Metin Geyik, bir alıntı ekledi.
15 Mar 09:59 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Biz gerçekte batılılaşmak, çağdaşlaşmak istemiyorduk.
Peki neden istemiyorduk? Çünkü aslında hayatımızdan memnunduk. Gerçi etrafımızdaki dünya, bu dünyanın ortaya çıkan bazı gerçekleri, olguları bizi, daha doğrusu yöneticilerimizi, aydınlarımızı, sorumluluk sahibi olan bazılarımızı sıkıştırıyor, rahatsız ediyordu; ama öte yandan toplumumuzun kahir ekseriyeti uzun yüzyıllardan beri kendisini kuşatan içinde bulunduğu dünyadan, kültürden, zevklerinden, alışkanlıklarından, tutumlarından o kadar memnundu, onların meydana getirdiği hayattan daha iyi bir hayatın olabileceğini o kadar az düşünüyordu ki birkaç geçici, pratik, pragmatik değişiklik, uygulamayla kendisinde bazı düzeltmeler yaparak, ama esasını koruyarak bu hayatı, kültürü devam ettirmekten başka bir şey istemiyordu. Niye bir hukuk toplumu değiliz? Çünkü, hukuk toplumu olmayı istemiyoruz. Niye bir demokratik toplum değiliz? Çünkü demokrasiyi gerçekte istemiyoruz ki.

Bir Ömür Düşünmek, Ahmet Arslan (Sayfa 424 - Ekşi Kitaplar)Bir Ömür Düşünmek, Ahmet Arslan (Sayfa 424 - Ekşi Kitaplar)
Metin Geyik, bir alıntı ekledi.
13 Mar 08:45 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Ortada bir nisbetsizlik var, var olmanın çok kısalığına karşı yokluğun, hiçliğin ebediliğinin meydana getirdiği korkunç nisbetsizlik.

Bana kalırsa ölüm, hayattan daha gerçek, hatta tek gerçek, nihâi gerçek. Çünkü son sözü o söylüyor. Nihâi zafer onun. Ne gök kubbe bâkî, ne de Bâkî'nin onda kalacağını iddia ettiği hoş sedası. Bu arada bana en çok koyan, ölümün Taç Mahâl'i de, Mozart'ın o biz ölümlülerin hak etmediğimiz olağanüstü müziğini de ortadan kaldıracak olması.

Bir Ömür Düşünmek, Ahmet Arslan (Sayfa 410 - Ekşi Kitaplar)Bir Ömür Düşünmek, Ahmet Arslan (Sayfa 410 - Ekşi Kitaplar)
Metin Geyik, bir alıntı ekledi.
 07 Mar 12:01 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

İnsanı var eden değerler üstüne
Başta bizim fakültenin şoförleri olmak üzere insanlar arabamı değiştireyim diye bana baskı yaparlar. Ben sekiz on yıllık arabamdan memnunum ve yeni bir araba alma ihtiyacı duymuyorum. "Peki senin arabanı yenileyecek imkanım yok mu? -Var, on tane araba alacak imkanım var. -E o zaman niye onu yenilemiyorsun?". Sahici olmak hakikaten zordur. İnsanlar o kadar sahte hayatlar sürmeye alışmış, alıştırılmışlardır ki eğer arabanın yenilemiyorsan, bunun nedeninin ancak onu yenileyecek paran olmaması olduğunu düşünürler.

Bir Ömür Düşünmek, Ahmet Arslan (Sayfa 401 - undefined)Bir Ömür Düşünmek, Ahmet Arslan (Sayfa 401 - undefined)

“aşk, sözden önce de vardı.”

“aşk, yaşamdan güçlü olamaz. özgürlükten yoksun olarak da varlığını sürdüremez.”

“aşka sahip çıkmakla, aşkı bitirmiş oluyoruz.”

“sensiz yaşayamam" sözleri, sevgililerden biri ayrılmak istediğinde diğerinden gelen umutsuz bir çağrıdan başka bir şey değildir artık.”

