Adı:
Seyahatname
Baskı tarihi:
Ağustos 2012
Sayfa sayısı:
828
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055272180
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kabalcı Yayınları
2011 UNESCO tarafından ilan edilmiş olan "Evliyâ Çelebi Anma Yılı"ydı. Çok hareketli ve bu ölçüde olmasa da yararlı sonuçları daha sonra görülecek olan bu "Anma Yılı"nı geride bırakıyoruz. Yılın son ayında olduğumuz için yapılan bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler ve yapılan diğer yayınlar yanımıza kâr kalacak.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, yazmadan basmaya geçiş süreci çok uzun ve acılı olmuş, önemi içeriğinden ve yazarının kişiliği ve yazış tarzından kaynaklanan bir dünya klasiğidir.
Evliyâ Çelebi ve eserinin 5 cilt bütünlüğündeki 10 kitaplık orijinal nüshası, 1742'de Mısır'dan İstanbul'a Darüssaade Ağası Hacı Beşir Ağa'ya hediye olarak gelince az çok tanınır bilinir hale gelmesine yol açar. Çünkü Ağa, kitabın istinsah edilerek birkaç nüsha çoğaltılmasına yardımcı olmuş, böylece bugün elde olmayan ve 9 ve 10. kitapları içeren "yıpranmış" son cildin de mümkün mertebe kurtulmasına zemin hazırlamıştır.

Avusturyalı tarihçi, edebiyat tarihçisi Joseph von Hammer-Purgstall tarafından 1814'te bir makale ile Avrupa bilim dünyasına tanıtılması bir şanssızlığın kırılma noktasıdır. Aslında Türk tarihçileri içinde 1742'den sonra Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'ni görenler ve içeriğini yadırgayarak eserlerinde kısa değinmelerle geçiştirenler de vardır ama bu dünya şaheserinin asıl tanınmaya başlaması Tanzimat Dönemi'nde bir seçmeler (Müntehabât-ı Evliyâ Çelebi) yapılıp 1843-1862 arasında biri tarihsiz olmak üzere 5 kez yayımlanmasıyladır. Ancak bu tanınma tarihçilerin ilk izlenimleri gibi olumlu sonuçlanmamış, on formalık bu seçmeler kitabında daha çok birinci ciltten alınma hikâye, menkıbe ağırlıklı metinler yer aldığı için resmi makamlarda olumsuz yorumlar yapılmasına, zaman zaman da yasaklanmasına yol açmıştır.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nin tam metin olarak yayımlanma girişimini, İkdam gazete ve matbaası adına Necip Asım (Yazıksız) başlatmış, burada basılan ilk altı cilt (İkdam, 1896-1902) sansür ve otosansür yüzünden daha basıldığı yıllarda bile eleştirilmiştir. Kilisli Rıfat'ın (Bilge) hazırladığı 7 ve 8. ciltler (Türk Tarih Encümeni, 1928) ilk ciltlere oranla kullanışlı ve aslına uygun bulunmuş, adı yazmamakla birlikte Ahmet Refik'e (Altınay) hazırlattırılan ve yeni harflerle yayımlanan 9 ve 10. ciltler (Kültür Bakanlığı, 1935, 1938) ise ilk altı cilt ölçüsünde olmasa da beğenilmemiştir. Çok uzun yıllar boyunca araştırmacılar ve meraklı okurlar bu yayını kullanmış, bazı titiz bilim adamları ise sansür, müdahale ve yanlış okuma gibi çekincelerle yazma nüshalardan yararlanmayı tercih etmişlerdir.
Bu eserin günlük dile aktarılmış seçmeler (Reşat Ekrem Koçu, Mustafa Nihat Özön, Nihal Atsız, İsmet Parmaksızoğlu), çocuklar için oluşturulmuş küçük okuma kitapları (sayıları yüze yakın) ve tam metin iddiasıyla ortaya çıkan ve ilk matbu nüshadan aktarılan sadeleştirilmiş iki külliyat (Zuhuri Danışman, Tevfik Temelkuran - Necati Aktaş - Mümin Çevik) ve bunlara benzer birçok yayınları, Seyahatnâme okurlarının ihtiyacına 1940'lı yıllardan itibaren cevap vermeye çalışmıştır.

19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa ve Amerika'da Türk ve yabancı bilim insanlarınca Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nden metinler aktarılmış ve çeviriler yayımlanmıştır. Bunların da Evliyâ Çelebi ve Seyahatnâme araştırmalarında büyük katkılar sağladığını belirtmeliyiz. Bunlar içinde ülkelerin Seyahatnâme'de ele alındığı kısımları aktaran ve çeviren metinler olduğu düşünülürse ne kadar yararlı oldukları anlaşılır.

