Giriş Yap
16 Mart 1920
İstanbul'un resmen işgal olunduğu 16 Mart 1920 tarihinde Mustafa Kemal'in o dönemki telgraf hattını adeta bir internet gibi kullandığı aşikar. İtilaf devletlerine çekilen ilk protesto, sonrasında kolordu ve kumandanlıklara çekilen telgraf ve hemen sonrasında millete gönderilen beyannameden alınan şu kısa paragrafa göz atalım: "Cihan-ı insaniyetin enzar-ı istihsanı ve alem-i İslam'ın amal-i istihlası, makam-ı hilafetin tesirat-ı ecnebiyeden tahlisine ve istiklal-i millinin mazi-i şevketimize layık bir iman ile müdafaa ve teminine mütevakkıftır. Giriştiğimiz istiklal ve vatan mücadelesinde Cenabı Hakk'ın avn ü inayeti bizimledir." Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi namına Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Atatürk
Nutuk
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Sömürge Devletleri/ İlber Ortaylı
Bunlar tebaalarına ''eşit insanlar'' diye bakmazlar. Bunların ana vatan halkı vardır. Bir de sömürge ötesi ülkeler vardır. Bu bakımdan imparatorluk değillerdir; ama böyle deniyor; yani Sirkeci'deki bitli otellere ''palace'' denmesi gibi bir şeydir bu.
Calvin'in Devlet Darbesi
"Sinirler giderek daha fazla gerilir. Sokaklarda yerliler ile göçmenler arasında sık sık şiddetli kavgalar çıkar; sonunda, aslında tamamen masum bir sokak kavgasında topu topu iki kişi taşla yaralanır. Lakin Calvin de zaten böyle bir bahane beklemektedir. Uzun zamandan beri planladığı, gücünün mutlaklığını güvence altına alacak devlet darbesini yaşama geçirebilecektir nihayet. Bu ufak sokak arbedesi, "Tanrı'nın inayetiyle boşa çıkarılmıştır," "korkunç bir komplo" olarak şişirilecektir. Bu kenar mahalle dalaşıyla hiç ilgisi olmayan cumhuriyetçi tarafın liderleri apansız tutuklanır ve o kadar zalimane işkenceler görürler ki, ifadelerinde diktatörün kendi amaçları yolunda yararlanabileceği her şeyi söylerler: Sözde bir Aziz Bartolomeus Yortusu Kıyımı planlanmaktadır; Calvin ve yandaşları katledilecektir ve şehre yabancı ülkelerden askeri birlikler sokulacaktır. Planlanan "isyan"a ve hazırlığı yapılan "vatan hainliği"ne dair, feci işkencelerle ve zorla alınan bu "itiraflar" üzerine cellat nihayet işe koyulur. Herkes, Calvin'e en küçük bir muhalefette bulunanlar bile -zamanında kaçamamışlarsa eğer- idam edilir. Cenevre tek bir gecede, sadece Kalvencilerin olduğu bir şehir haline gelir."
Batıdan medet uman...
"Batıdan medet uman, ya satılmıştır, ya vatansızdır, ya vatan hainidir, ya da süper ahmaktır." Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Harbiyeli Mustafa Kemal için ilerleyen yıllarda askerlik aşkı. Vatan sevgisi tüm diğer sevgileri ve duyguları geri plana iter. Kafasında dolaşan düşünceler, yarının büyük adımlarının ilk çekirdeğidir.
Sayfa 92 - Alfa Yayınevi
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
1000
10bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14