Sezen B., bir alıntı ekledi.
 23 May 11:50 · Kitabı okuyor

Osmanlıda köylüden vergi toplayanların zalimliği Türkülere bile konu olmuş.
Reji İdaresi'nin kolcu zulmünü dile getiren türkülerimiz vardır: "Çökertme'den
çıktım da Halilim Aman başım selamet/Bitez de yalısına varmadan Halilim
Aman koptu kıyamet/ Arkadaşım İbrahim çavuş Allah'ına emanet/ Burası da
aspat değil Halilim Aman bitez yalısı / Ciğerime ateş saldı aman Kurşun yarası /
Gidelim gidelim Halilim Çökertme'ye varalım / Kolcular gelirse Halilim Nerele-
re kaçalım /Teslim olmayalım Halilim Aman kurşun saçalım."

Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın (Sayfa 25 - Kırmızı Kedi Yayınevi)Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın (Sayfa 25 - Kırmızı Kedi Yayınevi)
AHMET UÇGUN, Saklı Seçilmişler'i inceledi.
10 May 14:41 · Kitabı okuyor · Puan vermedi

Kitap hakkında bir inceleme bırakmak istiyorum
Yazar kitabında çökertme türküsü nun tarihinden bahsetmiş ama o türkünün tarihi öyle değil diye biliyorum.yanlissam lütfen uyarin.

nejla güldalı, bir alıntı ekledi.
02 May 14:21 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Halkın çoğunluğu, İlluminati Planı hakkında ya çok az şey biliyor, ya da hiçbir şey. Demokratik devletlerde kolay aldatılan insan kümeleri, verdikleri oyların seçimlerin kaderini belirlediğine ve kendi liderlerini seçtiklerine inandırılırlar. Ne kadar da saçma! Bu aldatılan kadınlar ve adamlar, korkunç gerçeğin farkında değiller: Bir adayın, sahne arkasındaki efendilerinin onayını almadığı müddetçe, seçimi kazanma şansı yoktur. Ve yine bir politikacı el altından bu "seçilmişlerin" amaçlarını destekleyeceğine söz vermediği müddetçe, -ki bu, Hıristiyan ahlak anlayışını çökertme ile çevrecilik, küreselleşmecilik ve Amerikan egemenliğinin sona erdirilmesini içerir- hiçbir zaman seçilmeyecektir. Yöneticiler seçim sonuçlarını, kendi favori adaylarının kampanyalarına milyonlarca dolar akıtarak, medya ve siyasi partiler üstündeki kontrollerini kullanarak, kontrol ettikleri örgütlerin adayları onaylamasını sağlayarak ve gerektiğinde fazla oylarla ve seçimlerde yapılan hilelerle garanti ederler.

İlluminati, Texe Marrs (Timaş Yayınları)İlluminati, Texe Marrs (Timaş Yayınları)

ÇOĞUMUZ MESCİDİ AKSA DİYE KUBBETÜSSAHRAYI BİLİYORUZ ..........
KUDÜS’ÜN KISA TARİHİ
Şehrin tarihi M.Ö. 4000 ila M.Ö. 3500’lere kadar gider ki bu da Kudüs’ü dünya üzerindeki en eski şehirlerinden biri yapar. Kudüs üç İbrahimî din için de özel ve kutsal şehir olarak sayılmıştır.
Kudüs, Davut peygamberin İsrailoğulları’nın oniki kabilesini birleştirerek M.Ö. 996’da kurduğu eski İsrail Krallığı’nın başkenti olmuştur. O zamanlar adı Urişalim olan kent Yabusilerin kontrolündeydi.

Davut peygamber şehri ele geçirince buraya Musa peygamberin Ahit Sandığı’nı da getirir ki şehre ilk kutsiyet böylelikle verilmiş olur. Daha sonra yerine geçen ve Museviler’in yeni peygamberi ve kralı olan Süleyman kenti daha mamur hale getirerek Beytü’l-Makdis’i (Birinci Küdus Tapınağı) inşa ettirir ve Ahit Sandığı’nı da buraya yerleştirir. M.Ö. 500’lü yıllarda Babil Devleti orduları Kudüs’e girdi. Şehri ve mabedi yakıp yıktılar. Kentteki Yahudiler ise Babil’e sürüldü.

Kudüs M.Ö. 100’lü yıllarda ise Romalılar’ın saldırısına uğradı. Tamir edilen mabedi bu kez de Romalılar yıktı. Ayaklanan Yahudileri sindirmek için Romalılar kentten tüm Yahudileri sürdüler.
Tarih boyunca Kudüs uğruna nice savaşlar verilmiş, şehir çok defa el değiştirmiştir. Kudüs, milattan önce 10.yüzyıldan bu yana Museviliğin en kutsal şehri ve ruhanî merkezidir. Aynı zamanda şehir Hıristiyanlık’a ait de çok fazla antik sit alanı barındırmaktadır.

