• Yeryüzünü benim gözlerimle gördüğünde gücünün zirvesine ulaşacaksın! Olan aslında yoktur! Her şey sadece görüntüden ibarettir. Görüntüleri kafandan sil Bars!
 • Pusatlar kan akıtırken, karşındaki karanlıkta kaç kişi olduğu önemli değildir komutan. Önemli olan, pusatın kestiği eti, içinde hissedebilmek, onunla bütünleşebilmektir. Bizler, karanlıkta esen, günde çağlayan, savaş meydanında ırmakları kanla taşıranız.
 • Her yara bir gün kapanır Ayzer. Bazen beklediğin devayla, bazen de hiç ummadığın bir çiçekle. Sonunda hep iyileşirsin ama sabretmeyi bilirsen. Bunu sakın unutma Ayzer.
 • Acem şairi Firdevsî, İranlılar destanî tarihi olan Şehname'de, bu Türk kahramanından çok bahseder.
  Türklerin Alp Er Tunga, Buku Han veya Buka Han adlarını verdikleri bu en eski kahraman atamıza,
  Acem şairi destanında Afrasiyâb demektedir. Şehname'de Turan ‐ İran savaşlarını acemler lehine
  büyük bir mübalağa ile anlatmış olan Firdevsî, Türk saraylarında Türklerden lütuflar gördüğü halde
  Türk düşmanlığı yapan bu acem, eserinin birçok yerinde de Türklerin ve Türk Başbuğu Alp Er
  Tunga'nın kahramanlığını söylemek zorunda kalmıştır. Alp Er Tunga'nın büyük kahramanlığını
  Şehname'nin mısraları arasından bulup çıkarmak hiç de güç değildir. Milletini yükseltmek için akla
  gelmez mübalağaları eserine geçiren Firdevsî, Alp Er Tunga'nın İranı dize getiren zaferlerini
  gizleyememiştir. Şehname'nin yazdığı bu Türk zaferlerini gerçeğin tamı değil, bir parçası saymak yanlış
  olmayacağına göre yiğit ve kumandan Alp Er Tunga'nın büyüklüğü hayallerimizde canlanabilir.
  Tarihi şahsiyetini tam olarak bilmediğimiz Alp Er Tunga'nın büyük kahramanlığını bize anlatan ikinci
  eser de, Türkçü Türk bilgini Kaşgarlı Mahmut'un Divânü Lügati't Türk'üdür. Kaşgarlı Mahmut'un
  1077'de tamamlanan bu eserinde Karahanlılar çağında Türkler arasında söylenen bazı şiir örnekleri
  vardır ki bunlardan birisi de kahraman Alp Er Tunga için yazılmış bir sagu (mersiye)dir. Alp Er Tunga
  milattan önce yedinci yüzyılda yaşamış bir Türk'tür; Karahanlılar ise milattan sonra onuncu yüzyılda
  Türkistan'a hâkim olmuşlardı. Aradaki büyük zaman farkı düşünülürse, Karahanlılar çağında Alp Er
  Tunga için söylenen sagu bize bu en eski atamızın büyüklüğünü anlatmaya yeter. Eğer Alp Er Tunga
  Türkistan topraklarının pek büyük Türk kahramanı olmasaydı, ölümü üzerinden bin beş yüz yıldan çok
  bir zaman geçtikten sonra adının ve hâtırasının yaşaması mümkün olmazdı. Kahramanımızı "fazilet
  beği" olarak da gören bu sagunun bir kıtası şudur:
  Alp Er Tunga öldü mü?
  Isız ajun kaldı mu?
  Ödlek öçin aldı mu?
  Emdi yürek yırtılur.
  Kahraman yaradılışlı Türk milleti gönlünü en çok yiğitliklere verdiği içindir ki bu ilk kahraman atasını,
  aradan geçen her şeyi unutturacak kadar büyük bir çağ geçtiği halde, unutamamış, yüzyıllarca sonra
  "Alp Er Tunga öldü mü, kötü dünya kaldı mı, zaman öcünü aldı mı, şimdi yürek parçalanır" diye
  ağlamıştır. Dünyada hiçbir kahraman gösterilemez ki hâtırası bu kadar uzun zaman milletin bağrında
  yaşamış bulunsun.
  Alp Er Tunga büyük bir kahramandır. Karahanlıların kendilerini onun soyundan saymaları da bu
  kahramanlıktan bir şeyler elde etmek içindir. Tarih ışığı, geçip geldiğimiz şanlı yolun sonlarında
  Türklük nöbeti beklemekte olan bu en eski atayı bize tam olarak gösteremiyorsa da bu o kadar
  ehemmiyetli değildir. Alp Er Tunga; Kür Şad'ların, Çingiz'lerin, Yavuz'ların, Topal Osman'ların ve kısaca
  bütün Türklerin eski ulu atasıdır. Ve bugünkü bilgimize göre de ilk Türk kahramanıdır.
 • Her Şey, Bir Sis Perdesinin Arkasına Gizlenmiş Gibi Yok Oldu!
 • Memleketimden İnsan Manzaraları II

  Atlantiğin dibinde upuzun yatıyorum, efendim,

  Atlantiğin dibinde

  dirseğime dayanmış.

