• Benim için bunları deftere geçirmek isteyen varsa eğer dönüşünüzü bekliyorum 😂😂😂😂😭

  A HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  ABDOMEN: Karın,batın.

  ABORTUS: Çocuk düşürme, düşük.

  ABSANS: Kısa süreli şuur kaybı.

  ABSE: Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sınırlı içerisi cerahat ile dolu oluşum.

  ABSORBSİYON: Emilme, örn.sindirim, gıdaların bağırsaklarda absorbsiyonu denilebilir.

  ADRENALİN: Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Tabiatta bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete hazırlamaktır ve etkisini, nabzın atışı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk edilmesi, karaciğerdeki glikojenin glikoza değişmesi ve böylelikle acil bir enerji kaynağı sağlanması şeklinde gösterir.

  AFAKİ: Gözde, lensin olmaması.

  AFAZİ: Beyindeki ilgili alanların tahribi sonucu, konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı. Disfazi, aynı durumun daha hafif bir formudur.

  AFRODİZYAK: Cinsi arzuyu artırıcı maddeler, ilaçlara verilen isim.

  AFONİ: Ses kaybı. Kısmi veya tam olabilir. Afoni sebepleri, genellikle konuşma kaslarını kontrol eden sinirlerin hastalığı veya zedelenmesi, boğaz, gırtlak hastalıkları veya nörozdur. Histerik afoninin nedeni, şuuraltı, hiç konuşamamak veya özel bir durumda konuşmamak arzusudur.

  AGLÜTİNASYON: Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbirlerine yapışmasıdır.

  AGORAFOBİ: Geniş, açık bir sahada yalnız kalınca hissedilen, kontrol edilemeyen bir korkudur.

  AJİTASYON: Kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize durum.

  AJİTE: Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan.

  AKNE: Yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir deri hastalığıdır. En çok 14-20 yaşlar arasında görülür ve bu hastalığın tipik belirtileri olan siyah noktalar, sivilceler, gençlerin bu en hassas devirlerinde genellikle psikolojik rahatsızlıklara yol açar. Yağ bezlerinin kanalında bir tıkaç oluşur ve bu tıkacın başı sertleşip siyahlaşır. Bazen, kanal tıkalı olduğu halde, bez yağ salgılamaya devam eder ve böylece içi yağ dolu bir kist oluşur. Siyah noktalara tıpta komedon adı verilir.

  AKONDROPLAZİ: Tedavisi olmayan, sebebi bilinmeyen kalıtsal bir cücelik tipidir. Gövde normal büyüklükte olup, kol ve bacaklar anormal derecede kısa ve baş normalden büyüktür.
  AKKOMODASYON: Gözün optik sisteminin çeşitli uzaklıklara uyum yaparak net görmenin sağlanması.

  AKROMEGALİ: Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön bölümünün aşırı çalışmasına bağlı bir durumdur. Büyüme tamamlanmadan, kemiklerin uzaması sona ermeden erken çağlarda baş gösterirse jigantism adı verilen dev görünüm oluşur. Bozukluk büyüme çağının bitiminden sonra baş gösterirse, el ve ayakların genişlemesi, çene ve burnun büyümesi ve sesin kalınlaştığı görülür.

  AKUSTİK SİNİR: İşitme siniri.

  AMBLİYOPİ: Gözde belirli bir bozukluk olmaksızın oluşan görme tembelliği.

  AMNEZİ: Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması.

  ANALJEZİK: Ağrı kesici.

  ANEMİ: Kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarının azlığıdır.

  ANEMİK: Kan değerleri düşük olan, yani kan sayımında eritrosit sayıları ve hemoglobin miktarı düşük olan kişi.

  ANERJİ: Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması.

  ANESTEZİ: Doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyattan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. Hastanın bilincini yitirerek uykuya geçmesine narkoz, böylece vücudundaki ağrıları duyamayacak duruma gelmesine anestezi, bu duyu yitimine yol açan maddelere de anestezik denir.

  ANGİNA PEKTORİS: Kalbin oksijensiz kalmasıdır. Miyokardın kas lifleri arasında duyu ve ağrıyla ilişkili çok sayıda afferent lif bulunur. Koroner arterlerin kısmi olarak tıkanması miyokarda gelen oksijen miktarını azaltır ve ağrıya neden olur. Koroner arterlerdeki ateroskleroz sonucu miyokard iskemisine bağlı olarak nöbetler halinde görülen, göğüste ağrı ile belirgin durum.

  ANKSİETE: İç sıkıntısı, iç daralması.

  ANOSMİ: Koku alamama, nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildiği gibi koku siniri ile ilgili beyin bölgesindeki patolojilerde de görülebilir.

  ANOREKSİ: Anorexia Nervosa, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile mübalağalı bir şekilde rejim uygulaması ile başlar, önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra hakikaten yok olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar.

  ANTİENFLAMATUAR: İltihabi reaksiyonu önleyen madde, ilaç.

  ANTİSEPTİK: Mikropları, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar gibi tek hücreli asalak canlıları yok etmek sağlıklı yaşamın temel koşullarından biridir. Antiseptik, antibiyotik ve dezenfektan gibi değişik adlarla anılan birçok madde bu amaçla geliştirilmiştir. Ama genel olarak "mikrop" öldürücüler denen bütün bu maddelerin bazı özellikleri ve kullanımları farklıdır.

  ANTİSPAZMODİK: Spazm çözücü, daha çok iç organlardaki düz kasların kasılmalarını çözen ilaç grubuna verilen isim.

  ANTİSTATİK: Statik elektrik birikimini önleyen madde.

  ANTİTOKSİK: Toksin giderici.

  ANTİTÜSSİF: Öksürük giderici.

  ANTİVİRAL: Virüslere karşı etkili, virüslerin zararlı etkilerini önleyen.

  ANÜRİ: İdrar çıkaramama.

  ANÜS: Makat, sindirim kanalının bitiş kısmı.

  AORT KAPAĞI: Sol ventrikülden tek yönlü kan akımına imkan sağlayan, aort ile sol ventrikülü birbirinden ayıran oluşumdur. Aort kapağı darlıkları çocukluk yaşlarda doğumsal, genç ve erişkin çağda romatizmal, ileri yaşlarda da kalsifik-dejeneratif tip daha sık görülür.

  AORT: Kalpten çıkan, vücudun en büyük damarı, kalpten çıktıktan sonraki kavisli bölümüne arcus aorta, göğüs kafesi içersinde seyreden kısmına torasik aorta ve karın içersinde seyreden bölümüne de abdominal aorta denir.

  AORTİK ANEVRİZMA: Aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme.

  APANDİSİT: Kör bağırsak (apendiks) iltihabı.

  APATİ: Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.

  APİROJEN: Ateş yükselmesine neden olan herhangi bir madde taşımayan.

  APNE: Solunumun geçici bir zaman içinde durması.

  APOPLEKSİ: Felç, inme.

  ARAKNOİT: Beynin üzerinin örten ince zar.

  ASETABULUM: Uyluk kemiğinin başının, kalça kemiği ile eklem yaptığı çukurluk.

  ASETİLSALİSİLİK ASİT: Yaygın olarak kullanılan ve bilinen aspirinin kimyasal adı.

  ASİDOZ: Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu.

  ASO: "Antistreptolizin O" için kullanılan kısaltma. Streptolizin, "Hemolitik Streptokok" adı verilen bakterilerin salgıladığı toksinin adıdır. Bu toksinin varlığını tespit için yapılan tetkike de kısaca ASO adı verilir. ASO, romatizma gibi bazı Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarında yükselir bu açıdan teşhis te ASO değerleri önem taşır.

  ASTHMA: Astım.

  AŞİL TENDONU: Baldır arka kısmındaki kas grubunun, topuk kemiğine birleşmesini ve ayağın aşağı yukarı hareketini sağlayan yapı(kiriş).

  ATROPİN: Belladonna (Güzel Avrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloittir. Tıpta çok değişik kullanım alanları vardır. Örneğin, göz dibinin muayenesinde, göz bebeğinin genişletilmesi için, ayrıca anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için kullanılır.

  B HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  BAĞIŞIKLIK: Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakalarda, hayat boyu devam eder. Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandırıcak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.

  BAKTERİ: Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar: Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler: Coccus'lar yuvarlak, bacillus'lar çubuksu, vibrio'lar virgül şeklinde, spirillum'lar dalgalıdır.

  BAKTERİEMİ: Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan ateş, titreme ile seyreden klinik tablonun adıdır. Eş anlamlı olarak septisemi de kullanılır.

  BALLİSMUS: Kol ve bacakların, istemsiz, şiddetli, atıcı hareketleridir. Bu durum, gövdenin yarısında görüldüğü takdirde, "hemiballismus" adını alır.

  BANDAJ: Yara sarmaya veya yaraları kapatan gazları ve tespit edici tahtaları yerinde tutmaya yarayan kumaş parçasıdır.

  BARBİTÜRAT'LAR: Sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.

  BASİL: Çomak şeklindeki mikroorganizmalardır. Örneğin Tüberküloz'un etkeni Koch adı verilen basildir.

  BAZAL METABOLİZMA: Vücut yüzeyi birimine göre hesap edilen, istirahat anında sarf edilen enerji miktarıdır.Vücut yüzeyi şahsın, boyu ve kilosundan hesap edilir. Troid bezinin fazla çalışmasında, bazal metabolizma yükselir.

  BATIN: Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmıdır. Göğüsten, bir kas bölme teşkil eden diafram ile ayrılmış olan batının, alt kısmında pelvis boşluğu ile devamlılığı vardır.

  BELL PARALİZİ: Yüz siniri felcidir.

  BENCE-JONES PROTEİNİ: Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein.

  BERİBERİ: B vitamini noksanlığında meydana gelen ağır bir polinevrit.

  BİKONKAV: Her iki yüzeyi de konkav, iç bükey veya oyuk olan.

  BİFİD: İki bölüme ayrılmış durumda olan, çatallı, yarık.

  BİFURKASYON: İki dala ayrılma yeri.

  BİLATERAL: Her iki tarafa ait olan, iki taraflı.

  BİLÜRİBİN: Hemoglobinin yıkılmasından açığa çıkan kırmızı boya.

  BİLÜRİBİNEMİ: Kanda bilüribinin artması.

  BİOPSİ: Canlı bir dokudan muayene edilmek üzere küçük bir parça alınması.

  BİSEKSÜEL: İki cinsiyetli, hem erkek hem dişi.

  BİLEFARİT: Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı.

  BONE: Kemik.

  BOTULİSMUS: Basillus Botulismus toksinleri ile meydana gelen zehirlenme.
  BRAKİYALJİ: Kol ağrısı.
  BRADİKARDİ: Kalbin dakikadaki atım sayısının azalması.

  BRONCHİOLİTİS: Solunum sisteminin en küçük fonksiyonel üniteleri olan bronşiallerin iltihabına denir.

  BÜL: Ciltte içi sıvı dolu kabarık oluşumlar. Çapları 0.5 cm'den büyüktür. Küçük olanlarına vezikül denir.

  BÜLLÖZ: Büllerden oluşan lezyon.

  C HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  CADUCEUS: Mitolojide Tanrı'nın habercisi olan Merkür'ün asasıdır. ABD ordusu tıp mensuplarının sembolü olup, tıp biliminin sembolü olan Eskülap asaından farklıdır. Merkür asaının çevresinde iki yılan vardır, Eskülap'ta ise, bir yılan bulunur.

  CAISSON HASTALIĞI: Vurgun. Dalgıçlarda ve çok yükselen havacılarda atmosfer basıncının ani değişimlerine bağlı olarak meydana gelir.

  CALCANEUS: Topuk kemiği.

  CANDIDA: Bir mantar çeşidi.

  CERAHAT: Alyuvarlar, bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ürünlerini kapsayan doku sıvısıdır.

  CERRAHİ: Tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.

  CERUMEN: Kulak kiri. İnsan kulağında normal olarak bulunan balmumu kıvamındaki salgıdır. Bu salgının fazlalığı, kulak tıkanması ve geçici sağırlığa yol açar.

