Simay Zeynep Uzun, Şeker Portakalı'ı inceledi.
18 Mar 19:47 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · 10/10 puan

Bitiş üzerine yaşanan başlangıç. Hayatın en derin kuyusunda bile suyu bulabilirsek en düşük ihtimal de olsa yaşayabiliriz sanki. Azimle, hayata tutunmaya çalışarak. Kendimizi mutlu ederek ya da mutlu olmaya çalışarak.

Mehtap Ülger, bir alıntı ekledi.
14 Mar 00:14 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Yaratıcı hayatın ana damarı, özü, beyin kökü oyundur, terbiye değildir. Oynama itkisi bir içgüdüdür. Oyun yoksa, yaratıcı hayat da yoktur. Uslu olunursa, yaratıcı hayat olmaz. Sessizce oturulursa, yaratıcı hayat olmaz. Sadece ağırbaşlı bir şekilde konuşulur, düşünülür, davranılırsa, çok az yaratıcı suyu çıkar. Kadınların garip olanı aşağılaması; yeni ve olağandışı olandan kuşku duymasını; ateşli, coşkulu, yenilikçi olanlar kaçınması; kişisel olanı kişisellikten arındırmasını yüreklendiren herhangi bir grup, toplum, kurum ya da örgüt, bir ölü kadınlar kurulu istemektedir.

Kurtlarla Koşan Kadınlar, Clarissa P. Estes (Sayfa 259)Kurtlarla Koşan Kadınlar, Clarissa P. Estes (Sayfa 259)
Nephren Ka, Sır'ı inceledi.
 13 Mar 21:34 · Kitabı okudu · 7 günde · Beğendi · 10/10 puan

MATARAMDA TUZLU SU

boynumda
bana yargı yükleyenlerin
utançlarından yapılma mücevherler
sırtımda sağır kantarı gizli bilgilerin
mataramdaki suya tuz ekledim, azığım yok
uzun yola çıkmaya hüküm giydim
(İsmet Özel)

PİSAGOR
Yaptığı yenilik ve buluşları hazmedemeyen siyasi çevreler ve din yobazlarının galeyana getirdiği halk tarafından ateşe verilmiştir. Bilim alanına yaptığı katkıları saymakla bitiremeyeceğimiz Pisagor ve öğrencileri ne yazık ki alevler arasında yanarak ölmüştür.

NESİMİ
Düşünceleri ve şiirleri şeriat ilkelerine aykırı görüldüğünden, Memlük sultanının buyruğu üzerine, 1404’te Halep’te derisi yüzülerek öldürüldü.

HALLAC-I MANSUR
“Katletmek üzere onu alıp götürdüler, çevresinde yüz bin kişi toplandı. Gözünü hepsinin üzerinde dolaştırarak, 'hak! hak! ene'l-hak' diyordu. O gün katlettiler, ertesi gün ateşe atıp yaktılar, üçüncü günse külünü rüzgara verdiler...

Mevlana’nın dediği gibi, Mansur bu yolun tozlarını kirpikleri ile süpürmüştür.

GİORDANO BRUNO
Rönesans felsefesini biçimlendiren önemli kişilerden biri olan İtalyan filozof ve gökbilimci Bruno,düşüncelerinden vazgeçmektense ölmeyi tercih etmiş, 8 yıl süren hapis hayatının ardından diri diri yakılarak idam edilmiştir.

VE İSKENDERİYELİ HYPATİA
Hypatia doğayı mantık, matematik ve deney ile açıklamaya çalışarak dönemine ışık tutmaya çalışmıştır.
O zamanın psikoposu Cyril, Hypatia’nın ölüm emrini vermiştir. Hypatia, kalabalık bir grup tarafından sokaklarda sürünmüş, taşlanarak acımasızca öldürülmüş üzerine cansız bedeni ateşe verilmiştir. Ne yazık bu olaydan sonra Platoncu okul da yok olmuştur.
Ne demişti Hypatia:
“Doğduğum ve öleceğim şehir : İskenderiye...
Bana bir mezar bahşeder mi? Bilmiyorum...”
Ben tanık oldum ki mezar bahşetmedi, külleri havaya savruldu :(

Ben okuyucu Nermin...Sırra talip çıktım yola....
Ya linçtir sonu...
Ya İsa gibi kendi çarmıhımı kendi sırtıma yükleyip ölümümü kendi sırtımda taşımak...
Neden?
Çünkü bıçak sırtı konu...
Çünkü anlaşılamamak var...
Çünkü yanlış anlaşılmak var...

Sen yazar Alpay... Madem bunları yazmaya senin cesaretin vardı.... Benim de okumaya ve yorumlamaya cesaretim var...

Entelektüel dönüşüme hazır olarak ve bir metamorfozu göze alarak Evremus’un gözleriyle Corpus’un ve Hypatia’nın kaderine tanıklık etmeye geldim...

