• 208 syf.
  ·4 günde·Beğendi·8/10
  ‘Bebekliğin tersine çocukluk, biyolojik bir kategori değil, toplumsal bir kurgudur.’
  Çocukluğun yokoluşu temelde bu tezi savunan, çocukluğun 16. yy’da icat edilmiş olup günümüze kadar geliştiğini; son yüz yıllık zaman diliminde ise gittikçe yokolmaya başladığını bizlere anlatıyor. Neil Postman çocukluğun tanımını yapmanın yetişkinliğin tanımını yeniden yapmayı da gerekli kıldığından söz ediyor.
  Ortaçağda henüz çocuk-yetişkin ayrımı olmayan zamanlarda insanların davranışları ve konuşmaları herhangi bir fark göstermiyordu, çocukların duymaması gereken sözler yoktu, ölüm ya da hastalıklar onlardan saklanmazdı. Zamanla çocukluk kavramının gelişimi bir yandan çocuklardan gizlenecek bir sırlar içeriği ve bir yetişkin dili ortaya çıkardı. Neil Postman bu süreçte matbaanın gelişimi ve sonucunda okuryazar bir toplumun oluşmasının önemli olduğunu vurguluyor. Çünkü yeni oluşan bu ‘okuryazar yetişkinler’ benlik duygusuna yoğunlaştılar ve kimlik fikri önem kazanmaya başladı.
  Çocukluğun gelişimi çocuk eğitiminin nasıl yapılacağı sorusunu da ortaya çıkardı. Bu noktada ‘ayıp’ kavramı önem kazandı. ‘Matbaa bize, bedenden ayrılmış zihni verdi fakat bu da bizi, bizden geriye kalanın nasıl denetleneceği sorunuyla karşı karşıya bıraktı.’ İşte bu denetimin düzenlenebileceği mekanizma ayıp düşüncesidir.
  Postman teknolojinin ve kitle iletişiminin toplum yapısı üzerine olan etkisinden bahsederken televizyon üzerinde ayrıca duruyor. Bu konuda Televizyon:Öldüren Eğlence isimli bir kitabı olmasının yanında bu kitabında da konuya yer vermiş. Kitapta bu konuda dikkatimi en çok çeken noktalardan biri televizyonun çocukları şekillendirmedeki ayrıca etkisi üzerinde durması. Kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki etkisinin çok farklı olmayacağını düşünmeme rağmen Postman, çocukların gazete okuyucusu olmadığını ancak tv izleyicisi olduğundan bahsediyor. Bu da tv yayınlarının hitap ettiği yaş grubunu önemli ölçüde değiştiriyor.
  Kitabın sonlarına doğru çocukluğun yokoluşunun nasıl olduğundan bahseden yazar, günümüzde çocukların da yetişkinler gibi kıyafetler giyip, onlar gibi konuştuklarını artık çocuk şarkısı ya da çocuk oyunlarının unutulmaya başlandığını belirtiyor. Bir yetişkin gibi davranmaya özendirilen yayınların(özellikle cinsel) çocukları ortaçağdaki gibi minyatür yetişkinlere dönüştürdüğü üzerinde duruyor ve özellikle modern insanın tamamen kendisi üzerine kurulu koşuşturmacalı hayatında çocukların kısa sürede yetişkine dönüşüp ‘yük’ olmamasının en iyi seçenek olarak görülmesini eleştiriyor.
  Not: Yazar kitapta akıcı ve sade bir dil kullanmış ancak bahsedilen kültür ve toplumlar Amerikan ve Avrupa halklarını içeriyor. Bu da genel bir değerlendirme yapmayı zorlaştırıyor. Dünyanın geri kalanında ve İslam toplumlarında çocukluğun nasıl bir tarihi olduğunu anlamak için farklı kaynaklara başvurmak gerek.
 • Çocuk tacizcilerini öldüren birinin, geçmişinde utanç verici sırlar vardır, derin yaralar.
 • 488 syf.
  ·7/10
  Açık söylemem gerekirse ilk kitaptan daha çok sevdim çünkü işte polisiye dedirtti ve gerçekten merak ederek, tahmin yürüterek okudum. Türü sevenler sakın kaçırmasın. Bu polisler çok minnoş.

