Sultan Abdülhamid’in Sırdaşı (Tahsin Paşa’nın Yıldız Sarayı Hatıraları)

·
Okunma
·
Beğeni
·
2.420
Gösterim
Adı:
Sultan Abdülhamid’in Sırdaşı
Alt başlık:
Tahsin Paşa’nın Yıldız Sarayı Hatıraları
Baskı tarihi:
Mart 2017
Sayfa sayısı:
352
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752487048
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yakın Plan Yayınları
"Sultan Abdülhamid dönemini ilk ağızdan öğrendiğimiz kaynakların en önemlilerinden biri Tahsin Paşa’nın yazdıklarıdır. Tahsin Paşa uzun yıllar boyunca Sultan’ın en yakınındaki isimdi, haliyle Abdülhamid Han’ın ve Devlet-i Aliyye’nin birçok sırrına vakıftı. Kitapta Sultan’ı eleştirdiği yazılar da olmakla beraber, Abdülhamid Han’ın şahsiyetini ve siyasetini teferruatıyla ve hakkıyla anlatmıştır. Sultan’ın hayatını ve Devlet-i Aliyye’nin son dönemini yazan tarihçilerimizin en fazla istifade ettiği kitap da Tahsin Paşa’nın hatıralarıdır.”
Selman Kayabaşı Payitaht Abdülhamid dizisi danışmanı

Sultan Abdülhamid özel hayatında nasıl biriydi?
Sultan’ın karakterini oluşturan olaylar nelerdi? Çocukluğundan itibaren hangi safhalardan geçmişti?
Osmanlı Hanedanı içinde Abdülhamid Han’ın sevdiği ve çekindiği isimler kimlerdi?
Yıldız Sarayı ile Dolmabahçe arasında süren görünmez mücadelenin sebebi neydi?
İngiltere, Rusya, Almanya ve Fransa’nın imparatorluk üzerine kurdukları planlar nelerdi?
Ermeni komitacılar suikast için hangi hazırlıkları yapmışlardı?
Suikasttan sonra yakalanan isimler ifadelerinde ne anlattılar?
Afrika’da ve Rumeli’de yaşanan sıkıntılar karşısında Sultan Abdülhamid nasıl bir siyaset izledi?
Filistin’de devlet kurmak isteyen Theodor Herzl ile Abdülhamid Han nasıl görüştü?

Sultan Abdülhamid’in Sırdaşı, Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa’nın yazdığı Yıldız Sarayı Hatıraları’nda…
352 syf.
·4 günde·Beğendi·7/10 puan
Öncelikle kitabı okuyacaklar ya da okumakta olanlar için tavsiyede bulunmak istiyorum. Sakın ama sakın diziyle kıyaslama yapmayın. Bu kitabı tek kaynak görmeyin. Tarihi bir belge olarak göstermeyin. Sadece farklı açılardan yeni şeyler öğrenmek adına okuyun.

Tahsin paşa kitabın çoğu yerinde Abdülhamid'in çok vehimli olduğundan bahsediyor. Hatta paranoyak derecesine varmış neredeyse. Öyle ki herkesten ve her şeyden şüphe duyarcasına yaşadığından bahsediyor. Hatta bu kuruntusunu bilenler bunu kullanarak padişahın gözüne giriyor ve ödül kazanıyor. Fakat olaya şöyle bakacak olursak Abdülhamid kuşkularında yanılmamak için her şeyi değerlendirmek bilmek istiyor. Çünkü kendinden önce tahtta olanların başına gelenler onu çok korkutmuş ve derinden sarsmıştır. Nitekim Tahsin Paşa anılarını anlatmaya devam ederken o bombalı saldırıyı da anlatmaktadır. Şöyle ki "Hünkâr infilakın müthiş sarsıntısından ve havada uçuşan bazı parçalardan pek mühim ve tehlikeli bir hadisenin gerçekleştiğini anlamıştı. Fakat hiç korku ve telâş eseri göstermedi, yalnız benden; ''Ne var?'' diye sordu. Arabasına atladı, dizginleri aldı o sırada cami-i şerifin avlu kapısında bulunan Arap Zuhaf Alayı erlerinden biri havaya bir el silah boşalttı. Buna çok canı sıkıldı, hadisenin ehemmiyetle soruşturularak kendisine arz olunmasını emretti ve arabayı sürdü. Araba kapıdan çıkıp Saray'a doğru çıkıyordu. Set üzerinde ve elçilere mahsus merasim köşkünde bulunanlar tarafından ''geçmiş olsun makamında çok yaşa'' tezahüratlarıyla sürekli alkışlandı. Bunlara mütebessim selâmlamalarla karşılık vererek geçip doğruca Çit Köşkü'ne gitti. Köşkün harem tarafına denk düşen kapısına gelerek telâş ve heyecan gösteren kadın efendiler ile sultanları yatıştırıp yumuşattı." (Sayfa-90)

