• Bu sorunun aklımızın bir köşesinde durması iyidir; deniz kirlendiğinde, oksijen azaldığında harekete geçsin ve bizi uyarsın diye. Bunu tekrarlayan biçimde sormamız, eskisi gibi sağlıklı oksijen alamadığımızın, suyun kirlenmeye başladığının işaretidir.
 • Üç kez seni seviyorum diye uyandım
  Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim
  Bir bulut başını almış gidiyordu görüyordum.

  Sabahın bir yerinden düşmüş gibiydi yüzün.

  Sokağı balkonları yarım kalmış bir şiiri teptim
  Sıkıldım yemekler yaptım kendime otlar kuruttum
  -Taflanım! diyordu bir ses duyuyordum.

  Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün.

  Kalktım sonra bir aşağı bir yukarı dolaştım
  Şiirler okudum şiirlerdeki yaşa geldim
  Karanfil sakız kokan soluğunu üstümde duydum.

  Eskitiyorum eskitiyorum kalıyor ne kadar güzel olduğun.

  ..............................................................................Deniz eskisi

  İlhan BERK
 • TOPAL OSMAN PAŞA
  Tarihimizin Osmanlılar çağında Osman adını taşıyan birkaç büyük Türk vardır ki Topal Osman Paşa
  bunlardan birisidir. Büyük vatan çocuğu Namık Kemal'in baba tarafından atası olan Osman Paşa,
  hayatı ve bilhassa hayatının sonu ile Türklük için örnek kahramanlar arasında yer almak talihine
  erenlerdendir
  Adının sonuna paşalık unvanı takılmadan önce, Osman, bir ağa idi. Osman Ağa, daha geçliğinde
  zekâsını ve kahramanlığını gösterebilecek fırsatlar bulmuştu. Bunlardan bilhassa bir deniz kavgası
  ünlüdür: Mısıra giderken, bindiği gemi, İspanyol korsanlarının saldırısına uğrayan Osman Ağa,
  Hristiyanlarla pek yaman vuruşmuş, fakat kavganın sonunda tutsak olmuştu. Osman, bu kavgada
  ayağından bir yara almıştı ki, sonradan tamamen geçmeyen bu yara kendisine ebedî bir şeref gibi
  "topal" unvanını bırakmıştı.
  Gemi ile birlikte korsanlara tutsak olan Osman, Malta’ya götürülmüştü. Orada bir Fransız ile anlaştı,
  Fransız, Topal Osman'ı tutsaklıktan kurtardı. Sonra yurduna dönmesini de temin etti. Topal Osman,
  Fransız'ın bu iyiliğini hiç unutmamış, kendisine, bilhassa sonradan büyük mevkilere çıkınca pek çok
  ikram ve lütuflarda bulunmuştur.
  Osman Paşa, verilen vazifelerde gösterdiği başarılarla yüksele yüksele vezirler arasına girdi. Çağının
  Venedik savaşındaki hizmeti bilhassa önemlidir. Daha sonra Mora seraskerliğinde, Rumeli
  beğlerbeğiliğinde bulundu. Ve sonunda bir Osmanlı Türk'ü için çıkabilecek en büyük makam olan
  sadrazamlığa kadar yükseldi. Korsan kavgasının topal kahramanın sadrazamlığı hayatının son
  yıllarında yaşlılık çağındadır.
  Topal Osman, sadrazamlıktan düştükten sonra Trabzon'a vali yapılmıştı. Yaşı yetmişe varmış, devlet
  ve millete yıllarca hizmetler etmiş olan Paşa, Trabzon valiliğine giderken, artık ömrünün son günlerini
  mutlak bir dinlenme içinde geçirmek ve bu tatlı son günler arasında Tanrısı'na rahatça kavuşmak
  hakkını da kazanmıştı. Fakat talih, onun için daha büyük şerefler hazırlamış, ününü ebedileştirecek
  son bir fırsat hazırlamıştır:
  On sekizinci yüzyılın ikinci yansında, Afşar Türkleri'nden Nadir, İran tahtını ele geçirerek, Acemlerin
  başına geçmişti. Bütün büyük Türk başları gibi, sahip olduğu devletin sınırlarını büyütmek isteyen ve
  büyüten Nadir, Türkiye'nin doğu taraflarında gerçek bir tehlike olmuştu. Osmanlı Türkiye’si, bu
  tehlikeyi yok etmek mecburiyetini duydu. Fakat Nadir, yaman bir kumandan ve kahramandı. Onu
  ezebilmek için, büyük bir başa ihtiyaç vardı. İstanbul hükümeti, Doğu'daki tehlikeyi bildirmek üzere