  Cinayet masası hikayeleri tam gaz devam ederken Atakan ve Şebnem'in ekibi aldatan kadınları birer birer öldüren gizemli bir katilin peşindedir. Tek dosya bu da değildir. Yunanistan'a kadar uzanan gizem silsileleri ve karanlık işlerin de aydınlatılması gereklidir. Fakat kimsenin bilmediği sırlar açığa çıkarılmayı beklemektedir. Şebnem geçmişi ile yüzleşip kayıp parçaları ararken Atakan, Şebnem'i bir an olsun yalnız bırakmamaya kararlıdır. Tüm bu olayların içinde aşka sahip çıkmak zor olsa da imkansız değildir.

  "Bana hayatımı geri ver Atakan."
  Dudakları kadının dolgun dudaklarını üstün körü okşarken, "Hepsi senin olsun," diye cevap verdi. "Sen benim olduktan sonra..."
 • 310 syf.
  ·7 günde·Puan vermedi
  Mehmet Eroğlunu okuduğum, tanıdığım ilk kitabı ve sanırım son olmayacak. Kitabı nasıl anlatabilirim diye düşünüyordum uzun uzun. "İnsanlar bu yorumu okuyunca kitabı okumak isteyecekler mi?" bu düşünceyle yola çıktım.

  Kitabı tek cümle ile özetleyin deseler "bir adamın geçmişi ve inancı ile olan kavgası" derdim. Ama buna eşlik eden şeyler de var tabi. Mesela devrimciler, aşıklar, soylular, alçaklar, uzun mektuplar, eski arkadaşlar....
  Bu liste uzar gider. Ama en can alıcı nokta Ayhanın ense kökündeki yara ve beynindeki iblis.

  Kitabın dili yalın ve anlaşılır. Kitaptaki karakter sık sık geçmişe ve geçmiş içinde geçmişe gidiyor. Karakterin şimdiki anını bir sonraki adımını merak ediyorken için için geçmişteki sırlar ile dolu olaylar silsilesi de sizi kitabı çabucak bitirmeye itiyor. Kitap 60'lı yıllar Türkiyesine götürüyor sizi. Kesinlikle okunması gereken bir kitap.


  "Bizler aslında hayvanız," diyor. "Hem de en kötüsü, pençe yerine parmaklarına demirden ölümler kuşanan bur türden. Sanki Homo-Homicidus. Yani öldürmek içgüdüsüyle öldüren cinsten. Biliyor musunuz ki, doğada hiçbir canlı kendi türünden olanları salt öldürmek amacıyla öldürmez. Ama biz insanlar binlerce yolunu keşfettik. Kurşundan, nükleer silahlara kadar. Aslında korkağız. Ve bu doğanın içinde korkunç bir ürkeklik içindeyiz. Sonuç: öldürmek ya da Tanrı yerine geçmek güdüsü."
 • 272 syf.
  ·1 günde·2/10
  Kitap özgün bir çalışmadır. Kanal D’de yayınlanan Sınır Ötesi Programı’nın yapımcısı Gazeteci Ergun Candan’ın 19 yıllık araştırmalarının belli bir bölümünden oluşmuştur. Yurtdışındaki 200’ü aşkın bilimsel merkezlerle kurulan irtibatların sonucunda elde edilen bilgilere dayanır.
  Atatürk’ün Dinler Tarihi’ne ışık tutan şok yaratan araştırması.
  21.Yüzyıl’ın kıyameti.
  Tarikatların ilk ortaya çıkışı.
  Günümüzdeki Tarikat Dejeneresyonu.
  Atatürk’ün tarikatları kapatış sebepleri.
  Cennet ve Cehennem neyi anlatır?
  Lanetli Kitaplar.
  Uzaylı Tanrılar ve Gizemli haritalar.
  Afrika’daki korkunç sır.
  Bozkurt mu Gök-Kurt mu?
  İnsanlığın gizli kökeni.
  Adem uzaydan mı geldi?
  Hallac-ı Mansur niçin katledildi?
  2000 yıldır saklanan sırlar.
  Batıni ve Tasavvufi sufi çalışmalarının ortaya çıkışı.
  İslam ezoterizmi.
  Gizli tarikatlar.
  Doğu gizemleri.
  Atlantisli bilgeler ve Mısır’ın sırları.
  Yılan oğulları-Tanrı oğulları
  Büyünün etnolojik gerçeği.
  Eski Mısır ve Tibet mabetlerinde saklanan sırlar.
  Gizli yer altı merkezleri.
  Parapisikoloji, ölüm ve ölüm ötesi.
  İnsanların dünü bugünü ve geleceği.
  Dinler, mitoslar,sırlar…

