Sosyolojik Düşünmek

8,4/10  (26 Oy) · 
86 okunma  · 
24 beğeni  · 
1.440 gösterim
Özellikle modernlik ve post-modernlik üzerine incelemeleriyle son dönemin en dikkate değer düşünürlerinden biri haline gelen Zygmunt Bauman, sosyal bilimler alanında son derece faydalı bir kitap sunuyor bizlere. "Sosyolojik Düşünmek", sadece sosyoloji öğrenimi görenler için kaleme alınmış bir çalışma değil. Konuya ilgi ve merak duyan genel okurun da sosyolojinin anlamı ve işlevi, sosyolojide değişik tarzlar ve yaklaşımlar üzerine bilgilenmesini sağlayacak önemli bir kaynak kitap. Ama hepsinden önemlisi Bauman, gündelik ve toplumsal hayatımıza sosyolojik bir boyuttan bakmanın önemini; böyle bir bakışın kazandıracağı kavrayış zenginliğini; tektipliğin ve tamamlanarak donmuş görüşlerin değil, toplum yaşamında müphemliğin kabulüne dayalı bir düşünme tarzının, kısacası sosyolojik düşünmenin önemini ortaya koyuyor. Kitapta öne çıkarılan ve bu çalışmaya asıl anlamını kazandıran da, farklı perspektifleri ve gelenekleriyle, kuramsal tartışmalarıyla bir disiplin olarak sosyolojinin kapsamı ve tarihi üzerine açıklamalar olmaktan ziyade, işte bu bakışın ve düşünme biçiminin, "sosyolojik düşünme"nin kazandıracağı kavrayış çeşitliliği.

"Sosyolojik Düşünmek", akademik kullanım mantığına göre değil, "gündelik hayat mantığı"na göre düzenlenmiş bir kitap. Bauman, sosyolojinin inceleme konusu olan ikilik ve karşıtlıkları çokboyutlu bir bakışla irdeliyor: Birey olma ve toplum içinde var olma arasındaki bütünlük ile çatışma; toplumların ya da genel olarak insan gruplarının kendini ve karşıtını, daha doğrusu karşıtına göre kendini tanımlaması; birey ile grup, doğa ile kültür, millet ile devlet, birliktelik ile ayrılık, bireysel varlığını koruma ile ahlaki yükümlülük arasındaki çatışmalar, kitapta incelenen ikiliklerden bazıları.

Bauman, sosyolojinin daha genel olarak düşünürsek insanı, toplumu konu alan hiçbir disiplinin asla tamamlanmış, her türlü kesinliksiz ve müphemlikten arınmış bir bakış kuramayacağını belirtiyor. Zaten sosyolojik düşünmenin kişiye kazandıracağı en önemli yetenek de, hayatın hiçbir noktasında böyle bir kesinliğin mümkün olamayacağını, her türlü kesinlik iddiasının bir "yalan" olmaktan öteye geçmeyeceğini görebilmektir. Dolayısıyla hiçbir bakış tek başına kusursuz ya da ayrıcalıklı olamaz; hayata ilişkin değişik yorumların her biri, olsa olsa kavrayış bütünlüğümüze kendi zenginliğini katacaktır. Sosyolojik düşünmek, kesinliğe varacak bir yol sağlamak şöyle dursun, her türlü müphemliği çoğaltacaktır. ama müphemlikten korkmamak gerekir; dünyaya ilişkin gerçek bir kavrayış özgürlüğünün ve hoşgörünün temelinde bu müphemliğin, bakış zenginliğinin kabulü yatar; ba anlamda sosyoloji ve sosyolojik düşünmek, Bauman'ın sözleriyle ifade edecek olursak insanın "özgürlük davasına hizmet eder."
(Arka Kapak)
 • Baskı Tarihi:
  Ekim 2012
 • Sayfa Sayısı:
  272
 • ISBN:
  9789755391960
 • Orijinal Adı:
  Thinking Sociologically
 • Çeviri:
  Abdullah Yılmaz
 • Yayınevi:
  Ayrıntı Yayınları
 • Kitabın Türü:
Ahmet Y 
01 Oca 20:44 · Kitabı okudu · 4 günde · Puan vermedi

Merhaba arkadaşlar :) Spoilerin S'si bile yok :)