  hazırladığı ordu için aradığı kumandanına. Trabzon valiliğinde son günlerini geçirmekte olan kocamış
  topalın şahsiyetinde buldu. Osman Paşa, doğu orduları serdarlığa seçildi.
  Büyük vatan şairimizin ulu atası, soyumuzun Afşar kolunun yaman çocuğu Nadir ile iki kere
  çarpışmıştır. İlk karşılaşma 1773 yılı Temmuzu'nda oldu. Biri Osmanlılık, öteki Acemlilik adına vuruşan
  iki Türk kumandanı karşılaşmadan önce birbirlerine mektuplar göndermişlerdi. Topal Osman, mağrur
  hasmına yazdığı yazılarda çok gurursuz bir dil kullanıyordu. Çünkü o, asıl şiddetini er meydanı olan
  savaş alanlarında gösterecekti.
  İlk karşılaşmada Nadir'in gösterdiği büyük kahramanlıklar, önceleri İranlıları iyi duruma soktu ise de,
  sonunda Türkiye Türkleri'nin ordusu yaşlı kumandanlarının yüzünü ak çıkardılar. İran ordusu yenildi.
  Nadir savaşın şerefini karşısındaki ordunun kendi kanından olan kumandanına bırakarak kaçtı. Fakat
  Nadir, bir kere yenilmekle her şeyi kabul edecek insanlardan değildi. Osman Paşa'nın kendisini
  kovalayamamasını fırsat bilerek bir müddet sonra eskisi kadar büyük bir kuvvet topladı. Yeniden sınırı
  geçerek, İstanbul'dan hiçbir yardım göremeyen Osman Paşa'nın şuradan buradan topladığı
  ordusunun karşısına dikildi.
  Bu çarpışma Topal Osman Paşa'nın son savaşıdır. Afşarlı Nadir, bu savaşı pek büyük kahramanlıklar
  göstermiştir. O kadar ki, bir aralık yaralandığı halde, ordusunun maneviyatını bozmamak için, gene
  dövüşe devam etmiştir. Denilebilir ki bütün İran ordusunun yapamadığı şeyi, o, adeta tek başına
  yapmıştır.
  Nadir'in bu kahramanca saldırışları ve hareketleri, Osmanlı ordusunun bozulmasına sebebiyet verdi.
  Paşa ayağının sakatlığından dolayı, hususî arabası içerisinden idare ettiği savaşın sarpa sardığını
  görünce, büyük bir askerlik gücü göstererek dağılmakta olan ordusunu topladı ve İranlılar'a karşı
  yeniden saldırttı. Fakat Nadir bu orduyu gene bozmasını bildi. Osman Paşa da gene topladı. Ancak bir
  an geldi ki Topal kahraman, kumandasındaki ordunun savaşı kaybetmek üzere olduğunu anladı.
  Çünkü Osmanlı ordusunda büyük intizamsızlık hâsıl olmuştu. Zafer düşmana gülüyordu, ömrü şanlarla
  dolu olan bu yaşlı Osmanlı paşası, zafer tacının, yurduna saldıran adamın başına geçmesine razı
  olamazdı. Ordusundaki intizamsızlığı kılıcı ile düzeltmeye, düşmanı yiğitliği ile alt etmeye karar verdi.
  Adamlarının yardımı ile atına bindi. Omuzlarına çöken yetmiş yılın ağırlığı sanki birdenbire yok
  oluvermişti. Kocamış paşa kılıcı elinde, erlerinin önünde Acem ordusu saflarına daldı.
  Bu saldırış yaman oldu. O kadar yaman oldu ki bir an öncesinin üstün durumlu Acem ordusu
  sarsıntılar geçirmeye başladı. Topal Osman, yetmiş yaşından beklenmeyen bu görülmemiş atılışı ile,
  az daha zaferi Nadir'in elinden alıyordu. Lakin, Paşa'ya bu kahramanlık vakasını hazırlamış olan talih
  ondan en büyük insanlık rütbesini de esirgememişti. Topal Osman, İran saflarından gelen iki kurşunla
  bu rütbeyi de kazandı. Kafasına rastlayan kurşunlar, koca Osman'ı yere yıktı. Erlerinin sonuna kadar
  vuruşması sonucu değiştirmedi. Nadir üstün gelmiş. Osmanlı ordusu yenilmişti.
  Osman Pasa.. Bu, topal bir kahramanın adıdır. Bu kahraman, adının başında büyük bir şeref nişanı gibi
  duran topallık unvanını gençlik çağlarında kazanmıştı, ömrünün sonunda ise torunu vatan şairi
  Kemal'in:
  Mevt ise son rütbesidir askerin!
  Mısrası ile söylediği büyük gerçeği, ölüm alanlarından kucaklayarak gençliğinin şeref nişanının yanına
  koydu, 'Topal Şehit’ unvanını aldı.
 • Deniz eskisi bir göl oldum