Kimi Tanrı’yı camide, kimi kilisede, kimi tapınakta, kimi havrada arar. Kimsenin bölüşemediği Tanrı (Allah, Rab, İlah) Müslümanların mıdır? Hristiyanların mı? Paganların mı? Cevap ne kolay aslında...
Şeytan kimi baştan çıkarmaya çalışır? Rahipleri mi? Kadınları mı? Erkekleri mi? Bunun cevabı da belli...

KÖŞE
Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma
Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim
Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana
Var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim
Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim (Sezai Karakoç)


“Sır” Lucifer’in Tanrı’nın krallığından getirdiği kitabı arayışının öyküsüdür...
Corpus, ruhunu şeytana ipotek veren bir rahibin hayatını kurtarmak için ; bu büyülerle ve ruh çağırma yollarıyla dolu kitabı sahibine geri vermek üzere yollara düşer yaşlı bedeniyle...
İblis rahibin bedenine girdiğinde , mantralarla, tuzla ve bıçakla geri çıkarılır gasp ettiği bedenden...(Bu mevzuya fazla girmemek hepimizin hayrına olduğundan burda susmak elzem oldu :) ..)

“İşte şimdi içimdeki o şeytan dışarı çıkmaya çalışıyordu.Hissediyordum onu. Ruhumu,kalbimi, beynimi yumrukluyor, küfürler, tekmeler savuruyordu.”
Çatışma budur : insan ve iblis arasında süregelen amansız mücadele...

HYPATİA
Bilge ve yaşlı kadın...Oradaydık hepimiz o linç edilirken... Kadere iman eden kederli insanlardık...
“Her şeyi yırtıp atabilirsin; ama bir gün bir kitap içinde saklanan mektup ya da fotoğraf sana tek el ateş eder...
Anılar ölümsüzdür...
Sen değil...”
İşte Hypatia’nın Hadrianus’a yazdığı ve yıllar sonra ortaya çıkan mektup...

“Biriciğim,
Seni sevmek benim içimde , toprağı, suyu, güneşi, hayatı ve fikri sevmekle birbirine karıştı.
Sen ciğerlerimdeki nefes, gözlerimdeki ışık, kalbimdeki çarpıntı ve beynimdeki düşünce gibisin.Neyi düşünürsem seni düşünüyorum.”
“Kalbimiz bir çukurdur sevmeden önce... Düşeriz doldururuz...”
Bu dünyada sezgisi en kuvvetli olanlar kadınlardır...
Kadın, doğru erkeği içgüdüsel olarak bilir ve bekler....
Tıpkı yıllarca biricik aşkını bekleyen Hypatia gibi...
Külleri göğe savrulana dek aşk ateşiyle yanmıştır zaten ruhu ve kalbi... :(

EVREMUS
Yargı kesin:
acı duymak ruhun fiyakasıdır
kin, susturur insanı; adına çıdam denir
susulunca tutulan çetele simsiyahtır
o siyah öç almakçasına gür ve bereketlidir (İsmet Özel)

Yeni bir hayata başlamadan hesaplaşmalı herkesle ve her şeyle; yoksa değişmenin var olan yaşantından gitmenin ne anlamı kalır ki?
Şems’in 14. kuralını anımsattı bu söz bana, okuyanlar bilirler :
“Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nerden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?”
Evremus’un gözlerinden ve dilinden dinlediğimiz bu öykü gençlik ateşini ve heyecanını da körüklemekte...

CORPUS
hata yapmak
fırsatını Adem’e veren sendin
bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana
gençtim ben ve neden hata payı yok diyordum hayatımda
gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi... (İsmet Özel)

Kitabın bilge rahibi...
Ona göre insan dünyada yaşamaz, dünya insanın içinde yaşar ve insan ölümle yüzleştiğinde bir hayalin kahramanı olduğunun ayırdına varır.
“Ne kadar çabalasan da ne kadar istesen de olmaz... Çünküsü nedeni yok, olmaz işte! Sezar’ın o meşhur deyimiyle :Alea iacta est (Zarlar atıldı.)
Tebrizli Şems de “Olduğu kadar, olmadığı kader...” diyerek teslimiyete boyun eğer...

ALPAY ASAR

dilce susup
bedence konuşulan bir çağda
biliyorum kolay anlaşılmayacak
kanatları kara fücur çiçekleri açmış olan dünyanın
yanık yağda boğulan yapıların arasında
delirmek hakkını elde bulundurmak
rahma çağdaş terimlerle yanaşmak için
bana deha değil
belgeler gerekli
kanıtlar, ifadeler, resmi mühür ve imza .... (İsmet Özel)

