Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı

8,7/10  (3 Oy) · 
4 okunma  · 
1 beğeni  · 
120 gösterim
Yedi yüz beyitten oluşan, temiz ve akıcı Sanskritiyle birçok Hint kutsal kitabı arasında özel bir yeri olan Bhagavadgita, Veda döneminin Güneş tanrılarından Vishnu'yu, çoban tanrı Krishna'yı, Upanishadların Brahma felsefesini ve daha başka birçok unsuru bir potada eritmiş muazzam bir eserdir. Yazın geleneği olan Mahabharata Destanı içerisine yerleştirir. Akrabaların savaştığı bir savaşın başlangıcında, ölümü sorgularken araya sıkıştırılan bu yedi yüz beyitte, aslında kişinin kendisiyle olan savaşımı sorgulanır.
Gökhan Aktaş 
 23 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 1 günde · 10/10 puan

Kitap, Hinduizm'in ana kaynağı olan Bhagavad Gita metnidir. Bhagavad Gita, 700 beyitten oluşur, orjinal metin Sanskritçe olup, M.Ö 100-300 yılları arasına dayandığı rivayet edilir. Eser Sanskritçe'den Türkçe'ye çevrilen ilk kitap olma özelliğini de barındırır. Gerek felsefi, gerekse kültürel açıdan muazzam bir eserdir.

Eserin sosyolojik etkileriyle konuya girmek isterim. Bhagavad Gita'da Kast Sistemi övülmüş, sınıfsal düzene uymayanların cehenneme gideceği belirtilerek, soysal bir yönetimin dinsel temelleri atılmıştır. Bu açıdan eserin soylu olarak nitelendirilen kişilerin amaçları ile örtüştüğü söylenebilir. Bunun dışında eserde ruhban sınıfı olarak tanımlayabileceğimiz Brahman'lar için ayrıca bir sınıf oluşturduğu da aşikardır. Brahman'ların sosyal statüsü, ruhbanlığın da üzerinde bir konumda yer alır. Esere göre, Brahmanlar için günah yoktur. Tam olarak aydınlanmış, dilimize ermiş olarak çevirebileceğimiz dinsel kişilikler, cinayet dahi işleseler herhangi bir günaha girmiş sayılmadığı için, sınırsız bir kanun serbestisine sahiptirler.

Eserin dinsel etkisi ise biraz karmaşıktır. Budizm, her hangi bir tanrı inancı barındırmayan, dünyevi bir felsefedir. Hinduizm'de ise Tanrı inancı vardır, hatta çok Tanrıcılığın yer aldığı bir anlayış hakimdir. Budizm ile Hinduizm'in kaynaşması ise enteresan bir şekilde gerçekleşmiştir: Hinduizm'de Buddha, Tanrı olarak görülmüştür.! Dolayısıyla Hinduizm'deki bazı inanışlar, Budist felsefesi ile girift bir çekilde harmanlanarak daha sonraları aynı potada eritilmeye çalışılmıştır. Budist felsefe kendi metodu ile sınırlı bir bölgede kalsa da, barındırdığı felsefe, akılla yol alan pek çok toplumda benzer şekillerde tezahür etmiştir. Arap yarımadasında Hinduizm yaşanmamış ve yayılmamış olsa da, Lat, Menat, Uzza ve Hübel isimli puta tapanların inanç esasları Hinduizme benzemektedir. İslam Peygamberi Hz. Muhammed s.a.v puta tapanlara yaptıkları amel ve fiiller neticesinde itiraz edince, puta tapanlar cevaben "Biz de tek bir yaratıcıya inanıyoruz, putlar bizi yaratıcıya yaklaştırıyorlar, Tanrı heykellerin içerisine nüzul ediyor" demişlerdir. Hz. Muhammed s.a.v'de tekrar kendilerine ithafen; "Tamam bu da tapınmaktır" demiştir. İlginç bir şekilde putlara kurban kesme de dahil olmak üzre, heykellere adak adama anlayışı ve Tanrı'nın tüm varlıklarda zerrelerde barındığı görüşü; çok tanrılı ve putperest inanışlarda Hinduizm'e paralel şekilde gerçekleşmiştir!

Eserin kültürel etkisi ise şaşırtıcıdır. Herkesin bileceği bir örnek üzerinden konuya girmek gerekirse; Hermann Hesse'nin popüler kitabı Siddhartha'yı örnek vermek isterim. Eserde, kitabın kahramanı olan Buda'nın hayatı anlatılırken; kendisinin birinci ismi olan Siddhartha kullanılırken, Buda'nın yakın arkadaşı olarak da Govinda isimli birisinden bahsedilmiştir. Govinda, Hint Tanrısı Krishna'dan başkası değildir! Krishna, Hint mitinde lakap olarak Govinda ismi ile ifade edilmiştir. Dolayısıyla eserde Hindu-Budist bir altyapı, hatta karşılaştırma sözkonusudur. Bir başka popüler örnek vermek gerekirse, Hollywood yapımı Star Wars serisini ele almak isterim. Filmde, tüm kainatı oluşturan bir güç'den söz edilmektedir. Güç, maddelerde dağılmıştır ve Jedi savaşçıları bu Güç'ün bilincine vararak onu kontrol etmişlerdir. Hatta serinin "Star Wars Episode I - The Phantom Menace" isimli bölümünde, Anakin isimli genç savaşçı'nın tamamen güç'de kendi kendisine babası olmadan dünyaya gelişi gözümden kaçmamıştır. Bu savaşçı için Buddha'nın kurgusal karşılığı demek daha doğru olur. Son olarak, Hitler'in bayrak olarak seçtiği gamalı haç'ın Hinduizm'e göre Krishna'nın ayak izleri olduğu bilgisini de vermek isterim! Bilindiği kadarı ile Hitler, Ari üstün/ırk olarak tanımladığı Alman (veya Arman) ırkının temellerini uzak doğu'da aramıştır. Bu açıdan simgesel seçimin tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Günümüzde Panteist bazı görüşler de bilinerek veya bilinmeyerek Hinduizm'e paralel bir seyir izlemişlerdir.