  CESTODIASIS: Yassı solucan enfeksiyonudur.

  CLAVİCULA: Köprücük kemiği.

  COR: Kalp.

  COXAE: Kalça kemiği.

  D HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  DAKRİYOADENİT: Gözyaşı bezi iltihabı.

  DAKRİYOSİSTİT: Gözyaşı kesesi iltihabı.

  DAKRİYOSİSTEKTOMİ: Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkartılması.

  DAKRİYOSİSTOGRAFİ: Kontrast madde verilerek gözyaşı kesesi ve kanalının radyolojik olarak incelenmesi.

  DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ: Gözyaşı kanalının tıkalı olduğu durumlarda uygulanan, kesenin burun boşluğuna direnajını sağlayan ameliyat.

  DAKRİYOLİT: Gözyaşı taşı.

  DALTONİZM: Renk körlüğü.

  DAR KANAL ( Spinal Stenoz ): Spinal kanal ön-arka uzunluğunun, normal ölçünün altına inecek şekilde dar olması. BT incelemeleri için ( lomber bölgede ) 11.5 mm. nin altında olması dar kanal olarak değerlendirilir.

  DEBİLİTE: Zeka geriliği.

  DEFEKASYON: Dışkının dışarı atılması.

  DEFEKT: Eksiklik, kusur.

  DEFİBRİLATÖR: Kalbin normal dışı hızlı atımını durdurarak tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç.

  DEFLORASYON: Kızlık zarının yırtılması.

  DEFORMİTE: Şekil bozukluğu.

  DEFORMASYON: Şeklini bozma.

  DEKÜBİTİS: Yatalak olanlarda hareketsizlik sonucu sırtta ve kalçalarda açılan yaralar.

  DEKOMPRESYON: Baskı yapan gücün veya baskının kaldırılması.

  DEKONJESSAN: Konjesyonu (şişme) azaltan, dekonjessif.

  DELİRİUM: Zehirlenmeler, ateşli hastalıklar, epilepsi, histeri ve akıl hastalıklarında görülebilen, titreme, hallüsinasyonlar ve saldırganlıkla birlikte bilincin kaybolması tablosuna verilen isim.

  DEMANS: Beyin korteksinin ( Beynin en dış tabakası, gri cevher ) yaygın hastalığı sonucu entellektüel davranış ve kişiliğin ilerleyici bozulması. Demans her yaşta ortaya çıkabilirse de yaşlılarda daha yaygındır ve 65 yaşın üstündeki kronik psikiatrik hastaların % 40 ını oluşturur. Demans tek başına bir hastalık olmaktan çok bir hastalık belirtisidir. 65 yaşın altında ortaya çıktığı zaman presenil demans olarak adlandırılır. Alzheimer hastalığı tüm demansların % 60 ını, serebrovasküler hastalık % 20 sini oluşturur. Nedene bağlı olmakla birlikte tedaviden sonra ancak % 10-15 i geri dönebilir.

  DEMONSTRASYON: Göstererek öğretme.

  DEMYELİNİZAN HASTALIKLAR: Myelin ya doğuştan anormaldir ya da düzgün biçimde oluşmamıştır. Diğer bir şekil de myelin oluştuğu zaman normaldir ancak patalojik bir olay sonucunda parçalanır. Örn. Multipl skleroz.

  DEJENERASYON: Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamıyacak hale gelmeleri.

  DEMORALİZASYON: Moral çöküntü.

  DEMİYELİNİZASYON: Sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı.

  DANSİMETRE: Yoğunluk ölçen cihaz.

  DEONTOLOJİ: Aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler.

  DEPİLASYON: Kılların çıkartılması işlemi.

  DEPRESYON: Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik.

  DERMABRAZYON: Deri üzerindeki benler veya yara izlerini ortadan kaldırma amacı ile yapılan kazıma işlemi.

  DERMATİT: Cildin iltihabi durumu.

  DERMATOLOJİ: Cildiye, cilt hastalıklarını inceleyen bilim dalı.

  DERMİS: Ciltte en üst tabaka olan Epidermis'in altındaki tabakaya dermis adı verilir.

  DİSK HERNİ: Bel fıtığı

  DİYABET: Şeker Hastalığı

  DÜŞÜK: Fetusun, gebeliğin 28. haftasından önce ölümü, ve rahmin dışa atılmasıdır.

  E HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  EDEMA: Ödem, vücudun her hangi bir yerinde hücre dışında anormal su birikmesi.

  EFFEKT: Tesir, etki.

  EFFEKTİF: Etkili, tesirli.

  EFERVESAN: Suya atıldığı zaman küçük gaz kabarcıkları çıkartarak köpüren, eriyen.

  EFFÜZYON: Vücut boşluklarında veya doku içerisinde sıvı birikmesi. "Plevral effüzyon" iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesidir.

  EFOR DİSPNESİ: Efor esnasında ( herhangi bir bedeni faaliyet, merdiven çıkma, yük taşıma, koşma gibi ) ortaya çıkan dispneye efor dispnesi denir.

  EKİNOKOK: Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri yaparlar.

  EKLAMPSİ: İlerlemiş gebeliklerde veya doğumdan hemen sonra yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein yükselmesi ile karekterize nöbetler ve önlem alınmazsa bilincin kaybolması hali.

  EKO: Yankı.

  EKOKARDİYOGRFİ: Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem.

  EKOKARDİYOGRAM: Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.

  EKOENSEFALOGRAM: Beynin ekoensefalografi ile elde edilen çizelgesi.

  EKOLALİ: Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.

  EKLAMPSİ: Gebelerde plasentadan gelen toksinlerle oluşan bilinç kaybı ve konvulsiyonlarla birlikte seyreden tablo.

  EKSİZYON: Bir dokunun çıkartılıp atılması.

  EKTAZİ: Genişleme. Örn. Bronşektazi.

  EKTODERM: Derinin en dış tabakası.

  EKTOPİ: Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değil de, vücudun başka bir yerinde olması hali.

  EKTROPİON: Göz kapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.

  EKZEMA: Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen daha çok psikosomatik nedenli cilt rahatsızlığı. Akut ve Kronik diye ayrıldığı gibi Yaş ve Kuru egzema cinsleri de vardır.

  ELEKTROENSEFALOGRAFİ( E.E.G ): Beynin elektrikli faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.

  ELEKTROKARDİOGRAFİ( E.K.G ): Kalp adalesinin faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.

  ENDOKRİNOLOJİ: İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır.

  ENDOKRİNOLOG: Endokrin sistemin yapı, patolojileri ve tedavisi konusunda uzman kişi.

  ENSEFALİT: Beyin iltihabı.

  ENSEFALON: Beyin.

  ENVAZYON: Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusuna envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir.

  EPİTEL: Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.
  EROZYON: Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeysel yaralar. Örneğin; Servikal erozyon, halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinir.

  F HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  FALLOP TÜPLERİ: Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir.

  FALLOT'S TETRALOGY: Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.

  FALKS SEREBRİ: Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar.

  FAMİLYAL: Irsi, kalıtsal, herediter.

  FARİNKS: Yutak.
  FASİAL SİNİR: Yüz siniri, yedinci kafa çifti.

  FASİAL PARALİZİ: Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve Periferik olmak üzere iki türlü olur.

  FAT: Yağ.
  FATAL: Öldürücü, ölümle sonuçlanan.

  FEBRİL: Ateşli, hummalı.

  FEKALİT: Bağırsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı.

  FEÇES: Dışkı.

  FEMUR: Uyluk kemiği.

  FERMENT: Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.

  FERMENTASYON: Mayalanma.

  FERRİTİN: Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.

  FERTİL: Gelişme yeteneği olan, doğurabilen.

  FERTİLİTE: Doğurma yeteneği, verimlilik.

  FETUS: Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim.

  FETAL: Fetusa ait.

  FİBRİN: Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde.

  FİBRİNEMİ: Kanda fibrin bulunması.

  FİBRİNÜRİ: İdrarda fidrin çıkması.

  FİBROM: İyi huylu bağ dokusu uru.

  FİBRO-SARKOM: Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.

  FİBRÖZ: Lif dokusu

  FİBULA: Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder.

  FİLARİA: Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.

  FRENİK SİNİR: Nervus Frenicus. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diaframın sinirine verilen addır.

  G HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  GALAKTEMİ: Kanda süt bulunması.

  GALAKTOSEL: Memede, içi süt dolu kist.

  GALAKTORE: Memeden kendiliğinden süt gelmesi.

  GALAKTOZ: Süt şekeri.

  GALAKTOZÜRİ: Gebelerde idrarla galaktoz çıkması.

  GALAKTÜRİ: İdrarın süt görünümünde çıkması.

  GANGLİON: Lenf bezi, bazı ufak urlara verilen isim.

  GANGREN: Dokunun ölmesidir, ancak halk arasında daha çok bir uzvun vücuda bağlıyken ölmesi anlaşılır.

  GASTRİT: Mide iltihabı.

  GASTRODÜODENİT: Mide ve onikiparmak bağırsağının iltihabı.

  GASTROENTERİT: İshalle seyreden mide barsak iltihabı.

  GASTROENTEROLOJİ: Mide, barsak hastalıkları bilgisi.

  GASTROENTERELOG: Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.

  GASTROSKOPİ: Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesi.

  GASTROİNTESTİNAL: Mide - barsak.

  GASTROLİT: Mide taşı.

  GASTROMEGALİ: Midenin genişlemesi.

  GASTRONOMİ: İyi yemek yeme bilimi.

  GASTROPTOZİS: Mide düşüklüğü.

  GİARDİA: Tek hücreli organizmalardandır. Esas adı Giardia Lamblialis olup, sindirim sisteminde yerleşir.

  GİARDİASİS: Giardia İntestinalis adlı mikroorgnizmanın sebep olduğu hastalık.

  GLOKOM NEDİR? Glokom hiçbir belirti vermeyen sinsi bir hastalıktır ve ancak düzenli göz muayenesi esnasında yapılan ölçümler ile tespit edilebilir. Glokom göz içi basıncının yükselmesi ile görme sinirinde oluşan tahribattır. Görme siniri, gözden aldığı bilgiyi ( görüntü ) beyindeki görme merkezine götüren bağlantıyı sağlar.Görme sinirindeki tahribat, zamanında kontrol altına alınmadığı durumlarda, körlüğe kadar varabilen görme azalmasına ve görme kayıplarına yol açar.

  H HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  HABİTÜEL: İtiyadi, alışkanlığa bağlı.

  HALLÜSİNASYON: Gerçekte olmayan şeyleri algılamak.

  HALLUKS: Ayak başparmağı.

  HALOTAN: Anestezik bir madde.

  HAMARTOM: Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör.

  HAMARTROZ: Eklem boşluğuna kan dolması.

  HAŞİŞ: Esrar, haşhaş.

  HEMATOM: Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.

  HEMORAJİ: Kanama.

  HEMAGLÜTİNASYON: Kan yuvarlarının aglütinasyonu.

  HEMANJİEKTAZİ: Kan damarlarının genişlemesi.

  HEMANJİOM: Kan damarlarından doğan urlar.

  HEMATEMEZ: Kan kusma.
  HEMATOSEL: Testis torbalarında kan birikmesi.

  HEMATOLOG: Kan hastalıkları uzmanı.

  HEMATOMİYELİ: Omurilikte kanama.

  HERPES: Uçuk, içi sıvı dolu vezikül.

  HERPES SİMPLEKS: Aynı adı taşıyan virüsün sebep olduğu çeşitli deri ve mukoza bölgelerinde yaygın, küçük, içi sıvı dolu oluşumlar ile belirgin virütik enfeksiyon.

  HİLER: Hilus'a ait. Örneğin, Hiler Lenf Adenopati denildiği zaman Hilus'a komşu lenf bezlerinde büyüme anlaşılır.

  HİLUS: Organlarda büyük damar ve sinirlerin, akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.

  HİPOFİZ: Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede hormon salgılayan bir bezdir.

  HİPOSPADİAS: Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan üretra'nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir.

  İ HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  İHTİYOZİS: Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren bir hastalık.