Narsist yazar...
Sen de kolay anlaşılmayacaksın bu çağda belki...
Gerçeği kırıp oradan kendi dünyasına yol açan bu kitap verdiğin dipnotlarla, tarih ve mitoloji argümanlarıyla evet tarafınca mühürlenmiş, imzalanmış... (Bir dilekçe gibi :) ... Kayda alındı, işleme girdi bilesin... :)
Önsözde “ Müzik aşkları ve duyguları kaşımak amacı gütmez mi ?” dedin . Tuco , Estas Tonne The Song Of The Golden Dragon’la kaşımaya başladı hemen ,hakikaten ne büyüleyici... ( Dinleyin kesin :)...)
Tüm dinlerin özünden bir şeyler var kalbinde...
Ama Mevleviliğe olan ilgini biliyorum o yüzden ben seni şimdi yerden yere vursam , kalbine kılıcımı saplasam “Neden yalın gelmedin, kılıcını kuşandın da geldin?” demezsin ... “Ne olursan ol yine gel...” dersin... :)

NERMİN
Olmaaaazzzz, bensiz olmaz...
Aşk....
İki türlüdür...
Birincisi insanın insana duyduğu aşk...
Hani masallarda prensler prensese kavuşmak için ejderhalarla savaşırlar, ateş denizini mumdan gemilerle geçmeye çalışırlar, devlere kılıç saplar kızın aşkına layık olduğunu ispatlarlar...
Her genç kız böyle bir aşk ister diyecekken, narsistliğinden sıyrılıp müptezil olma yoluna gitmiş demişsin ki :” Kelimelerle hükmeden bir erkeği seversen elinde kırık dökük cümlelerden başka bir şey kalmaz.” Kelimelerin hükümdarı Alpay Asar

:)))
Aşkın ikincisi:
İnsanın Tanrı’ya duyduğu aşktır...
Tanrı der ki : “ Yere, göğe sığmadım da bana inanan kulumun gönlüne sığdım.” Şimdi yumruğunuzu sıkın, ve bakın... Her insanın kendi yumruğu kadar kalbi vardır. Ve tasavvufta Tanrının evi kalptir o yüzden kalp çok değerlidir ...
Narsist yazar :)) Sır’da ikisini de yaşattın bana...
Eğer yazdıkların , ateşle yan yana gelecekse , o ateş sadece yolunu aydınlatmak için yansın...
Ateşin sönmesin... :)

Cem Eren Demirel, bir alıntı ekledi.
11 Mar 20:04 · Beğendi · 10/10 puan

"Biz hayatın dışındayız", "Hayatın dışında... O, herşeyi besleyen hayat suyu bizden çekilmiştir. Ölüm bile bizim kadar kısır değildir."

Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar (Sayfa 32)Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar (Sayfa 32)

Zaman sız ayrılıklar vuruyor yüreğimizi
Hesapta olmayan veda lar
Terkediş 'ler

Sonra yutkunulmaz bir acı gelip düğümleniyor bogazımızın orta yerinde
Yarım kalıyor herşey
Gülüşler yarım
Sözler yarım
Biz eksik kalıyoruz

Yaşanmış hiç bir şey değil
Yaşanmamış
Yaşanması mümkün iken yarım kalan bir hayatın acısı düşüyor yüzümüze
Ne kadar istesek de gizleyemedigimiz bir hüzün
Her şeye bulaşmış bir bakır tadı
Kirli bir suyu içmişcesine bozuyor herşeyi

Şiirler yarım kalıyor
Geceler yarım
Sözler eksik
Biz eksik kalıyoruz

Yılmaz Pirinççi

Gölge ve boşluk arasında, kışlalarla genç kızlar arasında,
garip bir yürekle ve kederli düşlerle bezenmiş olarak,
bir anda solgunlaşıp kurudu alnım
ve hiddetli bir dul adamın üzüntüsü her bir gününde hayatın,
ah, her bir damla görünmez suyu uyur gibi içerdim
ve titreyişle yakaladığım her bir seste
bu uzak susayışı ve aynı soğuk ateşi duyumsarım,
büyüyen bir ses, dolaysız bir acı,
sanki hırsız ya da hayalet yaklaşır gibi,
ve saran bir kabuk ve derin kucaklayış gibi,
şaşkın garson gibi, az biraz zırıldayan bir can gibi,
eski bir ayna gibi, konuklarının geceleri sarhoş döndükleri
ve çiçek yokluğunun ve yere atılan çamaşırların
pis kokusu yükselen
boş bir evin kokusu gibi,
- belki şu ya da bu şekilde, biraz daha az melankolik -
ama şu ki gerçek rüzgâr kırbaçlıyor göğsümü,
yatak odamda düştü sonsuz kumaşlardan yapılmış geceler,
ve bir günün gürültüsü azdırıyor fedâyı
dalgınca bir anda istiyor peygambersi ne varsa bende,
ve bir yığın şey çağırıyor beni yanıt almadan
ve sürekli bir devinim, ve şaşkın bir isim.

