Adı:
Rubailer
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
290
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754542103
Kitabın türü:
Çeviri:
Ali Güleryüz
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kabalcı Yayınevi
Baskılar:
Rubailer
Rubailer
Ömer Hayyam, Rubaileri ile İranın Nişabur kentinden dünyaya haykıran yürekli bir şair, bir bilim adamı, bir filozoftur. Gücü, bir yanıyla akılcılığından gelirken bir yanıyla da söz söylemedeki edebi gücünden gelmektedir. Kendi içinde bağımsız birer şiir olan dörtlükler, dönemin göreceli baskı ve taassup ortamında aşktan, şaraptan ve özgürlükten söz eder. Eleştiri oklarını iktidar sahiplerine, adil olmayan kadılara, softalara ve vurguncu zenginlere yöneltir. Tabii ki vefasız âşıklar da nasibini alır bu sivri oklardan. Rubailer içerik olarak dünyaya bir meydan okumadır, varoluş temelinde yüceltilen bir mutluluk felsefesinin mısralara ustalıkla serpiştirilmesidir.

Rubailer, Rusyadan Amerikaya kadar birçok dile çevrilmiş ve dünya edebiyatının ölümsüz eserlerinden biri olmuştur. Ancak birçok farklı şiirle karışmış ve Hayyama ait olmayan birçok dörtlük de ona mal edilmiştir. Elinizdeki kitapta Fars edebiyatı uzmanlarınca, en güvenilir kaynaklara dayanarak Ömer Hayyamın hayatı kısaca anlatılmış, rubailerinin ışığı altında düşüncesi hakkında önemli noktalara değinilmiş ve günümüze kadar ulaşan bilimsel eserlerinin listesi verilmiştir. Rubai seçiminde ise güvenilir kaynaklara ve tezkirelere başvurulmuş ve bu eserlerdeki rubailer incelenerek kendisine ait olduğu düşünülen 251 rubai seçilmiştir. Rubailer, Farsça asıllarından çevrilmiş ve çevirileri yapılırken özgünlüğünün bozulmamasına özen gösterilmiştir.
Okuduğum bu kitabın sitemizde olmamasından dolayı sayfa sayısı tutmuyor. Kitap dörtlüklerden oluşuyor. Yüzde 70'i şarapla, içkiyle, meyhaneyle, saki ile ilgili. Ama gelin görün ki aynı Hayyam öte yandan pişman olmaktan, tövbe etmekten yana dörtlükler yazmış. Yüzde 10'u ( biraz istatiksel oldu incelemem :) ) ama çok fazla aşırı Allah düşmanlığı içeriyor. Daha doğrusu dinin kurallarına aykırı davranışlar ile ilgili. Gel gelelim aynı kişi bir o kadar da dinin gereklerine uyun diyor. Benim kanaatimce Hayyam ben içerim kardeşim ama dürüstlüğümü adamlığımı da Allah'a inancımı da gereğini yaparım havası var. İçip de kötü insan değilim ama bütün kötülerden ziyade iyi bir içiciyim gibi olmuş.

Okuduğum kitapta sayfa aralarında bir çok da tasvirler var. Kitap 300 küsür sayfa ise 130 sayfa falan resimlerden oluşuyor.