YKY'nin bütünüyle İstanbul'u ele alan birinci kitabını İ. Gündağ Kayaoğlu'nun girişimleriyle yayımlayarak 1996'da başlayan Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi serüveni yine Kayaoğlu'nun girişimiyle Yücel Demirel, Seyit Ali Kahraman, Zekeriya Kurşun, İbrahim Sezgin ve Robert Dankoff'un ekip çalışmasıyla 2007 yılında 10. Kitabın yayımlanmasıyla tamamlanmış oldu.

YKY, genel istek üzerine Evliyâ'nın üslubuna fazla müdahale edilmeden eserin doğrudan yazmalara dayanılarak "Günümüz Türkçesiyle" yayınını da yapmıştır. 10 kitaplık külliyat 20 cilt bütünlüğünde yayımlanmıştır. İlk dört kitap Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman, son altı kitaplar ise Seyit Ali Kahraman tarafından hazırlanmıştır.

Orhan Şaik Gökyay'ın hazırladığı birinci cilt, gerek hazırlama yöntemi gerekse okuma yanlışları yüzünden bazı eleştiriler almıştı. Aynı ekip bu cildi öbür dokuz ciltte uygulanan yöntem ve dikkatle yeniden hazırlamıştır.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nin güvenilir tam metni ile ilk kez tanış olan okur ve bilim çevrelerinde yazara ve esere olan ilgi son yıllarda artmış. Kaynağını bu yayından alan birçok bilimsel yazı ve kitap çalışması gün ışığına çıkmış bulunuyor. 1980'lerin başından itibaren yazma nüshalara dayanılarak gerçekleştirilen inceleme ve metin yayınları içinde dikkate değer birçok örnekler vardır ve YKY bunlardan birçoğunu yayımlayarak Seyahatnâme'nin daha anlaşılır hale gelmesine yardımcı olmuştur, olmaya da devam edecektir.

YKY, büyük boy ve özel kâğıda basılan ve Robert Dankoff'un ekibe dahil olmasıyla birçok düzeltmeler yapılan bazı ciltleri ikinci kez basmış olmakla birlikte daha kullanışlı, okurun daha ucuza temin edebileceği bir yeni yayın arayışına girmiş ve 2009'dan itibaren DELTA dizisinde kullandığı özel bir kâğıda basabilmenin yöntemini aramıştır. 2011 "Evliya Çelebi Anma Yılı" dolayısıyla, bazı yeni düzeltmeler de yapılmış olarak Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi YKY tarafından iki cilt halinde ve yeni bir düzenlemeyle yayımlandı.

Bu yayında ciltlerin sayfa düzeni 10 kitaplık külliyat ile büyük bir farklılık göstermiyor. Sayfa sayıları ve bunlara göre düzenlenen ortak Dizin her kitap için ayrı ayrı gösterilmiştir:
254 syf.
·3 günde·Puan vermedi
Kitap çoğu yerde bilgi içeriyor bu yüzden çok fazla konu derinliği ve olay örgüsü olmadığı için hızlı bir şekilde okunabiliyor ya da bana öyle geldi. Kitabı okurken bazı noktalarda anlamak için ve kafanızda bir yer edinmesini istiyorsanız zihninizde az da olsa canlandırmanız gerekli. Ayrıca kitapta numaralarla verilen ek bilgi kısımlarını mutlaka okumanızı tavsiye ederim çünkü Evliya Çelebi'nin o dönemde yazdığı bazı şeyler yanlış ve kitaba tamamen inanıp yanlış bilgiler edinmenizi istemem. Keyifli okumalar.
172 syf.
Evliya Çelebi maceracı bir ruha sahip, Osmanlı ordusunun gerçekleştirdiği bir çok sefer katılıyor, savaş meydanlarının havasını bolca soluyor.

Evliya Çelebi temiz kalpli, doğru sözlü, dürüst bir insandır. İçinde bütün insanlara karşı büyük bir sevgi vardır. Kendisi yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmediği için herkesin ifade ettiğinin doğru olduğuna inanıyor. Bu sebeple de gezdiği yerlerde kendisine ifade edilenleri olduğu gibi yazıyor.