Pablo Neruda - Ars Poetika

Melike, Hakkari'de Bir Mevsim'i inceledi.
07 Mar 18:35 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

Dikkat!! Fena halde yaşanmışlık içerir :)
4 yıl önce hiç bilmediği bu yerlere gelen ve hiçbir pişmanlığı olmayan bana, beni anlatan bir kitap, Hakkari'de Bir Mevsim. zeyneb ile buralardan gitmeden okunacaklar listemizde olsa da, bir kitap buluşmasında okuruz diye niyetimize aldığımız ve Sayın Semih beyin kitaba yaptığı incelemeyi okuyup anılardan oluşan bir inceleme yazacağımı söylemiş olmam ve kitabı okurken de anılarımın filme sarılıp gözümün önüne düşmesi beni bunca şeyi yazmaya itti. Umarım sıkmam sizleri :)
Kış mevsimi, kış ne ki? Denizlerden gelen biri için kış nasıl bir şey? Kütleler halinde yağan kar, gözleri yakan beyazlık, şehre inmek için at, katır sırtında 8 saatlik yolculuk? Peki ya doktor? Okul? Öğrenci? Ya öğretmen?
Kitap 1976 tarihi ile bitiyor. Şu an 2018'deyiz. Geçen zamanı siz hesap edin. Atandığımızdan bu yana zeyneb mevsimleri saysa da ben yıl hesabı yapıyorum. 4 yıl geçirmişiz Güneydoğu'nun kadın silüetli (haritadaki görünüşünü hep bir kadına benzetmişimdir ) bir ilinin, bir ilçesinin birbirine zıt yöndeki son okullarında. Dağlara bakıyoruz ve dağlar hayatımızın hangi aşamasında bize bu kadar yakın oldu düşünmeyi uzun zaman önce bıraktık. Değişen hem hiçbir şey yok, hem çok şey var: elektrik var, gerçi kesildiğinde giderken suyu da elinden tutup götürüyor, saatlerce (daha önceleri günlerceydi) gelmese de var :) İnternetimiz var! Büyük nimet :) Bir tıkla istediğimiz yerdeyiz ve eğitimden daha hızlı gelişen inşaatlar var etrafımızda. Çocukluğumuzdaki 'sağım solum sobe' tekerlemesi yerine 'sağım solum apartman' diyoruz artık.
Adına zorunlu hizmet denilen bu sistemin bile isteye bir parçası olmayı seçtiğimde hayatımda bir daha o kadar çok duymayacağımı tahmin ettiğim tek kelime "GİTME!". Bu kelimenin içini doldurmayı size bırakıyorum.

Bambaşka yerlerde, alışık olduğun yaşantıdan uzaklara kopup geldiğinde senden başka hayatlar olduğunu görmek büyütüyor insanı. Bir süre sonra şaşırmıyorsun, her şeyi görmüş- duymuş oluyorsun ki 4 yıl az bir süre değil. Mesela, hayatında daha önce hiç lapa lapa yağan kar görmediysen benim gibi, şaşkın şaşkın etrafına bakarken arkandan "Hoca nasıl buldun, şansına iri iri yağıyor mübarek" diye seslenebilirler. Karlar eridi dediğin bir gün gizli buzlanmayı fark edemeyip Toptaş'ın palas pandıras kelimesinin hakkını vererek düşebilirsin :)) gizli buzlanma sadece araçları değil seni de bir yokuş aşağı savurmuştur çünkü. Okulun dağlık bir arazide ise araç yok, oh! mis gibi hava diye tam sevinecekken çeşit çeşit börtü böcekle hayatın bir an kâbusa dönebilir. ( Bugün okul bahçemde iki yılan görüldüğünü ayrıca belirtmek isterim:) ) hiç görmediğin boyutlarda fareler görebilir ve sınıfını senden rahat kullanan bu şımarık hayvanlara kinlenebilirsin. Karda tilkilerin ayak izlerini, çocuklardan daha heyecanla izler ve "acaba benim ne gibi bir izim kalacak buralarda?"dersin. Yol hakkının ineklere geçtiğini, hindilerin kendini akbaba sandığını görürsün. Zaman geçer hiç kar yağmaz. Oh, bu kış üşümedik diye sevinmek yerine havalar ısındığında sınıfına konumlanacak akreplerin ve kertenkelelerin varlığının telaşına düşersin. Dua ki ne dua çocuklara bile dua ettirirsin bunlar olmasın diye :)
Her yıl ısrarla tadilata soktuğun çatı her yağmurda envai çeşit yerinden akmaya devam ettiğinde başlarda "bıktım bıktım!" deyip ağlasan da zamanla çatı ile uzlaşmacı bir konuşma yapma durumuna geldiğini ve tüm bunların seni ne kadar hissizleştirdiğini görüp bir kez de bu duruma şaşırarak gülersin. Ya da için için ağlarsın da o sana gülme gibi gelir. Sonra bir yetkili sana ceplerini çıkarır. Bana sakın para deme Melike! diyebilir. Git! kendin hallet ya da bekle diye çıkışabilir cepleri dışarıda.