Hz. Ömer döneminde 638 yılında Müslümanlar tarafından fethedilen Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra İslamiyet’teki üçüncü kutsal mekânın(haremin) bulunduğu şehir olmuştur.
Kudüs’ün sur içinde kalan bölümü artık “Eski Şehir” olarak anılmaktadır. Aslında 1860’a kadar şehrin tamamı olan bu Eski Şehir, 1982’de tehlikedeki Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır. Eski Şehir geleneksel olarak dört bölgeye ayrılmıştır. Ama bugünkü kullanılan adları -Hristiyan, Ermeni, Yahudi ve Müslüman mahalleleri- ancak 19. yüzyılın başlarında açıklanmıştır.

KUBBETÜSSAHRA 691 YILINDA EMEVİ HALİFESİ ABDÜLMELİK BİN MERVAN TARAFINDAN İNŞA ETTİRİLMİŞTİR.

SEKİZGEN PLANLIDIR. BU PLANI İTİBARİYLE YAPI, İTALYA’DAKİ SANTA COSTANZA KİLİSESİ(324)’NİN PLANINI HATIRLATMAKTADIR.

SEKİZGENİN HER BİR KENARI DIŞTAN DIŞA 20. 40 M.’DİR. CEPHELER ORİJİNALİNDE YUVARLAK KEMERLİ DAR VE YÜKSEK SATHİ YEDİ NİŞLE HAREKETLENDİRİLMİŞTİR.

ORTA MEKANI ÖRTEN KUBBE 20.40 M. ÇAPINDA OLUP 35 M. YÜKSEKLİĞİNDEDİR.
BU KUBBENİN ALTINDA GENEL HATLARI İTİBARİYLE 18 M. ÇARPI 13 M. EBATLARINDA,YÜKSEKLİĞİ 1. 5 METRE OLAN BÜYÜK BİR KAYA VARDIR.

BU KAYANIN ALTINDA 4.5 M.ÇARPI 4.5 METRELİK BİR OYUK VARDIR Kİ BU OYUK BUGÜN MESCİD OLARAK KULLANILMAKTADIR.

KUBBETÜSSAHRA’NIN YAPILIŞIYLA İLGİLİ OLARAK TARİHÇİLER ŞU GÖRÜŞLERİ İLERİ SÜRMEKTEDİRLER:

1-EMEVİLERLE HZ. ZÜBEYR ARASINDA HALİFELİK MÜCADELELERİ VARDI. BU NEDENLE EMEVİ HALİFESİ ABDÜLMELİK BİN MERVAN, HZ. ZÜBEYR’İN GÜCÜNÜ KIRMAK VE ONU ZAYIF DÜŞÜRMEK AMACIYLA, MÜSLÜMANLARIN KABE’YE HAC İÇİN GİTMELERİNİ ENGELLEMEK İÇİN KUBBETÜSSAHRA’YI İNŞA ETTİRMİŞTİR. BÖYLECE, MÜSLÜMANLAR HAC MERKEZİ OLARAK KUDÜS’E GELECEKLERDİ. YANİ, BU YAPI KABE’YE NAZİRE OLARAK YAPILMIŞTIR.

2-HALİFE ABDÜLMELİK BİN MERVAN ŞAM’DAKİ HIRİSTİYANLARA AİT MUHTEŞEM VE ÇOK ADİBİDEVİ KİLİSELERİ GÖRÜNCE, HIRİSTİYANLAR BÖYLE MUHTEŞEM YAPILAR YAPAR DA VEYA ONLARIN ABİDEVİ YAPILARI OLUR DA MÜSLÜMANLARIN NEDEN OLMAZ DİYE KUDÜS’TE BU YAPIYI YAPTIRDIĞIDIR.

3-KUBBETÜSSAHRA’NIN ORTASINDA “HACER-İ MUALLAK” DENİLEN ALTI OYUK ASKIDA KALMIŞ BÜYÜK BİR TAŞ VARDIR. BU TAŞ YAHUDİLER,VE MÜSLÜMANLARCA KUTSAL SAYILMAKTADIR. İŞTE HALİFE ABDÜLMELİK BİN MERVAN’IN HER İKİ DİN MENSUBU İNSANLARIN GÖNÜLLERİNİ ALMAK VE ONLARI MEMNUN ETMEK İÇİN VE AYNI ZAMANDA BU KADAR KUTSAL KABUL EDİLEN TAŞI KORUMA ALTINA ALMAK AMACIYLA BU YAPIYI YAPTIRDIĞIDIR.

BU ÜÇ GÖRÜŞTEN SON İKİSİ AKLA VE TARİHİ VERİLERE DAHA UYGUN GELMEKTEDİR.

KUBBETÜSSAHRA:

1187 YILINDA SELAHADDİN EYYUBİ
1318-1319 YILINDA MEMLÜKLÜ SULTANI NASIR MUHAMMED
1522 YILINDA OSMANLI SULTANI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TARAFINDAN
VE
1873 YILINDA İSE SULTAN ABDÜLAZİZ ZAMANINDA TAMİR ETTİRİLMİŞTİR.

KUBBETÜSSAHRA’NIN ORTASINDAKİ BU TAŞ, YAHUDİLER VE MÜSLÜMANLARCA KUTSAL KABUL EDİLMEKTEDİR.