  İDİOPATİK: Oluşumunda bir sebep gösterilemeyen.

  İKTER: Sarılık.

  İKTUS: İnme. darbe.

  İDİOT: Doğuştan aptal.

  İLEİTİS: İnce bağırsak iltihabı.

  İLEUM: İnce bağırsağın son bölümü.

  İLEUS: Bağırsak tıkanması

  İLLUZYON: Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması.

  İMBESİL: Geri zekalı.

  İMİTASYON: Taklit.

  İMMATÜR: Tam gelişmemiş.

  İMMİNENT: Tehdit eden.&

  İMMİNENT ABORTUS: Düşük tehdidi altındaki gebelik.

  İMMOBİL: Hareketsiz.

  İMMÜN: Bağışık,bulaşıcı hastalıktan muaf.

  İMMÜNİTE: Bağışıklık,muafiyet.

  İMMÜNİZE: Bağışık kılmak.

  İMMÜNOLOJİ: Bağışıklığı inceleyen bilim.

  İMMÜNOLOG: Bağışıklık uzmanı.

  İNFLAMASYON: Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu; hararet artması, kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyon.

  İNTERMEDİER: Arada oluşan, meydana gelen.

  İNTERVERTEBRAL: Vertebralar arası, omurlar arası.

  İNTRAEPİTELİAL: Epitel hücreleri içerisinde.

  J HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  JARGON: Kelimeleri yerinde kullanamama ile karakterize anlamsız ve anlaşılmaz konuşma.

  JEJUNUM: Oniki parmak bağırsağından sonra gelen ince barsak bölümü.

  JEJUNİT: Jejunum iltihabı.

  JİGANTİZM: Ergenlik çağından önce oluşan hipofiz bezi tümörlerinde büyüme olayının kontrolden çıkması sonucu oluşan dev görünüm.

  JİNEKOLOJİ: Kadın hastalıkları ile ilgili tıp dalı.

  JİNEKOMASTİ: Erkeklerde memenin anormal ölçüde büyümesi.

  JİNJİVİT: Diş etleri iltihabı.

  JOİNT: Eklem.

  JUVENİL: Gençliğe ait.

  K HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  KAKOZMİ: Pis koku.

  KALYUM: Potasyum.

  KARDİAK: Kalbe ait.

  KARİNA: Trakeanın (nefes borusu), sağ ve sol akciğerlere girmeden önce ikiye ayrıldığı kısıma verilen ad.

  KARPAL TUNEL SENDROMU: Üst ekstremitedeki ( kollar ) en yaygın tuzak nöropatisidir. Tuzak nöropatisi, omurilikten çıkan periferik sinirlerin ekstremitelere giderken yakınındaki anatomik yapılardaki oluşan basılar nedeniyle gelişen bir nevi periferik sinir yaralanmalarıdır. Median sinir ( N. Medianus ), bilek çizgisinin hemen altında "Karpal Tunel" içindeki seyrinde basıya uğrar. Genellikle orta yaşlı insanlarda görülür. Kadınlarda rastlanma oranı erkeklere nazaran 4 katı fazladır. Vakaların yarısında tutulum her iki eldedir.

  KAŞEKSİ: Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri derecede zayıflama hali.

  KATABOLİZMA: Maddelerin yüksek terkiplerinin, dokularda yakılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi.

  KELOİD: Eski bir kesi veya ameliyat yerinde aşırı nedbe dokusu oluşmasıdır.

  KERATİN: Tırnak ve boynuzun ana maddesi.

  KERATİNİZASYON: Boynuzlaşma.

  KERATİT: Kornea iltihabı.

  KERATOMA: Nasır.

  KERATOMETRE: Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet.

  KERATOPLASTİ: Matlaşmış korneanın yerine başkasından alınan korneanın konulması ameliyatı.

  KERATOSKOP: Korneayı muayene aleti.

  KERNİCTERUS: Yeni doğanın şiddetli ikterinde beynin bazı çekirdeklerinin bilüribinin etkisiyle toksik dejenerasyonudur.Çocukta zeka geriliği ve spastisite görülebilir.

  KETONEMİ: Kanda keton cisimciklerinin bulunması.

  KETONÜRİ: İdrarla keton çıkarılması.

  KIZAMIK: Salgın yapan virütik bir çocukluk çağı hastalığıdır.

  KİFOZ: Omurganın açıklığı öne bakan kamburluğuna verilen ad.

  KİST: Etrafı membranla (zar) çevrili içi sıvı dolu oluşumlar. Büyüklükleri muhtelif olup vücudun her tarafında oluşabilir.

  KİST HİDATİK: Bazı organlarda (daha çok karaciğer, akciğer , beyin) ekinokok adı verilen parazitlerin neden olduğu içi berrak su görünümünde kistler.

  KİST SEBASE: Yağ bezlerinin büyümesi sonucu deri altında oluşan kistler.

  KLOSTROFOBİ: Kapalı yerlerden sebepsiz yere korkma reaksiyonudur.

  KLEPTOMANİ: İhtiyacı olmaksızın patalojik çalma dürtüsüne verilen addır.

  KOCH BASİLİ: Tüberküloz basiline, bulanın adına izafeten verilen ad.

  KOLESTEROL: Hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaciğer tarafından sentez edilen bir maddedir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damar sertliğine neden olur, ve bazen de safra pigmentleri ile birleşerek safra taşlarının oluşumunda rol oynar.

  KORPUS: Gövde.

  KÜRTAJ: Küretajın kelime anlamı kazımaktır. Ama burada adı geçen Kürtaj halk arasında, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahale ile alınması kastedilmektedir. Kürtaj ayrıca teşhis amaçlı da yapılabilir. Yani rahim iç duvarından kazınarak örnek alınıp incelenmesi de kürtaj olarak adlandırılır.

  L HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  LABİL: Kararsız, çabuk değişen.

  LAKTASYON: Annenin süt verme devresi.

  LAKRİMA: Göz yaşı.

  LAKÜN: Küçük boşluk, delik.

  LAGOFTALMİ: Göz kapaklarındaki bozukluk nedeniyle gözlerin tam kapanmaması hali.

  LAP: Lenfadenopati'nin kısaltılmış şeklidir. Lenfadenopati, lenf bezlerinde büyüme anlamına gelir.

  LAPARATOMİ: Teşhis amaçlı veya ameliyat için karın boşluğunun açılması.

  LAPAROSKOPİ: Ucunda kamera olan, laparoskop denilen aletle karın boşluğunun endoskopik incelenmesi.

  LARVA: Tırtıl, kurtçuk.

  LARENKS: Gırtlak.

  LARENJİT: Larenks iltihabı.

  LARENGOSKOP: Boğazın muayenesine yarayan aynalı ışıklı alet.

  LARENGOSKOPİ: Gırtlağın içinin larengoskop ile muayenesi.

  LENFOMA: Başlangıcını lenfoid dokudan almış ur.

  LEZYON: Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.

  LİGAMENT: Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlara verilen isimdir.

  LOMBER BÖLGE: Bel bölgesi.

  LUMBAGO: Bel ağrısı.

  LUMBO-SAKRAL BÖLGE: Kuyruk sokumu-bel bölgesi.

  LUMBOSİYATALJİ: Belden bacağın arka kısmına siyatik sinir boyunca yayılan ağrı.

  M HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  MAKRO: Büyük.

  MAKROSEFALİ: Başın (beynin) normalden büyük olması.

  MAGNET: Mıknatıs.

  MALABSORBSİYON: Emilimin bozuk oluşu.

  MALADİ: Hastalık.

  MALASİ: Keyifsizlik, kırıklık.

  MALARYA: Sıtma.

  MALE: Erkek.

  MALFORMASYON: Kusurlu oluş, sakatlık.

  MALFONKSİYON: Her hangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması.

  MALİN: Habis, kötü huylu.

  MALLEOL: Ayak ekleminin her iki tarafındaki kemik çıkıntılarına verilen isim.

  MALLEUS: Orta kulaktaki çekiç kemik.

  MALNUTRİSYON: Sağlık için şart olan, vitamin, mineral, protein ve benzeri maddelerin yetersiz alınmasından doğan hastalıkları tanımlayan bir terimdir.

  MALPRAKTİS: Tıpta yanlış, özensiz tedavi.

  MASTEKTOMİ: Ameliyatla memenin alınması.

  MAMİLLA: Meme başı.

  MAMOGRAFİ: Meme filmi.

  MANDİBULA: Alt çene kemiği.

  MANİ: Aşırı neşe şeklinde beliren psişik hastalık.

  MANİFEST: Aşikar, gizli olmayan.

  MARFAN SENDROMU: Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.

  MARİHUANA: Esrar.

  MASTEKTOMİ: Memenin her hangi bir rahatsızlık nedeniyle alınmasıdır. Basit mastektomi sadece meme dokusunun çıkartılmasıdır. Radikal mastektomi ise, kanser vakalarında baş vurulan memeyle birlikte, memenin altındaki kasların ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de çıkartılmasıdır.

  MASTİTİS: Memenin iltihabıdır, emziren annelerde sütün birikmesi nedeniyle veya meme başındaki çatlak nedeniyle sık rastlanan bir durumdur.

  MASTOİDEKTOMİ: Mastoid hücrelerin iltihaplanması nedeniyle mastoid kemiğin çıkartılması ameliyatıdır.

  MASTOİDİT: Kulak arkasında bulunan mastoid kemikteki,mastoid hücrelerinin iltihabıdır. Genellikle orta kulak iltihaplarını takip eder.

  MAZOHİST: İşkenceden zevk alan, işkence tarzı hareketlerden cinsel haz duyan.

  MENENJİT: Beyin zarlarının (Meninkslerin) iltihabıdır.

  MENOPOZ: Adetten kesilme.

  MENSTRUAL: Menstruasyonla ile ilgili, adet görme ile ilgili.

  MENSTRUAL SİKLUS: Adet görme dönemleri, iki adet arası.

  MENTRUASYON: Adet görme, ay başı. (bayanlarda periodik kanama)

  MENTAL RETERDATION: Zeka gelişiminde gerilik.

  METASTATİK: Metastaz yapmış lezyona verilen isim. (Başka bir organdan atlamış tümöral oluşum)

  METASTAZ: Herhangi bir organdaki kanser hücrelerinin, vücudun başka bir bölümüne atlamasıdır.

  MİTOZ: Hücre bölünmesi.

  MİTRAL KAPAK: Sol atriumu sol ventriküle bağlayan ve tek yönlü akımın oluşmasını sağlayan bir sistemdir.

  MİYOM: Uterus adalesinin iyi huylu tümörüdür.

  MUKOLİTİK: Mukus'u eriten anlamındadır. Yani, akciğerlerde oluşan ve katılığı nedeniyle çıkarılmakta güçlükle karşılaşılan mukus'un (balgam) kıvamını azaltarak, atılmasını sağlayan ilaçlar.

  MUKOZA: Bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası.

  MYELİN: Sağlıklı sinir liflerinin etrafını saran ve mesajların iletilmesini kolaylaştıran bir madde olup yapı olarak % 20 protein geri kalan kısmı da lipidten( kolesterol, lesitin ) teşekkül eder. Beyinin büyük bölümünün myelinizasyonu 2 yaşın sonuna kadar tamamlanır ancak santral sinir sisteminde myelin oluşumu 10 yaşına kadar sürer.

  MYELİN BOZUKLUKLARI: Myelin ya doğuştan anormaldir ya da düzgün biçimde oluşmamıştır. Diğer bir şekil de myelin oluştuğu zaman normaldir ancak patalojik bir olay sonucunda parçalanır. Örn. Multipl skleroz.

  N HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  NARKOANALİZ: Psikanalize yardımcı olmak amacıyla, bir narkotik ilacın kullanılmasıdır.

  NARKOLEPSİ: Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi.

  NARKOZ: Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin damar yolu veya solunum yolu ile narkotik madde verilerek uyuşturulmasıdır.

  NARKOTİK: Uyutucu, uyuşturucu.