"insanın sevdiğine sahip olma tutkusu aşkın kendisinden ağır basmaya başladığı an, bu aşk değildir artık. aşk yaşamdan güçlü olamaz, özgürlükten yoksun olarak da varlığını sürdüremez."

“yaşam, aşk uğruna inanç ve davranışlarını tümüyle değiştiren kişilerle doludur.”

yaşam üzerine

"hasta olduğun için değil, hayatta olduğun için öleceksin."

“evrenin uçsuz bucaksızlığı ile yekvücut olmak yerine, sabit bir zaman ve mekânda denetlediğimizi sandığımız kısır dünyalar kurarız kendi kendimize.”

“hayat ‘giysi’lerimiz genellikle önceden biçilmiş, hazır giyim olarak tasarlanmıştır.”

“temel çabamız hep doğrulamak, hep olayları gizemli olmaktan çok anlamlı gösteren anlaşılır modeller uydurmaya çalışmaktır.”

“oysa, kendimizi ömür boyu sabit hedeflerle sınırlayarak sadece limandaki teknelere binmeyi ve bilinen iki iskele arasında yolculuk yapmayı yeğliyoruz.”

“zeka, güzellik, adalet, sevgi, özgürlük gibi şeyler ölçülemez ve kıyaslanamaz. onlar ancak, tanımlanmadıkları ve standartlaştırılmadıkları ölçüde var olabilirler.”

özgürlük üzerine

“özgürlük, uyuşmazlığın bir fonksiyonudur. hiçbir zaman uyuşmak zorunda kalmama sürecidir özgürlük.”

“özgürlüğün esası, bir nesneyi, bir kişiyi, bir düşünceyi ya da bir çiçeği bir diğerine tercih etmek değil.”

“özgürlük insanın belli bir eylemde, belli bir düşüncede derine inebilme kapasitesidir.”

“özgürlük savaşı, elimizde olanları koruma ve saflığı bozulmamış deneyimlerimizi gelecek kuşaklara aktarma çabası olacaktır.”

zaman üzerine

“ölümü hazırlayamazsınız. hayatı hazırlayamazsınız. onlar öylesine, olduğu gibi gelir. hayattan bir ‘an’ı soyutlayamazsınız. hiçbir şey o ‘an’a bağlı olamaz. her şey sürecin bir parçasıdır.”

“geçmişteki süreçlerden belirli ‘an’ları koparıp, geçmişte çok mutlu ya da çok mutsuz olduğumuza karar veremeyiz. geçmişte yaşanmış ‘an’lardan hatırladıklarımıza dayanarak yeniden kurulan şey, hapishaneden farksızdır.”

“insan mutlu bir ‘an’ sipariş edemez – ne geçmişten, ne de gelecekten.”

“yaşamlarımızda sihirli ‘an’lardan oluşan bir sirk kuruyoruz. yaşamlarımız, her olayın bizi sihirli bir ‘an’a götüreceği umuduyla yaşanan bir olaylar dizisi.”

“zamanın olmadığı yerde özgürlüğü duyumsayabiliriz ancak.”

sanat ve yaratıcılık üzerine

“yaratıcı çalışma, yaşama eyleminin üzerine geçirilmiş bir deli gömleğidir.”

“yaratıcılık, yoğun yaşayan ve sevgiyi başkalarıyla nadiren paylaşan insanların giriştiği umutsuz bir eylemdir.”

“durmadan birbirimiz için gösteri yaptığımız, ama asla birlikte icrada bulunmadığımız toplumlarda yaşıyoruz artık.”

“sanatta teknik mükemmeliyet ve uzmanlaşma peşinde koşmak, sevişmede ustalık peşinde koşmaktan farklı değil.”

“her fotoğraf çektiğimizde, resmi çekilen nesnenin zaman ve mekânla olan birlik duygusunu yok ediyoruz.”

seçimler üzerine

“ne var ki, yaşamı bu kadar az düşünen, yaşamı düşünmek gerektiği konusunda herhangi bir bilinçli çaba harcamadan yaşayıp giden bizler, başkasının yaşamı etkileyen konularda taraf seçmekte son derece aceleci davranırız.”