Ders verici nitelikte bir çok dörtlük var. Okumanızı tavsiye ederim. İyi okumalar diliyorum.
Ömer Hayyam sevdiğim bir şairdi ve tüm rubailerini okumak isteyince bu kitaba başladım. Okurken gayet zevk aldım ve Ömer Hayyam'ı daha yakından tanıdım.
Ömer Hayyam ve onun vazgeçilmez tutkusu ''şarap'' hatta öyle bir tutku ki, bazı içki satan yerler Hayyam Bayi gibi isimler kullanıyor. Şarap tabi ki bu dörtluklerimizde de temel konusu,bunun yanında göz ardı edilemeyecek kadar da İslam dinine alaycı bir bakış açısı.Fakat hepsinin ötesinde, Ömer Hayyam'ın tövbe potansiyeli çok yüksek ve Allah'ın affediciliğine inancı sonsuz bu da okuyanın inancını sorgulayan bazı dizeler ortaya çıkarmasinda en önemli etken sanırım.
Nerdeyse günümüzden 1000 yıl önce yaşamış olan zamanının çok ünlü matematikçi, astronom ve filozofudur. 2 hafta önce Dörtlüklerini İş Bankası Kültür yayınlarından okudum bu okuduğum da Neden yayınları. Yaşadığı ve sonrası dönemde İslam dünyasının düşünce ve aklı reddeden bir yapı oluşarak dini herşeyin benmerkezine koyan ve o şekilde liyakatsiz dini sömüren devlet adamları oluşmuştur. Ömer Hayyam gibi akla önem verip bu şekilde çevresindeki insanları aydınlatma işine giden, yobazlığa karşı çıkan düşünceleri olmuştur. Şu an bile muhaliflerce efsane lider pozisyonunda bulunan Hayyam'ın 158 adet dörtlüğü olup, ona ait olduğu söylenen binin üzerinde dörtlükler vardır. Dörtlüklerinde daha çok şarap, zevk-ü sefa alemleri ve din konuları geçse de aslında hicvlerle dolu olması kolay anlaşılıyor. Birçoğumuzun babası, dedesinin bile tam doğum tarihi belli değilken kendi yaptığı hesaplamalarla doğum tarihini öğrenmiştir. Mutlaka yargısız infaz yapmadan okuyun lütfen.
Ömer Hayyam kim ki diye soranlara kim değil ki diye cevap vermek istiyorum.Bir zamanlar yaşamış DAHİ..Bir çırpıda okuyacağınız değilde .Sindirerek düşündürerek okutan bir kitap..Ayrıca bu basımında Hayyamın üzerine yapışan ve ona ait olmayan tüm rubailer arındırılmış.Temiz ve güzel bir çalışma.Üstelik Farsça kelimeler asıllarından ayrılmayarak kullanılmış..Okurken günümüz şiirlerinin ne kadar düz,sade ve derinliksiz olduğunu göreceksiniz..Tavsiye ederim..
Sadık Hidayet'in Teranehayi Hayyam kitabında Hayyam 'a isnad ettiği 200 rubaiden 130 tanesi baz alınıp çevrilmiş. Çeviride ise estetiğe değil semantiğe önem verilmiş. Kitabın sonsözü hem Hayyam ve şiiri hem de çeviri hakkında oldukça bilgilendirici. Batının şiirlerinden yola çıkarak "hedonist/pragmatist/oportünist olarak gördüğü Hayyam'ın daha çok septik ve vitalist bir kişi olduğu vurgulanmış. Hayyam'ın ölüm ve sonrası üzerine düşüncelerini Abbas Kiyarüstemi'nin "Bad Mara Haber Bord/Rüzgar Bizi Götürecek filmiyle örneklendirmesi ise çok güzel. Füruğ'un şiirinden hareketle adlandırılan bu filmi seyretmenizi de şiddetle tavsiye ederim bu arada. Diğer bir gönderme de Mecidi'nin Reng-i Hoda/ Cennetin Rengi filmine. Bu da şiddetle tavsiyedir. Rubailerin ardına filmler belki anlaşılmaz olana biraz daha yaklaştırır bizi.
Rubai, belli aruz kalıplarıyla yazılan ve kendisine özgü dış ve iç yapısı olan bir söyleyiş şeklidir. Dış yapı olarak rubaide birinci, ikinci ve dördüncü dizeler uyaklıdır. Dört dize birden de uyaklı olabilir. Önemli olan iç yapı ise “anlatılmak istenilenin en kısa yoldan ve bir mesaj verecek şekilde söylenmesi” olarak özetlenebilir. Bu mesaj verilirken parçaların (rubainin dizelerinin) anadan (ana fikirden) kopmayacak şekilde düzenlenmesi önemlidir. Şekil olarak küçük şiir gibi görünen rubai, hiçbir zaman küçük şiir değildir ve tam tersine anlatılmak istenilenin dar bir çerçevede ve bir açıklamaya gerek kalmaksızın verilmesinin gerekmesi nedeniyle büyük şiirdir. Ömer Hayyâm, bu şiir biçiminin yaratıcısı olmakla kalmamış, kitaplar dolusu yazmakla anlatılabilecek şeyleri; aşkı, üzüntüyü, sevinci, özlemi, kuşkuyu, gözyaşını, zamanın ve ölümün acımasızlığını dört dize ile ve en güzel şekilde anlatması nedeniyle yalnız İran Edebiyatı’nın değil, Dünya Edebiyatı’nın ölümsüzlerinden biri olmuştur.
Her insanın bilmesi gereken bir rubai bence
Celladına aşık olmuşsa bir millet
İster ezan, ister çan dinlet
İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet
Müstehaktır ona her türlü zillet.
Orhan Erdem çevirisinde Arya yayıncılık kitabını kiralayarak okuduğum ve hoşuma gittiği için Sabahattin Eyüboğlu çevirisinde iş bankası yayınını aldığım neredeyse bütün rubailerini sevdiğim arada sırada bir iki rubai okuyarak okumayı bırakmayacağım bir kitap konu olarak genelde öbür tarafa hiçbir şeyin gitmediğini , cahil gösteriş dindarlarını yerden yere vurduğu , kader konusunda yaratana sitem içinde olduğu , şarabın yasaklanmasını anlam veremediği , şarabın ve sevgilinin verdiği keyif hiçbir şeyden vazgeçmeyeceği işleyen bir nevi halkın sesi.
Yayın evlerine gelecek olursak iş bankasının dil bakımından daha iyi ama rubai fazla bakımından(Hesaplarıma göre 5-6 rubai fazla) ve tasarım bakımından(aryada 4 rubai alt alta yanında siyah beyaz resim var iş bankasında bir sayfada 2 rubai var ve alt kısmında bazen açıklama var okuduğum kadarıyla) iyi geldi.
ŞİİRLERDE bilmediğimiz kelimeler oldukça fazlaydı.Bu yüzden pek anlayamadigim şiirler oldu.Onun dışında güzeldi.Orta halliydi.Siz de okuyup deneyebilirsiniz.
Ömer hayyam'ın aslında din düşmanı değil ortada ki yanlışları kendi inanç yapısını anlatmaya çalıştığı, kendi ile çeliştiğini gördüm. Bulunduğu çağın aydınlık ilim insanı kendi mantık zinciri ile tutarsızlıkları vurucu ve eleştirel bir söylevle anlatmaya çalışmış. Not: Ömer hayyam'ın bilinen 158 rubayisi vardır 1080 kadar rubai hayyama atfedilmiştir, bu çerçevede Ömer Hayyamı anlamak daha güç bir duruma geliyor.
Tertemiz geldik yokluktan kirlendik;
Sevinçle geldik dünyaya, dertlendik.
Ağladık, sızlandık, yandık, yakındık;
Yele verdik ömrü, toz olup gittik.
"İster gökyüzünde seyret, ister gözlerimde:
"Körler onları görmese de, yıldızlar vardır,"-dedi...
...Cehalet içinde öldükten sonra, ha ayıksın, ha sarhoş, önemli değil.
Her aşkın
başlangıcı: Tatlılık, dostluk ve güzellik!
Ardından, sevmeler okşamalar! Ve sonra,
yırtık bir zarf gibi yürekler...
Her biri bir yanda!
Bilgenin yüreğinde her dilek,
Anka kuşu gibi gizli gerek.
Damla nasıl inci olur denizde;
Sedefler içinde gizlenerek.
İçin temiz olmadıktan sonra hacı hoca olmuşsun, kaç para! Hırka,tespih, post, seccade güzel: Ama Tanrı kanar mı bunlara?
Ömer Hayyam
Sayfa 8 - Türkiye iş bankası yayınları Çeviren: Sabattin Eyüboğlu
İsrafın ve şehvetin peşini bırakmazsın.
Sana haberler olsun, dilenci olacaksın.
Nefsin mahiyetini hakikatini, tez bil.
Yoksa ne yaptığını, nereden bileceksin.
Ömer Hayyam
Sayfa 61 - Alter Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Rubailer
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
290
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754542103
Kitabın türü:
Çeviri:
Ali Güleryüz
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kabalcı Yayınevi
Baskılar:
Rubailer
Rubailer
Ömer Hayyam, Rubaileri ile İranın Nişabur kentinden dünyaya haykıran yürekli bir şair, bir bilim adamı, bir filozoftur. Gücü, bir yanıyla akılcılığından gelirken bir yanıyla da söz söylemedeki edebi gücünden gelmektedir. Kendi içinde bağımsız birer şiir olan dörtlükler, dönemin göreceli baskı ve taassup ortamında aşktan, şaraptan ve özgürlükten söz eder. Eleştiri oklarını iktidar sahiplerine, adil olmayan kadılara, softalara ve vurguncu zenginlere yöneltir. Tabii ki vefasız âşıklar da nasibini alır bu sivri oklardan. Rubailer içerik olarak dünyaya bir meydan okumadır, varoluş temelinde yüceltilen bir mutluluk felsefesinin mısralara ustalıkla serpiştirilmesidir.

