Devlet ve Hukuk Üzerine

·
Okunma
·
Beğeni
·
3.111
Gösterim
Adı:
Devlet ve Hukuk Üzerine
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
118
Format:
Karton kapak
ISBN:
9759233617
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çağdaş Hukukçular Derneği
Baskılar:
Devlet ve Hukuk Üzerine
Devlet ve Hukuk
"İdeoloji: Yanılsama ve Yabancılaşma
Tarihsel Maddeci Dünya Görüşü
Toplumsal ve Siyasal Yaşamın Gelişimi
Devletin ve Hukukun Tarihselliği ve Sınıfsallığı
Mülkiyet İlişkileri
Özel Hukuk ve Roma Hukuku
Sözleşme İlişkileri
Edebi Adalat Ülküsünün İçyüzü
Özgürlük ve Eşitlik Masalı
İş Sözleşmesi: Yabancılaşma ve Artı Değer Sömürüsü
Sınıf Mücadeleleri ve Devrimler
Burjuva Demokratik Devrimi
Siyasal Yabancılaşma: İkilik-İkiyüzlülük
Sözde İnsan Hakları
Hukuka Bağlılık: Burjuvazinin İkiyüzlülüğü
Suç ve Ceza
Hukukçu Sosyalizmin (Jüridizmin) Eleştirisi
Kapitalizmin Son Saati
Kölelikten Özgürlüğe
118 syf.
·7 günde·Beğendi·Puan vermedi
Kitap içeriği:
İdeoloji: Yanılsama ve Yabancılaşma
Tarihsel Maddeci Dünya Görüşü
Toplumsal ve Siyasal Yaşamın Gelişimi
Devletin ve Hukukun Tarihselliği ve Sınıfsallığı
Mülkiyet İlişkileri
Özel Hukuk ve Roma Hukuku
Sözleşme İlişkileri
Edebi Adalat Ülküsünün İçyüzü
Özgürlük ve Eşitlik Masalı
İş Sözleşmesi: Yabancılaşma ve Artı Değer Sömürüsü
Sınıf Mücadeleleri ve Devrimler
Burjuva Demokratik Devrimi
Siyasal Yabancılaşma: İkilik-İkiyüzlülük
Sözde İnsan Hakları
Hukuka Bağlılık: Burjuvazinin İkiyüzlülüğü
Suç ve Ceza
Hukukçu Sosyalizmin (Jüridizmin) Eleştirisi
Kapitalizmin Son Saati
Kölelikten Özgürlüğe
118 syf.
·Puan vermedi
"”Tarih boyunca hiçbir düşünür ve yazar Marx kadar okunmadı…” diye başlıyor derleyenin ve çevirenin önsözü. Devlet ve Hukuk, Marksist düşüncenin; devletin oluşumu ve hukukun ortaya çıkışı ile ilgili hem Marx hem de Engels’in kendi kitaplarında yer alan pasajlarını bir araya getirmiş ve okura sunmuş."