“taraf seçmekle, içine hevesle kendimizi hapsettiğimiz gettolar kurmuş oluruz.”

“taraf seçmenin totalitarizmi budur işte: yaşama ait olmayı seçmeden, birbirimize ve bizzat kendimize karşı olmak…”

“taraf seçmemek, kurulu düzenin meşruiyetine meydan okumaktır.”

“seçmek, böl ve yönet kuralını kendi kendimize dayatma yöntemidir.”

“seçmek suretiyle biz’i birçok ‘biz’lere bölüyoruz.”

“sürekli değişiklik ve belirsizlik gösteren bu evrende her türlü seçim bir iddia ve gösteriş eyleminden ibaret.”

“aralarında seçim yapması olanaksız şeyleri seçmeye başlayarak özgürlüğümüzü yitirmeye başlarız."

"totalitarizmin kendini yeniden üretmesi, yalnızca baskıcı güçlerin zora dayalı yöntemleriyle değil, bireylerin de sınırlı bir özgürlüğe razı olmasıyla gerçekleşir."

kahramanlar üzerine

“özgür toplumda kahramanlara yer yoktur. özgür insanın kahramanı olmaz.”

“kahramanlar her şeyin daha iyiye gideceği kandırmacasına dayanarak, halka mesajlar vermekte kullanılırlar.”

“özgür bir insanın kahramanları olamaz, çünkü kahraman statükoyu simgeler.”

“kahramana duyduğumuz gereksinim, kendi içimizdeki güvensizlikten doğar.”

gece üzerine

“yaşam, gecenin konusudur.”

“her şeyden arınmış, çıplak vücut geceye aittir."

"gündüzleri hayatta kalmak için çalışırız geceleri yaşamak için"

“gece, düzen güçleri hep uykudadır"

“kolektif deliliğin zirveye tırmandığı noktada, bireysel delilik şiddetle reddedilir.”

sessizlik üzerine

"sessizlik, duyularla algılananların tümünün doruk noktasıdır. söylenen sözcük, sessizliğe yapılmış bir müdahale, bütünlüğe yapılmış bir tecavüzdür"

barış üzerine

"barışı koruyan hep bizim silahlarımız, tehdit eden ise başkalarınınkidir."

amaçlar üzerine

“amaçlar birer sözleşme değildir. giriştiğimiz faaliyetler hayata açılan yollardır sadece; hayatın güzelliği ve gizemiyle ilgili deneylerdir."

enformasyon üzerine

“hiçbir ayrım yapmadan haberleri izlemenin yol açtığı edilgenlik, kolayca yönetilmemizi ve manipüle edilmemizi sağlar.”

“haber ve bilgiye boğulmuş rafine totaliter toplum, tarihi silen bir toplumdur.”

iktidarlar üzerine

“iktidarın en büyük korkusu muhalefet değil, ciddiye alınmamaktır.”

“tarih bilinci az olan ya da hiç olmayan bir toplumu yönetmek kolaydır.”

“gündelik yaşamlarındaki baskı ve sömürüyü sorgulamaktansa soyut, uzak hedeflerle uğraşanlardan egemen düzen pek korkmaz.”

delilik üzerine

“gerçeğe benzersiz bir bakış açısından bakmak, deliliğin doruk noktasını oluşturur. “

“deli öylesine yalnızdır ki tuttuğu yolda, dünya ve evrenle duygu birliği içinde olsa bile, övgü ve cezanın da ötesindedir o.”

yargılamak üzerine

“insanın yargılamayı reddetmesi, onun kibirli biri olduğu anlamına da gelmez. asıl kibirlilik yargılamaktır."

kötülük üzerine

“kötülük, düşmanın özelliklerinden ya da kişiliğinden çok, hepimizin içindeki ‘düşman’ kavramı içinde saklıdır.”

cinsellik üzerine

“cinselliğimiz bedenimizden çok zihnimizdedir.”

