Milletlerin Zenginliği

8,5/10  (17 Oy) · 
50 okunma  · 
10 beğeni  · 
3.051 gösterim
Adam Smith (1723-1790): Çağının önde gelen ahlâk felsefecilerinden biri ve bu yıl yayımının 230. yılı kutlanan ve "İktisatın açılış kitabı" Milletlerin Zenginliği (1776) ile kalıcılaşmış bir 18. yüzyıl düşünürüdür. Elinizdeki basımda ise bu önemli yapıtın Türkçedeki ilk ve tek eksiksiz çevirisi olmasının yanısıra, Prof. Dr. Gülten Kazgan'ın kapsamlı sunuşuyla da farkını ortaya koymaktadır.

Haldun Derin (1912- 2004); Atatürk, İnönü ve Bayar dönemi anılarını kitaplaştırdığı Çankaya Özel Kalemini Anımsarken: 1933- 1951 'den (1995) Shakespeare, Adam Smith ve Orwell çevirilerine, bürokrasimizin en önemli çevirmen- yazarlarındandır. Milletlerin Zenginliği ise , bugün çevirmeninin elinden çıktığı biçimiyle yayımlanışıyla da bir "vasiyeti" yerine getirmektedir.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  Eylül 2006
 • Sayfa Sayısı:
  1120
 • ISBN:
  9789754589276
 • Orijinal Adı:
  The Wealth of Nations
 • Çeviri:
  Haldun Derin
 • Yayınevi:
  İş Bankası Kültür Yayınları
 • Kitabın Türü:
A.rahim Kara 
 20 Şub 18:22 · Kitabı okudu · 6/10 puan

Milletlerin zenginliği; birkaç iktisadi argümanın geniş analizler, tarihi gerçekler ve toplumsal tespitlerle açıklanması çabası olmuş ve Smith'in yalnızca bir iktisatçı değil aynı zamanda bir ahlakçı ve filozof olduğunu da göstermiştir.
Ekonomik alandaki çeşitli sorunların farkında olan Smith, bu sıkıntılara rağmen devlet müdahelelerinin çoğu kez istenilenin tam aksine sonuçlar doğurduğunu ispat ediyor. Ekonomiye yönelen aktif politikaların yönlendiricileri genelde büyük üretici ve tüccarlar olduğu için, politikaların; milletin ve bireysel tüketicinin refahını azalttığı anlatılmaya çalışılmış.
Smith ve başlattığı iktisadi geleneğe yönelik eleştiriler genellikle emek piyasası üzerinden yapılır. Ancak zaman odaklı yorum yapmak gerekirse; henüz Sanayi Devriminin üretim çılgınlığının ezip bitirdiği işçi sınıfı Smith'in zamanında tam olarak oluşmamıştı. Emek piyasasındaki çeşitli haksızlıkları kitabında zaten analiz etmiş olan Smith'in ve onun ekolünün; bu haksızlıkları onayladıklarına ilişkin yorumlar doğru ve hakkaniyetli olmayacaktır.
Çok yorucu bir eser olmasına rağmen; ekonomi bilimiyle ilgilenen bir insanın, bu iktisadi geleneğin temsilcisi hakkında kulaktan dolma bilgilerle yetinmemesi adına kesinlikle okuması gereken bir iktisadi başyapıttır.

Filiz Özcan 
 17 May 17:13 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Smith'in "gizli el" kavramını ortaya attığı, laissez faire, laissez passer(bırakınız yapsınlar,bırakınız geçsinler) sözüyle mutlak liberalizm ilkelerini geliştirdiği kitabıdır. "Modern İktisadın Babası" olarak anılan Adam Smith'in bu kitapta savunduğu görüşler yazarın ölümünden yüz yıl kadar sonra geniş bir kesim tarafından benimsenip kullanıldı ve ilerleyen Sanayi Devrimi ile birlikte işadamları bu görüşleri uygulayarak merkantilist kısıtlama ve imtiyazları kaldırdılar. Bu, İngiltere'yi 19.yüzyılda dünyanın en zengin ülkesi haline getirdi. İktisat tarihinden hoşlananlara tavsiye ederim.

