Bilmek ve İstemek

7,0/10  (1 Oy) · 
20 okunma  · 
0 beğeni  · 
696 gösterim
"Karanlıktan şikâyet eder, bir bütün olarak varoluşun anlamını, fakat özellikle de bizimle bütün arasındaki münasebeti anlamadan ömrümüzü tükettiğimizden yakınırız. Şu halde sadece hayatımız kısa değildir, fakat bilgimiz de bütünüyle onunla sınırlıdır; çünkü ne doğumumuzdan önceki zamana ne de ölümümüzden sonraki zamana bakabiliriz. O nedenle bilincimiz, deyim yerindeyse, geceleyin bir an için çakıp sönen bir şimşekten başka bir şey değildir. Dolayısıyla sanki bir ifrit, şaşkınlığımızdan [ve onun verdiği sıkıntı ve tedirginlikten] şeytanca bir zevk almak için bilgimizin kalanının tamamını bizden muzırca bir niyetle esirgemiş gibidir.

Bizim hayatımız ölümden alınmış bir borç olarak görülebilir; uyku da bu durumda bu borç için her gün ödenen faiz olacaktır. Ölüm açıkça kendisinin bireyin sonu olduğunu ilan eder, fakat onda yeni bir varlığın tohumu yaşamaya devam eder."

Eğer bilmemiz gerektiği gibi bilseydik, istememiz çocukların istemesinden farksız olur muydu? Ve böyle sınırsız sorumsuz istemeyle dünya bugün olduğu gibi yangın yerine döner miydi?
 • Baskı Tarihi:
  2012
 • Sayfa Sayısı:
  144
 • ISBN:
  6050201482
 • Çeviri:
  Ahmet Aydoğan
 • Yayınevi:
  Say
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 18 Alıntı

Bizim hayatımız ölümden alınmış bir borç olarak görülebilir, uyku da bu durumda bu borç için her gün ödenen faiz olacaktır. Ölüm açıkça kendisinin bireyin sonu olduğunu ilan eder fakat onda yeni bir varlığın tohumu yaşamaya devam eder.

Bilmek ve İstemek, Arthur SchopenhauerBilmek ve İstemek, Arthur Schopenhauer

İçeriye doğru bakarak her birey iç varlığını tanır, ki bu onun iradesi, kendinde şey, dolayısıyla her yerde tek gerçek olandır.

Bilmek ve İstemek, Arthur SchopenhauerBilmek ve İstemek, Arthur Schopenhauer

Her kim ki varlığının mevcut hayatıyla sınırlı olduğunu tasavvur eder, o kendisinin canlı bir hiç olduğunu düşünür; otuz yıl önce hiçti, otuz yıl sonra yine bir hiç olacak.

Bilmek ve İstemek, Arthur SchopenhauerBilmek ve İstemek, Arthur Schopenhauer

Eğer her şeyi bilmekten hoşlanan ama hiçbir şey öğrenmek istemeyen şu kalabalık güruhtan biri günlük konuşma esnasında ölümden sonra hayatın devam edip etmeyeceğini sorarsa en uygun ve haddi zatında en doğru cevap şudur: "Öldükten sonra, doğmazdan evvel neysen ve nasılsan öyle olacaksın."

Bilmek ve İstemek, Arthur SchopenhauerBilmek ve İstemek, Arthur Schopenhauer

Kural olarak her iyi kişinin ölümü rahat ve huzur içinde gerçekleşir; fakat isteyerek ölmek, seve seve ölmek, neşeyle ölmek hayattan el etek çekmiş olanın, "yaşama iradesi"nden vazgeçip onu yadsımış olanın ayrıcalığıdır. Çünkü sadece o salt görünüşte değil gerçekten ölmeyi ister ve dolayısıyla o kişiliğinin sürmesine ne ihtiyaç duyar ne de böyle bir şeyi arzu eder. O bile isteye bildiğimiz varoluşu terk eder; ona bunun yerine gelen bizim gözümüzde hiçliktir, çünkü bunun karşısında bizim varoluşumuz hiçliktir.

Bilmek ve İstemek, Arthur SchopenhauerBilmek ve İstemek, Arthur Schopenhauer

Yola çıkarken ileri sürdüğüm önerme: "Dünya benim tasavvurumdur."dan sonra: "önce ben varım, daha sonra dünya" önermesine geliyoruz. Ölümü yok olmayla karıştırma tehlikesine bir panzehir olarak buna sıkı sıkıya sarılmalıyız.

Bilmek ve İstemek, Arthur SchopenhauerBilmek ve İstemek, Arthur Schopenhauer

Bir kimse varolan her şeyin zayıflığının, beyhudeliğinin ve rüya gibi gelip geçiciliğinin ne kadar açık biçimde idrakindeyse kendi hakiki iç özünün sonsuzluğunun sınırsızlığının da o derece açık farkındadır. Çünkü şeylerin bu ilk niteliği ancak sonrakinin sağladığı karşıtlık sayesinde bilinir; nitekim içinde bulunduğumuz geminin ne kadar hızla yol aldığını geminin kendisine değil sabit kıyıya bakarak algılarız.

Bilmek ve İstemek, Arthur SchopenhauerBilmek ve İstemek, Arthur Schopenhauer

Herkes bir zamanlar bir başka varlık tarafından yoktan yaratılmış bir varlıktan farklı bir şey olduğunu hisseder. Onun içindeki ölümün varlığını değil fakat hayatını sona erdirebileceği kanaati işte buradan doğar.
İnsan canlı bir hiçten başka bir şeydir ve hatta hayvan da öyledir.

Bilmek ve İstemek, Arthur SchopenhauerBilmek ve İstemek, Arthur Schopenhauer

...Bireyin ölümüyle hiçbir surette ilgisi olmayan bu varoluşun formları zaman ve mekân değildir fakat bizim için gerçek olan her şey onda görünür; ve bu yüzdendir ki ölüm bize kendisini bir fena olarak gösterir.

Bilmek ve İstemek, Arthur SchopenhauerBilmek ve İstemek, Arthur Schopenhauer

Karanlıktan şikâyet eder, bir bütün olarak varoluşun anlamını, fakat özellikle de bizimle bütün arasındaki münasebeti anlamadan ömrümüzü tükettiğinden yakınırız. Şu halde sadece hayatımız kısa değildir, fakat bilgimiz de bütünüyle onunla sınırlıdır; çünkü ne doğumumuzdan önceki zamana ne de ölümümüzden sonraki zamana bakabiliriz. O nedenle bilincimiz, deyim yerindeyse, geceleyin bir an çakıp sönen şimşekten başka bir şey değildir. Dolayısıyla sanki bir ifrit şaşkınlığımızdan (ve onun verdiği sıkıntı ve tedirginlikten) şeytanca bir zevk almak için bilgimizin kalanının tamamını muzırca bir niyetle esirgemiş gibidir.

Bilmek ve İstemek, Arthur SchopenhauerBilmek ve İstemek, Arthur Schopenhauer
2 /