Tanıdığı insanların yaşayışlarını, dinlerini, dillerini,kültürlerini ve ortaya koydukları eserleri tek tek anlatıyor eserinde...Gezdiği ve gördüğü yerleri samimi ve nükteli bir üslupla anlatıyor...
Mutlaka okunması gereken güzel bir kitap.
254 syf.
·Beğendi·9/10
Başta kelimeler biraz yabancı gelse de okudukça eserin içinde kaybolduğum hissine kapıldım Dili insanı içine çekiyor Sanki sohbet havasında bir sıcaklıkla yazıldığı için hiç sıkılmıyorsunuz
Varolun
254 syf.
·10/10
Rüyasında Şefaat ya resul yerine Seyehat ya resul demesi ile başlayan, sevimli çelebimizin istanbul'dan başlayarak o zamanın meşhur yerlerini gezmesini konu alan gezi rehberi. Yalın Türkçesini bulursanız kesin alın. Sayfaları okurken zamanda yolculuk yapacaksınız. Bazen de gülümseyeceksiniz.
160 syf.
·9 günde·Beğendi·10/10
On ciltlik külliyattan metinler seçilerek hazırlanmış bir kitap "Seyahatname'den Seçmeler." Kitap çok kalın olmamakla birlikte içerik olarak sade ve anlaşılır bir şekilde tasarlanmış. Okuduğum her kısımda ise yeni yeni birçok bilgiler öğrendim. Özellikle Evliya Çelebi'nin Rüyası, İstanbul Tılsımları, Hüner Sahibi, Nuh'un Gemisi gibi kısımları okurken çok etkilendim. Evliya Çelebi'nin dört asır öncesinden robotları düşünmesine, Silistre'den İstanbul'a atla üç günde gelişine bunun gibi yaşanmış tuhaf durumları okurken ise çok şaşırdım. Umarım en yakın zamanda eserin orijinalini okumak da nasip olur..
406 syf.
·1 günde·Beğendi·8/10
Bu seçme seyahat anıları ile 51 yıl boyunca Evliya Çelebi nın gezdiği yerleri bizde gezmiş ,tanımış olduk. Şehirleri, yolları medreseleri camileri mesire yerlerini nehirleri çeşmeleri köprüleri yemekleri konuştuğu diller gibi ne gördüyse duyduysa yazmış. Kitapta unutamadığım bir bölümünü paylaşmak ister. Hamsi balığı ile ilgili gözlemi şöyle:" Bunlardan fazla sevip uğruna bin can ile kurban oldukları, alım satım sırasında kavga edip kan akıttıkları balık, canım "hapsi" balığıdır. Hamsin gününde ortaya çıktığı için "hamsi" balığı derler. Kırk türlü yemeğini pişirirler ki her birinde birer eşit hasıl olur.Çorbası, yahnisi kebabı, böreği, baklavası ve çorbasının her türlüsünü pişirirler." Tamamı 10 cilt olan seyahatnameyi sadeleştirerek seçmeleri hazırlayan Seyit Ali Kahraman a teşekkür ederim. Herkese tavsiye ederim.
172 syf.
Bu olay sonrasında imparatorluğun izniyle önce İstanbul' u sonrasında da koca imparatorluğu adeta bir baştan bir başa dolaşır, gittiği yerler hakkında ne gördüyse ne öğrendiyse biraz abartılı biraz mizahi ama tatlı ve sıkıcı olmayan bir dille anlatır.
172 syf.
Seyahatname, Evliya Çelebi’nin 17. yüzyılda yazdığı bir seyahat kitabıdır. On ciltten oluşmaktadır. Günümüze kadar intikal etmiştir. Müslüman coğrafyaların doğudan batıya gezilmesiyle ve gezilip görülen yerlerin not edilmesiyle meydana gelmiştir. Halk dilinde yazılmış ve fantastik bir biçimde gerçek olaylar aktarılmıştır. Her ciltte farklı coğrafyalardan bahsedilmektedir.
160 syf.
·Puan vermedi
Evliya Çelebi ( d. 25 Mart 1611, İstanbul - ö. 1685), 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden ve az sayıdaki 17. yüzyıl nesir yazarlarındandır. Elli yılı aşkın süreyle Avrupa, Batı Asya ve Mısır topraklarını gezmiş, gördüklerini de Seyahatnâme adlı 10 ciltlik eserinde toplamıştır.Ailesi aslen Kütahyalı'dır.İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'a yerleşmişlerdir.Babası Mehmet Zilli Efendi sarayda kuyumcubaşı olarak çalışmıştır.Ailenin soyları Ahmet Yesevi'ye dayanır.Annesi ise Osmanlı sadrazamlarından Melek Ahmet Paşa'nın teyzesinin kızıdır.Evliya Çelebi çocuk yapılı bir bedene sahip fakat bu özellik ona aynı zamanda atiklik,çeviklik ve hareketlilik sağlamış.Çocukluğunda oldukça iyi bir öğrenim görmüş.

