Pasajlar

9,2/10  (6 Oy) · 
13 okunma  · 
6 beğeni  · 
505 gösterim
... Çalışmanın bütününe yakın bölümünde kendine özgü ve "mozayik" yöntemi diye adlandırılabilecek bir yöntemi uygulayan Benjamin, bütün bir dönemin kültür tarihini, genelde dikkat edilmeyen ayrıntılardan (döşeme biçimlerinden, giysilerden, akşam saatlerinin iş dönüşü kalabalığından, dedektif romanlarından, sokakların ışıklandırılmasından vb.) yola çıkarak, geliştirdiği kavramları ve dünya görüşünü "yaşayan" bir organizmanın kalıbı içerisinde sergiler. "Pasajlar"ın bu kitapta toplanan metinleri, Walter Benjamin'in kendi öngörmüş olduğu, ama kendisi hayattayken basım aşamasına gelemeyen düzenlemeye sadık kalınarak bir araya getirilmiştir.
(Arka Kapak)
 • Baskı Tarihi:
  Şubat 2013
 • Sayfa Sayısı:
  259
 • ISBN:
  9789753631334
 • Orijinal Adı:
  Das Passagenwerk
 • Çeviri:
  Ahmet Cemal
 • Yayınevi:
  Yapı Kredi Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 21 Alıntı

irfan A. 
27 Oca 00:57 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

" Okur, her an bir yazara dönüşmeye hazırdır."

Pasajlar, Walter Benjamin (Sayfa 67 - yky)Pasajlar, Walter Benjamin (Sayfa 67 - yky)
Ahmet uzun 
19 Haz 03:36 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Uzaklarda bir yerde! çok geç! belki de asla!
Nereye kaçıyorsun bilmiyorum, ne de sen biliyorsun neredeyim
Sen ki sevmiş olacağımı biliyordun!

Pasajlar, Walter BenjaminPasajlar, Walter Benjamin
tabula rasa 
12 Tem 01:33 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Pirandello’nun anlatışıyla, oyuncunun aygıt önündeki yabancılığı, insanın aynada kendi görüntüsü karşısında duyumsadığı yabancılıkla aynı türdendir. Gelgelelim aynadaki görüntü artık insandan ayrılabilir, taşınıp götürülebilir olmuştur. Peki nereye götürülmektedir bu görüntü? izleyicinin önüne. Sinema oyuncusu, bunun bilincinde olmaktan bir an için bile kurtulamaz. Sinema oyuncusu, aygıtın önünde dururken, hakkında yargıya varacak son makamın izlerçevre olduğunu bilir; bu, pazarı oluşturan alıcıların yarattığı izlerçevredir. Sanatçının yalnızca çalışma gücüyle değil, ama teni ve saçlarıyla, yüreği ve tüm benliğiyle kendini adadığı bu pazar, sanatçı açısından, kendisi için öngörülen edimi gerçekleştirme anında, fabrikada üretilen bir mal ne kadar uzaktaysa, o ölçüde uzaktadır. Pirandello’ya göre, sanatçının aygıt önünde kapıldığı tutuklukta bu olgunun da payı yok mudur? Sinema, atmosferin (Aura) zayıflamasına, personality'yi stüdyonun dışında yapay yoldan kurarak yanıt verir.

Pasajlar, Walter BenjaminPasajlar, Walter Benjamin
Ahmet uzun 
19 Haz 03:41 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Yükseklerden bakıyorum, yuvarlaklığı içerisindeki yerküreye
Artık aramıyorum bir kulübenin sunacağı sığınağı

Pasajlar, Walter BenjaminPasajlar, Walter Benjamin
tabula rasa 
10 Tem 23:04 · Kitabı okudu · Puan vermedi

... mutluluk tasarımı içersinde, kaçınılmaz olarak, bir tür ilahi kurtuluşun titreşimleri de vardır. Tarihin konu edindiği, geçmişe ilişkin tasarım için de bu, böyledir. Geçmiş, kendisini kurtuluşa yönelten gizli bir dizini de beraberinde taşır. Zaten bizden öncekilerin içinde yaşadıkları havadan hafif bir esintiyi biz de duyumsamaz mıyız? Kulak verdiğimiz sesler içerisinde, artık susmuş olanların yankısı da yok mudur?