samet sak 
30 Oca 11:25 · Kitabı okudu · 62 günde · Puan vermedi

Bugünkü ekonomi bilimi tarafından kurucu olarak belirtilen Adam Smith, bu büyük eseri ile o günün şartlarında tarihsel bir analizde bulunmuştur. Yaptığı analizin merkez eleştirisinde feodal sistemin milletlerin gelişiminde engel olduğunu belirtmiş bunun yeri serbest ticaretin daha faydalı olacağını dile getirmiştir. Ayrıca dönemde yeni yeni başlayan sanayileşmenin -bant veya seri üretim şekli olarak- hem iyi yanlarını hemde - bant sisteminin çalışanları yaptıkları işlere karşı yabancılaştırma durumu- kötü yanlarını dile getirmiştir. Her ne kadar başta bahsettiğim gibi Ekonominin kurucusu sayılan bir eser olarak görülse de bir çok ekonomi öğrencisinin ve hatta öğretim üyesinin sadece adını duyduğu ve metafor olarak kalan bir kitaptır.

Mert Demiröz 
09 Kas 2014 · Kitabı okudu · 7/10 puan

İktisat ilk insandan beri her zaman olagelmiştir fakat bir bilim olarak ortayı çıkışı ulusların zenginliğiyle olmuştur.Serbest ticaretin dünya refahını artıracağını iddia eden bu kitap en çok İngiltere"nin işine gelmiştir çünkü serbest ticaret ile nispeten ucuza ve bol ürütilebilen İngiliz malları Avrupa ülkelerini istila etmiş,Avrupa ülkelerinin malları kendi pazarlarında İngiliz mallarıyla rekabet edememiş ve ekonomileri büyük ölçüde zarar görmüştür..Bu bağlamda serbest ticaret dünya refahını mı yoksa sömürgeci Britanya refahını mı artırmıştır ve bu süreç bugün hala devam ediyor mudur taktir sizin :)

Burak Erdoğdu 
09 Haz 2016 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Öncelikle Adam Smth 230 yıl geçerli kalabilecek ir eser bıraktığı için hakkı teslim edilmelidir. Sonuçta neredeyse hiçbir görüşüne katılmasam dageleceği öngörmüş, insan doğasını yüksek br tutarlılıkla analiz etmiş ve liberalizmin kurucusu olmayı bilmiştir. Onun üzerine nice ekonomist yetişmiştir lakin halen onun kurucusu sayıldığı sisteme göre ekonomik ilişkiler şekillenmektedir. Ona karşı olmak, yanıldığını düşünmek onun dünyanın somut realitesini ortaya döktüğü gerçeğini değiştirmez. Gerçekten sindirilmesi, hazmedilmesi gereken bir eser. İnsan doğasındaki hırs ve sahip olma güdüsününün kuvvetini gerçekten gözler önüne seriyor.

Mehmet Yalçın 
01 Haz 2016 · Kitabı okuyor · Beğendi · 8/10 puan

Adam Smith (1723-1790): Çağının önde gelen ahlâk felsefecilerinden biri ve bu yıl yayımının 230. yılı kutlanan ve "İktisatın açılış kitabı" Milletlerin Zenginliği (1776) ile kalıcılaşmış bir 18. yüzyıl düşünürüdür.
Elinizdeki baskıysa, bu önemli yapıtın Türkçedeki ilk ve tek eksiksiz çevirisi olmasının yanısıra, Prof. Dr. Gülten Kazgan’ın kapsamlı sunuşuyla da farkını ortaya koymaktadır.

Kitaptan 10 Alıntı

. 
07 Eyl 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Fakirlerin asıl trajedisi beklentilerinin fakirliğidir.

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara 
20 Şub 17:53 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

"Ustalar (patronlar), sayıca az olduklarından, aralarında çok daha kolay birleşebilirler. Sonra kanun, onların bu birleşmelerini yasak etmez. Oysa işçilerinkini yasak eder."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara 
 20 Şub 18:09 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

" Her uygar toplulukta, sınıflar arasındaki farkın bir kez iyice yer ettiği her toplulukta, iki ayrı ahlak düzeni ya da sistemi hep aynı zamanda yürürlükte olmuştur. Bunlardan birine, imsakçı ya da sert; ötekine geniş... sistem denilebilir. Birinci sistemi genellikle halk tabakası çok beğenir. Ötekisini, kibar takımı denilenler (genellikle zengin kesim)... daha çok ... benimserler."
" Yoksul bir işçinin tek bir hafta... hovardalık etmesi, çoğu kez bir daha belini doğrultamaması ve umutsuzluğa kapılarak en büyük suçları işlemeye sürüklemesi için yeterlidir."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith

Akşam yemeğimizi soframızda bulmamızın sebebi kasabın,biracının veya fırıncının cömertliğinden değil, onların kendi çıkarlarına olan düşkünlüğündendir.

