• 18 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində gizir Mübariz İbrahimov təkbaşına iki ordu arasındakı bir kilometrlik minalanmış sahəni keçir.Ermənistan Silahlı Qüvvələrininçox sayda əsgər və zabitini gözlənilmədən birinci həmlədə məhv edir.Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşür. Düşməni ağır itkilərə məruz qoyur, onların zəif cinahlarını üzə çıxarır. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur.

  Atası Ağakərim İbrahimovun dediklərindən:

  Hadisənin səhəri günü tezdən saat 5-6 arasında mənə zəng gəldi. Soruşdular ki, oğlunuz evə gəlməyib ki? Hətta bildirdilər ki, çoxlu silah götürüb və ərazidən uzaqlaşıb. Dedim, mən oğlumu tanıyıram, sərhədə tərəf gedin. Sonra da məktubunu tapmışdılar....


  2010-cu ildə Mübariz İbrahimovun valideynlərinə yazdığı son məktubunun əlyazması:

  Canım, atam və anam. Məndən sarı darıxmayın. İnşallah, cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olanadək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyəm. Şəhid olsam – ağlamayın. Əksinə, sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz Mübariz.. Haqqınızı halal edin.

  Həmin ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mübariz İbrahimova "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adının (ölümündən sonra) verilməsi barədə sərəncam imzalamışdır.  Mübariz İbrahimovun ölməsinə baxmayaraq, Ermənistan onun cəsədini 141 gün saxlamışdır. Ermənilər İbrahimovun cəsədinin şəkillərini internet saytlarında yayımlamışdır.
 • S̱ābit efendi

  Zümre-i şīfteden bir noḥsend

  Naḳl ėderdi bir ʿacāyib pāyend

   

  Dėr ki olmışdı rodosçuḳda nihān

  Fitne enbānī bir ʿallāḳ-ı cihān

   

  Çeñe remmāli ḫaber ḫummāli

  Lāf u sermāye mis̱l-i dellāli

   

  Çekede ʿālī idi mertebesi

  Ḫalḳ içinde laḳabı söz ebesi

   

  Şūḫ ṭabʿ idi açıḳ meşreb idi

  Lā-abali bir ışıḳ meẕhepleri

   

  Meskeni idi cehennem deresi

  Dūzaḫa nāẓır idi poḫçası

   

  Çatal abdālda olup ṣāḥib post

  Yaʿnī hem muġlim idi hem zen dost

   

  Ḫānḳāh-ı hevesüñ pür vecdī

  Küçügi ḫalḳa be-gūşi necdī

  Götci bėg tekyesine nāẓır idi

  Her cehennemde peri ḥāżır idi

   

  Ṣaçlı sulṭānuñ olup abdālı

  Anda olduḳda perīşān ḥāli

   

  Çuḳurunda bulacaḳ ḫod-gāma

  Oldı külḫāncı çuḳur ḥammāma

   

  Ḳahvenüñ migdenüñ telāşı

  Baba şeyṭān ocaġı ferāşı

   

  Bir gün ol dūzaḫe-i suḫte dil

  O cehennem deresinden ġāfil

   

  Gezerek gördi bir ülfete nigār

  Gül beden lāle dehen ġonca ʿizār

   

  Sürḫī-i rūyı ḳızıl lāle gibi

  Terlemişdi gül-i pür jāle gibi

   

  Lebleri sürḫ idi ruḫsālesi al

  Ḳāmetin vaṣf ėdemem aliüꞌl-al

   

  Cām-ı mey gibi küşāde meşreb

  Yüz göz açıḳ gül-i nergis gibi hep

   

  Özge şūḫ idi ḥicābı yoġidi

  Ṭurradan ġayrı niḳābı yoġidi

   

  Gördi bu ṣūreti ol şīfte dil

  Ḥüsnüne oldı açıḳdan māʾil

   

  Ġamzesi cānına ḥançer dayadı

  Çeşm-i ḫūn yüzi açıḳdan boyadı

   

  Eşk-i gül-fām aḳup pür tābuñ

  Yine çıḳdı ḳızılı ḳallābuñ

   

  Daġ-ı ġam oldı yüzinde peydā

  Şāhid-i zūre urıldı ṭamġā

   

  Meger ol kāfire-i cevr-endīş

  Ermeni bir zen idi kāfir-kīş

   

  Bir perī ṭalʿat idi ʿişve-nümā

  Kāfirisiydi perīnüñ ammā

   

  Bir iki pīr zen-i bīve ile

  Geçdi biñ nāzile biñ şīve ile

   