Kitapla ilgili yazımız : http://1cay1kitap.com/devlet-ve-hukuk/
250 syf.
·21 günde·9/10 puan
Marx'ın üç ciltlik Kapital'i kütüphanesinde bulunan çoğu kişi tamamını okuyamamıştır diye düşünüyorum. Ben de onlardanım. Ancak Marx'ın devlet hakkındaki fikirlerini anlamak için şu kısacık kitap müthiş bir giriş kitabı özelliği taşıyor. Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz büyük hukukçu Rona Hoca'nın emeği ile derlenmiş bir seçki. Esasında Türk okuru için çok güzel bir hediye. Lütfen okuyun. Anlamak için.
250 syf.
Şimdiye kadar pek az düşünür Marx kadar tartışılmıştır. Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen Marx'ın dünyayı değiştirmeyi hedef alan devrimci politik fikirleri hâlâ etkili ve canlı. Bu canlılığın herkesin hayatını etkileyen kapitalist dünya sistemiyle de doğrudan ilgisi var tabii: İnsanı özüne ve hemcinslerine yabancılaştıran, tüm insani değerleri metaya indirgeyen, yoksulları daha yoksul kılan, gelir uçurumunu derinleştiren, ücretleri düşüren, iş güvenliğini hiçe sayan, ekonomik krizleri ve sosyal felaketleri yaratan, hukuk devletini otoriter polis devletine çeviren, dünyanın her köşesinde maddi çıkar uğruna savaşlar çıkaran ve insanları birbirine kırdıran kapitalizm sürdükçe, Marx'ın anti-kapitalist görüşleri varlığını sürdüreceğe benziyor. Marx kapitalizmin şifrelerini kendine özgü metoduyla teker teker çözerken, kapitalist üretim tarzının modern devlet yapılanmasıyla olan ilişkisini de derinlemesine eleştirmiş; buradan hareketle de, insanlığın özgürleşmesi için hem modern devletin hem de kapitalizmin ortadan kalkması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bu kitapta bir araya getirilen ve Marx ile Engels'in özellikle devlet ve hukuk eleştirilerini içeren ve bu parçalar güncel sorulara da cevaplar sunuyor: Devlet nedir? Modern hukuk sistemi temelinde neye dayanmaktadır? Hukuk ve devlet arasındaki ilişkilerin kapitalizmin işleyişiyle ne türden bağlantıları vardır?
118 syf.
·Puan vermedi
.
Marx'ın yitik cennet yanılgısı burda. Devleti ortadan kaldırmak gerçekte hiç bir şeyi değiştirmiyecektir.