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara 
20 Şub 18:03 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

"Kralların ve bakanların; özel kişilerin ekonomisini gözetmeye kalkışmaları, ihtişam kanunlarıyla yahut yabancı süs ve gösteriş maddelerinin ithalini yasak ederek, bunların masrafını sınırlandırmaları, münasebetsizliğin ve haddini bilmezliğin son kertesidir. Onlar kendileri, hep istisnasız en büyük savurganlardır... Kendi israfları, devleti batırmazsa, uyruklarınınki hiç batırmaz."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara 
20 Şub 18:04 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

" Kamu yararına ticaret ediyormuş gibi görünenlerden pek hayır gördüğüm olmadı."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara 
20 Şub 17:58 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

"Ustalar (patronlar), hep mantığın ve insanlığın emirlerini dinleyecek olsalar, işçilerinin çoğunda emek sarfını kamçılamak değil, çoğu kez hafifletmek ihtiyacını duyarlar."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara 
20 Şub 18:00 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

" VI. Edward zamanında din hamiyeti ile her türlü faiz yasak edilmişti. Ama bütün bu çeşit öteki yasaklar gibi, bunun da yaraya merhem olmadığını, tefecilik belasını azaltacak yerde çoğaltacağını söylerler."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara 
20 Şub 17:57 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

"Kölenin (böyle demem yakışık alırsa) yıpranıp tükenmesini giderip onarmaya dönük ödenekler, çoğu kez, ihmalci bir efendi veya savruk bir idareci eliyle yönetilir. Bağımsız adama gelince; aynı işi görecek olan ödeneği, bağımsız adamın kendisi yönetir. Genel olarak; birincinin idare edilmesinde zenginin tutumuna egemen bulunan düzensizlik kendini gösterir. Yine tabii, ötekinin idaresine, fakirin pek sıkı, pek tutumlu özeni karışır... Bundan ötürü, öyle sanıyorum ki, özgür insanların yaptığı işin, eninde sonunda, kölelerin yaptığından ucuza geldiğini, bütün çağlardaki, bütün milletlerdeki tecrübeler göstermektedir."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith

TİCARET SİSTEMİ YAHUT MERKANTİLİST SİSTEMİN İLKESİ HAKKINDA
Genel olarak parayı kullanmayı bilmeyen tüm diğer çoban uluslarda olduğu gibi, Tatarlar arasında da, sığır hem ticaret aracı hem de değer ölçüsüdür. Bu nedenle de, tıpkı Ispanyollara göre zenginliğin altın ve gümüşten ibaret olduğu gibi, Tatarlara göre de zenginlik hayvandan ibaretti. Bu ikisi arasından Tatarların yaklaşımı belki de gerçeğe en yakın olanı idi.

Bay Locke para ile diğer taşınır mallar arasında bir ayrım gözetir. Diğer tüm taşınır malların tüketilebilir bir niteliğe sahip oldukları için onlara dayalı bir servete pek güvenilemeyeceğini, bir yıl bu mallardan bol miktarda bulunan bir ülkenin, hiç ihracat yapmadığı halde, sırf savurganlığı ve tedbirsizliği yüzünden ertesi yıl kıtlık çekebileceğini söyler. Oysa para, elden ele dolaştığı halde, sadık bir dosttur; ülke dışına çıkması engellenebilirse, kolay kolay harcanıp tüketilemez. Öyleyse Bay Locke’a göre, altın ve gümüş, bir ulusun taşınabilir servetinin en sağlam ve dayanıklı bölümüdür; bu yüzden de bu metalleri çoğaltmak bir ulusun siyasal iktisadının en büyük amacı olmalıdır.

Milletlerin Zenginliği, Adam Smith (Sayfa 6 - İş Bankası Kültür Yayınları)Milletlerin Zenginliği, Adam Smith (Sayfa 6 - İş Bankası Kültür Yayınları)