Bu paragraftan anlaşıldığı üzere ilk başlarda korkak ve gereksiz kuşkuya kapıldığını sandığımız padişah aslında korkuyu bilmeyen ve bazı kuşkularında haklı olduğunu gösteren birisi olmuştur. Nitekim halk da bu olaylardan sonra padişahı daha çok benimsemeye başlamıştır. Ayrıca hitapta sık sık çevresindeki üst düzey yöneticilerin beceriksizliği ve kişisel sorunlarından dolayı devletin yük altına girdiğinden de bahsetmiştir. Hele hele düşmanlarının kullandığı teknikler öyle haller almaya başlamış ki padişah her geçen gün haklı olduğunu ispat etmeye başlamıştır. Buna kitaptan örnek verecek olursak Kur'an tefsiri şeklindeki saatli bombayı gösterebiliriz.

Bu olayların sık yaşanması, birtakım kriz ve isyanlar da %100 doğru olmamakla birlikte sansürleri beraberinde getirmiştir. Fakat dönemine göre değerlendirmek kanısındayım.

Bence en önemli konulardan biri ise padişahın sanıldığının aksine çağdaş birisi olması. Nitekim bugün bile bazı kesimlerce tiyatro, piyano hoş görülmezken bir halife olan Abdülhamid sık sık tiyatro gösterileri tertip ettirmiş ve bazı mühim kararları bu gösterileri izlerken almıştır.

Ayrıca kitapta Lozan'a teşekkür ve şükran bölümü de mevcuttur. Tahsin Paşa yıllarca başarılamayan kazanımların gerçekleştirilebilecek olmasını sevinçle karşılamış ve dile getirmiştir.

Abdülhamid'in içinde bulunduğu durum öyle berbat bir dönemden geçmiştir ki kendisi bile padişah olabileceğine imkân ve olasılık vermemiştir. Taht ona nasip olmuş. Çevresi akbabalarla çevrilmiş ve her fırsatta leş olarak gördükleri Osmanlı Devleti'ni ısırmaya çalışmışlardır.