Konu oldukça uzun, ayrıca benim açımdan da uzamaya meyil arzediyor. Bu sebeple görüşlerimi burada kesmem okuyucu için daha keyifli bir inceleme okuma imkanı verecektir... Eseri daha önce, "Uluslararası Krsna Şuurlanışı Derneği"nin aşağı yukarı 1000 sayfalık, orjinal metni de içeren versiyonundan da okumuştum. Akıcılık ve kitaptan keyif alma açısından bu yayımı okumanızı tavsiye ederim. İnanışa yönelik derin bilgi isteyen okurlar ise diğer versiyonu tercih edebilirler. Keyifli okumalar dilerim.

Kitaptan 12 Alıntı

Gökhan Aktaş 
04 Oca 18:48 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Yaşam, her zaman herşeyin safını arayan alçakgönüllü kişiler için, önyargısız, sessiz, akıllı ve lekesiz kişiler için zordur.

Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Sayfa 111)Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Sayfa 111)
Gökhan Aktaş 
 19 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Kendisine galip gelen insanın benliği onun dostudur, ama eğer bunu başaramamışsa benliği ona düşmandır.

Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Sayfa 24)Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Sayfa 24)
Gökhan Aktaş 
04 Oca 18:48 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Yaşam, utanmaz kişiler için, ucuz kahramanlar, kavga çıkaranlar, onur kırıcı ve küstah davranan alçak kişiler için kolaydır.

Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Sayfa 111)Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Sayfa 111)

İnsanın gerçek düşmanı , yanlış yönlendirdiği bilincidir.

En büyük huzur, tüm zıtlıklara karşı aynı kalabilme durumudur.

Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Dost Kitabevi-Korhan Kaya (Önsöz'den))Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Dost Kitabevi-Korhan Kaya (Önsöz'den))

Hindu dini ve mitolojisinde büyük önemi olan Tanrı Vishnu'nun, on temel bedenlenmesi vardır. Bunlar, balık, kaplumbağa, domuz, aslan-insan, cüce, baltalı Rama, Rama, Krishna, Buddha ve gelecekte ortaya çıkacak Kalkin'dir. İlk üçü hayvan, dördüncüsü hayvandan insana geçiş aşaması, beşincisi küçük insan, altıncıdan itibaren tam anlamıyla insandır. Bu, Hinduizm'deki reenkarnasyon inancına uygun bir sıralamadır.

Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Sayfa 10 - Dost Kitabevi-Korhan Kaya)Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Sayfa 10 - Dost Kitabevi-Korhan Kaya)

Kişi, duyu nesnelerine bağlılığı
yüzünden öfkeye kapılır, sonra aklı karışır, doğru öğretiyi anımsayamaz, mantığını kaybeder ve tam bir yıkıma uğrar.

Kendini sevilen ve sevilmeyenden uzak tutan kişi huzuru bulur.

Tüm isteklerden vazgeçen, tüm bağları kopartan, bencillik ve zevk tutkunluğundan kurtulan kişi huzura erişir.

Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Sayfa 32 - Dost Kitabevi-Korhan Kaya)Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Sayfa 32 - Dost Kitabevi-Korhan Kaya)

Buddha düşüncesinde, olaylar, birbirini doğuran ve izleyen fenomenler zinciridir. Yapıcısı -yani Tanrı -yoktur. Bunu "Doğa" belirler, insanlar ve diğer canlılar biçimlendirip çeşitlendirirler. Buddha buna Nedensellik Yasası (Pratitya Samutpada) adını vermişti.

Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Sayfa 36 - Dost Kitabevi-Korhan Kaya)Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya (Sayfa 36 - Dost Kitabevi-Korhan Kaya)

İnsanın özü
Upanishadlara göre Tanrı, tüm evrendir. Gördüğümüz ve göremediğimiz herşeydir. En küçüktendaha küçük, en büyükten daha büyüktür. Herşey Brahma, içimizdeki öz (Atman) de, gene, Brahmadır (Mândukyopa-nishad, 2: sarvam etad brahma, ayamâtmâ brahma). Bir kimse, bütün canlılardaki özün sadece ve sadece Brahma olduğunu kavrarsa, o kişi ölümsüz olur (Kena Upa. 5). Brahma'yı iyice anlayan bir kimse, tüm günahlarından kurtulur ve tüm isteklerine kavuşur (Taittirîya Upa. II, 5).

Bhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan KayaBhagavadgita Hinduların Kutsal Kitabı, Korhan Kaya
2 /