Elif, bir alıntı ekledi.
Dün 01:07 · Kitabı okuyor

İnsan en güzel biçimde yaratılmıştı (ahsen-i tâkvim) ancak daha sonra ilahi prototipinden ayrıldı ve uzaklaştı, aşağıların aşağısı (esfel-i sâfilîn) oldu. İnsan, bu bakımdan, içinde hem bir mükemmellik imgesi barındırır, hem de kopuşla birlikte başlayabilecek bir bozulma. Sufiler tüm tarihsel değişim ve dönüşümlere karşın insan tabiatının bu iki nokta arasında bir sarkaç gibi salındığını düşünürler. İnsan ebedi olanı arar, kendisini aşmak ister insan bu gerilim hattında bulunduğu, yani bu dünyada yaşamasına rağmen yine de onu aşmak istediği için bir arayışa koyulur.

Sufi Psikolojisi, Kemal SayarSufi Psikolojisi, Kemal Sayar
selim koç, bir alıntı ekledi.
15 Mar 03:15 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Tasavvuf, süfilerin sadece, -gereğince yaşadıkları- herhangi
bir tarz değil, aynı zamanda, kulun ilk olarak Rabbi
karşısındaki konumunu; ikinci olarak kendi zatı karşısındaki;
son olarak da kainat ve kainattaki canh-cansız tüm varlıklar
karşısındaki konumunu belirlediği hususi bir bakış
açısıdır. Felsefe kelimesini buradaki gibi geniş manada .kullanacak
olursak, tasavvufun hususi bir yaşam tarzı olmanın
ötesinde bir tür felsefe olduğunu, hatta bu felsefenin ortaya
çıkardığı bir şey olması hasebiyle, bu hususi yaşam tarzının
bizatihi kendisi olduğunu söyleyebiliriz.

Hasılı sufiler, dünyaya bakışları bakımından Müslümanların
geneline; dine bakışları bakımından kelamcı ve fakihlere; Allah, insan ve kainata bakı ları bakımında fiIozoflara
iştıra etmezler. Bu yüzdendir ki, İslam tasavvufu
outun bu branşları kapsayan bir devrim olarak gelmiş ve bu
devrim tasavvufun, kendi yapısını gösterdiği en kendine özgü
özelliği olmuştur. Bir başka deyimle; İslam'ın gerçek ruhaniyetini
ilan ettiği yegane gösterge tasavvuf olmuştur.

Tasavvuf, Ebu'l-Ala AfifiTasavvuf, Ebu'l-Ala Afifi
Satır Arası Hiçlik, bir alıntı ekledi.
13 Mar 23:00 · Kitabı okuyor

Her kezin tuttuğu bir yol vardır. "Hak yol" olmak kaydıyla buna kayıt ve sınır getirilemez. Bu sebeble gerçek sufiler; "evladım sen hangi tarikattansın?"demezler, "sen hangi bahçenin gülüsün?"derler. Tarikat bir yoldur, bir bahçedir.

Âşıklar Sultanı Hz. Mevlânâ, Abdullah Uçar (Sayfa 9)Âşıklar Sultanı Hz. Mevlânâ, Abdullah Uçar (Sayfa 9)
Gamze Zeynep ALMAZ, bir alıntı ekledi.
06 Mar 18:55 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

“İbnü’l-Arabî, müslümanları kendi içinde havas ve havassın havassı şeklinde derecelendirmeye tabi tutmuştur. Ona göre ümmetin geneli (avam) halk, özelini (havas) fakihler, kelamcılar ve filozoflar, seçkinlerini (havassü’l- havas) ise muhakkik sufîler oluşturur.”

İbnü'l Arabi, Mahmud Erol Kılıç (Sayfa 81)İbnü'l Arabi, Mahmud Erol Kılıç (Sayfa 81)
Nihat YILMAZ, bir alıntı ekledi.
06 Mar 12:10 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

IX. ve X. yüzyılda İslamiyet Orta Asya'da


değişik bölgelerdeki Türk zümreleri arasına girmeye başladığı zaman, birbirinden farklı iki sosyo-kültürel ortama göre nitelik kazandı. Şehirli ahali tabii olarak bir yerde devamlı oturmaları sebebiyle, medreselerde işlenen ve


öğretilen, ve tabiatıyla kitabi esaslara daha sadık bir İslam anlayışını, başka


bir deyişle, ayrıca devletin resmi desteğini de sağlayan Sünni müslümanlığı


benimsemişti. Konar-göçer Türkler ise, kendilerine önce İranlı, sonra da


Türk süfiler tarafından getirilen tasavvuf ağırlıklı bir mistik müslümanlık


anlayışını benimsediler.

Babailer İsyanı - Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Ahmet Yaşar OcakBabailer İsyanı - Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Ahmet Yaşar Ocak
ali bekdas, bir alıntı ekledi.
03 Mar 22:38

Sufiler dünyayı kurtarmaktan ümit kesince, nefsi kurtarmaya yöneldiler. Dışardaki amel (davranış) değiştikten sonra içe, açık eylem değiştikten sonra gizliliğe ve kitlelerin hareketinden uzaklaşmalarından sonra kapalı topluluklara sığındılar.