Adından da anlaşılacağı üzere,'sosyolojik düşünme' üzerine yazılmış akademik bir eser.Davranış bilimleriyle ilgilenenler için faydalı olabilicek bir başlangıç kitabı.Sosyolojik kuramlara,kafa karıştırıcı felsefi düşüncelere çok fazla değinmeksizin bir yöntem belirleme,gündelik olayların toplumsal tezahürlerini ortaya koyma bakımından ele alan,onları neden sonuç ilişkileriyle açıklayan bir anlatımı var.Sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisini(daha doğrusu neden bilim olarak görüldüğü ve ya görülmediği) onlarla ayrıldığı noktaları ince ayrıntılarıyla ele alan,sosyolojinin gerekliliğini,tutarlı ve tutarsız yönlerini gözler önüne seren bir eser.Özellikle anlatımının çok açık olması ele aldığı konuları herkesin anlayabileceği örneklerle açıklaması eseri daha faydalı hale getiriyor.Okuduktan sonra hergün gördüğümüz trafik ışıklarının renginden tutun da siyasi liderlerinle yarattığı söylemlere kadar geniş çaplı bir düşünce gelişimi kazanacağımıza,karşılaştığımız olayları toplumsal bağlamda belli bir ölçüde analiz edebilecek kadar sosyoloji biliminin kıyısına bir nebze de olsa yaklaşacağımıza inanıyorum.Ayrıca kitap sonundaki,Bauman'ın kitap tavsiyelerine uymanın sosyoloji bilgimizi genişleteceğine inanıyorum.Kitabın dilindeki coşkunluk,anlatımındaki akıcılık ve çevirideki muazzam başarı dışında Ayrıntı Yayınları'nın baskı kalitesini söylemeden geçemeyeceğim..Keyifli okumalar...

Aykan 
12 Eyl 13:29 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Sınavda bu kitaptan sorumlu olduğumuz için okumuştum.Sosyoloji ile ilgili okuyupta anladığım tek kitap.Kesinlikle herkes rahatlıkla okuyup anlayabilir.

Sueda Karadeniz 
05 May 23:13 · Beğendi · 8/10 puan

Sosyolojiye giriş için akıcı diliyle yol gösterici bir kitap. Yaşamımıza sosyolojik bakış açışıyla ve kavramlarıyla bakmamıza sağlayacak, sadece konu ile ilgilenenler için değil herkes için dikkat çekicidir.

Kitaptan 17 Alıntı

Öz 
29 Tem 13:09 · Kitabı okudu · Puan vermedi

ne olursa olsun özgürlük hiçbir zaman tam olmayacaktır.

Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (ayrıntı yayınları / epub)Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (ayrıntı yayınları / epub)
Gökhan Aktaş 
21 Eyl 17:45 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kipling'in kırkayak öyküsü
Kırk ayağının kırkını da rahatlıkla kullanarak güzel güzel yürürken karşısına çıkan bir dalkavuk, onun eşsiz hafızasına övgüler düzmeye başlar ve hiçbir zaman yirmi birinci ayağından önce on ikinci ya da otuz beşinciden önce yirmi dokuzuncuyu atmadığını söyler. Acımasızca özbilinç kazandırılan zavallı kırkayak artık bir adım bile atamaz olur.

Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (Sayfa 24)Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (Sayfa 24)
Aykan 
13 Ağu 21:39 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Özgürlük ile bağımlılığın diyalektiği doğumla başlar ve ancak ölümle sona erer.

Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (Sayfa 45)Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (Sayfa 45)
Öz 
27 Tem 23:00 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bir grup içinde yaşarken, ben, kendimi kontrol etmek zorundayım. Benlik kontrol edilecek bir şeydir ve onu kontrol edecek olan benim...

Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (ayrıntı yayınları, epub)Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (ayrıntı yayınları, epub)
Öz 
01 Ağu 08:46 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Çoğumuz rollerin yamalı bir bohçası olduğumuza ilişkin imgeyi kabul etmeye yanaşmayız.

Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (ayrıntı yayınları / epub)Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (ayrıntı yayınları / epub)
Öz 
05 Ağu 21:56 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Biz hepimiz hayatlarımızı yerine getirilecek ödevler ve çözülecek sorunların bir koleksiyonu olarak düşünmeye alıştırıldık.

Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (ayrıntı yayınları / epub)Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (ayrıntı yayınları / epub)
Öz 
31 Tem 20:44 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Önyargının ve hıncın ördüğü engelin genellikle en kalın duvarlardan daha etkili olduğu bir gerçektir.

Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (ayrıntı yayınları / epub)Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (ayrıntı yayınları / epub)
Öz 
27 Tem 22:49 · Kitabı okudu · Puan vermedi

...sosyolojiyi farklı bir yere koyan ve ona belirleyici karakterini veren şey, insan eylemlerini geniş çaplı oluşumların öğeleri olarak görme alışkanlığıdır...

Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (ayrıntı yayınları, epub)Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (ayrıntı yayınları, epub)
Aykan 
13 Ağu 21:36 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Bu yüzden,içinde yer aldığım grup,özgür olduğum müddetçe hayatımda müphem bir rol oynar.Bir yandan özgür olmamı sağlarken öte yandan özgürlüğümün sınırlarını çizerek beni kısıtlar.

Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (Sayfa 33)Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman (Sayfa 33)
2 /