  NARSİZM: Kendi kendini sevmek anlamına gelir.Aslında gelişimin normal bir safhasını teşkil eder,ancak hayatın ileri devrelerinde varlığı anormal sayılır.

  NATAL: Doğuşa ait.

  NAZAL KEMİK: Burun kemiği.

  NAZOFARİNKS: Burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge.

  NATRİUM: Sodyum.

  NATUREL: Normal, tabii.

  NAUSEA: Mide bulantısı.

  NEBULİZER: Sıvıyı püskürterek uygulamaya yarayan alet.

  NEONATAL: Yeni doğana ait.

  NEOPLAZİ: Patalojik anlamda yeni doku oluşumu.

  NÖROLOJİ: Asabiye, sinir hastalıkları.

  NÖROŞİRÜRJİ: Beyin cerrahisi.

  NODÜL: Yuvarlak, çapı 1 cm'den küçük patolojik oluşumlar.

  O HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  OBDUKSİYON: Otopsi.

  OBEZ: Şişman.

  OBEZİTE: Şişmanlık.

  OBJE: Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey.

  OBJEKTİF: Duyulup, görülebilen, idrak edilebilen.

  OBLİTERASYON: Vücuttaki boşlukların tıkanması.

  OBSERVASYON: Müşahede.

  OBSESYON: Daimi endişe,fikri sabit, nöroz.

  OBSTRÜKSİYON: Tıkanma, engel.

  OBSTETRİ: Doğum bilgisi.

  ODİOGRAM: Kulağın işitme gücünün kaydıdır, odiometri cihazı ile ölçülür.

  OEDİPUS KOMPLEKSİ: Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz yakınlık nedeniyle babasını kıskanması ve bununla ilgili ruhsal bozukluklar kompleksine verilen isimdir.

  ODONTOİD: Diş şeklinde.

  OFTALMİK: Göze ait.

  OFTALMOPLEJİ: Göze ait sinirlerin felci sonucu göz kapağının düşmesi ve gözün hareket edememesi ile birlikte oluşan tablo.

  OFTALMOLOJİ: Göz ve göz hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.

  OFTALMOSKOP: Göz içi muayenesinde kullanılan bir alet.

  OFTALMOSKOPİ: Oftalmoskop ile gözün içinin muayene edilmesi.

  OFTALMOLOJİST: Göz hastalıkları uzmanı, göz mütehassısı.

  OFTALMOTONOMETRİ: Göz içi basıncın ölçülmesi.

  OKKULT: Gizli, kapalı.

  OKLUDE: Kapalı, tıkalı.

  OKSİPUT: Başın arka kısmı.

  OKULOMOTORYUS: Gözü hareket ettiren sinirlerden birisidir.(3.kafa çifti Nervus Oculomotorius)

  OKÜLER: Göze ait.

  OLEKRANON: Dirsekteki çıkıntı.

  OLFAKTORYUS: Koku siniri.(Nervus Olfactorius)

  OLİGÜRİ: İdrarın normalden az çıkartılması.

  OLİGO: Geri,küçük.

  OLİGODENDROGLİOMA: Sinir sistemi destek dokusuna ait, özellikle beyincikte görülen kötü huylu tümör.

  OLİGOSPERMİ: Menide spermatozoidlerin normalden az oluşu.

  OMENTUM: Karın içerisinde, bağırsakları örten oluşum.

  ONANİZM: Genital organlar ile oynayarak kendi kendine tatmin.

  ONKOLOJİ: Tümöral oluşumlarla ilgili bilim dalı.

  OPAK: Donuk, şeffaf olmayan.

  OPERABL: Ameliyat edilebilir, ameliyat edilmekle halen bir şansı olan. ( aksi; inoperabl )

  OPERASYON: Cerrahi müdahale, ameliyat.

  OPİAT: Afyonlu ilaç, uyuşturucu.

  OPİSTOTONUS: Bazı hastalıklarda vücudun ekstansör (gerici ) kaslarının gerilmesi sonucu gövdenin yay biçimi alarak kasılmış hali. ( Örn. Tetanozda )

  ORTOPNE: İstirahatte, yatar durumda dispne ( nefes darlığı ) hissedilmesi oturunca veya ayağa kalkınca kaybolmasına ortopne denir.

  OSTEOGENESİS: Kemik oluşumu, kemiklerin gelişimi.

  OSTEOGENESİS İMPERFEKTA: Kemiklerin kolayca kırılacak şekilde gevrek oluşu ile karakterize kalıtsal nitelik gösteren hastalık.

  OSTEOJENİK: Kemik yapıcı.

  OSTEOİD: Kemik gibi, kemiğimsi.

  OSTEOLİZ: Kemiğin çürümesi, nekrozu, erimesi.

  OSTEOMALASİ: Kemiklerin yumuşaması ile karakterize bir hastalık.

  OSTEOMİYELİT: Kemik iltihabı.

  OSTEOFİT: Kemiklerde patalojik olarak oluşan çıkıntı şeklindeki oluşumlar.

  OSTEOPLASTİ: Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı.

  OTOTRANSFÜZYON: Transfüzyon için hastanın kendi kanının kullanılması yöntemidir. Özellikle son yıllarda önem kazanmıştır. ( AIDS tehlikesine karşı ) Kanın güvenle 35 gün kadar saklanabilmesi bu uygulamaya temel olmuştur. Sağlıklı kişiden ameliyat öncesinde aralıklı olarak 2-4, hatta 5-6 ünite kan alınıp bankada saklanabilir. Bu işlem süresince hastaya ağızdan demir preparatları verilmelidir. Hastadan daha önceden alınan kan ameliyat esnasında güvenle kullanılır.

  OVOBLAST: Yumurtanın geliştiği hücre, yumurta hücresi.

  OVOSİT: Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hücresi.

  OVÜLASYON: Kadınlarda yumurtalıklarda ovumun (Yumurtanın) atılmasıdır. Ovülasyon genellikle adet dönemlerinin ortasına rastlayan 11-14. günler arasında olur.

  Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  ÖDEM: Vücutta anormal miktarda su toplanmasıdır. Kalp, damar ve böbrek hastalıklarının bir belirtisi olabildiği gibi bazı allerjik durumlarda ve beyin travmalarında ciddi sonuçlar doğurabilir.

  ÖSTAKİ BORUSU: Orta kulakla nazofarenksi birleştiren, atmosfer basıncı ile orta kulak içi basıncı dengeleyen yola verilen isimdir.

  ÖSTROJEN: Yumurtalıklardan salgılanan ve insanlarda sekonder cinsel karakterlerin gelişmesini sağlayan hormondur.

  ÖTENAZİ: Kısaca ölüm hakkı da denilebilir.Tedavisi mümkün olmayan kronik hastalıklarda, hayattan umudunu kesmiş hastanın ağrısız bir metotla ölümüne izin verilmesidir.Yasal değildir.

  ÖZEFAGUS: Yemek borusuna verilen isimdir, yutak ile mideyi birleştirir.

  P HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  PAKİMENENJİT: Beynin en dış zarının (dura mater) iltihabıdır.

  PANDEMİ: Salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniş bir alana yayılmasına verilen isimdir.

  PALİLALİ: Psikolojik bir bozukluk olup, aynı cümle veya kelimenin bir çok defa tekrarlanmasıdır.

  PALYATİF: Hafifletici.

  PALPASYON: Elle dokunularak yapılan muayene.

  PALPİTASYON: Kalp çarpıntısı.

  PALSY: Felç, inme.

  PAN: Bütün.

  PANARİS: Tırnak yatağı iltihabı, dolama.

  PANARTERİT: Bütün arterleri kapsayan iltihabi durum.

  PANKARDİT: Kalbin bütün zarlarının iltihabı.

  PANKREAS: Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kısmında yerleşik bir organdır.Salgılarıyla sindirm fonksiyonuna yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.

  PANKREATİT: Pankreas iltihabıdır.

  PANOFTALMİ: Gözün bütün tabakalarının iltihabı.

  PANSİNÜZİT: Bütün yüz sinüslerinin iltihabı.

  PAPİLLOM: Meme başı gibi çıkıntılar yapan iyi huylu tümörler.

  PAPİLLOKARSİNOM: Kötü huylu papillom.

  PAPAVERİN: Opiumdan elde edilen, düz kasların spazmını çözücü etkiye sahip bir alkaloid.

  PAPİLLİT: Görme sinirinin retinaya girdiği yerin(optik papilla)ödemli iltihabı.

  PAPÜL: Ciltteki, sınırları belirgin, kabarık, 1 cm'den küçük çaplı lezyonlardır.

  PARA: Yanında, yan. Örn. (Para-aortik aortun yanında)

  PARAKARDİAK: Kalbin yanında, kalbe komşu.

  PARALİTİK: Felç olan, felçli kişi.

  PARALİZİ: Felç.

  PARAMEDİAN: Orta hattın yanında, orta hatta yakın.

  PARAMEDİKAL: Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren.

  PARANAZAL: Burun boşluğunun yanında, buruna komşu.

  PARANKİM: Bir organ yada bezin görev gören dokusudur. Örneğin, karaciğer parankimi denildiği zaman, karaciğerin bütünü anlaşılır.

  PARAOZEFAGEAL: Özefagusun ( yemek borusu ) yanında yer alan.

  PARAPLEJİ: Belden aşağı her, iki bacağın tutmaması, felç hali.

  PARAPAREZİ: Belden aşağı her iki bacağın kısmi felci, örn. hareket olup, yardımsız yürüyecek kadar güç olmaması.

  PARATİROİD: Tiroid bezi arkasında bulunan dört adet küçük beze verilen isim.

  PARATİROİDEKTOMİ: Paratiroidlerin ameliyatla çıkartılması.

  PARATRAKEAL: Nefes borusunun yanında yer alan.

  PARAVERTEBRAL: Omurganın ( Vertebral Kolon ) yanında yer alan.

  PARAZİTEMİ: Kanda parazit bulunması.

  PARAZİT: Asalak.

  PARASENTEZ: İçinde su veya cerahat toplanmış bir vücut boşluğundaki sıvıyı çıkarmak için yapılan delme ameliyatı.

  PARENKİM: Organın kendine özel doku yapısı.

  PARENTERAL: İlaç veya serumların ağız yolu ile değil damar yolu, adale içi gibi yollarla verilmesi.

  PARESTEZİ: Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar.

  PARİETAL KEMİK: Kafatasının her iki yan tarafındaki kemiklere verilen isim.

  PAROKSİSMAL: Ani ve geçici krizler halinde gelen.

  PARSİYEL: Bütününü kapsamayan, tam olmayan, kısmi.

  PARTİKÜL: Parçacık, zerre.

  PARTUS: Doğum.

  PAROTİS BEZİ: Kulak altı tükürük bezi.

  PAROTİTİS: Kabakulak.

  PATELLA: Diz kapağı kemiği.

  PATOJEN: Hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar.

  PATOGENEZ: Hastalığın esas ve gelişimi.

  PATOGNOMONİK: Bir hastalık için çok özel belirti, bu varsa mutlaka o hastalık akla gelmelidir gibi.

  PATOLOJİK: Normal olmayan, hastalıklı.

  PATOLOG: Hastalık nedeni ile dokularda meydana gelen değişimleri inceleyen bilimle uğraşan kişi.

  PEDİATRİ: Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp dalı.

  PEDİATRİST: Çocuk hastalıkları uzmanı.

  PELVİS: Leğen kemiği.

  PENİS: Erkek cinsel organı.

  PERİTON: Karın içi organları çepeçevre saran, karın boşluğunun iç yüzünü örten zardır.

  PERİTONİT: Peritonun iltihabıdır.

  PERORAL: Ağız yolu ile.

  PETEŞİ: Ciltte nokta biçiminde kanamalar. (Damar dışına kan çıkması)

  PHENOTYPE: Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen, gözle görülebilen özelliklerin tümü.

  PITRIASIS: Daha çok gövdede ve uzuvların gövdeye yakın yerlerinde yerleşen, bazen kepeklenme gösteren bir cilt hastalığıdır. Çeşitli türleri vardır, bunlardan PITRIASIS VERSICOLOR'da deniz mevsimlerinde hasta olan bölge güneş ışını almadığı için daha belirgin hale gelir.

