Lem'alar (Osmanlıca - Orta Boy)

·
Okunma
·
Beğeni
·
7182
Gösterim
Adı:
Lem'alar
Alt başlık:
Osmanlıca - Orta Boy
Baskı tarihi:
1 Ocak 2008
Sayfa sayısı:
862
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759901554
Kitabın türü:
Dil:
Osmanlıca
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Envar Neşriyat
480 syf.
Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri en büyük müfessirlerden biri olmakla beraber, O'nun tefsirlerini her açıp okuduğunuzda daha evvel görmediğiniz bambaşka bir buutla hakikatin keşfine mazhar olur, sonunu getiremeyeceğiniz bir ilmin nuruyla serfiraz olursunuz.
Lemalar, Otuzüç Lema ve Münacaat'tan oluşan, pek çok meselenin bir bütün içinde sırt sırta verdiği bir hazine...

Hz. Yunus'un (a.s.) kıssası ile başlayan eser, Hz. Eyyûb'un (a.s.) duasının tefsiriyle devam ediyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin risalelerini ve diğer eserlerini okuyanların aşina oldukları 'nükteler' ve 'sırlar' la genişletilen mevzularda ki örgü ve belâgat hayret uyandırıcıdır.

Lemalar'dan birkaçı Sözler ve Şualar eserlerinde de neşredilmiş.

Böyle muhteşem bir ilim membagını tahlil etmek şöyle dursun, tedrisine mazhar olmak en büyük temennimdir.

Yalnız bir paragrafı bile üzerinde günlerce mütalaa gerektirir ki, ayrı bir kitap konusudur.

"Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan bîçare insan! Rahmet ne kadar kıymetdar bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki: O rahmet, öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki, yıldızlarla zerrat beraber olarak kemal-i intizam ve itaatle -beraber- ordusunda hizmet ediyorlar. Ve O Zât-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istiğna-i zâtîsi var ve istiğna-i mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kâinata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir Ganiyy-i Alel-ıtlak'tır. Ve bütün kâinat taht-ı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte, celaline karşı tezellüldedir."

Bu kısmı anlıyabilmek için dimağlarınızı,
kâinatın bütününü ve içinde ki en küçük misgâl zerrelerini (ki bu bilinen en küçük ağırlık birimidir.),atomu ve atomun içindeki çekirdeği, elektronu, nötronu, güneşi, ayı, gezegenleri yekün tefekküre davet ediyorum,aralarında öyle bir yardımlaşma, dayanışma, bütünlük, haberleşme ve birbirini koruma altında, emniyette tutma vardır ki,hiçbir ordu donanımıyla, hiçbir birim iştiyâkıyla,hiçbir harekât proğramıyla bu aksamayan teşkilâta misâl teşkil edemez.Örneğin çekirdek elektronu ve protonu şevkâtle kollamasa atomda işler karışır,şimdi uzay boşluğunu düşünelim, sayısız göktaşı, sayısız gezegen, sayısız yörünge,birbirine dostluk ve vefa sunmasa, yeryüzü kendini koruyabilir mi? Ve atmosferin katmanları bu müthiş kenetlenmeyi stâbil ve dengeyi aksatmadan yürütebilir mi?Peki Rahman'ın bu olağanüstü işbirliğine ihtiyâcı var mı? Kainatla birlikte 70 bin âlemi ve içindekileri Rabb'im şefkâtinden ve Rahmetinden nâsipdar etmese, onlara kim merhamet edebilir. Onları kim helâk olmaktan kurtarabilir.

