Cinsel Sapmalar

10,0/10  (1 Oy) · 
3 okunma  · 
1 beğeni  · 
160 gösterim
Anthony Storr’un Cinsel Sapmalar adıyla çevirisini sunduğumuz Sexual Deviation adlı yapıtı, konunun uzmanı olmayan meraklılar için, bilimselliği gözden ırak tutmayarak ama bilimsel yapıtların “anlaşmazlığı”na da sapmayarak yazdığı önemli bir kitaptır. Çeviri, 1975’te yayımlanan 7. basımından yapılmıştır. Kitapta kullanılan kimi terimlerin Türkçesi için Mithat Enç’in Ruhbilim Terimleri Sözlüğü’nden yararlanılmıştır. “Sapık” sözcüğü dilimizde aşağılayıcı ve suçlayıcı bir anlamda kullanıldığı için de “deviation” sözcüğü daha yansız bir anlamı olan “sapma” sözcüğü ile karşılanmıştır.

Kitabın içerdiği başlıca konular şunlardır:
Cinsel Kökenli Suçluluk Duygusu
Cinsel Kökenli Aşağılık Duygusu
Sado-Mazoşizm
Fetişizm
Transvestizm
Kadın Eşcinselliği
Erkek Eşcinselliği
Teşhircilik, Süürtücülük, Dikizcilik, Oğlancılık
Çocuksevicilik
Sağaltım yöntemleri; Ruh çözümcü Hekimliğin İlke ve Yöntemleri
 • Baskı Tarihi:
  Şubat 1992
 • Sayfa Sayısı:
  151
 • Orijinal Adı:
  Sexual Deviation
 • Çeviri:
  Kemal Bek
 • Yayınevi:
  Yılmaz Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 19 Alıntı

Eşcinsel Erkek
Her erkek çocuk için annesiyle ilişkisi onun için bir güvenlik gereksemesini karşılar ama aynı zamanda da bir tehdit öğesi oluşturur. Başlangıçta çocuğun sevgi dolu bir
korumaya gereksemesi vardır; büyüdükçe kendisini kur­tarmaya yönelmesi gerekir, yoksa adeta hadım edilmiş gi­bi, kendi erilliğini gerçekleştiremeyerek, annesinin "ön­
lük bağlarına bağlanır" ve öylece yaşar.

Cinsel Sapmalar, Anthony Storr (Sayfa 96)Cinsel Sapmalar, Anthony Storr (Sayfa 96)

Çünkü aşk, kişinin kendisinde gördüğü eksikliği sevdi­ğinde bulması, böylece de sevgilinin farklı yanlarıyla kendi eksikliklerini tamamlamasıdır.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr
Erim Asya 
10 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Cinsel sapma içinde olan insanların, böyle olmayı bilinçli olarak istemedikleri üzerinde yeterince durulmamıştır. Bu kimselerin başına dert olan itkiler ve fanteziler, onların bilinçli ve gönüllü seçimleri değildir. Bu itki ve fanteziler, düşlerimizi ne kadar denetim altına alabiliyorsak, ancak o kadar denetlenebilirler.

Cinsel Sapmalar, Anthony Storr (Sayfa 137)Cinsel Sapmalar, Anthony Storr (Sayfa 137)
Aydın Nasuh 
 01 Mar 2017 · Kitabı okuyor

Bu bü­tünsel olarak kabul edilme duygusu, olasılıkla, çocuğun daha sonraki yaşamında duyacağı özgüvenin asıl kayna­ğıdır; çünkü, bir bütün olarak ana-babası tarafından "ka­bul edilmesi"nin nedeni yalnızca kendisinin var oluşudur ve bunun karşılığında kendisinden hiçbir şey beklenme­mektedir.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr

Mar­garet Mead'in de belirttiği gibi, kadının çocuk doğurması olağanüstü bir olaydır ve kadının kadınsılık rolünde başa­rılı olduğu duygusunun sürekli olmasını sağlayan ve ko­laylaştıran bir etmendir.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr
Erim Asya 
09 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Çocuğun zihninde yer etmiş olan cinsellikten kaynaklanan suçluluk duygusu, sapma eğilimlerinin açığa çıkmasına yol açar; çünkü bu duygu, normal gelişimin önünü, bir ırmağın önünü kapatan baraj gibi kapatarak, cinsel itkileri daha dolaylı, daha dolambaçlı yoldan açığa çıkmaya zorlar.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr
Aydın Nasuh 
 01 Mar 2017 · Kitabı okuyor

Hiç kimse birtakım duraksamalar yaşa­maksızın, birtakım iç çatışmalar geçirmeksizin bağımsızlığına kavuşamaz.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr
Aydın Nasuh 
 20 Mar 2017 · Kitabı okuyor

Kadın modasında pek çok ürün, kadınları olduklarından daha incinebilir, daha
umarsız ve yardıma gereksinen kimseler olarak göster­mek üzere tasarlanmaktadır. Bu da erkekleri çekmekte­dir; çünkü onlar bu yolla kadınlara nasıl üstün olduklarını
duyumsamaktadırlar.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr

Kişinin, yaşamdaki arzularına bağlanması durumunda az çok bir bedel ödemek zorunda olduğunu öğrenmesi zordur.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr
2 /