Çok şey görürsün. Kimisi düzeltebileceğin bir şeydir. Kimine dokunamazsın. Kimi yiyecek kuru ekmek bulamazken diğeri sınıfa pizza getirir ve sen hiç pizza yememiş çocuğun bakışlarını ona tüm pizzaları yedirsen de unutamazsın. Bir gün bir anne yardım et! der. Yardım et 5. çocuğum yolda ama kocam yoldan çıktı. Yardım et, evinin yolunu bulsun. Karışma derler, karışamazsın. Korkmaktan değil hep gücünün yetmeyeceği şeyler olduğundan. Kimi var kitap alırsın, okusun daha iyi bir anne olsun diye, ne gerek var olur. Sonra biri çıkar o kitabı okur okudukları ile senin niyetini sorgular. Sen inatla almaya devam edersin. Bir gün anlaşılacağını umarak.

Survivor gibi bir okul yolun varsa eli silahlı adamların arbedeleşmesine şahit olur, atandığının bir haftasına sokağa çıkma yasağı ilan edilir karşı kaldırımdaki bakkala bile çıkmaya korkarsın. Bir karne dönüşü her sabah geçtiğin yoldan geçip evine girdiğinde başlayan silah seslerinin bir öğretmeni yaşamdan kopardığını görürsün. Sadece dakika farkı vardır senin eve girmenle bir başka öğretmenin ölmesi arasında.

Bu yüzden yazılan ne bir eksik ne bir fazla. Ne abartı ne de değil. Anlatılan yaşanılan yıl değişti geri kalan aynı, değişmiyor, değişmediğini görünce sen de "değiştiremedim" diyorsun kendine. "Dünyayı sen mi kurtaracaksın!" öfkesini kusan birinin varlığını anımsıyorsun geçmişten ve onun haklı olduğunu görsen de tüm gitme demelere inat burada olmanın tarifsiz bir kuvvet verdiğini, seni olgunlaştırdığını, tuhaf hissettirdiğini, zorladığını yaşaya yaşaya öğreniyorsun.
Kitabın her boşluğuna bir şeyler karalarken 'çok şey birikmiş...' dedim çok daha fazlası birikecek, bölge değişecek, şehir, okul... değişecek ama sen ister mavinin derinliklerinde ol ister bozkırın sıcağında, fark etmez hep zorluklarla karşılaşacaksın. Çünkü artık biliyorsun hep zordur ve o mücadele etmek istediğin algı her yerdedir ve sen sadece burada olmadığını artık çok iyi biliyorsundur.

Şimdi aynı tereddütlerle yola çıkacak meslektaşım;
Biliyorum korkuyorsun. Yapamayacağını düşünüyorsun, yaşayamayacağını ama alışıyorsun. Gitme! diyecekler sana. Gelemem! diyecekler. Hoş, sen 'Gelirim' deseler de sakın inanma. Hayali manzaralara dalma. Onlar söyleyemezler ama senin geçtiğin yollardan geçmeye korkarlar. Bilmezler sen o yollardan geçerken kaç güvenlik noktası saydın ve kendini Allah'a emanet etmekten başka bir güvencen de yok. Bekleme, beklememeyi yola çıkmadan öğren.
Bir gün sen de yeni belirlediğin rota için toplanıp giderken, burnunda yazarın dediği gibi otlu peynir kokusunu (hala alışamadım:) )birkaç güler yüzlü insanı, farklı farklı dillerde öğrendiğin kelimeleri, kazançlarını ve kayıplarını da koyacaksın çantana.
Bir savaşçı değilsin elbette ama bir gün, bir çocuk, "Ben bunu bir yerde öğrenmiştim." dediğinde amacına ulaşmış olacaksın. Çünkü senin mücadelen, bambaşka bir dünyanın dışarıda aktığını onlara fark ettirmek. Bir gün bu cümleyi sen duymasan da onlar söylemiş olacak.
İnan.
Pişman olma.

Yolun açık olsun. :)

Bir sabah uyurken bir anda gözlerin fal taşı gibi açılır. Buz gibi bir odadasındır, sıkıntılı bir uykuda, bir denizin ortasında yapayalnız kalmış gibi. Önceki günün ağırlığı yüreğinin içinde saklıdır. Masanda onlarca not kâğıdı, renk renk kalemler... Perde çekili. Nesneler dağınık ama dağınıklık içinde bir düzen var sanki. Eşya uyumaz, biliyorsun. Gün ışığı kaybolur, geri gelir, geri gelir kaybolur. Ve sen, bir kuyuda sıkışıp kalmış gibi, nabzındaki gümbürtüyle, büyük bir acıyla açtığında göz kapaklarını, o an anlarsın her şeyi. Bir düşünce gelip yerleşir beynine. O kadar hızlı gerçekleşir ki bu, şaşarsın. Bir aynaya doğru bağırırken aynanın emdiği sözcükler kadar çaresizsin. Zamanı geri alabilirmisin? Kim tutabilmiş o suyu? Hangi yaprak yeşil kalmış? Hayatın eritmediği ne var? Sonsuzluğun elinde sen nesin ki? Bu saçma tempoda kaybolmuşsun.