Sezai Karakoç / Yitik Cennet / YUSUF
Egemen sınıfın düşünceleri, her çağda, toplumun egemen düşüncelerini oluşturur. Çünkü toplumun yönetici maddi gücünü oluşturan sınıf, aynı zamanda o toplumun yönetici manevi, fikir gücünü de oluşturur.
Egemen sınıfın düşünceleri, her çağda, toplumun egemen düşüncelerini oluşturur. Çünkü toplumun yönetici maddi gücünü oluşturan sınıf, aynı zamanda o toplumun yönetici manevi, fikri gücünü de oluşturur. Maddi üretimin araçlarını elinde tutan sınıf, düşünce üretiminin araçlarını da denetler. Böylece, düşünce üretiminin araçlarından yoksun bulunanların görüşleri, bu araçlara sahip bulunan sınıfın egemenliği altına girer. Egemen düşünceler, düşünceler olarak kavranan egemen maddi ilişkilerden, eş deyişle, egemen maddi ilişkilerin düşünsel yansısından başkaca bir şey değildirler. Bu nedenle, egemen düşünceler, aynı zamanda, bir sınıfı egemen sınıf durumuna getiren ilişkilerin de bir anlatımı, yani o sınıfın egemenliğini dile getiren düşünceler de olurlar.
Karl Marx
Sayfa 15 - Ayrıntı yayınları
Dini insan yaratır; yoksa din insanı yaratmaz. Aslında din henüz kendini bulamamış ya da kendini sonradan yitirmiş insanın saplantısıdır. Din halkın afyonudur. İnsan dini yaratırken tersyüz edilmiş bilincini yansıtır. Sonuçta din insan beyninde
başı üstüne çevrilmiş dünyanın genel kuramı, ansiklopedik özeti, popüler algısı, manevi ekseni, meşruluk dayanağı ve resmi onayı
halini alır. Öyleyse dine karşı mücadele aslında bu çarpıtılmış dünyaya karşı mücadele ile örtüşür. Bilimin görevi bu gerçekdışı dünyanın gerçek içyüzünü ortaya koymaktır. Felsefenin başlıca
görevi de insanın kendisine yabancılaşmasının kutsal biçiminin, yani "dinin” foyasını ortaya çıkardıktan sonra, kendisine yabancılaşmasının kutsal olmayan biçimlerinin, yani "devletin ve hukukun” foyasını ortaya çıkarmaktır. İşte bu görev yerine getirildiğinde, cennetin eleştirisi dünyanın eleştirisine, dinin eleştirisi hukukun ve devletin eleştirisine, din bilgisinin eleştirisi
de siyasetin eleştirisine dönüşecektir.
Karl Marx
Sayfa 18 - Ayrıntı yayınları
İnsanlar tarihlerini kendileri yaparlar fakat diledikleri gibi
de yapamazlar; kendi seçtikleri koşullar altında değil, fakat
geçmişten gelen maddi koşullar altında yaparlar.
Karl Marx
Sayfa 28 - Ayrıntı yayınları
Modern karı-koca ailesi, kadının üstü açık ya da kapalı ev
köleliği üzerine kurulur. İşte, modern toplum, adeta kendi moleküllerini oluşturan bu tip ailelerin bir araya geldiği bir kitledir.
Günümüzde erkek, çoğunlukla, hiç değilse varlıklı sınıflarda, aile geçindirip besleyen kişi olmak zorundadır. Buysa, ona, hiçbir
hukuki ayrıcalıkla desteklenmeyi gerektirmeyen bir egemenlik konumu kazandırır. Aile içinde, erkek burjuva, kadınsa proleter rolündedir...
Kadın açısından bir cürüm sayılan, en ağır yasal ve toplumsal sonuçlara yol açan bir kaçamak, erkek açısından yüz ağartıcı ya
da olsa olsa zevkle taşınan hafif bir ahlaki leke sayılır...
Karl Marx
Sayfa 42 - Ayrıntı yayınları
Toplum daha fazla geliştiğinde, yasa da dar veya geniş kapsamlı bir hukuk sistemine dönüşür. Bu hukuk sistemi daha da
karmaşıklaştığı zaman, sistemin terminolojisi de toplumsal yaşamın sıradan ekonomik koşullarını dile getiren terminolojiden
uzaklaşır. Bu hukuki sistem, varoluşunun ve sonraki gelişiminin nedenlerini süregelen ekonomik koşullarda değil de kendi iç
mantığında ya da isterseniz "irade kavramı”nda bulan bağımsız
bir öğe olarak gözükür. İnsanlar, tıpkı hayvanlardan türemiş olduklarını unuttukları gibi, hukuklarının da kendi ekonomik
yaşam koşullarından kaynaklandığını unuturlar.
Karl Marx
Sayfa 54 - Ayrıntı yayınları
Hegel'in toprağın özel mülkiyetine ilişkin çözümlemelerinden daha gülünç bir şey olamaz. Ona göre, birey sıfatıyla insan,
kendi iradesine dış doğanın ruhu olarak gerçeklik kazandırmalı ve dolayısıyla doğaya kendi özel mülkiyeti diye sahip çıkmalıdır. Eğer birey olarak insanın kaderi bu olsaydı, o zaman her insanın kendisini birey olarak gerçekleştirebilmesi için toprak
sahibi olması gerekirdi.
Karl Marx
Sayfa 82 - Ayrıntı yayınları