  Bakıyorum yukarıya:

  bir denizaltı gemisi görüyorum,

  yukarıda, çok yukarıda, başımın üzerinde,

  yüzüyor elli metre derinde,

  balık gibi, efendim,

  zırhının ve suyun içinde balık gibi kapalı ve ketum.

  Orası camgöbeği aydınlık.

  Orda, efendim,

  orda yeşil, yeşil,

  orda ışıl ışıl,

  orda yıldız yıldız yanıyor milyonlarla mum.

  Orda, ey demir çarıklı ruhum,

  orda tepişmeden çiftleşmeler, çığlıksız doğum,

  orda dünyamızın ilk kımıldanan eti,

  orda bir hamam tasının mahrem şehveti,

  mahrem şehveti efendim,

  gümüş kuşlu bir hamam tasının

  ve koynuna ilk girdiğim kadının kızıl saçları.

  Orda rengarenk otları, köksüz ağaçları

  kı􀁙ıl kı􀁙ıl mahlukları deniz dünyasının,

  orda hayat, tuz, iyot,

  orda başlangı􀁆ımız, Hacıbaba,

  orda başlangı􀁆ımız

  ve orda hain, çelik ve sinsi

  bir denizaltı gemisi.

  400 metroya kadar sızıyor ışık.

  Sonra alabildiğine derin

  alabildiğine derin karanlık.

  Yanlız ara sıra

  acayip balıklar geçiyor karanlığın içinde

  ışık saçarak.

  Sonra onlar da yok.

  Artık dibe kadar inen

  kat kat kalın sular kati ve mutlak

  ve en dipte ben.

  Ben, upuzun yatıyorum, Hacıbaba,

  upuzun yatıyorum dibinde Atlantiğin

  dirseğime dayanmış,

  bakıyorum yukarlara.

  Avrupa Amerika' dan Atlantiğin yüzünde ayrıdır

  dibinde değil.

  Gazgemileri gidiyor yukarda, çok yukarda, birbiri peşi sıra.

  Omurgalarının altını görüyorum,

  omurgalarının altını.

  Dönüyor keyifili keyifli pervaneleri.

  Dümenleri ne tuhaf suyun içinde

  İnsanın tutup tutup kı􀁙ırası geliyor.

  Köpekbalıkları geçti gemilerin altından,

  karınlarını gördüm

  ağızları da orda.

  Gemiler şaşırdılar birdenbire,

  herhalde köpekbalıklarından değil.

  Denizaltı gemisi bir torpil attı, efendim

  bir torpil.

  Gemilerin dümenlerine baktım:

  telaşlı ve korkaktılar.

  Gemilerin omurgalarında imdat arar gibi bir hal vardı__________,

  gemiler bir bıçak darbesinden en yumuşak yerini

  karnını saklamak isteyen insanlara benziyorlardı.

  Denizaltılar birden üç oldular, derken, altı, yedi, sekiz.

  Gazgemileri düşmana ateş açarak

  insanlarını ve yüklerini suya döküp saçarak

  batmaya başladılar.

  Mazot, gaz, benzin,

  tutuştu yüzü denizin.

  Bir alev deryasıdır şimdi yukarda akan,

  yağlı ve yapışkan

  bir alev deryası efendim.

  kıpkızıl, gömgök, kapkara,

  arzın ilk teşekkülü hengamesinden bir manzara.

  Ve denizin yüzüne yakın suyun içi allak bullak.

  Köpürüp, dağılıp parçalanmalar.

  Yukardan dibe doğru inen gazgemisine bak.

  Gece uykuda gezenler gibi bir hali var:

  lunatik.

  Geçti kargaşalığı,

  girdi deniz dünyasının cennetine.

  Fakat durmadan iniyor.

  Kayboldu ıslak karanlıkta.

  Artık baskıya dayanamaz, parçalanır.

  ve direği, efendim, bacası yahut

  nerdeyse yanıma düşer.

  Yukarda insanla dolu denizin içi.

  Bir tortu gibi dibe çöküyorlar

  tortu gibi çöküyorlar, Hacıbaba.

  Baş aşağı, baş yukarı,

  uzanıp kısalıyor, bir şeyler aranıyor kolları bacakları.

  Ve hiçbir yere, hiçbir şeye tutunamadan

  onlarda iniyorlar dibe doğru.

  Birden bire bir denizaltı düştü yanıbaşıma.

  Parçalanmış bir tabut gibi açıldı köprüüstü kaportası

  ve Münihli Hans Müller dışarı çıkıverdi.

  39 ilkbaharında denizaltı􀁆ı olmadan önce

  Münihli Hans Müller

  Hitler hücum kıtası altıncı tabur

  birinci bölük

  dördüncü mangada sağdan üçüncü neferdi.

  Münihli Hans Müller

  üç şey severdi:

  1-Altın köpüklü arpa suyu

  2-Şarki Prusya patatesi gibi dolgun ve beyaz etli Anna.

  3-Kırmızı lahana.