  Bu ise put gibi ḳaldı ḫayrān

  Ṣūret-i meryeme ṣanki ruhbān

   

  Cāna geçdi nigeh-i peykānı

  Yine girdi içine şeyṭānı

   

  Sīnesin çāk ėdüp ah ėtdi leʾim

  Açdı gūyā ki deri deyri nesīm

   

  Gerdeni dilbere mānend ṣalīb

  Bir aṣılmaġa arardı taḳrīb

   

  Ḳurudı yaʾsı ve ḥasretle pelīd

  Hemçü put-ḥāne-i tersāde ḳadīd

   

  Fikr-i zülfiyle şebī ġam peyvend

  Uzadı ṣavm-ı naṣārā mānend

   

  Ṣubḥ dem nāle degüldi bir çañ

  Ṣan kilisāda ururdı ṭañ ṭañ

   

  Der-kenar:

  Bir zamān olmış o segban pāye

  Maṭaracı ẓarıca paşaya

   

  Ṣarı bayraḳdan elince etmek

  Ḳızla çekmiş idi ḫayli emek

   

  Özge ḥınzır idi ruhbān olıcaḳ

  Ermeni ʿıydına ḳurbān olıcaḳ

   
 • Məni gorxulu çöldə
  Goyup gettilər babacan
  Gulağımdan küpəmi
  Soyup gettilər babacan

  Huseyn baba baba baba baba!
  Huseyn baba baba baba baba!

  Sen öldün üstümüzə
  Gəmlər töküldü babacaban
  Əkber şəhid olanda
  Belim büküldü babacan

  Huseyn baba baba baba baba!
  Huseyn baba baba baba baba!

  Seni yuxumda gördüm
  Şəhid olupsan babacan
  Yaralı qumlar üstündə
  Cansız qalıpsan babacan

  Huseyn baba baba baba baba!
  Huseyn baba baba baba baba!

  Emma başın bədəndə
  Yoxuydu ay can babacan
  Bədənində yaralar
  Çoxuydu ay can babacan

  Huseyn baba baba baba baba!
  Huseyn baba baba baba baba!

  Ercan ATAM
 • “Canım, atam və anam. Məndən sarı darıxmayın. İnşallah, cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olanadək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyəm. Şəhid olsam – ağlamayın. Əksinə, sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz Mübariz. Haqqınızı halal edin”.
  İnsan bile-bile ölüme gittiyi ile qurur hissini nasıl yaşar?! Yüreyi Vatan intikamı ile yanan, küçük yaşlarından Vatan! diyen bir insan yaşar. Vatan için doğulmuş bir insan yaşar. Bazen kalbimiz bir hasretle öyle bir çarpar ki, sözlerle ifade edilemez bir şey olur.
  Mübariz biliyordu dönmeyeceğini. Annesine mektubunda cennetde görüşeceğini mektubunda yazmış. Cennet anaların ayakları altındadır. Annesini bir daha görmeyecek hasreti ile yanıyordu, lakin bir tesellisi cennetde görüşmekdi. Vatan hasreti yüreyini dağlıyordu.
  Mübariz adı gibi mübariz bir insandı. O, bizim sonsuza kadar kalbimizdedir. İnsanlığa örnek bir İNSANDIR.
  MÜBARİZ İBRAHİMOV BİZ İNSANLARIN QÜRUR MƏNBƏYİSƏN!!!!!
 • Bu gün 20 YANVAR faciəsindən 27 il ötür. Azərbaycanın azadlığı üçün minlərcə vətən övladı öz canından keçərək şəhid olur. ALLAH şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun.
  Qanlı yaddaşımız unutmadıq. unutmariq. unutmayacağıq.
 • ......bura dünyanın mərkəzidi, bura bəşəriyyətin beşiyidi, bura Adəmin vətənidi, bura Azərbaycandı, bu torpaqlar türk oğluna Uca Tanrının ərmağanıdı, bu torpaq Adəmin yoğrulduğu torpaqdı, bu torpağın uğrunda Şəhid olmaq hər kəsə nəsib olmur... O, quş kimi idi, sərhəd tanımırdı. Elə bil, bir az əvvəl bir səkinin əlində aciz qalan adam deyildi. Üzü Günbatanda doğan Günəşə doğru gedirdi. Birdən dayandı mən hara gedirəm belə, bəs bu mənə deyilənləri necə çatdırım Vətən oğullarına, düşüncəsi ilə uçdu göylərə... .....