Bir Ayet: Allah ve resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin, kuşkusuz Allah sabredenleri sever. (Enfâl, 8/46) Bir Hadis: Bir Müslümana, (din) kardeşine üç günden fazla dargın durması helâl olmaz. (Buhârî, "Edeb", 57) Bir Dua: Allah'ım! Senden; verdiğin nimetlere şükretmeyi ve Sana güzelce kulluk edebilmeyi istiyoruz. (Tirmizî, "Deavât")
Bir Hadis: Bir Müslümana, (din) kardeşine üç günden fazla dargın durması helâl olmaz. (Buhârî, "Edeb", 57)
Rasûlullah sav şöyle buyurdu:
••• "Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir." (Ebû Dâvûd, Edeb, 111-112)
Alay
Şüphesiz Allah, kitabında size şunu da indirmişti: "Allah'ın âyetlerinin inkâr edilip, alaya alındığını duyduğunuzda, onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de tıpkı onlar gibi olursunuz." Şüphesiz Allah münafıkları da kâfirleri de hep birlikte Cehennem'de toplayacaktır. Nisa 4/140 Ayetlerimizle alay edenleri gördüğünde, onlar başka bir konuya geçinceye kadar yanlarından uzaklaş. Eğer şeytan bunu sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zâlimlerle beraber oturma. Takvâ sahiplerine onların günahlarından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat yine de hatırlatmak gerekir. Bakarsınız onlar da sakınırlar." (En`âm 6/68-69). Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kim Allah'a ve âhirete inanıyorsa içki bulunan bir sofraya oturmasın!" (Tirmizî, Edeb 43; Hâkim, el-Müstedrek [Atâ] IV, 320; Zehebî, hadisin Müslim'in şartlarına uygun olduğunu söylemiştir). s-332/333
Bir Ayet Allah ve resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin, kuşkusuz Allah sabredenleri sever. (Enfâl, 8/46) Bir Hadis Bir Müslümana, (din) kardeşine üç günden fazla dargın durması helal olmaz. (Buhari, "Edeb", 57) Bir Dua Allah'ım! Senden; verdiğin nimetlere şükretmeyi ve Sana güzelce kulluk edebilmeyi istiyorum. (Tirmizî, "Deavât", 23)
Sözün özü: İyiliğe nezaketin, bilgiye üslubun, imana muhabbetin, dindarlığa görgünün eşlik etmesi beklenir. Bütün bunlar, “edeb” dediğimiz harç cümlesindendir.
📌 Sükut, incelik, edeb ve zarafet insanı her gittiği yerde sultan yapar.
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Hak şerleri hayreyler Zannetme ki gayreyler Ârif ânı seyreyler Mevlâ görelim n’eyler N’eylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle Yerincedir o öyle Bak sonunu seyreyle Mevlâ görelim n’eyler N’eylerse güzel eyler. Hakk’ın olıcak işler Boşdur gâm u teşvişler Ol hikmetini işler Mevlâ görelim n’eyler N’eylerse güzel eyler. Bil elsine-i halkı Aklâm-ı Hak ey Hakkı Öğren edeb ü hulkı Mevlâ görelim n’eyler N’eylerse güzel eyler.
Erzurumlu İbrahim Hakkı
Erzurumlu İbrahim Hakkı
Hatırlatma: Filistin hakkında konuşmayı bırakma.
Maalesef hemen unutuyoruz, birkaç gün gündemimizde oluyor. Sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi.. O kadar çocuk, kadın ölmemiş gibi hayatımıza bakıyoruz... Oysa peygamberimiz: Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirle­rini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66) demişti. Yazıklar olsun bize, yazıklar olsun
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.