özlem, İnsan Neyle Yaşar'ı inceledi.
 28 Şub 13:21 · Beğendi

Sabahın o sessiz ve soğuk ayazında telaşlı adımlarımla yürüyorum. Ellerimi ısıtmayı düşünüyorum bir ara zira eldivenlerle aramız pek iyi değil.. sonra vazgeçip o küçük sıcaklıktan, soğuğu yaşamı daha çok hissedebilmek adına ellerimi boşlukta dans ettiriyorum. Biraz mavilik alıyor gökyüzünden parmaklarım ve gün ışığının o küçük mektuplarını...

...

Haftanın en yoğun günlerinden biri ve üstelik ben henüz gelmeden işe benden önce gelenler mevcut. Ve içlerinden biri var ki, soğuğun o kaskatı hali desem onu böylesine eğip büken.. biliyorum değil. Gözlerini gözlerimden ayırmıyor. Gözleri buz tutmuş derya gibi.. üstelik mavi, gökyüzü gibi...

Buyrun oturun deyip çay istiyorum biraz ısınabilmeleri için. Paltomu çıkarırken gözlerimi ayırmıyorum özellikle o gökyüzü gibi gözleri olan kişiden..
Bir derdi var belli.. ve içimden dahi olsa çözemiyorum.
İnceliyorum eski, katkat giyindiği elbiseler içinde kendisini..
Ellerine bakıyorum, nakış nakış.. yaşı belki 35 ama ruhundan bedenine sızan o çizgileri " Ben burada, bu dünyada bin yıldır varım! " der gibi...

Çay geliyor ve parıldayan mavi gözlerinde dumanını içine çekiyor..
Yaşam gibi çizgi çizgi, dolu dolu olan parmakları açılıyor ve kavrıyor bardağı..
Tek bir dikişte içiyor..

Bardağıma dokunuyorum, çay soğuk mu geldi ya da içilebilir mi gerçekten diyerek..
Ateş gibi, dokunulmuyor bile.

" Bir çay daha içer misiniz? " diyorum sonra,
Ve çay gelmeden, onun istediği o kişi geliyor
Gözlerini takip edince, beklediği yedi kat gökten görülen...


- Evet Ahmet Abi ya! Değiştirdim arabayı.. Altı ayda insan bile değişir, arabamı kalır?
Bak ben aynı mıyım mesela?
Uyanığım tabi!!
Hahaha sonra görüşürüz! Tamaaam!!!


Çay geliyor, önüne bırakılıyor mavi gözlü adamın ve çaya uzun uzun bakıp, çaydaki suyu derdiyle buharlaştırıp yavaşça doğruluyor. Ve kalkışı 35 yaşlarındaki bir adamın kalkışı değil.. bahar dallı bir ağacın habersiz yerinden sökülüşü gibi..

Durduruyorum o an,
Gözlerine bakıp, tek kelime etmeden ve sonra;
" Müsait mi bir bakalım, belki telefonla konuşuyordur " diye.

Bin yıldır birbirimizi tanır gibi onaylıyor söylediklerimi ve söyleyemediklerimi.
O ağacın bir kenarda kaderini beklemesi gibi sessizce bekliyor beni..
Gözleri hâlâ mavi,
Gökyüzü gibi...

...

Kapısını tıklatıp yanına gidiyorum ve durumu anlatıyorum,
Beklenildiğini..

Kapıyı usulca kapatıp yanına gidiyorum onun ve bekleyen diğer kişilerin..
" Zaman " diyorum,
" görüşeceksiniz bir bir " ...


İtirazlar, onaylar,
Ben daha öncede geldim göremedimler eşliğinde yerime oturuyorum..
Notlara bakıyorum, gerçekleşmemiş 4 görüşme..
Kimliklerine, vasıflarına sonra..
Yeni yapılan ve o çok konuşulan heybetli binanın işçileri..
Karşımda duran ise o binanın elektrikçisi..
Duymuştum ismini, yeteneklerini.. ondan daha iyisi yokmuş bu şehirde..
Alanında birinciymiş kendisi.

" Demek elektrikçisin Abi " diyorum ve başlıyor muhabbetimiz...
Sohbet koyulaştıkça esas nedene, gelişine bağlanıyor konu.


Ama orada susuyor, geçilmez bir duvarın önünde durur gibi!
Gözleri doluyor, en derinlerde.. görebiliyorum saklasada...
Öksürüyor ve bana doğru olan yüzünü çeviriyor,
Çayını kavrıyor parmakları, çayı hâlâ sıcak....

...