  PLAK: Plak, dermatologlar için açık bir anlamı olan ancak başkaları tarafından genellikle anlaşılmayan bir terimdir. Yüksekliğine oranla kapladığı alan geniştir ve keskin bir kenarı vardır. Plaklar en sık sedef hastalığında (psöriasis) görülür.

  PLEVRA: Akciğerleri ve göğüs kafesinin iç yüzünü örten zar.

  PLEVRAL: Plevraya ait.

  PLÖREZİ: Plevra iltihabı. Akciğerin üzerini örten plevra ile göğüs duvarını örten iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesi.

  PLÖRİT: Plevranın, sıvı birikmeksizin kuru iltihabı.

  POLİKİSTİK: Bazı organlarda çok sayıda içi sıvı ile dolu oluşumlara verilen addır. Polikistik böbrek, polikistik meme gibi.

  POLİP: Organların ve vücut boşluklarının iç yüzünü kapsayan mukoza adı verilen tabakadan menşeini almış, saplı iyi huylu küçük ur.

  POSTERİOR LONGİTİDUNAL LİGAMENT: Omurgaların, omurilik kanalına bakan yüzünü saran bağ dokusuna verilen ad. Bu bağ dokusunun omurgaların ön yüzünde olanına da anterior longitidunal ligament adı verilir.

  POSTERO-LATERAL: Arka - yan.

  PROSTAT: Erkeklerde mesanenin altında ve idrar yolunun başlangıcında bulunan genital sisteme ait bir bez.

  PROSTATİT: Prostat iltihabı.

  PSORIASIS: Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinir. Sık rastlanan, özellikle diz ve dirseklerde ve vücudun diğer bölgelerinde rastlanan simetrik, kırmızı, kabuklanma ve pullanma gösteren bir cilt hastalığıdır. Sebebi bilinmemektedir.

  PULMONER: Akciğer veya akciğerlerle ilgili.

  PULMONER ARTER: Akciğerin büyük besleyici arteri.

  PÜSTÜL: Ciltte, içerisinde cerahat bulunan kabarık lezyonlardır.

  R HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  RABİES: Kuduz.

  RADİUS: Ön kolun dış tarafında (baş parmak tarafında) bulunan kemiktir.

  RADİKAL: Sebebe yönelik, köklü.

  RADİKÜL: İnce dal, küçük kök.

  RADİKÜLİT: Omurilikten çıkan sinirlerin (spinal sinir) kök iltihabıdır.

  RADİKÜLOPATİ: Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastalık.

  RADYOAKTİF: Radyasyon yayan özelliğe sahip.

  RADYODERMATİT: Işına maruz kalmış ciltte meydana gelen dermatit.

  RADYOLOJİ: Genel anlamda X ışınları, ses dalgaları veya diğer yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır.

  RADYOTERAPİ: Işınlama kullanılarak yapılan tedavi yöntemi.

  RAHİM: Uterus, döl yatağı.

  RAŞİTİZM: D vitamini eksikliğinin neden olduğu, çocuklarda görülen bir hastalıktır.Kemik teşekkülünün tam olmaması nedeniyle tedavisi geciktirilmiş, ihmal edilmiş vakalarda uzun kemiklerde deformiteler teşekkül eder.

  REFRAKSİYON: Kırılma.

  REFRAKTOMETRE: Görme bozukluklarını ölçen cihaz.

  REJENERASYON: Harap olmuş bir dokunun kendini yenilemesi, tamiri.

  REJİONAL: Bir bölgeye ait.

  REGRESYON: Bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetinin azalması.

  REGURJİTASYON: Yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağız içerisine geri gelmesi.

  REHABİLİTASYON: Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, yeniden kazandırma.

  RELAKSİN: Gebelik esnasında meydana gelen ve doğum işlevinde gevşetici rol oynayan hormon.

  REMİSYON: Hastalık belirtilerinin sönmesi.

  RENAL: Böbrekle ilgili.

  RENAL ARTER: Böbrek arteri.

  REPRODUKTİF : Çoğalabilen.

  RESPİRASYON: Solunum, nefes almak.

  RESPİRATUVAR SİSTEM: Solunum sistemi.

  RETANSİYON: Birikme, toplanıp kalma. ( Örn. İdrar retansiyonu;idrar tutulması, idrar yapamama.)

  RETİKÜLER: Ağ gibi, ağ biçiminde.

  RETİNA: Gözün en iç tabakası, ağ tabaka.

  RETİNİT: Retina iltihabı.

  RETROBULBER: Göz küresinin arka kısmı.

  RETROBULBER NÖRİT: Görme sinirinin, gözün arka kısmındaki bölümünün ani görme kaybı ile karakterize iltihabi durumu.

  RETROGRESSİV: Gerileyen.

  RETROPERİTONEAL: Periton zarının arkasında.

  RETROVERSİ: Bir organın normal konumda değil arkaya doğru eğik durumda olması.

  REVASKÜLARİZASYON: Yeniden damarlanma.

  REYNAUD: Sebebi bilinmeyen, daha çok orta yaşlı kadınlarda rastlanan bir rahatsızlık olup, özellikle soğuğa maruz kalınca parmaklarda morarma ve hissizleşme ile karakterize bir damar rahatsızlığıdır.

  REZEKSİYON: Bir organ veya vücut kısmının bir bölümünün veya tamamının çıkartılması.

  REZİDÜ: Artık, bakiye.

  REZİDÜEL: Kalan, artan. ( Örn. Rezidüel İdrar; İdrar yapıldıktan sonra çıkartılamayarak geride kalan idrar.)

  REZİSTAN: Mukavim, dirençli.

  REZİSTANS: Direnç, mukavemet.

  REZORBSİYON: Emilme.

  S HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  SAFRA: Karaciğer tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdır.Safra, kısmen yağ sindirimine yarayan bir salgı, kısmen de eskimiş alyuvarların tahrip olmaları sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür.

  SAFRA KESESİ: Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karaciğerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organ-dır.Kesenin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak, ve gerekli aralıklarla oniki parmak bağırsağına safra salgılamaktır.

  SAK: Kese, torba.

  SAKKÜLER: Keseye benzer, torba gibi.

  SAKRUM: Kuyruk sokumu.

  SAKRALİZASYON: Beşinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiğinin birleşik olmasına verilen isim.Yapısal bir farklılıktır.

  SAKROİLİAK EKLEM: Sakrumla kalça kemiğinin, sağda ve solda yapmış olduğu eklem.

  SADİZM: Başkalarına acı vermekten cinsel haz duyma.

  SADİST: Başkasına işkence etmekten zevk alan kişi.

  SAGİTTAL: Vücudu sol, sağ şeklinde ortadan ayıran düzlem.

  SAKRO-İLİAK EKLEM: Kuyruk sokumu kemiği ile leğen kemiğinin yapmış olduğu eklem ( Sağ ve solda olmak üzere her iki tarafta da vardır. )

  SAKRUM: Kuyruk sokumu kemiği.

  SALİSİLİK ASİT: Ateş düşürücü etkisi olan ve aspirin yapımında kullanılan bir madde.

  SALMONELLA: Bir bakteri türü.

  SALPİNKS: Tuba uterina, rahimle yumurtalıklar arasındaki geçişi sağlayan, sağlı sollu iki tarafta bulunan tüpler.Tüplerin tıkalı olması kısırlığa neden olur.

  SALPENJİT: Tuba uterinaların iltihabı.

  SEDASYON: Hastanın sakinleştirilmesi.

  SİMPLEKS: Tek maddeden oluşmuş, basit, sade.

  SİNÜZİT: Sinüs adı verilen yüzdeki kemik boşlukların iç yüzünü kaplayan mukoza iltihabına ve boşlukta cerahat toplanmasına sinüzit adı verilir.

  SİRENGOMYELİ : Spinal kordun ( omurilik ) kistik kavitasyonu. Doğumsal anomaliler, tümör veya travma menşeli olabilir. Basit şekli, Hidromiyeli olarak da isimlendirilir; santral spinal kanalın genişlemesidir. Nonkominikan Sirengomyeli; de ise kist omurilik dokusundan çıkar ve santral kanalla birleşmez.

  SİROZ: Bir organda sertleşme ve nedbeleşme ile karakterize fibröz doku oluşumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin görevini yapamamasıyla ilgili, kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.

  SİTOLOJİ: Hücre bilimi.

  SKOLYOZ (SKOLİOSİS): Omurganın sağ veya sola doğru eğrilikleri ile karakterize şekil bozukluğu.

  SPİNAL STENOZ ( Dar kanal ): Spinal kanal ön-arka uzunluğunun, normal ölçünün altına inecek şekilde dar olması. BT incelemeleri için ( lomber bölgede ) 11.5 mm. nin altında olması dar kanal olarak değerlendirilir.

  SPONDİLOZİS: Omurların ( vertebra ), spesifik olmayan dejeneratif süreci; omurlarda yaşın ilerlemesiyle veya travmalar sonucu kemik yapıda dikensi çıkıntılar eklem aralıklarında daralmalar gibi değişimlerin oluşması. Halk arasında kireçlenme olarak da adlandırılmaktadır.

  SPONDİLOLİSTEZİS: Bir omurun ( Korpus vertebra ) diğerinin üstünde öne doğru kayması. Genellikle S1 ( 1. sakral vertebra ) üstünde L5 ( lomber 5. vertebra ), daha seyrek olarak da L5 üstünde L4.

  STERNUM: İman kemiği.

  SUBKARİNAL: Karinanın altında. (Karina: Trakea'nın ikiye ayrıldığı yere verilen isim)

  SUBPLEVRAL: Akciğer zarının altında.

  SÜT BEZESİ: Meme dokusu içerisindeki süt üreten bezler.

  T HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  TABES DORSALİS: Sifilizin ilerlemiş döneminde sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü görme bozuklukları ile seyreden tabloya verilen isimdir.

  TALAMUS: Orta beyindeki bir çekirdek grubuna verilen addır.

  TALASEMİ: Kalıtsal bir kan hastalığıdır. Akdeniz kıyılarında yaşayanlarda daha sık görülür.

  TAKİPNE: Çok hızlı solunum.

  TARTAR: Diş taşı.

  TELENJEKTAZİ: Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlar.

  TELEKARDİOFON: Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet.

  TELEPATİ: Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin, bu duyuların üstünde bir yolla aktarılması.

  TEMPORAL BÖLGE: Şakak bölgesi.

  TENDİNİT: Tendon iltihabı.

  TENDON: Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar.

  TENESMUS: Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu.

  TENYA: Bağısak paraziti, şerit, yassı solucan.

  TESTOSTERON: Erkek seks hormonuna verilen addır.

  TREMOR: İrade dışı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir.

  TRİKÜSPİT KAPAK: Sağ atrium ile sağ ventrikül arasındaki sistem, triküspit kapak sistemidir. Kanın sağ atriumdan, sağ ventriküle geçmesini sağlayan delik " sağ ostium atrioventrikülare " yaklaşık 3 parmak sığabilecek kadar genişlikte olup burada sağ atrioventriküler kapak bulunur. Kapak 3 parçadan yapılmıştır ve her bir parça üçgen şeklindedir. Bu nedenle kapağa triküspit kapak adı verilmiştir.

  TROMBOZ: Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır.

  U HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  ULCUS: Ülser

  ULNA: Önkolun iki kemiğinden içte (serçe parmağı tarafında)bulunanıdır.

  ULTRASOUND: İnsan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgaları.Ultra-ses.

  ULTRASONOGRAFİ: Ultra-ses kullanılarak elde edilen görüntüler.Bir çok hastalığın ön teşhisinde kullanılan, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir.Şua söz konusu değildir.

  ULTRAVİOLE: Dalga boyu 2000-4000 arası olan mor ötesi ışınlar.

  UTERUS: Rahim, döl yatağı.

  UTERUS BİCORNİS: Uterusun iki boynuzlu olması anlamında bir terimdir.Uterusun üst kısmının çökük olması nedeniyle her iki uç kısımlarının belirgin hal alması sonucu ortaya çıkan görünümdür.

