Eda, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor

Güçsüzlüğün Sebepleri
Biz bölünmüş topluluğuz: Miskinlik , aşırı zenginlik ve tüketim çılgınlığı olmaması gerekirken , Müslüman toplum kendi zıddına evrim geçirdi. Kur'anKerim 'in " ... Bu zenginlikler ( nimetler ) zenginleriniz arasında toplanmasin " emrine aykırı olarak , nimetler yavaş yavaş çok az sayıda kişinin elinde toplandı.1958 yılında toprak reformu öncesinde Irak 'ta 22 milyon dönüm işlenebilir arazinin yaklaşık 18 milyonu veya %82 sı büyük toprak sahiplerinin elinde idi . Aynı zamanda 1.4 milyon köylünün hiç toprağı yoktu.
Bu böyle bir haldir ki bazıları haklı olarak bunu " Islâm 'ın gecesi " olarak adlandırdı. Aslında bu gece bizim kalplerimizde akşam karanlığı olarak başladı . Daha evvel bize ne olduysa ve bugün her ne oluyorsa sadece içimizde cereyan eden şeylerin tekrarı ve yansımasıdır. ( Kur 'an, Er-Ra'd 12 )

İslam Deklarasyonu, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 31 - Fide Yayınları)İslam Deklarasyonu, Aliya İzzetbegoviç (Sayfa 31 - Fide Yayınları)
Gökçe, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor

Mucizelerin başında, Kur'ân-ı Kerîm yer alır. Kur'ân-ı Kerîm, her zaman yeni, her zaman taze, her zaman diri, her zaman kadîm, her an bir su kaynağı gibi içinden çağlayıp duran bir mucizedir. Bu mucize, vahyin ilk geldiği günden bugüne kadar, bir gün bile, bir tek kelimesinde bile fevkalâdeliğini yitirmeden sürüp gelmiştir.

Samanyolunda Ziyafet, Sezai Karakoç (Sayfa 42)Samanyolunda Ziyafet, Sezai Karakoç (Sayfa 42)

Rahman Rahim Allah adı ile,

Allah’a karşı takva sahibi olun
ve aranız ı düzeltin !(ISLAH)
Eğer mü’minlerseniz, Allah’a ve O’nun Resûl’üne itaat edin.(İTAAT)
Gerçek mü’minler onlardır ki;
Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer (cezbelenir).(HAŞYET)
Ve onlara Allah’ın âyetleri okunduğu zaman
onların îmânlarını arttırır.(İMAN)
ve Rab’lerine tevekkül ederler.(TEVEKKÜL)
Onlar namazlarını ikame ederler (kılarlar)(NAMAZ)
ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden infâk ederler.(İNFAK)
İşte onlar gerçek mü’minlerdir.
Onların Rab’lerinin yanında dereceleri vardır.
Ve onlar için mağfiret (günahların sevaba çevrilmesi) vardır
ve kerim bir rızık vardır. (Enfal,8/1-4)

Kuran günlükleri,

Sibel, bir alıntı ekledi.
 20 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

En güzel elbise takva elbisesi, yani edep ve hayâ duygusudur. ( A'râf Sûresi/26)

Kur'an-ı Kerim Meali, Mustafa Öztürk (Sayfa 227)Kur'anKerim Meali, Mustafa Öztürk (Sayfa 227)
Bora, bir alıntı ekledi.
20 saat önce

Enfal 8: 67
67. Hiçbir nebiye yeryüzünde güç gösterisi için esir almak yoktur. Siz, dünyanın sergilediklerini istiyorsunuz. Allah ise Ahiretinizi ister. Zira Allah Aziz/güç yetirendir, Hakim/hikmet sahibidir.

Sonsuz Rahmet Kur'an-ı Kerim Meali, Sonia Cihangir (Sayfa 218 - A7 Kitap Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-82148-7-3)Sonsuz Rahmet Kur'anKerim Meali, Sonia Cihangir (Sayfa 218 - A7 Kitap Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-82148-7-3)
Bora, bir alıntı ekledi.
20 saat önce

Enfal 8: 67
Yeryüzünde savaşırken, düşmanı yere sermeden esir alma hiç bir peygambere yaraşmaz! Geçici dünya malını istiyorsunuz. Oysa Allah, ahireti kazanmanızı ister. Allah güçlüdür, hakimdir.

Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı, Şaban Piriş (Sayfa 90)Kur'anKerim Türkçe Anlamı, Şaban Piriş (Sayfa 90)