Telefon konuşmaları eşliğinde ve telaşlarıyla malum kişi çıkıyor odasından..
Sigara içmem ama biliyorum, parmakları arasında duran sigara, en fiyakalısından...
Bana bakıyor "Durumu idare et" gibi...
Sonra işçilere bırakıyor gözlerini, hissiz..

Gözlerim tutunacak bir yer arıyor, bakıyorum hepsine mavi bir derinlik eşliğinde
" Birazdan görüşeceksiniz, hafta içi yoğunlukları, evraklar, dosyalar " diye...

Sözüm bir yağmur damlası gibi teselli oluyor umuda ve umman o yağmur damlasını sabırla karşılıyor...

Belli bir zaman geçiyor,
Öğle arası vakti..
Bekliyorum işçilerle..

" Hâlâ hayatta mıdır o odaya kapanıpta yaptığı telefon görüşmelerinde? " diye düşürek...

Bir adam, elinde hazır yemeklerle bezenmiş bir tepsiyle..
... Adresi midir burası? Telefon geldi sipariş var diye..

Yemeklerin kokusu tüm işçilerin aklını başından almış..
Dumanını bıraka bıraka gösterdiğim odaya geçiyor...

Garson gidiyor ama o yemek kokusu, o açlık, o yoksulluk bu insanlardan gitmiyor.

Mavi gözlü adama bakıyorum, heykel gibi başını önüne eğmiş,
Bekliyor...

...

Vakit geçiyor..
Saatler sürüyor..
Ayakta durmaktan, oturmaktan, beklemekten yorgun düşmüş umutlar belki son defa hiç olmadığı kadar,
" Dayanmalı " diyerek bekliyor..

İşçilerin maaşı 1 ay'ı geçmiş, verilmemiş meğer..

" Bu insanlardan kısılır mı diyorum..
Ve belli bir bütçe varken, nasıl olurda verilmez?
Arabalar yenilenirken belli olan bir maaşla,
Ve sigara içilirken en kaliteli, nasıl olurda o soluk borusunda kalmaz? "


Neyi unutturmaya çalışır eğlencesi insanın ve yaptıkları zamanla bir tokat gibi karşısına çıkmaz..


Malum kişi karnı tok, sırtı pekliğiyle ve kahkahaları eşliğinde,
Birkaç kişiyle odadan çıkıyor..

Onlara bakıyorum..
Hepsi aynı ışıksızlığı taşır gibi yüzlerinde.

Malum duvar; gülüşlere çarpıyor sonra, hayat gerçeğine...

Saatine bakıyor..
Mesai bitmiş..
Bir sigara daha yakıp, eliyle savuşturup ve kırık bir tebessümle,

" Yarına artık " diyor...

İşçiler bana bakıyor,
Mavi gözlü adam dahi..
Ben hariç herkes, insan olan herkes bana bakıyor...

...


O an, sakince kaderini bekleyen köklerinden sökülmüş o ağaç, kendi elleriyle köklerine varıp rüzgarın karşısına çıkıyor ve biliyor tek bir esinti onu yerle bir edecek...
Mavi gözlerine ateş düşmüş gibi ve hiç duymadığım bir sesle:

" Durun!! " diyor..

Giden dostlarının eşliğinde tek başına kalmış, sigarasını yarılamış o kişiye..

" Dur! Söyleyeceklerim var!!! "


İşçinin hemen yanında belirerek ve olabilecek bir tartışmayı önlemek için sessizlikte bekliyorum..
Diğer işçiler gitmiş..
Birtek o ve biz...

...

Ceplerini gösteriyor, ağaç parmaklarıyla,
Yırtık, boş ceplerini...
Bir paranın sığamayacağı diğer ceplerini sonra..
Ve öylece bırakıyor herşeyi...

" Kendim değil! Kendim için burada değilim!!
Ve ben karım hastayken, benim karım hastayken..
Sevdiğim..
Onu iyi bir hastaneye götüremiyorum..
Buradaki doktor, kapsamlı aletlerle muayene olmasını söyledi karımın, o aletlerin ise burada olmadığını. Yapacaklarımı...
Ben onu oraya götüremiyorum.
Çocuklarım, ben ekmek kazanmak için çalışırken, evde onlara can olan, baba olan annesini soruyorlar..
İyileşecek mi diye..
Cevap veremiyorum.. Bir umut çıkacakken evden, minik elleriyle tutuyorlar paçalarımı,
Ahada şuradan!!
Reklamlarda senin sigara parana gelmeyen çikolatadan istiyorlar,
Alamıyorum...

Baba mısın sen? Eş misin?
Ve biliyorum hepsi..
Görüyorum sizi ailenle gezerken, arabanda..

Baba olamamak, eş olamamak ve hiç utanmadığın kadar varlığından utanmak ne demek biliyor musun?
Beni boşver adam..
Ben yaşamıyorum ama o çocukların, ailemin hakkını yedirtmem sana ve bu ellerin hakkını istiyorum. "
...