  UVULA: Küçük dil.

  Ü HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  ÜLSER: Geniş anlamıyla deri ya da mukoza altı dokuları meydanda bırakan kronik yaralardır.

  ÜLSERATİF KOLİT: Kalın bağırsakla rektumun, kronik iltihabı ve ülserasyonudur.

  ÜREMİ: Kandaki üre oranının normalin üzerinde olması halidir.

  ÜRETER: Böbreklerle idrar torbasını birleştiren, idrarın torbaya ulaşımını sağlayan tüptür.Her iki tarafta birbirinden bağlantısız olarak bulunur.

  ÜRETRA: İdrarın dışarıya atılmasını sağlayan ve idrar torbasından sonraki idrar yoluna verilen isim.

  ÜRETRİT: Üretranın iltihabıdır.

  ÜROLOJİ: Kadın ve erkeklerdeki idrar yolları ve üreme sistemleri ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır.Bevliye.

  ÜRTİKER: Hassasiyet sonucu ortaya çıkan deri döküntüleri ve kaşıntı ile belirgin bir durumdur.

  ÜRİN: İdrar.

  ÜROGENİTAL: Genital ve idrar yolları sistemi ile ilgili.

  ÜROGRAFİ: Damardan kontrast madde verilerek böbrekler,idrar torbası ve idrar yollarının belirli zaman aralıkları ile filmlerinin çekilmesidir.Üriner sistem hakkında teşhis amaçlı yapılan işlemdir.

  V HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  VAGOTOMİ: Vagus sinirinin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla dallarından birisinin kesilmesidir.

  VAGUS: Nervus Vagus onuncu kafa siniridir, kafatasından çıktıktan sonra mide , barsak sisteminin bir kısmına, kalp ve akcigerlere dallar verir.Bu sistemlerin fonksiyonlarında önemli rol oynayan bir sinirdir.

  VAJEN: Kadın cinsel organı.

  VAJİNİT: Vajina iltihabı.

  VAKSIN: Aşı.

  VARİS: Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu ya da kan akımının önündeki bir engel nedeniyle genişleyerek kıvrımlı bir hal almasıdır.Yüzeysel olduğu gibi derin venlerde de varis gelişebilir.

  VARİKOSEL: Erkeklerde spermatik kordon venlerinin genişlemesi sonucu torbalar içersinde varis oluşumu.

  VASKÜLİT: Damar iltihabı.

  VAZODİLATASYON: Damar genişlemesi.

  VAZODİLATATÖR: Damar genişletici etkiye sahip ilaç, madde.

  VAZOKONSTRÜKSİYON: Damarları büzülmesi, kasılması.

  VAZOKONSTRÜKTÖR: Damarları büzen etkiye sahip ilaç, madde.

  VAZOSPAZM: Damar kasılması, büzülmesi.

  VEJETERYAN: Bitkisel gıdalarla beslenen, etyemez.

  VEN: Kirli kanı kalbe taşıyan damarlar.

  VERTEBRA: Omur.

  VERTİGO: Genel anlamda baş dönmesi, hareket duygusu demektir. Ancak tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri bu kapsamda değildir. Vertigodan kastedilen labirentit, iç kulak iltihabı, Meniere hastalığı gibi durumlarda olan baş dönmesi hissi Vertigo diye adlandırılır.

  VİTİLİGO: Bir cilt hastalığı olup, vücudun çeşitli bölgelerinde, yer yer renk (pigment) kaybı ile karakterize, normal bölgelerden keskin sınırlarla ayrılan beyaz lekeler.

  Y HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  YABANCI CİSİMLER: Vücudun belirli bir yerinde, normalde bulunmayan her hangi bir madde yabancı cisimdir. Bunlara özellikle çocuklarda, barsaklar, kulak ve burunda rastlanır. Yutulan yabancı cisimler, yemek borusunda takılabilir, ya da tehlikeli olabilir.Bu nedenle bazen ameliyatla çıkartılmaları gerekebilir.

  YAĞ EMBOLİSİ: Büyük kemik kırıklarında görülebilen bir komplikasyondur. Kemik iliğindeki yağın bir kısmı açığa çıkar ve yağ damlaları kan dolaşımına karışıp damar tıkanmasına neden olur.

  YAĞLI DEJENERASYON: En çok kalp, karaciğer ve böbreklerde görülür. Bu organlarda, hücreler normal çalışma yeteneklerini kaybederler ve içlerinde yağ tanecikleri birikir.

  YALANCI GEBELİK: Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen, uterus boştur. Bu duruma yalancı gebelik denir. Daha çok psikolojik menşelidir.

  Z HARFİ İLE BAŞLAYAN TIBBİ TERİMLER
  ZAR: Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.

  ZATÜRREE (PNÖMONİ) : Akciğer dokusunun iltihabı. Çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte, genellikle birincil ya da ikincil mikrobik etkenlerin yol açtığı akut ya da sub-akut hastalık tablolarını belirten bir terimdir.

  ZAYIFLIK: Kişinin vücut ağırlığının yaşına, cinsiyetine ve boyuna göre hesaplanmış normal değerlerden daha düşük olması.

  ZEHİR: Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal ya da biyokimyasal nitelikte zararlar veren her türlü madde. Zehrin en tipik özelliği bu zararlı etkisini en küçük dozlarda bile göstermesidir.

  ZEHİRLENME: Bir zehrin vücutta emilmesiyle ortaya çıkan belirtileri anlatan genel terim. Görece küçük miktarlarda kimyasal ya da biyokimyasal etki gösteren zehir, süresi ve ağırlığı değişebilen bir hastalık haline ya da ölüme yol açar.

  ZEKA: Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm öğelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.

  ZEKA GERİLİĞİ: Zihinsel gelişmenin yavaşlığı. Doğuştan gelen ya da bebeklik çağında ortaya çıkan zihinsel yetersizliğe bağlı olarak ruhsal gelişimi duraklayan kişilerde görülür.

  ZEKA YAŞI: Psikolojide, zeka testleriyle saptanan ve takvim yaşından farklı olarak belirli bir yaş grubuna özgü becerilerle zihinsel yetkinliği ifade eden ölçü.

  ZİGOMA: Gözlerin alt ve yan kısımlarında, elmacık kemiklerine karşılık düşen yüz bölgesi.

  ZİGOT: Döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşan hücre.