ölüm üzerine

“ölümü yadsıyarak, ölümü gülünç ve çaresiz çabalarla ertelemeye çalışarak hayata körleşiyoruz.”

kitleler üzerine

"asıl açıklanması gereken, neden aç insanın çaldığı ya da sömürülen adamın grev yaptığı değil; neden aç insanların çoğunun çalmadığı ve sömürülenlerin çoğunun greve gitmediğidir."

“nasıl ve ne kadar değişeceğimiz, bir halk yığını olarak, itaat etme ve uyum sağlama eğilimimizin bir fonksiyonudur.”

sistem üzerine

“düzen, insanları toplumsal kategoriler olarak ele alır ve manipüle eder.”

gündüz vassaf- cehenneme övgü

Metin Geyik, bir alıntı ekledi.
28 Şub 14:52 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Efsaneler, kurgular, yani bütün ideolojiler, bütün değer sistemleri; iyi kötü, güzel çirkin, adil adaletsiz gibi bütün insani kavramlarımız; eşitlik, özgürlük, insanlık, Tanrı, ruhun ölümsüzlüğü gibi bütün dinsel, ideolojik tasavvurlarımız, yaratımlarımız. Hayatımızı bu tür şeyler üzerine kuruyor, bu tür şeyler sayesinde bir araya geliyor, birbirimizle evleniyor, boşanıyor, çocuk yetiştiriyoruz; yine onlar sayesinde başka bazı insanlarla dostluklar, düşmanlıklar tesis ediyor, barış içinde yaşıyor veya savaşıyoruz.

İşte bütün bu özneler arası şeylerin başına gelen ve onları en iyi temsil eden şeyler, dinsel kavramlar, değerler. Eğer bana "Hocam, yani bütün dinler efsane mi?" diye sorarsanız cevabım son derece kısa olarak "evet" olacaktır. Peki evlilik, aşk, ulus, çocuk sevgisi, büyüklerimize saygı? Evet, bunlar da efsanedir. Dikkat edin bunların kötü, yararsız şeyler olduklarını söylemiyorum; sadece öznelerarası bir nitelik, statü kazanmış olan efsaneler olduğunu söylüyorum.

Bir Ömür Düşünmek, Ahmet Arslan (Sayfa 313 - Ekşi kitaplar)Bir Ömür Düşünmek, Ahmet Arslan (Sayfa 313 - Ekşi kitaplar)

Kendime öğütler
Neden yaratıldığımız veya neden var olduğumuz sorusu hayatı yaşamamıza engel olmamalı! Bunları ve hayatın amacını sorgulamak-düşünmek bir ömür alabilir. Bu sebeple yaşama tarzımızı belirlemeliyiz. Mademki geldik dünyaya, burada ve bu işin içindeyiz diyerek; karakterimize uygun yaşama biçimimizi-keyfimizi ve huzurumuzu aramayı öğrenmemiz gerekir. Yoksa hayat zulüm olur.

Nerde?

Ömür dediğin nedirki ? bir ezan vede bir sela...

Bi sevgilim olsun istiyorum,

Başka hiç kimse tarafından dokunulmamak, konuşulmamak, bakılmamak hatta!

Biraz korumak, biraz şımartmak...

Bir kaç çeşit yemek yapmak, Kalabalık caddelerde sıkı sıkı elini tutmak, belki film izlemek ama mutlaka çekirdek çitlemek, bi yerlerde çay içmek, Pazar sabahı kahvaltısı etmek uzun uzun, sahilde yürüyüş yapmak gibi küçük ama zor heveslerim var!...

İçinden gelmeli...

Hücrelerine kadar hissetmeli, dna?larına kadar bilmeli insan!

Düşünerek emin olunmaz, bir anda ya olunur ya olunmaz.

Bir de şu yakın geçmiş duvarları olmasa, kafa da hiç karışmaz ya, olsun! Oysa bazen tek bir söze yıkılır bütün duvarlar, bir bakışa çözülür insan...

Sabahları uyandığımda "günaydın sevgilim" mesajları görmek istiyorum telefonumda. Gün içinde özlediğim birisi olsun istiyorum. Özlemek istiyorum birini. Çok özlersem dayanamayıp gidip sarılmak istiyorum. Dayanamamak istiyorum!

