Adı:
Divan Edebiyatı
Baskı tarihi:
Mart 2005
Sayfa sayısı:
165
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758950355
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Edebiyatsız millet, dilsiz insana benzer. Altı asırlık Osmanlı çınarının asude bir gölgesi olan divan edebiyatı da atalarımızı bize gösteren bir ayna, onları bizimle konuşturan bir ilham ve aradaki tanışıklık bağlarını sağlamlaştıran bir vasıtadır.

Her şeyiyle bizim olan eski Türk şiirini tanımak için biz bir kapı aralamaya çalıştık. O kapıdan girenlerin eski güzellikleri yeniden keşfetme fırsatı bulacaklarına inanıyoruz


Divan edebiyatının kaynakları
Şekil bilgisi
Tür bilgisi
Edebi sanatlar
(Tanıtım Bülteninden)
Üniversite yıllarımda, Eski Türk Edebiyatı hocamızın tavsiyesi ile aldığım bir kitaptı. Divan Edebiyatı ile ilgili anlamadığım çoğu kavram, bu kitap ile anlaşılır hale gelmişti benim için. Artısı var, eksiği yok. Tavsiye edilir.
İskender palanın inceleme araştırma kategorisinde yer alan ilgililerine muhteşem bilgiler sunan ama detayla ilgilenmeyeler için biraz sıkıcı gelecebilecek türden bir kitap
Sen her çağda yeniden doğar, her bahçede yeniden açarsın mazlume, yanmak ve yakmak için. Yanışta mısın mazlume ve seni yandırmak için yarışta mı sefiller?
Aslında satır satır notlar çıkarılacak bir Türk edebiyatı kitabı konusu. Anlatımının akıcılığı konusundan ötürü göreceli. Lise döneminde üstünkörü üzerinde durulan konunun kapsamlı hali, diyebiliriz.
Arapça beyt kelimesi "ev", mısra ise "kapı" anlamlarına gelir. Yani bir beyit, içindeki "mana" denen insan ile görüşmek üzere kapısından girilen bir evdir.
İskender Pala
Sayfa 52 - Kapı Yayınları
Uğrarız sadmesine her gelenin
Bu da bir sadmesi bir hergelenin

Sadme: Darbe, vuruş
İskender Pala
Sayfa 157 - Kapı Yayınları
Evvel seniñ elinden şekvâya ben giderdim
Âlemde ‘âşıkâna bir dâd-hâh olaydı

(Bu dünyada âşıklar için adalet dağıtan bir yer bulunsaydı, buraya
giderek, senin yaptıklarından ötürü şikâyetçi olan ilk kişi ben olurdum.)

Osman Nevres
Halkının pek çoğu sanat ve edebiyatla meşgul veya ilgili bulunan Osmanlı toplumundaki şairlerin mesleklerine bir göz atalım: Padişah, vezir ve her kademeden devlet adamları, eyalet valileri, kadılar, müderrisler, imam, müezzin, kâtip, her sınıftan asker, hafız, cüz'han, buhurcu, muvakkıt, hanende, türbedar, tekke görevlisi, çizmeci, fesçi, sarıkçı, müneccim, demirci, ipekçi, çakşırcı, attar, şekerci, iğneci, mürekkepçi, ayakkabıcı, sokak satıcısı, hatta cambaz vs. Şimdi insaf ile düşününüz! Bütün bu ve benzeri mesleklerdeki halktan insanlar divan şiirini söylüyor, yazıyor, okuyor ve zevk alıyorsa bu edebiyata yüksek zümre edebiyatı yahut havas edebiyatı yakıştırmalarının kasdî olarak bir yafta mesabesinde verildiğinden şüphemiz kalır mı?
İskender Pala
Sayfa 9 - Kapı Yayınları
Bir benim yalnız susuz kalmış bu bezm-i nûşda
Yârdan su istesem mutlak sunar ağyâre su

Bezm-i nûş: İçki meclisi, safâ meclisi
Ağyâr: Yabancı, düşman

(Bu içki meclisinde susuz kalmış kişi yalnızca benim, sevgiliden su istesem mutlaka yabancıya su sunar.)
İskender Pala
Sayfa 75 - Kapı Yayınları
Çün ola harâm ehl-i dile dünya vü ukbâ
Cehd eyle ne dünyâ ola hâtırda ne ukbâ

(Madem gönül ehline dünya ve ahiret haram oldu, o zaman çabala ki hatrında ne dünya olsun ne ahiret olsun.)
İskender Pala
Sayfa 102 - Kapı Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Divan Edebiyatı
Baskı tarihi:
Mart 2005
Sayfa sayısı:
165
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758950355
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Edebiyatsız millet, dilsiz insana benzer. Altı asırlık Osmanlı çınarının asude bir gölgesi olan divan edebiyatı da atalarımızı bize gösteren bir ayna, onları bizimle konuşturan bir ilham ve aradaki tanışıklık bağlarını sağlamlaştıran bir vasıtadır.

Her şeyiyle bizim olan eski Türk şiirini tanımak için biz bir kapı aralamaya çalıştık. O kapıdan girenlerin eski güzellikleri yeniden keşfetme fırsatı bulacaklarına inanıyoruz


Divan edebiyatının kaynakları
Şekil bilgisi
Tür bilgisi
Edebi sanatlar
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 100 okur

  • Drkitapsever
  • Beyza Özkan
  • l
  • Havvanur Yürük
  • Abdullah Ferman Uslu
  • Hilal Boyun
  • Edebiyat Hayattır
  • Emine Beyhan
  • Selma Kaygusuz
  • BilgeSevgi

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%4.5
14-17 Yaş
%4.5
18-24 Yaş
%27.3
25-34 Yaş
%29.5
35-44 Yaş
%20.5
45-54 Yaş
%9.1
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%4.5

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%46.9
Erkek
%53.1

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%20 (3)
9
%20 (3)
8
%33.3 (5)
7
%20 (3)
6
%6.7 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0