  İÇİNDEKİLER
  I.BÖLÜM SIRLAR ÖĞRETİSİNE GİRİŞ
  Piramitlerdeki Sırlar Bilgisi
  Mısır’ın Kutsal Emaneti
  Gizemli Mısır Sırlar Köprüsü Geçmiş Neler Saklıyor Sırların Kaynağı Neredeydi Atatürk ve Sırlar Bilgisi
  Maya Diliyle Türkçe Arasındaki İnanılmaz Benzerlik
  Tabletlerin Ortaya Çıkardığı Büyük Sır
  Hindistan’daki Tabletler’de de Aynı Sır Vardı
  Atatürk’ün Notları Kitaplar Neden Basılmadı
  Kayıp Uygarlıklar ve Kayıp Sırlar
  Bu Sırlar Mısır’a Nasıl Geldi
  Mu Uygarlığı, Uzaylılar ve Gizemli Haritalar
  II. BÖLÜM
  EZOTERİZM VE İNİSİYASYON
  “Gizli Öğreticilik”
  Inisiyasyon Nedir?
  Ezoterizm Nedir?
  Ezoterizm Egzoterizm
  Hariciler ve Batıniler
  Dinlerin Ezoterik ve Egzoterik Yönleri
  Gelenek Nedir?
  Ezoterik Çalışma Prensipleri ve Amacı
  Ayinler, Merasimler ve Törenler
  Tarikatlar Bilmecisi
  İnisiyasyon Hiç Bir Dinin Tekelinde Değildi
  tnisiyasyona Kabul Şartlan
  İni s iy as y onun Safhaları
  İnisiyasyonda Kullanılan Yöntemler ve Teknikler
  Ezoterizm’de Düşünce Kontrolünün Önemi ve Öte Alem
  Düşünce Gücünün Mucizeleri
  Ezoterizm’de Büyük Kutsal Merkez
  Arif İçin Din Yoktur
  Ezoterizm Evrensel Bir Çalışmadır
  III. BÖLÜM SEMBOLİZM
  Sembolizm Nedir?
  Ezoterizm’de Sembolizm
  Sembolizm’in Fonksiyonları
  Sırları Saklayan Semboller
  Sembolizm’in Dili Çözülmeden Gerçeklere Ulaşılamaz
  Dinler, Mitoslar, Sırlar ve Kıyamet
  IV. BÖLÜM CENNETTEN KOVULUŞ
  Büyük Sır Büyük Bulmaca Demir Çağ’ın Karanlığı
  Bu Planlanmış Bir Gelecekti ve Geldi İndra Efsanesi’nin Sırrı
  Kur’anı Kerim Nediyor?
  Yeryüzünde İlk İnsan Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
  İnsanlığın Gizli Kökeni
  Yılanoğulları Tanrıoğulları ve Tanrının Oğlu İsa
  V. BÖLÜM ATEŞE TAPANLAR
  Bir Zamanlar Amerika
  İlkellerin Bilinmeyen Dünyası
  Mayaların Astronomik Bilgileri
  Mayaların Gizemli Yapıları
  Ateşe ve Güneşe Tapmayanlar
  Mayaların Kutsal Kitabı: Popol Vuh
  Sırlar Kitabı
  İkizler Tanrı sal taşıyor
  Devler ve Canavarlar
  Susuz Kalan Ülke
  Aydınlık ve Karanlık Savaşları
  Ateş ve Su
  VI. BÖLÜM ERGENEKON
  Bozkurt
  Gök Kurt Oğuz Han’a Yol Gösteriyor
  Uygurların Kurt’tan Türeyişleri
  Gök Türkler’in Kurt’tan Türeyişleri
  Efsanenin Düşündürdükleri
  Gizli Yeraltı Merkezleri
  Ezoterik Bilgiler ve Mitolojiler Bizi Aynı Yere Çıkartıyor
  Kurt’un Sakladığı Büyük Sır
  Dogon Kabilesi’ndeki Sırrın Ortaya Çıkışı
  Babalarını Öldüren Kahramanlar
  Göklerin Sesi Hala Duyuluyor
  Ateş Sembolü Yine Karşımıza Çıkıyor
  Gerçek Her Yerde Aynıdır Şeytanın izleri
  Fethedilecek Ülke İnsanın Kendisidir Gökyüzünden Gelen Elçiler Ergenekon’dan Çıkış
  VII. BÖLÜM
  ANTİK YUNAN SIRLARINA GİRİŞ
  Mısır, Hint ve Yunan Gelenekleri
  Antik Yunan’ın Mitolojik Sırları
  Bilgeliğin İlahi Çekiciliği
  Nehir Geçiriciler
  Savaşan Tanrılar Ezoterik Sırlar
  Tanrılar ve İnsanlar
  Olimpos Dağı Tanrıları
  Tanrılar’in ve İnsanların Babası: Zeus
  Güneş Tanrısı Apollon
  Eşek Kulaklı Kral Midas
  Güzeller Güzeli Avcılar Tanrısı Artemis
  İnsanlar Uyumaktadır
  Kaybedilen Sevgili
  Kalpte Gizlenen Tanrı Diyonizos
  Hiperborea ve Apollon
  Narsis Efsanesinin Perde Arkası
  VIII. BÖLÜM DOĞU GİZEMLERİ
  İnisiyasyonun Dili de Dini de Birdir
  Hint Ezoterizmi’ne Giriş
  Büyünün Sırrı Bilinmeyende Gizlidir
  Bir Türlü Çözülemeyen Tanrılar Meselesi
  Ateş ilahı Agni ve Cehennem
  Hint Ezoterizmi’nin Kozmogonik Sırları
  Hint Gelenekleri’nde Ölüm ve Ölüm Ötesi
  Hint’in Kutsal Sırları
  Kur’an ı Kerim’in Açıklanmayan Sim: Ben, Biz, O
  Aşkın İkiyüzü
  Çiva Dans Ediyor
  İllüzyon Dünyasına Giriş
  Maymunlar Cenneti’nden Kaçış
  Küçük Gibi Görünen Büyük Sır
  Bir Başka Gizli Öğreti: Upanişadlar
  Peygamber Buda’nın Öğretisi
  Bekleyelim Bakalım Zaman Neler Gösterecek
  IX. BÖLÜM MISIR’IN ÖLÜLER KİTABI
  Ölüler Kitabı
  Astral Seyahat Yapan Rahipler Ölüler Kitabı’nın İçindeki Sırlar
  X. BÖLÜM İSLAM EZOTERİZMİ
  Anadolu İslamı
  Harran 11 Saabiler
  İslamiyet’in Ezoterizm ile Karşılaşması
  Su fi Çalışmaları Başlıyor
  Hallac ı Mansur
  Feridenin Attar
  Mevlana Celaleddin Rumi
  Yunus Emre
  Hacı Bektaşi Veli
  Günümüzde Ezoterizm ve Batınilik
  XI. BÖLÜM
  AĞARTA ve ŞAMBALA Aydınlık ve Karanlık Güçler “Gizli Yeraltı Merkezleri”
  Bu Gün
  Belialin Oğulları ve Bir’in Oğulları
  Nazi Karargahında Tibetli Rahiplerin İşi Neydi?
  Varoluşun Dört Büyük Kuvveti
  XII. BÖLÜM UYANIŞ DEVRİ
  Yaşamın Sırrını İçinizde Bulacaksınız
  Son Söz.
 • Çocuk tacizcilerini öldüren birinin, geçmişinde utanç verici sırlar vardır, derin yaralar..
 • 384 syf.
  ·9/10
  Yavaş yavaş Elizabeth kitaplarının sonuna gelmek ne kadar zormuş. Bu kadının kitapları bittiğinde sudan çıkmış balığa döneceğim. Pegasus yayınları (pek inancım olmasa da) daha hızlı çıkarsa şu kitapları ne güzel olur. Kitaba gelince yine muhteşemdi. Her biri tavsiyemdir.