Bu Rahmetin sahibi Allah (c.c),hem mükemmel yaratılışımızın bütün tasarrufunu, kullanma hakkını elimize veriyor,hem de benim dostluğum senindir, dilersen yakınlığım senindir, hem de bunun için söze gerek yok,hissetmeyi dilemen yeter, perdeler,engeller, koşullar hiçbiri aramızdaki konuşmayı ve buluşmayı engelleyemez diyor. Yani uyuman gerekmez, uyanman gerekmez, yol yürümen, bedel ödemen gerekmez, yeter ki beni bulmak için dön kalbine, ritmini ve işleyişini sonsuzmuş gibi varettiğim kalbin,sonsuz lezzetleri yâlnız haz duygusunu yaradana, emrine verene,seni nefes nefes kuşatana tâlip olursan beni sana getirir diyor.Ben meselâ en aciz anlarımda, elimin kulağımın, gözümün, bütün uzuvlarımın silindiğini hissederim, sanki sadece ilticâ makamı ve benim tâkâtsiz ruhum kalır,demek ki sâdece ruhtan ve O'nun ünsiyetinden ve dostluğundan ibâretiz.Madde âleminde ise toprağın içine akıtılan bir damlanın güneşin mevcudiyetine yakın olabilmesi nasıl izafiyete sığmaz, akla aykırıdır, öyle de Mevlâ yalnız bize kendini Esması, isimleri ve şefkâtiyle gösterebilir.

Rabbim'in rahmeti üzerinize olsun...
Feyizli okumalar...
480 syf.
·Beğendi·10/10
Allah rahmet eylesin ilkin üstadın Ruhuna...

Üstadin Kıymetli eserleri dar-ı dunyada şifa oluyor.Eserlere ülkemizde olan bazı olaylardan dolayı önyargılı bakıyordum okumak istiyordum kesinlikle ama bizatihi Üstadın eserlerinin kullanılması yayınevleri vs..tam güvenemiyordum.Sonra bir şekilde karar vererek okumaya başladım çok şükür Sözlerden sonra..

RNK yayınevi de oldukça güzel basmış eseri.Çeviri kelimeler tabi arapça da var Osmanlı türkçesiyle ama bilgim olduğundan zorlanmadım pek.Anlaşılıyor az az okuyarak devam etmeye çalıştım. Ramazan da sahura kadar okumanın lezzetini yaşattı. Hatta arada aile efradına okuyordum açıklamaya çalışıyordum beraber tefekkür ederdik.

Kitap değil sadece gerçekten hazine..Bir-çok şeyin farkındalığını oluşturdu.Okudugum nükteler peygamber kıssaları karşısında ve gerek ayet hadisler söz sanatları benzetmeler müthiş isminden de anlaşıldığı gibi Lem'a(Yani parıltı)ıçimde hissettim..Aslında benim kitap hakkında kırık dökük kelimelerim onu tam manasıyla anlatmaya yetmeyecek ama denemeye çalışıyorum.

Günümüzde ve geçmişte yaşanan ve takınılan sorunlara Kuran ve Sünnet perspektifinden nasıl çözümler getirilme işine ışık tutuyor. Bunun yanın da ülfet gelen bazı dini hassasiyetlerimizi tekrar nasıl canlılık katarız onun ipuçlarını veriyor.

Eserin içeriğine gelirsek ;

Toplam da 33 lem'a(bölümden)ve bir munacaattan oluşuyor.Ve her bölümün altında nükteler dahilinde ayet ya da kıssa meseleler açıklanıyor.Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışıyor,Rasulullah'in sav yaşamı, aile hayatının prensipleri, iman kardeşliğinin esasları, günahın psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yolları gibi konular da ele alınıyor

Şu şekilde;

İkinci Lem'a

Hz. Eyyûb'un (a.s.) duasını anlatan âyet-i kerimenin bir tefsiri olup, musibet ve hastalıklara karşı sabrın önemini açıklar, asıl musîbetin küfür ve sapıklık olduğunu ispat eder.
Birinci Nükte: Hz Eyyûb’un (a.s.) maddî hastalıklarına karşılık bizim ahiret hayatımızı tehdit eden manevî hastalıklarımız, günahlarımız olduğunu anlatır.
İkinci Nükte: Musibet ve hastalıklardan insanların şikâyete hakkı olmadığı anlatılır.
Üçüncü Nükte: Musibetin kısa zamanı nasıl uzun zamana dönüştürdüğü îzâh edilir.
Dördüncü Nükte: Sabır kuvveti dağıtılmazsa her musibete yetebilir.
Beşinci Nükte: Üç meseledir.
Birinci Mesele: Asıl musibet dine gelen musibettir.
İkinci Mesele: Maddî musibetler büyük görülürse büyür, küçük görülürse küçülür.
Üçüncü Mesele: Bu zamanda musibet, bir lütf-u İlâhîdir.
Hatime: Musibetler ve elemler insan makinesinin çarklarını harekete geçirir.