işçi ne kadar fazla zenginlik üretirse, işçinin üretimi ne kadar fazla artarsa, kendisi de işte o kadar yoksullaşır. İşçi ne kadar
çok değerli mal yaratırsa, kendisi de o kadar değersiz bir mala dönüşür. Mal âlemine değer katılmasıyla insanlık âleminin değerini yitirmesi de orantılı olarak artar.
Emek sadece mal üretmez; aynı zamanda kendini ve emekçiyi de genelde mal ürettiği ölçüde bir mal olarak üretir. Bunun
anlamı şudur: Emeğin ürünü olan nesne, emeğin karşısına, ona yabancı, üreticiden bağımsız bir güç olarak çıkar. Emeğin ürünü, nesnede saptanmış, maddeleşmiş emektir. Emeğin yaşama geçirilmesi demek onun maddeleştirilmesi demektir. Emeğin böylesine maddeleşmesi, ekonomi politik alanında işçinin yoksullaşması demektir; maddeleşme işçinin ürettiği nesnenin kölesi olması demektir; nesnenin başkası tarafından sahiplenilmesi de işçinin yabancılaşması demektir.
Karl Marx
Sayfa 109 - Ayrıntı yayınları
Bütün toplum tarihi sınıf mücadelelerinin tarihidir.
Efendi ile köle, patrisyen ile pleb, derebeyi ile serf, lonca ustası ile kalfa, sözün özü, ezen ile ezilen, sürgit birbirlerine hasım olmuşlar, kimi zaman alttan alta, kimi zaman açıktan açığa aralıksız bir mücadele sürdürmüşlerdir. Bu mücadele, her seferinde, ya bütün toplumun devrimci dönüşümüyle ya da mücadele eden
sınıfların hep birlikte yok olmasıyla sonuçlanmıştır.
Karl Marx
Sayfa 124 - Ayrıntı yayınları
Kendisinden önce topluma egemen bulunan sınıfın yerine geçen her yeni sınıf, amaçlarına ulaşabilmek için, kendi çıkarlarını toplumun bütün üyelerinin ortak yararı (kamu yararı)
diye takdim etmek zorunda kalır.
Karl Marx
Sayfa 139 - Ayrıntı yayınları
Tarihsel gelişimin akışı içinde, sınıf karşıtlıkları ortadan
kalktığı ve tüm üretim hep bir araya gelen bireylerin elinde toplandığı zaman, kamu iktidarı da siyasal niteliğini yitirecektir. Siyasal iktidar, aslında bir sınıfın başka bir sınıfı baskı altında tutmak için örgütlenmiş gücüdür. Eğer burjuvazi ile mücadelesi sırasında, proletarya, koşulların baskısıyla, kendisini bir sınıf olarak örgütlemek zorunda kalırsa, eğer bir devrim ile kendisini egemen sınıf haline getirirse ve bu sıfatla da eski üretim ilişkilerini zorla ortadan kaldırırsa, işte o zaman, bu üretim ilişkileri ile birlikte, sınıf çelişkilerinin ve genel olarak sınıfların varlık nedenlerini de ortadan kaldırmış ve böylece kendi sınıf
egemenliğini de tasfiye etmiş olacaktır.
O zaman sınıfları ve sınıf çelişkileri ile eski burjuva toplumunun yerini öyle bir birlik alacaktır ki bu birlikte, her bir insanın
özgürce gelişmesi, bütün insanların özgürce gelişmesinin ön koşulu olacaktır.
Karl Marx
Sayfa 190 - Ayrıntı yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Devlet ve Hukuk Üzerine
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
118
Format:
Karton kapak
ISBN:
9759233617
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çağdaş Hukukçular Derneği
Baskılar:
Devlet ve Hukuk Üzerine
Devlet ve Hukuk
"İdeoloji: Yanılsama ve Yabancılaşma
Tarihsel Maddeci Dünya Görüşü
Toplumsal ve Siyasal Yaşamın Gelişimi
Devletin ve Hukukun Tarihselliği ve Sınıfsallığı
Mülkiyet İlişkileri
Özel Hukuk ve Roma Hukuku
Sözleşme İlişkileri
Edebi Adalat Ülküsünün İçyüzü
Özgürlük ve Eşitlik Masalı
İş Sözleşmesi: Yabancılaşma ve Artı Değer Sömürüsü
Sınıf Mücadeleleri ve Devrimler
Burjuva Demokratik Devrimi
Siyasal Yabancılaşma: İkilik-İkiyüzlülük
Sözde İnsan Hakları
Hukuka Bağlılık: Burjuvazinin İkiyüzlülüğü
Suç ve Ceza
Hukukçu Sosyalizmin (Jüridizmin) Eleştirisi
Kapitalizmin Son Saati
Kölelikten Özgürlüğe

Kitabı okuyanlar 191 okur

  • Çağdaş Çetin
  • Gökhan
  • Eylem Öz
  • zaimoğlu mehmet
  • sevgi mutlu
  • Mazlum yazan
  • Devrim
  • Beril Sevecen
  • Ahmet Bera Onar
  • Emre Aslanalp

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-12 Yaş
%0
13-17 Yaş
%3
18-24 Yaş
%39.4
25-34 Yaş
%36.4
35-44 Yaş
%18.2
45-54 Yaş
%0
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%3

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%17.8
Erkek
%82.2

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%25 (9)
9
%11.1 (4)
8
%11.1 (4)
7
%2.8 (1)
6
%0
5
%2.8 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0