  Adım ummandan uzak...belki de çöl oldum
 • Düşünüyorum da,
  sanırım en büyük korkumuz olduğumuz gibi görünmek.
  Yumuşacık kalbimizin fark edilmesi,
  Cesaretsizliğimizin anlaşılması,
  Korkularımızın paylaşılması
  Sanki zarar göreceğimizin en büyük işareti.

  Kabuklarımızın altında
  Kendimizi saklamakta ne kadar da ustayız.
  Ve ne kadar güçlü korunuyoruz, kalkanlarımızın ardında.
  Hissedilmeden, el değmeden, sevgimizi göstermeden.
  İstiridyeler, deniz minareleri, midyeler.
  Kirpiler ve kaplumbağalar gibi.

  Sahi koruyor mu bu çatlamamış sert kabuk?
  Kimse incitemiyor mu, duygularımızı, inançlarımızı, benliğimizi?
  Yoksa zarar mı veriyor bu ürkeklik, bu kabuk bize.?
  Hissettiklerimizi gölgeliyor, yansıtmıyor gerçek kimliğimizi,
  Duyularımızı bastırıyor, elele tutuşmamızı engelliyor mu?
  Eğer bir yıldız gibi ışıl ışılsam ve bir yıldız kadar parlak.
  Ne çıkar ateş böceği sansalar beni.?
  Belki en hoyrat yürek bile, ateş böceğinin o uçucu, masum, sevimli çocuksuluğunu el kaldırmaya kıyamaz?

  Güçlü kapıların arkasına kilitlesem kendimi, korkaklığımı, sevgi isteğimi
  En insani yönlerimi kayıtsızca sunabilsem, bu sert kabuğun ağırlığından kurtulup, bir kuş gibi uçacağım özgürce.
  Anlaşılacağım ve bir ayna gibi yansıyacağım karşımdakine.
  O da çözülecek belki samimi ve güvenliksiz, silahsız biriyle göz göze gelince.

  Oysa bir görebilsek bunu, kalmadı böyle insanlar demesek.
  Güven duygusuna bu kadar muhtaç olmasak.
  Kırılmaktan korkmasak
  İncinsek yaralansak.
  Ne olur bir darbe daha alsak.
  Yeniden açsak kendimizi, atabilsek o kabuğu
  Denesek
  Risk alsak
  Yanılsak
  Farketmez
  Tekrar tekrar bıkmadan denesek ve kucaklaşsak yeniden, tıpkı eskisi gibi.
  Ne olduğunu anlayamadığımız o onbeş yıldan öncesi gibi.

  O zaman farkedeceğiz.
  Ne kadar özlediğimizi birbirimizi.
  Neler biriktirdiğimizi,
  Kaybolan değerlerimizi ne kadar özlediğimizi
  Beraber geldik beraber gidiyoruz oysa.
  Vakit az, paylaşmak, sarılmak için.
  Yaşadığımız coğrafya zor, şartları ağır.
  Yüreği daha fazla küstürmemek lazım.
  Sırtımızda ağır küfeler, her gün katlanan.
  Ve koşullar bir türlü düzelmeyen.
  Sevgiye çok ihtiyacımız var.
  Ufukta kar bir kış görünüyor.
  Ancak birbirimize sokulursak atlatırız o günleri.
  Kırın o sert ağır kabuklarınızı.
  Kurtulun bu yükten.
  Korumuyor o kabuklar, aksine zarar veriyor bize.
  Yalnızlığa mahkum ediyor bizleri.
  Hem hepimiz bir yıldızız.
  Ne çıkar ateşböceği sansalar bizi."

  Rabindranath Tagore