Gelenek ve Yenilenme, Hasan Hanefi (Sayfa 56)Gelenek ve Yenilenme, Hasan Hanefi (Sayfa 56)
Gonyalı, bir alıntı ekledi.
03 Mar 02:00 · Kitabı okuyor · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

I. GAZELLER
• Bizim düğünümüz dünyaya kutlu olsun. Allah, bu düğünü, bu evlenmeyi bize uygun olarak tertipledi. Eşler
birbirine çok uygun düştü. Bu düğün sebebiyle,
• Mevlamızın lütfuyla kalpler ferahladı. însanlar çift oldu, evlendi. Kederler, gamlar gönüllerden çıkıp gitti.• Ey şehrimizi süsleyen güzel! Allah'ın adıyla güzel bir gelin olarak gidiyorsun. Sen de bir güzele damat olmadasın.
• Köyümüzden ne de hoş gitmedesin. Bize ne de hoş salına salına gelmedesin; deremize ne de hoş çağlaya çağlaya
akmadasın! Ey ırmağımız, ey bizi arayan dost!
• Cihan padişahının, bizim o canlara can katan padişahımızın devletinde oynayın, raks edin, ey arifler, ey süfîler,
sema edin!
• Halkın bir kısmı denizler gibi coşmada, dalgalar gibi secdeye kapanmada. Bir kısmı da kıhçlar gibi savaşmada,
bütün cüz'lerimizin kanmı içmede. Sus, sus ki bu gece o güzel yüzlü, uğurlu şahımızın mutfağı açılmıştır. Ne de
şaşılacak şey ki, helvamız (helva gibi tatlı olan sevgili) helva pişiriyor.
Bu şiiri Hz.Mevlana oğlu Sultan Veled'in düğününde söylemiştir.

Divan-ı Kebir Seçmeler, Şefik Can (Sayfa 8 - Ötüken)Divan-ı Kebir Seçmeler, Şefik Can (Sayfa 8 - Ötüken)
Şeyma Öztürk, bir alıntı ekledi.
20 Şub 09:58 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"Bilim, masum değil! İşte söylemek istediğim, bu. Bilim, sistemi meşrulaştırmak için kullanılan en keskin araçlardan biri olmuştur. Onun için, 'Bilgi güçtür,' diyorlar. Ben ise mutasavvıflar ve sufiler gibi diyorum ki, 'Bilgi erdemdir."

Yaralı Ceylanlar Kulübü, Mim Kemal Öke (Sayfa 49 - Sufi Kitap, 2.baskı, Ekim 2015.)Yaralı Ceylanlar Kulübü, Mim Kemal Öke (Sayfa 49 - Sufi Kitap, 2.baskı, Ekim 2015.)
Muharrem KENGER, bir alıntı ekledi.
19 Şub 22:22 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Kara Taşın Üzerindeki Kara Karınca
Ebû Haşim-i Sûfi şöyle buyuruyor;

"Dağı iğne ucuyla kökünden kazımak, kalpten kibri çıkarmaktan çok daha kolaydır."


Sakın "Bende kibir yok" demeyesin. Çünkü kibir, karanlık gecede kara taşın üstünde yürüyen karıncanın ayak izinden bile daha gizlidir. İçte olan kibri fark etmek çok zordur. Sufiler buna "gizli şirk" derler.
(Molla Câmî)

Baharistan, Molla CâmîBaharistan, Molla Câmî
Oğuz Aktürk, bir alıntı ekledi.
29 Oca 14:57 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Onun sözü Hak mı sözüdür?
Şimdi Mevlana’nın meşhur Mesnevi’sinde anlattıklarına bakıyoruz, şu üç beyiti lütfen okuyun, burası çok ama çok önemli :

“O dua, yedi göğü de geçti, kabul edildi. O yoksulun işi, nihayet iyileşti, düzene girdi.
Çünkü şeyhin o duası, her duaya benzemez. Şeyh, Tanrıda yok olmuştur, onun sözü Hak sözüdür.
Tanrı, kendisinden bir şey isterse kendi isteğini nasıl reddeder?”

Okudunuz değil mi?
Şeyh, Allah’ta yok olmuş yani Allah olmuş kişidir (fenafillah mertebesine ulaştığından ötürü). Dolayısıyla Mevlana’ya göre şeyhin ağzından çıkan söz, Allah’ın sözü olur. Tüm sufiler de bunları söyler ya... Ve son satırda Mevlana bu durumu, Ramtha ile aynı şekilde açıklar: Şeyh Allah’tır, öyleyse şeyhin dua etmesi, Allah’ın dua etmesi gibidir. Şeyhin duası kabul olur, çünkü Allah kendi isteğini niye reddetsin?

Bir Başka Din Tasavvuf, Michael Sikkofield (Sayfa 65 - Düşün Yayıncılık)Bir Başka Din Tasavvuf, Michael Sikkofield (Sayfa 65 - Düşün Yayıncılık)