  Leydi Margaret karnında bebeğiyle sevdiği adamı kaybettiği gece bir yemin etmiştir. Onu öldüren St. Giles hayaletinden intikam alacaktır. İtibarını düşünen abisi tarafından tanımadığı bir adamla evlendirildiğinde Londra'dan uzaklaşır. Kaybettiği bebeği tüm inançlarını da peşinde götürür. Aradan geçen iki yılın ardından hazırdır. İntikam almaya ve anne olmaya... Kocasını pek tanımasa da onun kötü biri olmadığını bilmektedir. Fakat onun hakkında kaçırdığı çok önemli bir diğer şey gölgelerdeki St. Giles hayaleti olduğudur. Aralarındaki tutku alevlenirken sırlar birbir ortaya dökülür. Aşk acısı çeken iki insan şifayı birbirlerinde aramaya karar verirler. Godric, ihtiyacı olanlara yardım etmek ile karısına aşık olmak arasında bir yerler de hayatının epey değiştiğini fark eder.

  "Aslında buraya sana bir şey söylemeye gelmiştim."
  Megs başını merakla sana eğdi. "Evet?"
  "Bir karar verdim," dedi Godric berrak, gri gözlerini genç kadının yüzüne yoğunlaştırarak.
  "Bu gece evliliğimizi tamamına erdireceğim."