Daha yazacak belkide binlerce nokta var fakat çok geniş bir konu olduğundan yerinin burası olmadığı kanaatindeyim. Atatürk'ün şu sözleri dönemi özetler niteliktedir zaten "Tecrübe göstermiştir ki , toprakları üstünde yaşayan insanların çoğunun ahvali meşkük(ne olacakları şüpheli)ve hudutları yalnız düşmanlarla çevrili büyük bir devlette Abdülhamid'in idare tarzı azami müsamahadır(en yüksek hoşgörüdür).Hele bu idare , on dokuzuncu yüzyılın son yıllarında tatbik edilmiş olursa..."
352 syf.
·Puan vermedi
Tarih kitabı okumak çok riskli kaynağı çok önemli hangi kitapta gerçek bir tarih okuyoruz bilemiyoruz.
Kitabın üzerinde Payitaht Abdülhamidhan dizisi senaristinin Abdulhamid hakkında kitap veya senaryo yazan herkesin ilk kaynağı olarak gösterilmiş,lakin dizeyle asla bir tutmamanızı öneririm.
Tahsin paşa kitabın yoğunluğunda Sultanın vehminden ve korkaklığından bahsetmiş.Genel olarak, Tahsin paşa’nın hatıraları değil de, hatırladıklarından ibaret olan bu yazıları vaktinde Milliyet Gazetesinde yayınlanmış. Cumhuriyet kurulduktan sonra kaleme alınmış olmasının kitap üzerinde tesiri olduğu ve II.Abdülhamid döneminin, hatta günümüzün de en çok eleştirilen padişahlarından biri olduğu için 1930’larda onun hakkında olumlu şeyler yazmanın kolay olmayacağını kabul etmek gerekir. Fakat Tahsin Paşanın bu hatıralarında sürekli Sultan Abdülhamid hakkında “evhamlı” ve korkak olduğundan bahsetmesi gerçekten rahatsız edici.
“Sultan Hamid yaradılışça pek vehimli ve korkaktı” bu ve buna benzer çok defa söz ediliyor lakin diğer taraftan sultanın ne kadar korkusuz olduğu hadiseler anlatılıyor aşırı çelişki mevcut.
352 syf.
·22 günde·Puan vermedi
Kitapta sürekli olarak 2.Abdülhamid Han eleştiriliyor, böyle birinin sırdaş olarak söylenmesi bence 2.Abdülhamid Han'ın yanlış öğrenilmesine sebep olur. Ben kitabı 3 haftada zar zor bitirdim hani bir yerlerde 2.Abdülhamid Han'la ilgili güzel bir ifade kullanacak mı Tahsin Paşa diye?! Ama neredeyse iki sayfa da bir müstebitti ifadesini kullanıyor, devamlı evhamlıydı gibi ifadelere yer veriyor. Kendisi Padişah'ın 33 yıllık saltanatında 14 yıl yanında kalıyor ki yarısı bile değil, Abdülhamid Han'dan sonra zalim ittihatçıları gördükten sonra bile ben onu yanlış tanımışım gibi bir ifadede yayınlamamış (biraz araştırdım ama bulamadım)
Sayfalarda bir kere olsun Cennetmekan'ın aslında İslam alemini düşündüğüne İttihadı İslam için bunca çabaya katlandığına değinmiyor. Bu kitapta nesnel olarak ortaya konulan bilgiler dışında 2.Abdülhamid Han'ı seven biri olarak kitaptaki Tahsin Paşa'nın öznel bakış açısına katılmam mümkün değil.
*
İkinci Abdülhamid Han'ın şu meşhur sözünü buraya eklemeden geçmek istemiyorum ->
"Beni evhamlı sanıyorlardı hayır! Ben sadece gafil değildim, o kadar."
352 syf.
·24 günde·Beğendi·10/10 puan
Tahsin Paşa'nın Yıldız Sarayı'ndaki hatıralarını ele alan kitap son derece akıcı bir dil ile yazılmış. Aldülhamid Han' a olan müthiş ilgim beni bu kitabı okumaya sevk etti. Tahsin Paşa'nın bizatihi kendi hatıralarından esinlenerek ele alınan bu kitap Ulu Hakan'ı merak edenler için okunması gereken eserlerden biri.
352 syf.
·10 günde·Beğendi·8/10 puan
Kitapta Sultan Abdülhamid'i ve devrini Tahsin Paşa'nın gözünden görmeniz mümkün. Her ne kadar Tahsin Paşa hatıratında meseleleri olduğu gibi yazdığını iddia etmişse de ben şahsen buna pek inanmadım. İllaki yazılan olaylarda belki az da olsa bir taraf tutma vardır diye düşünüyorum. Kitabı bir roman gibi düşünmeyin. Bu yüzden de bir akıcılık beklemeyin. Zira kitabın tarihi bir değeri var. Tarihi kitaplarda haliyle biraz sıkabilir. Ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki günümüzü anlamak için başvuracağınız kaynaklardan bir tanesi. Abdülhamid devrini biraz okuyorsanız ister istemez günümüzle bağlantı kurarsınız. İşte Tahsin Paşa'nın anlattıkları olaylarda aslında sadece oyuncular değişmiş. Oyun aslında aynı. Bu sebeple kitabın bazı bölümleri altı çizilerek okunmasını tavsiye ederim.
Diğer kitap incelemelerim için ziyaret edin. https://okunmuskutuphane.blogspot.com.tr
352 syf.
·57 günde·Beğendi
Sultana yapılan bombalı suikasti ayrıntılı bir şekilde anlatmış.Genel olarak dili çok sıkıcı değil bazı yerler hariç.Her ne kadar bazı yerlerde padişaha hak verse de genelde eleştirir bir tarzda yazmış ve sultanın çok kuruntulu bir insan hatta korkak olduğundan bahsediyor.Kitapdan anlaşılıyor ki padişahın etrafında çok dalkavuk varmış kadrosunda daha sadık insanlar olsaymış daha iyi işler yapacağından şüphem yok.Sultan resmen kurtlarla dans etmiş o zamanda bence elinden gelen herşeyi yapmış ama hırsız içerde olunca bir yere kadar.Okunmasını tavsiye ederim.
352 syf.
·9/10 puan