  ZONA: Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı. Herpesvirüs.
 • 536 syf.
  ·10/10
  Necip Fazıl’ın Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu isimli eserinde ki her seferinde daha az katılarak 4 kere okudum, öve öve bitiremediği Pascal’ın, Düşünceler isimli notlarından bahsedeyim. Kitap bir kitap değil, Pascal’ın notlarıdır. İki önemli Fransız’ın ardılıdır bir nevi: Denemeler’in in muharriri Montaigne ve düşündüğü için vâr olan Descartes. Kendisi son derece yakıcı bir beyindir ki matematik ve geometride ciddi çalışmaları bulunuyor. Lisede ismini “Pascal Üçgeni” ile duymuş olabilirsiniz. Ömer Hayyam’dan bağımsız olarak bulmuştur. Tanrı kumarı da Gazzâlî’den ve Hz Ali’den bağımsız. Bu tip beyinlere matematikçi, filozof veya teolog deyip geçmek zor. Hepsi ya da daha ötesi. Düşünceler aslında bir Hıristiyanlık savunusudur ve teolojiye özel ilginiz yoksa kitabın üçte birinde sıkılırsınız. Kalanı ise dağınık aforizmalardan oluşur. Dine yaklaşımım Pascal’ınkine benzer. Kendi tümcelerimle ifade edeyim. Din, Tanrı’yı saklayan bir şeydir, gösteren değil. Ateizm nasıl ki Tanrı’nın var olmadığını söylüyorsa, Deizm de netçe görünür olduğunu söylemektedir. Din ise görünebildiğini ama gösterilemediğini söyler ki Allah’ın Bâtın ismine tekabül eder. Yani internette dolaşan iyi niyetli ama saf “2x2=4 derecesinde görmek” iddiasındaki gençlerin yaptığı mantık hatası… İnsan beyni Tanrı’yı görebilecek kadar büyük, gösteremeyecek kadar küçük olduğu için dine muhataptır. Karıncalara inse hepsi kaybeder, meleklere inse hepsi kazanırdı. Bilginin ilk iki kaynağında Tanrı “gizlenmiş”tir: 1-duyular 2-rasyonel akıl 3-irrasyonel akıl/sezgiler 4-arketipler.
 • “Toplumumuzda,olup bitenleri en iyi bilenler,aynı zamanda dünyayı olduğu gibi görmekten en uzak olanlardır.Genellikle,kavrayış ne denli fazlaysa,yanılma da o ölçüde fazladır:Zeka ne denli fazlaysa,akıl o ölçüde azdır.
  Bunun açık bir örneği ,bir insan toplumsal skalada yükseldikçe savaş isterisinin de şiddetlenmesidir.Savaş karşısında nerdeyse en akılcı tutumu gösterenler ,durmadan el değiştiren bölgelerin bağımlı halkalarıdır.Savaş, onların gözünde,tepelerindeki dev bir gelgit dalgası gibi sürekli gidip gelen bir tehlikeden başla bir şey değildir.Hangi tarafın kazanacağı konusunda tam bir kayıtsızlık içindedirler.Efendilerinin değişmesinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğinin,yeni efendilerinin de onlara eski efendileri gibi davranacağının,eski efendileri için ne kadar çalışıyorlarsa yeni efendileri için de o kadar çalışacaklarının ayırdındadırlar.’Proleterler’ dediğimiz ,azıcık daha iyi koşullardaki işçiler ancak zaman zaman savaşın bilincine varırlar.
  Gerektiğinde kışkırtılarak korku ve nefret taşkınlıklarına yöneltilebilirler,ama kendi başlarına kaldıklarında da savaşın olduğunu uzun süre unutabilirler.”
  George Orwell
  Sayfa 223 - Can Yayınları
 • 464 syf.
  ·105 günde·Beğendi·6/10
  Tarihte üç büyük olay vardır. Bunlardan ilki; evrenin oluşumudur. İkincisi, yaşamın başlangıcının olması. Bu ikisiyle aynı derecede önemli olan üçüncüsü ise, yapay zekanın ortaya çıkışıdır. "Akıl, bu dünyanın en muazzam gücüdür. O, yeryüzünü alt üst etmiş, medeniyetleri yapmış ve yıkmıştır. " Dahilikle delilik arasında ince bir çizgi vardır. " Yapay zeka, herhangi bir canlı organizmadan faydalanılmaksızın, tamamen yapay araçlar ile oluşturulan, insan gibi davranışlar ve hareketler sergileyebilen makinelerin geliştirilmesi teknolojisinin genel adıdır. “Veri bilimi”nin dünyasına hoş geldiniz. Bilgisayar evrenin kendisi, hesapladığı şey de kendi geleceği. Her teknoloji iyiye de kullanılabilir, kötüye de. Stephen Hawking: "Yapay zekanın ilkel türlerinin son derece yararlı olduğunu çoktan gördük. Ancak tam kapsamlı bir yapay zekanın geliştirilmesi insanlığın sonu olabilir. İnsanlar yapay zekayı geliştirdikten sonra, bu tür bir zeka kendi yolunu çizerek kendini yeniden tasarlayabilir ve sürekli artan bir hızda gelişebilir." "Robot" kelimesi de, robotları konu alan mühendislik dalının adı olan "robotik" kelimesi de bilimkurgu yazarları tarafından dünyaya armağan edildi. Çekçe "zorla çalıştırma" anlamında bir kelimeden bozularak elde edilen "robot" sözcüğü, ilk kez 1920'de Karel Capek'in R.U.R. adlı tiyatro oyununda kullanıldı. "Robotik" sözcüğü de gün ışığını bilimkurgunun devlerinden Isaac Asimov'un 1941 'de yayımladığı "Yalancı!" başlıklı kısa öyküsünde gördü. Aradan geçen zamanda robotlar gerçek olmakla kalmadı, başka gezegenler gibi insanların gidemediği yerlerde bizi temsil de ettiler. Beyin için birden çok insan diyebilir miyiz ? Diyebiliriz, çünkü; beyin kendisiyle konuşan, öğrenci-öğretmen ilişkisiyle kendisini eğiten, geliştiren, tartışan, düşünen, proje üreten, karar veren ve uygulayan okuldur, üniversitedir, galaksidir, kainattır. Her insan kendi beyninin mimarıdır. Esas olan öğrenmeyi ve düşünmeyi öğrenmektir. Evet beyin kendisini merak ediyor ve sürekli kendisini keşfetme duygusu yaşıyor. Beynin bu duygusu her yaşta ve ne durumda olursa olsun hiç değişmiyor. Çünkü beynin en büyük uğraşısı kendisiyle yaptığı uğraşıdır. Nöronlarına işlemiş şifrelerle varlığını sürdüren beyin, hissettiği yaratıcı reflekslerle kendisini yönlendiriyor Kendisiyle yaşayan, kendisiyle yaşatan, düşündüren, karar veren ve uygulayan özelliklere sahip bir deha. Bazen dünyanın en büyük orkestrası, bazen en büyük korosu, bazen en yalnızıdır ve öylesine çok tur ki evrendeki her şeyi aynı anda hisseden ve duyumsayan evrenin görünen en güçlü dehası. Yenilik bazen içimizde; Bazen hayallerimizde; Bazen avuçlarımızdadır. Onu hissetmemiz yeterlidir. "Bilim ile din rakip değildir. Onlar aynı gerçekleri anlatmaya çalışan farklı dillerdir." Robert Langdon "Hangisini tercih ederdiniz? Dinsiz bir dünya mı? Yoksa bilimsiz bir dünya mı?" "Nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz?" "insanın yaratılışı", "dünyadaki kökeni" ve "geleceği" ile ilgili bildiğimiz her şeyi kökünden değiştirecek bilimsel buluşunu "En büyük güce sahip insanlar için bile hayat kısadır. Ayrıca güçlü olan her zaman haklı mıdır? İnsanlar ağıl hayvanlarından sırf daha güçlü diye, insan hayatı bir ineğinkinden daha mı değerlidir?” "Makineler Düşünebilir Mi? insanlığın uzun yıllardır aklını kurcalayan "Makineler Düşünebilir Mi?" sorusuna yanıt aranmaya çalışılıyor. -Yapay zekâ ve robotlar insanlık için tehlike mi? Yapay zekayla ilgili hiçbir bilgisi olmayan ben bile artık birşeyler biliyorum hemde konuşabilecek düzeyde!.. Doğanın programlama dili; fizik kuralları Yaşamın programlama dili; genler. Sürücüsüz bir araba birini ezerse ceza hangisine verilmelidir? Arabayı satan şirkete mi, belli bir alt sistemini üretene mi, sahibine mi, yoksa arabanın kendisine mi? Bilgisayarlar bizi bizden daha iyi tanıyabilir mi? Evrenin programı sürekli aktif olduğu unutulmamalıdır "Kodlama bilen insanlar hayal edebildikleri her şeyi bilgisayara yaptırtma yeteneğine sahiptir" Masanızda veya cebinizdeki bilgisayarınızda donanımını yazılım ayrımını net şekilde görebilirsiniz. "Donanım", makinenin elle tutulup gözle görülen, kütlesi olan, bugünden yarına önemli şekilde değişmeyen fiziksel kısmıdır. Ama bilgisayarınız sadece bundan ibaret değildir. Telefonunuza bugün yeni bir uygulama programı indirip kullandınızsa, o artık dünkü telefonunuzdan farklıdır. Şu andaki bilgisayarlar daha şimdiden insanlar tarafından yapılan birçok işi yapabilmektedir. Bilgisayar saniyeler içinde milyonlarca makale okuyabilir Gelecekteki en önemli dil bilgisayar dili ve kodlama olacağı var sayılıyor. Yapay zeka direksiyonun başına geçtiğinde ne olacak? Yapay zeka en büyük otomaktik kontroldür. Yani sürücüsüz araba dır ilk sürücüsüz araba 1987 de yapıldı. Sürücüsüz araba teknik olarak mümkündür ama güvenlik bu teknolojinin en önemli parçasını oluşturuyor 2030 yılında her 4 araçtan birinin sürücüsüz araçagını söyleye biliriz Sea Hunter' tek bir mürettabat olmadan yol alıyor kendi kendine yol alma özelliğine sahip ilk savaş gemisi İnsan zekasının becerisini temeli öğrenmeye bağlıdır. Eski fikirler yerini yenisine bıraktı biz insanlar olarak milyonlarca veriyi saklayacak ve kullanacak bir zekaya sahip değiliz. Bilgisayar görüşü Yüz tarama teknolojisi bireyleri tanımak için analiz yapıyor yüzdeki hatları arar mesela facebook fotorafta yüz tarama sistemini kullanıyor Apple yüz tarama sistemini kullanıyor ABD de ise içeri giren uluslar arası yolculara dijital foto çekilerek tarama yapılıyor Her an her yerde biri bizim resmimizi çekebilir ve gözetleye bilir mahremiyetimiz yapay zeka ile kalkıyor Çin yüz tarama sistemini kullanıyor ve bir çok şüpheliyi tespit edip yakalıyor İyi niyetli olarak kullanılıyor kırmızı ışıkta geçen insanları yayaları uyandırmak için bu kişiler kayda alınarak yakındaki billboardlara aktarılarak utandırılıyor Çin en büyük yüz tarama sistemini kullanıyor Bu teknolojileri evimize biz getiriyoruz ve mahremiyetimiz ortadan kalkıyor Yüzümüz bizim hakkımızda ne kadar bilgi verebiliyor yapay zeka hep bunun üzerine çalışıyor olması da olasılık olamaz. İsrail de ise yapılan teknolojide sadece yüz tarama yapılarak sorguya çekiliyor olması da düşündürücü İsrail bu sistemi kullanıyor Biz aslında veri denizinde yüzüyoruz. 5 buçuk milyon youtube den video seyrediyoruz. Google den 4.5 milyon Google den arama yapıyoruz. Hatta günde 1 milyon tweet atıyoruz. İnternette gezerken aslında veri tabanına katkıda bulunuyoruz cep telefonuna her baktığımızda internete her girdiğimizde çevremizi saran sensörler hayatlarımız hakkında bizden bilgilerimizi alıyorlar facebook bizi takip ediyor haber kaynağı bize bağlı olarak çalışıyor Acaba kendi kendilerine öğrenebilir mi ve insanların yerini alabilir mi ? Bazı robotlar görerek te öğreniyor bir insan tarafından eğitiliyor ve sonra robot kendi kendine yapıyor Robotlar ilk etapta zor olan ve tehlikeli işler için üretiliyor Robotlar insanların sıkıldığı şeyleri milyonlarca defa yapabilir Örneğin bin lerce yıl geriye dönersek antik yunanların robotları hayal etiklerini görebiliriz. Bazı robotlar insana benzeyen robotlar Japonyada yapıldı. Aramızdaki tek fark sadece düşünme duygu hayatımızın bir çok bölümünü öğreniyoruz. Yapay zekâ, hızla gelişen bu teknolojiler için dev firmalar ciddi yatırım ve üretim programları yapıyor, her geçen gün hayatımızı biraz daha etki ediyor. Sanayide robot kullanımı özellikle 60’lı yıllarda başladı. Büyük ekonomilerden A.B.D., İngiltere, Almanya ve Japonya ilk olarak robotlara yönelen ülkeler oldular. Yakın gelecekte sanayi robotlarının insanların yerini alacağı belli Yapay zekâ üretebilen ülkeler geleceği şekillendirme ve dünyayı yönetme imkanına sahip olacak. İnsan beyni örnek alınarak çeşitli makineler ve bilgisayar programlarıdır. Fiziksel olarak insani özelliklerin yetersiz kaldığı durumlarda robotlar tamamlayıcı rol üstlenecektir. ABD Donanmasında gemilerde yangınlara müdahale için robotlar kullanılmaya başlanmıştır. İnsansız hava araçları (İHA) çok daha kısa sürede hedef tespit ve teşhisi yapabilmektedir. ABD, Irak ve Suriye’de terörist hedefleri tespit ve teşhis etmek için yapay zeka temelli bir sistem Maven adlı kullanmaktadır. Çin, 2017 yılında yayınladığı ulusal strateji belgesinde yapay zekâ teknolojisini stratejik yetenek olarak tanımlamıştır. Fransa Savunma Strateji Belgesine göre harekât sahasında üstünlük sağlamak için yapay zekalı sistemler olmazsa olmaz sistemler olarak belirlenmiştir. 2017 yılında Amerikan Kongresine sunulan rapora göre ABD’nin baskın askeri gücünü sürdürülebilmesi için yapay zekâ teknolojisinde öncü olunmalıdır. Pentagon bu görüş doğrultusunda “Third Offset” adlı stratejiyi geliştirmiştir. Bu stratejiye göre nükleer silah ve uzun menzilli noktasal angajman teknolojilerinde olduğu gibi, yapay zekâ teknolojilerinde de lider konum devam ettirilmelidir. Yapay zekâ teknolojisi hayatın her alanında olduğu gibi savaşın karakterinde de radikal değişiklere neden olacaktır. Küresel gücün önemli bileşenlerinden biri olan askeri güç, yapay zekâ teknolojisi ile farklı bir boyut kazanacaktır. Savunma sanayi alanında geleneksel silah şirketlerinin yerini yapay zekâ teknolojisine çok büyük yatırımlar yapan ve öncülük eden teknoloji firmaları alacaktır. ABD ve Çin arasında başlayan yapay zekâ rekabetinin galibi askeri güç alanında önemli bir avantaj elde edecektir. İstesek te, istemesek te yapay zeka gerçeği dünyayı sardı elbetteki bu durumun olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz da bir çok yönü vardır. "Yapay zeka ya insanlığın başına gelen en iyi şey ya da en kötü şey olacak." Stephen Hawking 'Katil robot' lar la savaş düşündüğümüzden daha mı yakın? Sadece Ruslar değil. Profesör Toby Walsh bütün orduların otonom silah ürettiğini söylüyor . Uzaktan kontrol edilen insansız hava araçları 2001'den beri kullanılıyor ... İnsansız hava aracı Taranis, BAE Systems şirketi tarafından geliştirildi. Rus silah üreticisi Kalashnikov bir dizi tam otonom silah üretiyor ... Katil robotlar' bilim kurgu filmlerinden alıntı gibi görülebilir ama gerçek olmaları çok yakın. Robotların evriminin ne kadar hızla geliştiğinin küçük bir kanıtı olarak, bazı sitelere giriş yaparken karşımıza çıkan "Ben robot değilim." kutucuğuna kendi iradesiyle olmasa bile tik atabilen robotların olması İleride robotlar hayatımızın neresinde olurlar kestirmek mümkün değil; fakat yakın zamanda en iyi dostlarımız olan hayvanların yerlerini almaları mümkün görünüyor. Yakın bir zamanda çocuklarımızın en yakın arkadaşları robotlar olabilir !.. En hırslı yorumuyla yapay zeka, insanlık tarihinin en büyük mühendislik projesidir. İnşa etmek istediğimiz şey, sonuçta bir bilgisayar programından, yani formel bir dilde yazılmış bir metinden ibarettir. Çağ herkesin resim çekip onu bedavaya internete koyduğu çağdı. Facebook, Google gibi devler neden size resimlerinizi ve yazılarınızı koymanız için sınırsız bellek hediye ediyor? Çünkü onlara makinelerinin dünyanın nasıl göründüğünü ve insan dillerinin düzenini öğrenmesi için ihtiyaçları var! Bu "büyük veri " denizi sayesinde önceki kuşakların araştırmacılarının hayal edemeyeceği büyüklükte sinir ağları, devasa veri kümeleriyle eğitildi ve yapay zeka birçok örüntü tanıma işinde insan düzeyine vardı, hatta geçti. Bilgisayarlar küçüldü de cebimize girdi! Ama bir yandan da büyüyüp insanlığın tümünü kapsama alanına aldılar. Çoğu insan bilgisayarlar hakkında çok bir şey bilmiyor ama bazı bilgisayarlar birçok insan hakkında çok fazla şey biliyor. Kimi İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri doğrudan bilgisayarlara bağlı. Bilişim devriminde dönüşü olmayan noktayı çoktan geçtik; artık istesek de bilgisayarsız bir dünyaya dönemeyiz. Zaten istediğimiz de yok! İnsanlar özel yaratılmıştır ve ruh ile donatıldığı unutulmamalıdır. Yapay zeka' ya bir ruh duygu,his,düşünce,sevgi, iman veremezsin onu sadece teknolojik olarak donatabilirsin. Saygılarımla