Çalışırken, düşünmek istiyorum sonra onu! Aklımda olduğu için gülümsemek istiyorum ara ara... Gülümsediğim için daha çok çalışmak...

Birini sevmek istiyorum; hiç kimseyi sevmediğim gibi, biri sevsin istiyorum beni, hiç sevilmediğim gibi...

Biri o kadar çok sevsin ki beni, hatalarımı da sevsin istiyorum!

O kadar çok sevsin ki; hata yapmaktan ödüm kopsun!

Kıskansın istiyorum biri beni! Sorsun istiyorum "neredesin" diye, "Hımm kim aradı bakayım" diye! Ben sormam ama, korkmasın. O sorsun..

Şimdi ben istesem kalabalık caddelerde birinin elini tutup gezemem mi?

İstesem benimle birlikte çekirdek çitleyip aynı anda film seyretmeyi de başarabilecek birini bulamam mı bi arasam?

Şimdi ben yalnız olmak istemesem, yalnız olur ve bunları da yazıyor olurmuydum?

Hiç sanmam!

Birinin elini tutmakla, birinin elini, sıkı sıkı tutmak arasında çok fark var!

Ya tutarsın ya da tutmazsın ya da, tutmuş gibi yaparsın işte.

Ben yapmam!

Bunu zaten bilirsin.

Kimin elini tutacağını yani.

Deneyerek bulmazsın.

Sadece bilirsin.

Bilmek!

Ve ben elini sıkı sıkı tutmayacağımı bildiğim hiç kimseyle kalabalık caddelere gitmeyeceğim!

Heyecanla ve özene bezene olmadıktan sonra kimseye yemek yapmayacağım!

Repliklerin bir anlamı yoksa, kimseyle film seyretmeyeceğim...

Bi sevgilim olsun ben onun böcüğü,

O benim uğurum,

Uğurböcükleri gibi,masum olsun.

Bir sevgilim olsun ben onun uğuru

O benim böcüğüm

Uğur böcükleri gibi masum olsun.

Akşamüstü gölgeleri. .
Samuel Beckett


Çektiğim acılar varlığımın inşasının irili ufaklı parçalarıdır. Sadece düşünmek var etmez insanı; duygularını, ruhunu ve hatta zekasının geliştiren asıl öğreticiler acılardır. O halde varım çünkü acı çekiyorum.

Doğduğum günden beri anlatmak istediklerim var ve elbette asla anlatmayacaklarım ve anlatıyor gibi yapıp asla anlatmadıklarım. Önce akciğerlere değen oksijenin yakıcılığıyla başladı ilk acılar, sonra dünyanın anlamsızlığını düşünüp duran beynimin kıvrımlarındaki patlamaların elektrik çarpmalarıyla.

Doğduğumu anımsıyorum, ölümü ise düpedüz hatırlıyorum. Bir insan doğduğunda gözyaşları dökülür sevinçten. Bir insan öldüğünde gözyaşları dökülür, üzüntüden. Yani hayat boyunca değişmeyen tek şey gözyaşlarıdır ve yeryüzünde gözyaşları sonsuzdur. Biri ağlamaya başladığında, bir başka yerde de, bir başkasının gözyaşları diner. Biri doğarken başka birinin de öldüğü gibi. Geriye kalan sadece gözyaşları ve hiçtir. Ve arada ağzımızda bir ömür dolandırıp durduğumuz onca laf, kağıtlara döktüğümüz onca kelime sadece bir tür duygu kalabalığıdır. Tutsaklığımızdan kurtulmaya çalışmanın beyhude uğraşlarıdır bunlar.