Üçüncü Lem'a

Bekà için yaratılan ve bekàya aşık olan insan ruhunun, Cenâb-ı Hakka karşı hakikî görevini bilmekle, hem dünyada, hem de ebedî hayatında huzur ve saadeti kazanacağını açıklayan bir tefsirdir.
Birinci Nükte: Fâni sevgililerden alâkayı kesmek ve onları terk etmeye dairdir.
İkinci Nükte: İnsan bekàya aşıktır, onun için Bâkî’ye alâka peyda etmek ve isimlerine yapışmak en önemli görevdir.
Üçüncü Nükte: Fâni, kısa, faydasız ömrü, baki, uzun faydalı yapmanın çaresi anlatılır

https://www.google.com/...erinin-icerigi%3famp

Devam ediyor..

Kitabı her müslümanın okuması gerektiği kanaatindeyim.Bilhassa biz gençlerin başucu eserlerimiz arasında olmasını niyaz ederim.Insallah ben aciz de yaşar ve yaşatırım.

Kitabı burdan da okuyabilirsiniz ;

https://sorularlarisale.com/...ur-kulliyati/lemalar

http://risaleoku.com:8080/oku/lemalar

Iyi okumalar..
480 syf.
·Beğendi·10/10
Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki: Bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine "Lebbeyk!" dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin! Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir.

(Lemalar, Risale-i Nur)
%12 (53/480)
·Puan vermedi
Ey insan ve ey insanların reisi ve mürşidi ! Eğer bütün mevcûdât seni bırakıp fenâ yolunda ademe giderse , eğer zihayatlar senden mufârakat edip ölüm yolunda koşarsa , eğer insanlar seni terkedip mezaristana giderse , eğer ehli gaflet ve dalâlet seni dinlemeyip zulümata düşerse , merak etme ! De ki : ‘Cenab’ı Hak bana kafidir.’
250 syf.
Sözler den sonra okunması gereken kitap bence budur. Çünkü çok daha yakın anlatım ve konular bakımından... Üstad bu kitaptada yine en güzel örneklerle en güzel açıklamaları birleştirmiş.

Ömürlük eserler ömür boyu okunur. O yüzden her söz anlayarak ve üzerine düşünülerek okunmalı...

Herkes okunmalı ... Nasıl ki yabancı yazar ve felsefe yazarları okunup acaba ne demek istiyor diye merak ediyorsak İslam alimlerinin kitapları da en azından bu şekilde düşünülüp okunmalı...
480 syf.
·58 günde·Beğendi·6/10
Bediuzzaman Said Nursi 'nin o çilekeş ve zor ve aynı zamanda kısıtlı şartlar altında kaleme aldığı bu esere Osmanlıca " Lem' a ( parıltı ) lar " adını vermiş.
Osmanlıca kelimelerin ağırlıkta olduğu bu kitabı okumak ( ! ) , anlamak ( ? ) oldukça zor.

Mecazi anlamda ben kendimi " mum ışığında " okumuş olarak sayıyorum.Yani...?!
Risale Külliyatında bulunan eserleri belkide işbu
nedenle " Nur'cu şakirdler " toplu olarak okuma yolunu seçmiş olabilirler diye düşünüyorum.

