmeyiniz. Birisinin kusurunu, kusuru düzelteceğim diye etrafa yaymak, şahsî kin, garaz, nefsin karışması gibi hallerin zorlamasının neticesidir. Veyahut fayda veriyorum zannıyla zararların üremesine sebep olan bir safdillik ve cahilliktir. Başkalarına yaymak değil, daima ve daima ona söylemektir. Söylerken de, “Acaba, hakikaten ve bizzat nefsü’l-emirde hata mıdır? Yoksa benim fikrime, görüşüme göre mi hatalıdır?” diye insan kendini murâkabe etmelidir.

Bir Dava Adamının Notları 1(sh:10)

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
Meyyiti Müteharrik, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor

“Kur’an’ın muhkemat kal’asına gir, sünnet-i seniye-yi rehber yap, selâmeti bul”
Bir Dava Adamının Notları 1(sh:8)

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
Meyyiti Müteharrik, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor

2 Nisan 1971 yılında henüz genç denebilecek bir yaşta Hakk’ın rahmetine kavuşan Zübeyir Gündüzalp, Üstad Hazretlerinin “Ben Zübeyir’imi kâinata değişmem.” iltifatına mazhar olmuş, hayatıyla da Risale-i Nur’u yaşayan ve bizlere örnek teşkil eden bir ağabeyimizdi.


Bir Dava Adamının Notları 1(sh:6)

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp
Meyyiti Müteharrik, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor

Herkesin mutlaka bir gaye-i hayatı, bir gaye-i hayali ve karakteristik davranışları vardır. Gayesini tahakkuk ettirebilmesi ve hayallerini istikametli şekilde gerçekleştirebilmesi, davranışlarını kontrol altında tutmasına ve hedeflerinden ayrılmamasına bağlıdır.

Bir Dava Adamının Notları 1(sh:5)

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir GündüzalpBir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp