Fırsat yoksulu, bir alıntı ekledi.
24 May 06:38 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Evden Çıkarken
Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:
“Kim, evinden çıkarken:
“Allah’ın adıyla çıkıyor, Allah’a güveniyorum. Günahlardan korunmaya güç
yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak Allah’ın tevfik ve yardımıyladır” derse
kendisine:
“Doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun, diye cevap
verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaşır.”
Ebû Dâvûd’un rivayetinde şu ilâve vardır:
Şeytan, diğer şeytana: Hidâyet edilmiş, ihtiyaçları karşılanmış ve korunmuş kişiye sen ne
yapabilirsin ki? der. Ebû Dâvûd, Edeb 103; Tirmizî, Daavât 34

Riyazü's Salihin 1.Cilt, İmam NeveviRiyazü's Salihin 1.Cilt, İmam Nevevi

Refah Huzmesi
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!”
((Buhârî, Nikâh 80, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Îmân 74, 75. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 123; Tirmizî, Kıyâmet 50; İbni Mâce, Edeb 4))

Beyza Alar, bir alıntı ekledi.
22 May 19:10

bir varmış bir yokmuş
masal gibi sanki
hem lâ hem illâ imiş hakikat
önce yok demeyi bilmekmiş edeb
anladım bezm-i elestin sırrını
benim ilk günahımmış illâ
lâ benim son günahım

Motto, Dücane CündioğluMotto, Dücane Cündioğlu
"Zeliha", bir alıntı ekledi.
 22 May 15:36 · Kitabı okuyor

Güzel Ahlak Üzerine
"Müminlerin iman açısından en mükemmel olanı, ahlakı en iyi olanıdır." (Buhâri, "Edeb", 39).
"Aranızdan en çok sevdiğim ve kıyamet günü en yakınımda bulunacak kimseler, güzel ahlak sahibi olanlarınızdır" (Tirmiz, "Birr", 71)
"Mizana konan ameller arasında güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiçbir şey yoktur" (Tirmizi, "Birr", 62).

Dinim İslam, Kolektif (Sayfa 57)Dinim İslam, Kolektif (Sayfa 57)
Fırsat yoksulu, bir alıntı ekledi.
21 May 19:47 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyurdu:
“Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim
olan kimsedir.” Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108

Riyazü's Salihin 1.Cilt, İmam NeveviRiyazü's Salihin 1.Cilt, İmam Nevevi
Onur Kanık, bir alıntı ekledi.
20 May 10:36 · İnceledi

İyilik En Yakına, Ondan Sonra En Yakın Sırasına Göre Yapılmalıdır
(Resûlüllah (Sallaüahü Aleyhi ve Selîem) 'in şöyle buyurduğunu, El-Mıkdam îbni Ma'dî Kerib'in işittiği rivayet edilmiştir:

«— Allah, annelerinize iyilik etmenizi emrediyor, sonra annelerinize iyilik etmenizi emrediyor; sonra babalarınıza iyilik etmenizi emrediyor. Sonra en yakın akrabaya, ondan sonra en yakın sırasına göre iyilik etme­yi size emrediyor..»

İbni Mace: (33) Kitabu'1-Edeb. (1.) Bab: BIrrül Valldeyn. H. 3661. Müsned-i Ahmed: Mikdam hadîsleri: 4/132. El-İsabe : Cild : 3, Sayfa : 434.

Hadislerle Müslümanın Edep ve Ahlakı, İmam Buhari (Sayfa 71)Hadislerle Müslümanın Edep ve Ahlakı, İmam Buhari (Sayfa 71)
Onur Kanık, bir alıntı ekledi.
19 May 11:33 · İnceledi

Nafakalar Babı
Ebû Hüreyre (r.a.) den yapılan rivayete göre, bir adam Peygamber (s.a.v.) Efendimize şöyle sormuştur: "Ya Resûlellah! insanlardan kim daha çok güzel sohbet ve dostluğuma daha çok müstehiktir?" | Efendimiz (s.a.v.) ona: "Annen..." diye cevap verdi. Adam: "Ondan sonra kim?" diye sorunca, Efendimiz ona: "Yine annen..." buyur­du. Adam "ondan sonra kim?" diye sordu. Efendimiz: 'Yine an­nen..." buyurdu. Adam: "Ondan sonra kim?" deyince, Efendimiz: "Baban..." buyurdu

Müslim/birr:4.Buharî/edeb: 2. Ibn Mâce/vasaya. Ahmed: 2/327, 391

Buluğu'l-Meram, İbn Hâcer el-AskalanîBuluğu'l-Meram, İbn Hâcer el-Askalanî

Nedîm :
Ey şeh-i hûbânım eyle ol kad-i mevzûna sen.
Reng-i gülden câme bûy-ı yâsemenden pîrehen.
Servsin sana yeşil şâlî gerekdir nîm-ten.
Reng-i gülden câme bûy-ı yâsemenden pîrehen.
Bâğa gel ey gül-beden açıl gül ey gonca-dehen.

Devr-i Sultân Ahmed-i Gâzidir ey şûh-ı cihân.
Müjde-i feth olmada her lahzada şâdî-resân.
Sana lâyık böyle eyyâm-ı meserretde hemân.
Reng-i gülden câme bûy-ı yâsemenden pîrehen.
Bâğa gel ey gül-beden açıl gül ey gonca-dehen.

Mû-miyânım pek güzel yakışdı buldârî sana.
Hem muvâfık düşdü bu destâr-ı hünkârî sana.
Goncasın söyle sabâya eylesin bârî sana.
Reng-i gülden câme bûy-ı yâsemenden pîrehen.
Bâğa gel ey gül-beden açıl gül ey gonca-dehen.

Kâkülünden perde çekmişsin ruh-ı tâbânına.
Âferîn ey gonca-i bâğ-ı edeb irfanına.
Nâz-perversin ederlerse sezâdır şânına.
Reng-i gülden câme bûy-ı yâsemenden pîrehen.
Bâğa gel ey gül-beden açıl gül ey gonca-dehen.
Giymiş ol rûh-ı musavver kırmızı canfes kabâ.
Lâle-veş gördüm seher açıldı gülşenden yana.
Cism-i pâkine münâsib gelse olurdu sezâ.
Reng-i gülden câme bûy-ı yâsemenden pîrehen.
Bâğa gel ey gül-beden açıl gül ey gonca-dehen.