Bütün herşeye rağmen ben okuyacağım diyen okurlara tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
480 syf.
·Beğendi·10/10
Ne yazarsam yazayım hep eksik kalır anlatmak çok zor böyle bir kitabı ..En büyük tavsiyem en azından ömrünüzde bir defa okumalısınız :) Okudukça kendinizdeki gelişimi, değişimi farkedeceksiniz ve artık eski siz olmadığınızı anlayacaksınız.Çok kısa sürede kaliteli bilgileri kalp ve zihninizde yerleşmiş olarak bulacaksınız
%3 (10/480)
·Beğendi·10/10
Bediüzzaman Said Nursi'nin eserleri herkes tarafından okunabilecek kadar kolay değil kolay olsada sabır gerekir. Çünkü okuma amacımız Allah'ı tanımak, taklidî imandan tahkikî imana geçmektir. Bende taklidî imana sahip bir Müslüman olmayayım diye Risale-i Nur okumaya karar verdim. Bu kitap Risale-i Nur'dan okuduğum 3. Kitap ama diğer ikisine göre daha çok zevk aldım daha çok lezzet verdi. Kitapta hoşuma giden tarafı da önemli ve bayağı güzel soruların cevaplanmasıydı. Ve bu sorular şu anki ateistler tarafından merak edilenler arasında. Misalen Şeytan neden yaratıldı, eğer yaratılmasaydı cehennem diye bi şey olmazdı herkes cennete giderdi gibi sorular bulunuyordu. Hem merak uyandurıyordu hem lezzet veriyordu.
Bi de ne kadar anlatsam kitapta anlatılanlar kadar anlatamam. Ki Said Nursi'nin eserleri hemen anlaşılabilecek eserler değil anlamak için sabır gerekir pes etmemek gerekir...
512 syf.
·27 günde
*Hizmet-i Kur'aniyede bulunana ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli ki ciddiyetle hizmet-i Kur'aniyede bulunsun.

"Dostların hataları,hizmetimizde bir nevi zulüm hükmüne geçtiği için çabuk çarpılıyor."
480 syf.
·Beğendi·10/10
Peygamberimizin (SAV) sünnetini, ona uymanın gerekliliğini ve tatlılığını, şeytanın oyunlarını, ihlasın (Allah için yapmanın) gerekliliğini, Allah'tan başka bir şeye tapmanın imkansızlığı, hastalıkların ve sıkıntıların gelme nedeni ve hikmetleri gibi bi çok merakaver konu ustalıkla işlenmiş.
512 syf.
·Beğendi·9/10
İnsanın dünya hayatında nefsiyle olan çekişmesini , sabrın ne olduğunu , önemini , faydalarını , sünneti seniyyeye uymanın dünya ve ahiretteki yararlarını faziletlerini , bilim camiası tarafından eleştirilen , astronomi ile ilgili ayetlerin tefsiri ve daha birçok konuda Kur'an ve sünnet menbaından beslenerek ümmetin faydalandığı bir deryadır Lemalar..
İstifade etmeniz dileğiyle .
480 syf.
·58 günde·Beğendi·10/10
İslam alimi Said Nursî ait kitap, Lem'a adı verilen 33 başlık ve münacaattan oluşmaktadır. Kur'an tefsiri Risale-i Nur külliyatını oluşturan önemli eserlerden biridir.
Yazar kitapta Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışır. Muhammed'in yaşamı, aile hayatının prensipleri, iman kardeşliğinin esasları, günahın psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yolları gibi konular da ele alınmaktadır.
Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki, bütün envâ-ı mahlûkatı ( bütün yaratılmış varlık türleri) sana müteveccihen ( yönelmiş olarak) muavenet ( yardım) ellerini uzattıran ve senin hacetlerine ( ihtiyaç) lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelâl seni bilmesin, tanımasın, görmesin?

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Lem'alar
Alt başlık:
Osmanlıca - Orta Boy
Baskı tarihi:
1 Ocak 2008
Sayfa sayısı:
862
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759901554
Kitabın türü:
Dil:
Osmanlıca
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Envar Neşriyat

Kitabı okuyanlar 1.264 okur

  • Fatma akalın
  • Beyza
  • Esma Nur Sever
  • mikail
  • Fikriye Gezen
  • Bünyamin palancı
  • merve
  • ayşegül
  • Kenan Öztürk
  • Gazi Aslan

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%3.1 (11)
9
%0.3 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0.6 (2)

Kitabın sıralamaları