  Münihli Hans Müller için

  vazife üçtü:

  1-Çakan bir şimşek

  gibi mafevke selam vermek.

  2-Yemin etmek tabancanın üzerine.

  3-Günde asgari üç çıFıt çevirip

  sövmek sinsilelerine.

  Münihli Hans Müller'in

  kafasında, yüreğinde, dilinde üç korku vardı:

  1-Der Führer.

  2-Der Führer.

  3.Der Führer.

  Münihli Hans Müller

  sevgisi, vazifesi ve korkusuyla

  39 ilkbaharına kadar

  bahtiyar

  yaşıyordu.

  Ve Vagneryen bir operada do sesi gibi heybetli

  Şarki Prusya patatesi gibi dolgun ve beyaz etli

  Anna'nın

  tereyağı ve yumurta krizinden şikayet etmesine

  şaşıyordu.

  Diyordu ki ona:

  -Bir düşün Anna,

  yepyeni bir manevra kayışı takacağım,

  pırıl pırıl çizmeler giyeceğim ben.

  Sen beyaz ve uzun entari giyeceksin,

  balmumundan çiçekler takacaksın başına.

  Tepemizde çatılmış kılıçların altından geçeceğiz.

  Ve mutlak

  hepsi erkek 12 çocuğumuz olacak.

  Bir düşün Anna,

  tereyağı, yumurta yiyeceğiz diye

  top, tüfek yapmazsak eğer

  yarın 12 oğlumuz nasıl muharebe eder?

  Münihlinin 12 oğlu muharebe edemediler

  çünkü doğamadılar,

  çünkü henüz, efendim, Anna'yla zifaf vaki olmadan önce

  bizzat harbe girdi Hans Müller.

  Ve şimdi 41 sonbaharı sonlarında

  dibinde Atlantiğin

  benim karşımda durmaktadır.

  Seyrek sarı saçları ıslak,

  kırmızı sivri burnunda esef,

  ve ince dudaklarının kıyılarında keder.

  Yanı başımda durduğu halde

  yüzüme çok uzaklardan bakıyor,

  İnsanın yüzüne nasıl bakarsa ölüler.

  Ben biliyoum ki, o bir daha görmeyecek Anna'yı,

  ve artık bir daha arpa suyu içip

  yiyemeyecek kırmızı lahanayı.

  Ben bütün bunları biliyorum, efendim,

  ama o bütün bunları bilmiyor.

  Gözü bir parça yaşlı,

  silmiyor.

  Cebinde parası var,

  çoğalıp eksilmiyor.

  Ve işin tuhafı

  artık ne kimseyi öldürebilir

  ne de kendisi ölebilir bir daha.

  Şimdi şişecek birazdan,

  yükselecek yukarıya,

  sular sallayacak onu

  ve balıklar yiyecek sivri burnunu.

  Ben

  Hans Müller'e bakıp,

  Hacıbaba, bunları düşünürken

  yanımızda peyda oluverdi

  Liverpul Limanından Harri Tomson.

  Gazgemilerinden birinde serdümendi.

  Kaşları ve kirpikleri yanmıştı.

  Gözleri sımsıkı kapalıydı.

  Şişman ve matruştu.

  Bir karısı vardı Tomson'un:

  tavan süpürgesi gibi bir kadın,

  tavan süpürgesi gibi, efendim, zayıf, uzun, titiz, temiz

  ve tavan süpürgesi gibi münasebetsiz.

  Bir oğlu vardı Tomson'un:

  altı yaşında bir oğlan, Hacıbaba,

  tombul mu tombul, pembe beyaz, sarı papa mı sarı papa.

  Tuttum Tomson'un elinden.

  Açmadı gözlerini.

  "-Vefat ettiniz" dedim.

  "-Evet " dedi, "İngiliz imparatorluğu ve hürriyeti için:

  Canım isterse, harp içinde bile Çörçil'e sövmek hürriyeti

  ve canım istemese de aç kalmak hürriyeti uğruna.

  Fakat değişecek hürriyette bu son bahis,

  harpten sonra artık işsiz ve aç kalacak değiliz.

  Planı hazırlıyor Lordlarımızdan biri.

  Adalet: ihtilalsiz.

  Ben İngiliz İmparatorluğu'nu dağıtmaya gelmedim, dedi Çörçil.

  Ben de ihtilal çıkarmaya gelmedim:

  buna Kenterburi başpiskoposu

  bizim tredünyonun reisi

  ve karım razı değil.

  Ay bek yur pardın.

  İşte bu kadar,

  nokta, son."

  Sustu Tomson.

  Ve ağzını açmadı bir daha.

  İngilizler fazla konuşmayı sevmezler,

  hele hümoru seven ölü İngilizler.

  Tomson' la Müller'i yanyana yatırdım.

  Şiştiler yan yana,

  yan yana yükseldiler yukarı doğru.

  Balıklar Tomson'u afiyetle yediler,

  fakat dokunmadılar ötekisine,

  Hans'ın etiyle zehirlenmekten korktular anlaşılan.

  Hayvan deyip geçme, Hacıbaba,

  sen de hayvansın ama

  akıllı bir hayvan...