Hiçkimse söyleyecek birşey bulamadı ve o malum kişi hiçbir şey demeden, yarı onaylayan bir bakışla anahtarını, marka telefonunu alıp arabasına atlayıp gitti..
Gözlerime bir bakış bırakıp..
Sen halledersin gibi...
İşçiyle bir ben kaldım
dokunsam varlığına tuzla buz olur
Dokunamadım..

Yerine oturdu, dağlar yerine oturur gibi.. gökyüzünden düşen...

Etrafı kontrol ettim, paltomu hiç olmadığı kadar zorlukla giyip işçinin tam karşısına oturdum..
Ellerinden tutum sonra, bir çay sıcaklığı veremez belki.. varolmaya çalıştığım insan sıcaklığıyla..

Gidelim mi?
Çocukların bekler, hâlâ..
Eşin..
Ve güçlü olmalısın.. diyerek..

Hafif doğruldu, omuzlarım sağanak yağmur..
Tedbirsizim..
Çatısız bir ev gibi..
Işıksız bir sokak..
Ellerinde sıcaklığım, omuzlarımda yağmur..
Tek kelime etmeyen
....


Gözlerime baktı sonra, kuruyana kadar yağarken..
Gözlerimde bir işçinin gözleri,
gözlerimde yağmur..
Onun o ilk hali gibi..
Yağmayan bir umman..
Avuçlarıma yokluğunu, sıcaklığını, insanlığını bırakıp gitti...

...

Ve ben gidemedim..
Saatler geçti, gün geceye vurdu..
Yıldızlar parladı
" Gel " diyen.
Gidemedim...Ay ışığı bulutlarda birikirken ve herşey alabildiğine sessizken,
saat kaç bakmadan çıkabildim..

Ve sabah bulduğum gökyüzünden aldığım o mavilik, o güneş mektuplarını ceplerimde dahi bulamadım.Aç sokak köpeklerinin sesinde ve sessizliğimde eve doğru, geceyle..
Yıldızların duası eşliğinde yürüdüm...

...

Uyandığımda, gün doğmadan.. güneşli bir mektup selamıyla,
İnsanın göz yaşlarıyla ıslanmış yıldızlar buldum avuçlarımda...

Dokunduğum herşeyi kalem denen sihirli değnekle altın eden ve altın gözyaşlarını silen bir değenek..


Nasıl yürüdüm, nasıl yolumu buldum sormayın.
Hep o mavilikle....

***

İnsan Neyle Yaşar? Ey bu satırları okuyan, İnsan?
Verdiğin nefes sonrası aldığın hayatın amacı nedir?
O nefesi nefes kılan,
Ve o nefes ki sadece senin hayatını mı kapsar?


" İnsan, İnsanla yaşar... "


Tüm varoluşların kaynağı..
Gözleri derya, gözleri bir damla su,
İnsanla.

***

Yaşamın sonsuzluk melodisi daima kalbimizde..
İnsanın o sesini
Duyman, yeter...

~* https://m.youtube.com/watch?v=EFJ7kDva7JE


Okuyan gözlerinize, Yüreklerinize,
Varlığınıza sağlık..

Sevgiyle..

Alperen Tekin, bir alıntı ekledi.
16 Şub 18:13 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Hayatın Can Suyu
Cornell Üniversitesi'ndeki laboratuvarımda ilgilendiğimiz konular arasında, pre-biyolojik organik kimya da yer alıyor. Yeryüzünün ilkel dönemindeki gazlar olan hidrojeni, suyu, amonyağı, metanı, sülfit hidrojeni karıştırıp bu gazların karışımından elektrik akımı geçirdik. Bu arada bunların halen Jüpiter gezegeninde ve tüm Kozmos'ta bulunduğunu anımsatmalıyız. Bu elektrik akımının geçmesi şimşek çakması gibidir. Bu tür şimşek eskiden yerküremizde çaktığı gibi, bugün Jüpiter'de de çakmaktadır. Gazları koyduğumuz ve içinde şimşek çaktırdığımız kap saydam olup sözünü ettiğimiz gazlar gözle görülmez durumdadırlar. Fakat on dakika süreyle şimşek çaktırıldıktan sonra, kabın kenarlarından yavaş yavaş kahverengi pigmentlerin aktığını görürüz. Giderek kabın içi donuklaşır ve kahverengi yoğun bir katran yayılır. Mor ötesi ışığı yani Güneş'in o dönemlerdeki özelliğini tekrarlasaydık da, sonuç az çok yine aynı olurdu. Katranlı bulamaç, içinde protein ve nükleik asitler bileşimleri de dahil, çok zengin karmaşık organik moleküllerle doludur. Böylece hayatın can suyu kolaylıkla elde edilmiş oluyor.

Kozmos - Evrenin ve Yaşamın Sırları, Carl Sagan (Sayfa 52)Kozmos - Evrenin ve Yaşamın Sırları, Carl Sagan (Sayfa 52)