Pasajlar, Walter BenjaminPasajlar, Walter Benjamin
irfan A. 
30 Oca 23:38 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

"Geçmişteki umut kıvılcımın körükleyerek tutuşturma yeteneği, yalnızca geçmişi özümsemiş tarihçide bulunabilir; düşman galip geldiğinde, ölüler bile kendini bu düşmanda kurtarmayacaktır. Ve bu düşman daha zafer kazanmayı sürdürmektedir."

Pasajlar, Walter Benjamin (Sayfa 40 - yky)Pasajlar, Walter Benjamin (Sayfa 40 - yky)
irfan A. 
29 Oca 13:50 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

" Faşizmin bir liderin kültüyle boyunduruk altına aldığı kitlelerin ırzına geçmesiyle, yine faşizmin kült değerlerin üretilmesi için yararlandığı bir aygıtın ırzına geçilmesi, birbiriyle örtüşmektedir."

Pasajlar, Walter Benjamin (Sayfa 77 - Yky)Pasajlar, Walter Benjamin (Sayfa 77 - Yky)
tabula rasa 
11 Tem 00:31 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Moda, geçmişin çalılıkları arasında dolanıp duran güncel’in kokusunu alma yeteneğine sahiptir. Başka deyişle moda, geçmişe atlayan bir kaplan gibidir. Yalnız bu atlayış, egemen sınıfların buyruğundaki bir arenada gerçekleşir.

Pasajlar, Walter BenjaminPasajlar, Walter Benjamin
tabula rasa 
13 Tem 20:21 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Proust, kaçamak yaparak şu sonuca varır: “Bu kuruntunun gerçeğe dönüşmesi, ancak insan açısından var olan tek gerçekle, yani insanın kendi duygu dünyasıyla ilintili kılınsaydı, düşünülebilirdi.”
Valéry’nin rüyalardaki algılamanın bir aura algılaması olduğu yolundaki saptaması, yukardakine yakın, ama nesnel yöneliminden ötürü daha ileriye dönük bir saptamadır. “Burada şöyle ya da böyle bir nesne görüyorum, dediğimde, benimle nesne arasında bir eşitlik kurulmuş olmaz... Buna karşılık rüyada böyle bir eşit kılma vardır. Gördüğüm nesneler, benim onları gördüğüm kadar beni görürler.” Tapınakların doğası da rüyalardaki algılamayla aynı düzeydedir; Baudelaire, şöyle der:

İnsanoğlu kendisine alışkın bakışlarla bakan
Bir simgeler ormanından geçirir yolunu.

Pasajlar, Walter BenjaminPasajlar, Walter Benjamin
tabula rasa 
13 Tem 20:21 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Uyumaktalar neşeli
ve avare gemiler şimdi;
Yerine getirmek için son arzunu
Geliyorlar dünyanın bütün sularından.

Baudelaire, rıhtımdaki gemilerin sergilediği temsile dalıp gittiğinde, bunu onlardan yansıyan bir meseli okumak için yapar. Kahraman da, o yelkenli gemiler gibi güçlü, anlamlı ve uyumlu bir yapının taşıyıcısıdır. Fakat açık denizlerin kahramanı çağırması boşunadır. Çünkü yaşamının üstüne karanlık çökmüştür. Modernizm, kahramanın yıkımıdır. Modernizmin çağında kahraman, öngörülmemiştir; bu tip için bir kullanım alanı yoktur. Modernizm, kahramanı emin bir limana sonrasız bağlar; onu sonrasız bir işsizliğe teslim eder. Kahraman, son somutlaştırılma biçimiyle ortaya bir Dandy kimliğiyle çıkar. Güçleri ve rahat tavırları sayesinde her davranışlarıyla bir yetkinliği sergileyen bu insanlardan biriyle karşılaştığımızda, kendi kendimize şöyle deriz: “Şurada giden, herhalde varlıklı biridir; ama kişiliğinde hiç kuşkusuz işsiz kalmış bir Herakles gizlidir.” Bu insan, kendi büyüklüğü tarafından taşınıyormuş izlenimini uyandırır.

Pasajlar, Walter BenjaminPasajlar, Walter Benjamin
3 /