Tahsin Paşa, Abdülhamid in birebir hayatında belki de hanımlarından daha ileri konumdaydı ve içindeydi. Zira Sultan Hamid bir siyaset adamıydı ve Tahsin Paşa da onun siyasi olan hayat kısmında ilk saftaydı. Herşey onun gözü önünde olurdu. Sultan Hamid e büyük bir sadakat ve samimiyetle bağlı olan Başkatip Tahsin Paşa nın anlattıkları o dönemi ve Sultan Hamid i anlamak için okunması gereken ilk esermiş meğer ama ben biraz geç kalmışım okumakta. Tavsiye edilir.
352 syf.
·7/10 puan
Sultan Abdülhamid hakkında kitap veya senaryo yazan herkesin istisnasiz ilk kaynağı bu kitaptır diyor kitabın kapağında, Payitaht Abdülhamid dizisi danışmanı Selman Kayabaşı. Buna göre Selman Kayabaşı ya kitabı okumamış, ya da bile bile diziye bu şekilde danışmanlık yapmış. Kitap ve diziyi karşılaştırmayı kesinlikle doğru bulmuyorum ama, kitabın ön ve arka kapağında bu şekilde açıklamalar olunca konuya değinmeden edemedim. Tahsin Paşa'nın hatıralarına göre, kitaba göre Abdulhamid'in iyi özelliklerinden çok kötü özellikleri var. Korkak, çok vehimli biri olduğu sürekli kitapta tekrarlanıyor mesela. Ama dizide bunların hiçbiri görülmüyor, sanki kusursuzmuş gibi yansıtılıyor. Diziyi bir kenara bırakırsak, kitabı okuyan Abdülhamid severlerin ezberleri bozulur diye düşünüyorum.
352 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Tahsin Paşayı Payitaht Abdulhamid dizisinde tanıdım,bu kadar muhteşem bir kişiliği araştırırken bu kitabına rastladım.
Gerçekten; Sultanı, yaşanan olayları çok salt bir şekilde yazmış,yani bana göre nerdeyse hiç yorum katmamış gibiydi bu yüzden biraz üzüntü duydum.Üzüntü duymamın sebebi ise diziyi izlediğim de kafam da yer eden paşayla ,kitabı okuduğumda kafamda oluşan paşa farklılık gösterdi,bu farklılık kitabın bazı bölümlerinde Sultanı eleştirdiği için değildi tabiki de sadece bazı yerlerin de bazı şeyleri söylemekten kaçınmış gibi geldi, bunun sebebi de ülkenin için de bulunduğu siyasi durum olabilirdi doğal olarak, ama herkese okumasını tavsiye ederim. Sultan hakkında ,o dönem hakkında merakı olan herkese...Yorumlara dayalı kitaplarla başalamaktansa böyle bir hatırattan başlanması zamanın olayları hakkında daha bilgi edinmeye yarar diye düşünüyorum nacizane olarak.
352 syf.
·17 günde·9/10 puan
Simdiden okuayacaklara not: kitabin dili agir gelebilir. Ancak tarihe meraki olanlar için belge niteliginde kital. Icinde oznel bilgiler olsa da donemle ilgili bircok bilgiye ulasabiliyoruz. Tavsiye ederim.
352 syf.
·8/10 puan
Şüphesizki Osmanlı'nın son dönemlerinde ve bizzat Abdülhamid Han' ın en yakınında bulunan kişi Tahsin Paşa'dır. Gerekli gördüğünde sultanı eleştirdiği yeri geldiğinde de herşeyi gözler önüne sererek döneme ışık tuttuğu özellikle de Abdülhamid dönemini merak edenlerin oldukça istifade ettiği bir kitap.
Konular birbirinden bağımsız ve oldukça ayrıntılı bir şekilde ele alınmış. Dönemi merak edenlere önerimdir.
Bir meseleyi akıl, mantık, edep ve terbiye, ilim ve fen noktasından müzakere ve istişare etmek başka şeydir. Şahsi çekişme ve emellerle partizanlık etmek başkadır. Birincisi faydalı, ikincisi fena ve zararlıdır.
Sultan Hamid'in çok beğenip takdir ettiği yazarlardan biri Ahmed Midhat Efendi idi. Ciltler dolusu roman, hikaye, masal yazan Ahmed Midhat Efendi için "Usanmaz bir gayretle bilginin yayılmasına çalışır." derdi.
Tahsin Paşa
Sayfa 199 - Yakın plan yayınları
Gençlik tamamıyla çökmüş, kara bir cehalet ortalığı kaplamıştı. Fikir ve vicdanlar ya baskı altında yahut bin türlü tehlike korkusuyla bir köşedeydiler.
Tahsin Paşa
Sayfa 289 - Yakın plan yayınları
Bir meseleyi akıl, mantık, edep ve terbiye, ilim ve fen noktasından müzakere ve istişare etmek başka şeydir. Şahsi çekişme ve emellerle partizanlık etmek başkadır. Birincisi faydalı, ikincisi fena zararlıdır.
Tahsin Paşa
Sayfa 122 - Yakın plan yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sultan Abdülhamid’in Sırdaşı
Alt başlık:
Tahsin Paşa’nın Yıldız Sarayı Hatıraları
Baskı tarihi:
Mart 2017
Sayfa sayısı:
352
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752487048
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yakın Plan Yayınları
"Sultan Abdülhamid dönemini ilk ağızdan öğrendiğimiz kaynakların en önemlilerinden biri Tahsin Paşa’nın yazdıklarıdır. Tahsin Paşa uzun yıllar boyunca Sultan’ın en yakınındaki isimdi, haliyle Abdülhamid Han’ın ve Devlet-i Aliyye’nin birçok sırrına vakıftı. Kitapta Sultan’ı eleştirdiği yazılar da olmakla beraber, Abdülhamid Han’ın şahsiyetini ve siyasetini teferruatıyla ve hakkıyla anlatmıştır. Sultan’ın hayatını ve Devlet-i Aliyye’nin son dönemini yazan tarihçilerimizin en fazla istifade ettiği kitap da Tahsin Paşa’nın hatıralarıdır.”
Selman Kayabaşı Payitaht Abdülhamid dizisi danışmanı