  İstanbul Times Haber Merkezi Haberihttps://www.istanbultimes.com.tr/...pay-zeka-h45585.html

  İstanbul Times Haber Merkezi
 • 272 syf.
  Necip Fazıl hayranlığım ve biraz da muhafazakar oluşumumdan, O zamanlar, nazım hikmeti okumaya sıcak bakmamıştım maalesef. Okuduğum bir çok yazı Necip Fazılı göklere çıkarırken, Nazım Hikmeti yerin dibine sokuyordu. Tabi aynısı diğer taraf içinde yapılıyordu. İnternete bunların örneklerini görmek mümkün, maalesef. Bende kendimce edindiğim doğrular(!), doğrultusunda "vay be üstada bak, nasıl kıvrak bir zeka bu, Nazım'a nasıl da cevap vermiş" der dururdum. Özellikle ülkemizde kendi doğrularımiz dışındakileri, yok saymakla kalmıyor, onu birde kötülüyoruz, bu çıkarım, her düşünce için de geçerli maalesef. Bugün bile baktığımızda bu kutuplaşma devam etmekte, rivayetler, mitler(yazar ve şiirler için) uydurulmakta ve bunlar karşılıklı kullanılmaktadır.Halbuki baktığımızda iki şairde aynı okulda okuyup, tatlı bir rakebete girişmişler, kendi idealleri uğruna mücadele vermiştir, beğenir yada beğenmezsin bizim için sadece sanatı ve edebiyatı önemli olmalı. Ama şairin sırf düşüncesininden dolayı okumamak açıkçası hayıflandığım ve benim için telafisi zor bir durumdu . Bu bir kaç senedir farklı düşüncedeki şairleri, yazarları okumaya çalışıyor yeni fikirlere yelken acıyordum ;işte Nazım Hikmet'te bunlardan biri :Özellikle bu pandemi sürecinde"İyileşeceksiniz"şiirini hikayesiyle okuyunca çok hoşuma gitmiş, birkaç şiirini hikayesiyle beraber okuyunca, Nazım Hikmet'in hayatı ve sanatını öğrenmeliyim deyip, kitap araştırmasına koyulmuştum ve karşıma bu kitap çıktı, iyi kide çıkmış :
  Kitap üç bölümden oluşuyor, anlaşılır ve akıcı bir dille yazılmış .

  Birinci bölüm : Nazım Hikmetin hayatı. Özellikle yaşanmaması gereken sürgünler, suçsuz ve adaletsiz bir şekilde boşuna hapiste yatmalar, sırf acı çeksin diye yapılan işkenceler, kendisi gibi aksiyoner olmadığından ayrılmak zorunda kaldığı sevgililer,açlık grevi, genel af,annnesi ve Yahya Kemal, Annesinin çocuğu için yaptığı mücadele....
  Tabi bu yaşanmışlık olmasa, böyle büyük bir şair olurmuydu derseniz, olmazdı zannımca .Okuduğunuzda yadırgayacağınız durumlarda mevcut. Kitabı okuyunca bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz.

  İkinci bölüm: Şaiirin dönem dönem yazdığı şiirlerin hikayesini ve yaşadığı değişimleri okuyabilirsiniz. Bu bölümde beni en çok şaşırtan Cem Karaca'nın da o harika yorumuyla söylediği "ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında" şarkı - şiiri- oldu. Bana anlatılan, çoğumuzun bu şekilde bildiği ve halen çoğu İnternet sitesinde bulunan o şiirin hikayesinde :
  Nazım Hikmet, sevgilisiyle Gülhane parkında buluşmak için randevulaşır.Tabi o dönemde nazım Hikmet polisler tarafından aranmaktadır. Buluşmak için, Nazım Hikmet Gülhane parkında ceviz ağacının yanında, sevgilisini beklerken polis çıka gelir. Nazım Hikmet'te alalacele ceviz ağacına tırmanır ki, polisler görmesin diye. Sevgilisi gelir, Nazımı göremez. Polislerde gülhane de olduğundan, sevgilisine seslenemez de ve O keşmekeş içinde cebinden çıkarır not defteri ve kalemini, "Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında" şiirini yazar,hikayesi, böyle yazılıp çizilmişti. Ama hikayesinin bu olmadığını duyunca çok şaşırmış biraz da üzülmüştüm açıkçası. Gerçek hikayesini spoiler vermemek adına yazmayacağım.Böylece bir Mit'in daha doğru olmadığını öğrenmiş oldum.

  Bu bölümde bir çok şiirin hikayelerini okuyunca az gülüp, çok duygulanacağınızı da düşünüyorum.

  Üçüncü ve son bölüm ise Nazım Hikmet'in sanatı ile ilgili şiirlerin deki etki ve değişimi okuyacaksınız.

  Nazım hikmeti ilk defa okuyacağım için güzel bir kitap oldu benim için, muhtemelen sizin içinde öyle olur.

  Son olarak incelemeyi bitirmeden önce , kitapta en beğendiğim şiirlerinden biri olan, "mavi gözlü dev'i" yazayım da, belki hikayesini merak edip, kitabı alıp okursunuz :))
  İyi okumalar.

  O mavi gözlü bir devdi.
  Minnacık bir kadın sevdi.
  Kadının hayali minnacık bir evdi,
  bahçesinde ebruli
  hanımeli
  açan bir ev.
  Bir dev gibi seviyordu dev.
  Ve elleri öyle büyük işler için
  hazırlanmıştı ki devin,
  yapamazdı yapısını,
  çalamazdı kapısını
  bahçesinde ebruli
  hanımeli
  açan evin.

  O mavi gözlü bir devdi.
  Minnacık bir kadın sevdi.
  Mini minnacıktı kadın.
  Rahata acıktı kadın
  yoruldu devin büyük yolunda.
  Ve elveda! deyip mavi gözlü deve,
  girdi zengin bir cücenin kolunda
  bahçesinde ebruli
  hanımeli
  açan eve.

  Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev,
  dev gibi sevgilere mezar bile olamaz:
  bahçesinde ebruli
  hanımeli
  açan ev..
 • 240 syf.
  ·Beğendi·7/10
  Herhangi Birinin Notları - Kenan Mermer
  İz Yayıncılık / 238 syf
  Puanım : 7

  Herhangi Birinin Notları 14 öyküden müteşekkil bir eserdir. Eser de geniş betimleme ve tasvirlere bunu yanında insan psikolojisine yer verilmiştir. Öykü, yerine göre her zaman bir şahsın penceresinden değil, öykü içerisinde yer alan başka şahıslar penceresinden de ele alınmıştır. Bu durum esere zenginlik katmakla birlikte anlama güçlüğü de ortaya çıkarmıştır. Yazar hemen hemen bütün öykülerinde iç dünyasının çalkantılı yapısını ve buhranlı ruhunu yansıtmıştır. Ve anlatım da genel de hep bir tutarsızlık mevcuttur.

  Eser ismini ‘’apaçık manyak bu çocuk’’ diye nitelenen, ‘’karanlığı tefsir edemiyorum şu aydınlık olmadan’’ diyen, herhangi birinin notlarından almıştır. Öyle ki bu notları yengesinin sobaya atmasının ardından başına keskin bir bıçak saplanmıştı sanki Fahri’nin. İçerisinde fırtınalar kopuyordu ancak dışarıdan gayet durgundu. ‘’Olsun, önemli bir şey değildi zaten.’’ diyebilmişti.

  Kitapta birçok karakter yer almaktadır ancak ön plana çıkanları biraz bahsedebiliriz;

  Fahri, annesi ve babasını kaybetmiş ağabeyi ve yengesiyle yaşamak zorunda kalmış istenmeyen biri. Manyaklık ve delilikle itham edilen saf bir karakter. Kurtuluşu kaçıp gitmekte görüyordu. Kendisine değer verilecek, insan yerine koyulacak bir yere . Ancak nereye ? Nasıl ? Ne zaman ?

  Servet; bir kahveci. Ortaokulu azmedip bitirmiş ama o kadar. O zamanlarda bir kız sevmiş adı “Güllü”. Ama bir kere bile açılamamış kıza, aşağılık ayrımcı hisleri, seçkin ırkçılığı ve korkaklığı yüzünden. Ama hayatı boyunca da unutamamış onu. Güllü’yü anlatırken o sefil adam yok olup yerine dev geçiveriyormuş. Öyle muazzam görünüyormuş ki bu acıyı taşırken, aynen ölenlerin yüzüne yerleşen asalet gibi bir şeymiş bu.

  Dudu Kadın; Mutsuz ama sabırlı bir kadındı. Bir posta memuruyla evliydi. Ancak içinde yanıp duran bir hasret vardı ikisinin de. Evlat hasreti. Sanki bir çocukları olsa daha az kavga edeceklerdi yahut daha çok mutu olacaklardı. Sanki o zaman bütün kötülükler sona erecek, bir efsun olacaktı. Oldu da bir erkek çocukları oldu ama bir zaman sonra kavgalar tekrar baş gösterdi.

  Münir Bey; Memurdur. Uzunca yıllar hizmet vermiş bir kişidir. Devamlı güler Münir Bey, ama hiç sevindiğini görmedim. İki çocuğu var biri erkek biri kız. Abdülbaki ve Cemal Nur. Abdülbaki doğum esnasında havasız kalmış ve doğuştan zeka özürlü, kız ise tam bir zehir hafiye. Abdülbaki, Münir Bey’in sızlayan yarası ancak ona öyle merhametli ve öyle muhabbet dolu ki. İyi ki kendini bilmiyor diyor, Abdülbaki için. Bilse üzülür.

  Şükrü Usta; Mavi üstlüğünü giymekten vazgeçmeyen, hayata ayak uydurmaya direten eski kafalı bir adam aslında. Mesleği tamirci. Ama saf, karısına çok değer vermiş kötülük konduramamış bir insan. Ancak böyle insanlar çabuk harcanır. Çocukları olmamış Şükrü ustanın . O da mahallede ki çocuklara vermiş çocuk sevgisini . Onları alır götürür gezdirirmiş. Bir de kedisi var Sarıca. Karısı “Gülbeyaz”. Kocasının çırağına tutulmuş. Hançerin böylesi. Kaçmış çırakla Şükrü Usta’yı bir başına bırakıp. Şükrü Usta bu ihanetten sonra pek iyiye gitmemiş bir gece cinnet geçirmiş boğmuş kedisini. Şuncacık hayvanın ne günahı vardı bu çirkin işleyişte.

  Şakir; Haksızlığa meydan okuyan adam. Her bakkala gittiğinde arda kalan 5 kuruşlarla, kendisine sakız veren iri cüsseli adama meydan okuyacak. Şakir önce içinden geçenleri olmuş gibi bir canlandırdı. ‘’Hesapladım, 25 lira borçlusun bana. Sakızları düştüm elbet.’’ Sonrasında içinden geçenleri ara vermeden sıraladı. Ama dediğimiz gibi bu sadece Şakir’in içinden geçenlerdi. Tüm bu içinden geçirdiklerinden daha etkileyici bir şey söyledi o gün Şakir bakkala ‘’ Bana artık sakız değil, paramı ver.!” Başardı. İri cüsseli adam usulca uzattı 5 kuruşu.