1000Kitap Logosu

Özerklik

Betül Soyer
bir alıntı ekledi.
Ebeveyn kaygıları çocuğun bağımsızlık dürtülerini boğduğunda, çocuk kendini kaybetme korkusu geliştirip güçlü bir mesafe koyma, bağımsızlık ve özerklik ihtiyacı edinebilir. Çocuğun yakınlık ihtiyacı, bağımsızlığı vaktinden önce teşvik eden veya ihtiyaç duyduğunda çocuğunu savunmayan bir ebeveyn tarafından zedelendiğininde, çocuk terk edilme korkusu ve alışılmadık derecede kuvvetli bir yakınlık ve birleşme ihtiyacı geliştirir. Bu bilinçdışı gereksinimler, yaşamın ileriki dönemlerinde çocuğun romantik eş seçimlerini ve çiftler arasındaki dinamiği etkiler.
8
Kendal Şen
bir alıntı ekledi.
Demokratik Özerklik, komünün ve topluluğun merkezi olmayan yukarıdan aşağıya örgütlenmeyi ön gören bir fikre dayanıyor. Komün, belli bir yerleşim yeri veya alanı kapsayan öz yönetimin politik merkezi ve tabandan gelerek mahalleleri birbirine bağlayan birimdir. Halk meclisleri komünlere dayanır. “Demokratik Ulus ruh iken, Demokratik Özerklik bedeni ifade eder."
Demet Elmas
bir alıntı ekledi.
Rollo May kendi kendisine, "Yirminci yüzyıl insanının temel sorunu nedir?" diye sorar ve cevap verir: "Boşluk." insanlar neyi istediklerini ve neyi hissettiklerini bilmemektedirler. Arzu ve isteklerini bir kesinlik içinde yaşamadıkları için, kararsızlıktan ve özerklik yoksunluğundan yakınmaktadırlar. Aile ve aşk ilişkileri bozulmuştur, ama en başta, ilişki içinde oldukları kişiyi de içlerindeki boşluğu gidermeye matuf olarak benimsedikleri için, kişi o boşluğu doldurmadığında endişe ve öfkeye kapılırlar.
29