Sultan Abdülhamid özel hayatında nasıl biriydi?
Sultan’ın karakterini oluşturan olaylar nelerdi? Çocukluğundan itibaren hangi safhalardan geçmişti?
Osmanlı Hanedanı içinde Abdülhamid Han’ın sevdiği ve çekindiği isimler kimlerdi?
Yıldız Sarayı ile Dolmabahçe arasında süren görünmez mücadelenin sebebi neydi?
İngiltere, Rusya, Almanya ve Fransa’nın imparatorluk üzerine kurdukları planlar nelerdi?
Ermeni komitacılar suikast için hangi hazırlıkları yapmışlardı?
Suikasttan sonra yakalanan isimler ifadelerinde ne anlattılar?
Afrika’da ve Rumeli’de yaşanan sıkıntılar karşısında Sultan Abdülhamid nasıl bir siyaset izledi?
Filistin’de devlet kurmak isteyen Theodor Herzl ile Abdülhamid Han nasıl görüştü?

Sultan Abdülhamid’in Sırdaşı, Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa’nın yazdığı Yıldız Sarayı Hatıraları’nda…

Kitabı okuyanlar 206 okur

  • USTA YAZAR
  • Ahmet ŞAHİN
  • Merve POYRAZ
  • Yakup Erzincanlı
  • Tuğçe Balkı
  • zy
  • Hilal Balaman
  • Zeyneb
  • Samet kılıç
  • Çağlar karakurt

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%22.9 (16)
9
%11.4 (8)
8
%35.7 (25)
7
%17.1 (12)
6
%2.9 (2)
5
%7.1 (5)
4
%0
3
%2.9 (2)
2
%0
1
%0