Asla gerçekten bir şey anlatılamaz, ancak bir şeyin hayali anlatılabilir, kendisi değil. O yüzden anlatmaya değil, anlatmamaya bakarım. Anlatma derdinden çok anlatmamanın zevkine kurulurum. Ama yine de hiç susmam, eğer bir gün susarsam, bu artık söylenecek hiçbir şey kalmadığı içindir, her şey söylenmiş, hiçbir şey söylenmemiş olsa bile

Eda, bir alıntı ekledi.
28 Oca 16:57 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Bazen bir ömür geçirdiği birini,gün gelip hiç tanıyamamış olduğunu anlamaz mı insan?Birini tanımak,hakkında bir şeyler düşünmek ya da hissetmek için gereken süre ne kadar?

Gece İle Şafak, Fatma ErdekGece İle Şafak, Fatma Erdek
Meltem Tekeli, Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi?'i inceledi.
 25 Oca 23:32 · Kitabı okudu · 4 günde · 9/10 puan

Şimdi size, sırf kapağı bana ‘Elektromanyetik Teori’ isimli bir dersi hatırlattığı (çok saçma bir şekilde) ve hoş çağrışımlar yapmadığı için elime almak istemediğim ama okumadan da duramadığım bir kitaptan bahsedeceğim. Sırf bu sebeple pdf olarak okuduğum ikinci kitap olur kendileri. Ama öyle pişmanım ki. Ellerimde olmasının verdiği tat bambaşka olacaktı, eminim.
İnsan beyni ne kadar da farklı çağrışımlara gebe gördüğünüz üzere. Hepimiz bir şekilde böyleyiz işte. Her şeye kendimizce anlamlar yükler, sonra da ömür boyu onun izini taşırız. Peki, sizce bir android olsaydık nasıl olurdu? Yine de her şeye anlam yükler miydik bu kadar çok? Yoksa bir koyun sözgelimi, yalnızca bir koyun mu olurdu bizim için? Özellikle savaştan sonra geriye kalan sayılı canlı türleri bu kadar önemli iken? Onlara sahip olabilmek için servet dökmeye hazır, hatta yalnızca bir koyun alabilmek için sevmedikleri işlerde çalışan insanlar varken tutup canlı bir hayvanı çatıdan atıp öldürebilir miydik?

İnsanı insan yapan nedir? İnsandan hiçbir farkı olmayan çok gelişmiş bir yapay zeka ile karşılaşsanız nasıl ayırt edebilirsiniz onu? Çeşitli testler uygulanacağını düşünmüş sevgili Philip K. Dick böyle bir durumda. Bu testlerde bazı sorular soruluyor ve özellikle hayvanlar ile ilgili durumlarda verilen tepkilerin süresine göre karar veriliyor. Öğrenilmiş mi, içten mi yoksa. Çünkü o müthiş gelişmiş androidlerin insandan tek farkı; empati. Sen kendini başka bir canlının yerine koyabiliyor musun? İşte bütün mesele bu. Hatta, insanlığımızın doğası olan empati yalnızca canlılar ile kurulabilir? Peki bir androide empati duyabilir miyiz? Bunun cevaplarını arıyor aslında Philip K. Dick müthiş anlatımı ile. Bilim-kurguyu da bulacaksınız elbette içinde. Uçan arabalar- lazer silahları- gerçeğinden ayırt edilemeyen elektrikli hayvanlar… Müthiş bir macera sizi bekliyor, anlayacağınız. Kitabın konusu hakkında ayrıntılı bilgiler daha önce yazılmış incelemelerde çok güzel açıklanmış. Ben yalnızca bende oluşturduğu soru işaretlerini düşünmek istiyorum.
‘Kaybettiğimiz şeylerin kıymetini bilmek’ ne acayip bir cümle. Aksinin mümkün olmadığını bağırıyor resmen bize, kaybetmeden önce anlaşılmaz zaten hiçbir şeyin değeri. Pencereden bakınca bir toz bulutuyla kaplı çöl değil de yemyeşil ağaçlar ve karla kaplı dağlar görebiliyorum diye seviniyor muyuz hiç? Sevinebilmek için illa bir distopya mı okumamız gerekiyor? Bir gazete okumaya kalksak, aynı görevi görmüyor mu aslında? Kıyısındayız, bize uzak gelen bütün o distopyaların. Üzülmekten öte hiçbir şey yapmıyoruz ama.