YAHUDİLERE GÖRE BU ALAN HZ. SÜLEYMAN MABEDİNİN BULUNDUĞU YERDİR. DOLAYISIYLA MUHTEMELEN BU TAŞ DA O MABEDDEN KALMADIR.
MÜSLÜMANLARA GÖRE İSE HZ. İBRAHİM (AS) OĞLU İSMAİL’İ BU TAŞ ÜZERİNDE KURBAN ETMEK İSTEMİŞTİR. YİNE MÜSLÜMANLARA GÖRE HZ. PEYGAMBER (SAV) MİRACA ÇIKARKEN BU TAŞ ÜZERİNDEN GÖĞE ÇIKMIŞTIR. YANİ DÜNYADAN MİRAC YOLCULUĞUNDA SON KEZ BURAYA AYAK BAŞMIŞTIR.

Yahudiler Hacer-i Muallak’a “Even Şatiyah” Derler. Su kayası veya temel kayası gibi anlamlara gelir. Dünya bu kayadan yaratılmaya başlamıştır. Hz. İbrahim oğlu İshak’ı bu kayanın üzerinde kurban etme teşebbüsünde bulunmuştur. Kayanın üzerinde Tanrının en kutsal ismi yazılıdır. (YHVH)

KUBBETÜSSAHRA’NIN SÜSLEMELERİ: KUBBETÜSSAHRA’DA SÜSLEMELER MOZAİK TARZINDA OLUP, TABİATÇI VE REALİST KAREKTERLİDİR. SÜSLEMELERİ DAHA ZİYADE BİTKİSEL MOTİFLERDEN, ASMA DALLARI, ÜZÜM SALKIMLARI, VAZODAN FIŞKIRAN ÇİÇEKLER, ÇEŞİTLİ MÜCEVHERAT TARZINDA MOTİFLER VE DEĞİŞİK YAPRAKLAR OLUŞTURMAKTADIR. BU SÜSLEMELER, HELENİSTİK, ROMA VE BİZANS SANATININ TESİRİNDEDİR. BU SÜSLEMELER DIŞINDA KUBBETÜSSAHRA’DA TESBİH TANELERİNİN DİZİLMESİYLE OLUŞAN TARZDA DA SÜSLEMELER VARDIR Kİ, BUNLAR SASANİ SANATININ TESİRİNİ TAŞIRLAR. AYRICA, BU YAPIDA KAPILARIN LENTOLARININ ALT KISIMLARINDA VE AHŞAP GERGİLERİ KAPLAYAN BAKIR KAPLAMALARDA, BAKIRDAN ÇÖKERTME TEKNİĞİNDE YAPILMIŞ BİTKİSEL KAREKTERLİ SÜSLEMELER DE VARDIR.

BÜTÜN BUNLARIN ÖTESİNDE, İSLAMIN MİMARİ YAPILARDAKİ BİLİNEN EN ESKİ YAZISI DA BU YAPININ KUBBE KASNAĞINDADIR. AYRICA BU YAPIDA BU SÜSLEMELERİN DIŞINDA MEMLÜKLÜLER DÖNEMİNDE YAPILMIŞ MERMER KAPLAMALAR VE RENKLİ TAŞ SÜSLEMELER OLDUĞU GİBİ OSMANLILAR DÖNEMİNDE ÖZELLİKLE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDE (1522-1560) YAPILMIŞ ÇİNİ SÜSLEMELER DE VARDIR.

ecitah, bir alıntı ekledi.
27 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Stanley P. Lovell
Savaş artık şövalyelik değil, çökertme işidir. Çökertmenin kendine has özel araç ve silahları vardır. Bu tür bir cephaneyi sadece Araştırma-Geliştirme yaratabilir.

221B Sayı 4, Kolektif (Sayfa 51)221B Sayı 4, Kolektif (Sayfa 51)
Halil Yavuz KAYA, bir alıntı ekledi.
13 Mar 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Çökertme uzaktan seçilmeye başlayınca Cevat Şakir Bey, "Halil Efe, Halil Efe bak Çökertmeye geldik. Çakır gözlü Gülsüm'ün Bodrum da sende kara toprağın altındasın." dedi.

Karşı Kıyılardan Bodrum'a, Belkıs Öztin Koparanoğlu (Sayfa 48)Karşı Kıyılardan Bodrum'a, Belkıs Öztin Koparanoğlu (Sayfa 48)
Sezgi, bir alıntı ekledi.
09 Kas 2015 · İnceledi

‘’ Son asırlarda, içten çökertme yoluna yeni bir unsur daha eklenmiştir: Çökertilecek devletin kilit noktalarında bulunan kişileri satın alarak o devletin sırlarını, niyetlerini öğrenmek. Devlet sırlarının düşman tarafından bilinmesinin ne yıkıcı felâket olduğunu açıklamaya, tabiî, lüzum yoktur.’’

Turancılık Milli Değerler ve Gençlik, Hüseyin Nihal AtsızTurancılık Milli Değerler ve Gençlik, Hüseyin Nihal Atsız