Rubailer, Rusyadan Amerikaya kadar birçok dile çevrilmiş ve dünya edebiyatının ölümsüz eserlerinden biri olmuştur. Ancak birçok farklı şiirle karışmış ve Hayyama ait olmayan birçok dörtlük de ona mal edilmiştir. Elinizdeki kitapta Fars edebiyatı uzmanlarınca, en güvenilir kaynaklara dayanarak Ömer Hayyamın hayatı kısaca anlatılmış, rubailerinin ışığı altında düşüncesi hakkında önemli noktalara değinilmiş ve günümüze kadar ulaşan bilimsel eserlerinin listesi verilmiştir. Rubai seçiminde ise güvenilir kaynaklara ve tezkirelere başvurulmuş ve bu eserlerdeki rubailer incelenerek kendisine ait olduğu düşünülen 251 rubai seçilmiştir. Rubailer, Farsça asıllarından çevrilmiş ve çevirileri yapılırken özgünlüğünün bozulmamasına özen gösterilmiştir.

Kitabı okuyanlar 834 okur

  • Taha Beyoğlu
  • İldem
  • Gkcsvd
  • π-Kuantum_rüyası
  • Şelale Buyuközer
  • Betül
  • Dicle Fırat
  • Utkucan Çebiş
  • Gökhan Uzundere
  • Şaban nazli

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%2.8
14-17 Yaş
%1.5
18-24 Yaş
%17.2
25-34 Yaş
%38.1
35-44 Yaş
%28.5
45-54 Yaş
%6.6
55-64 Yaş
%2.8
65+ Yaş
%2.5

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%49.5
Erkek
%50.5

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%38.3 (85)
9
%23.9 (53)
8
%21.2 (47)
7
%11.7 (26)
6
%1.4 (3)
5
%3.2 (7)
4
%0
3
%0
2
%0.5 (1)
1
%0

Kitabın sıralamaları