Evliya Çelebi maceracı bir ruha sahip olduğu için hayatının elli yılı boyunca sürekli gezmiş.Osmanlı ordusu ile birlikte birçok sefere katılmış.

Evliya Çelebi dini inançları yüksek bir kişiliğe sahip. İslam dinini derinlemesine yaşamaya gayret etmiş.Bunun yanısıra güzel konuşması ile de meşhur.Bu yüzden bulunduğu ortamlarda her daim kendisini dinletmeyi başarabilmiş bir şahsiyet.

Evliya Çelebi'nin seyahatleri elli yıl sürmüş.Gezdiği yerleri,gördüklerini en ince ayrıntısına kadar incelemeye çalışmış ve Seyahatname ismini verdiği on ciltlik eserinde toplamış.Bu yüzden bu eser bir tarih,kültür,coğrafya,folklor ve gelenek kaynağı açısından oldukça önemli sayılmaktadır.

Evliya Çelebi temiz kalpli,doğru sözlü,dürüst bir insanmış.Yalan söylemeyi bilmediği için herkesin anlattığı şeyleri de doğru kabul edermiş.Bu sebepten dolayı kendisine anlatılan şeyleri araştırmadan olduğu gibi eserine yazmış.Bu yüzden özellikle ona anlatılan hikayeleri dönemin şartları göz önüne alınarak araştırmakta fayda olduğunu söylüyor uzmanlar.

Okuduğum kitap Seyyahname-Seyahatname'den Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yayıncılık tarafından basılmış.Hasan Ahmet Gökçe Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinden derlediği bazı kısımları bu kitap için hazırlamış.160 sayfalık bir kitap.Çelebi'nin anlattığı birbirinden güzel hikayelerin yer aldığı bir gezi kitabı.
172 syf.
·3 günde·Beğendi·5/10
Ünlü seyyah #evliyaçelebi, gördüklerini samimi ve nükteli bir üslûpla kayda geçirmiştir. #seyahatname E. Çelebi'nin gezdiği memleketlerdeki yaşantıyı, o coğarafyada yaşayan dilleri, kültürleri ayrıntılı bir biçimde aktarır.
174 syf.
·1 günde·Beğendi·Puan vermedi
"Bir dervişe nereden geliyorsun demişler. Kar rahmetinden geliyorum demiş. O ne diyardır demişler. Soğuğu ere zulüm olan Erzurum'dur demiş. Orada yaz olduğuna rast geldin mi demişler. Vallahi on bir ay yirmi dokuz gün sakin oldum. Halk hep yaz gelecek dediler. Ben göremedim demiş."
406 syf.
·Puan vermedi
Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan Seyahatname; gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmıştı. 10 ciltten oluşan bu eser, Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerleri kendi üslubu ile anlatmaktaydı. Eser bu yönden Türk kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahiptir.

Gördükleri ve deneyimlediklerini kaleme döken ve asırlara miras bırakan Çelebi, seyyahlığının yanında edebiyat ve müzikle de ilgilenmişti.
Dönemine göre iyi bir tahsil gören Evliya Çelebi, gördüğü bir rüyanın etkisinde kalarak kendisini yollara vurur.

Gördükleri ve deneyimlediklerini kaleme döken ve asırlara miras bırakan Çelebi, seyyahlığının yanında edebiyat ve müzikle de ilgilenmiştir.

Evliya Çelebi'nin içinde müthiş bir gezi arzusu bulunmaktaydı. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak en büyük tutkusuydu. Nitekim kendisinin anlattığına göre bu arzularını tetikleyen de gördüğü bir rüya olur. 1040 Muharrem ayının Aşure Gecesi gördüğü rüya şöyleydi: İstanbul'da Yemiş İskelesi civarında Ahi Çelebi Camii'ndedir. Orada muazzam bir cemaat vardır. Dikkat eder, Hz. Muhammed'i baş tarafta görür. Dört sadık halifesi ve diğer ashabı da oradadır. Hz. Muhammed'in yanına gidip ondan şefaat dilemek arzusundadır. Ama bir türlü cesaret edip de gidemez. En sonunda bir cesaretle gidip "Şefaat ya Resulullah" diyeceğine, "Seyahat ya Resulullah" der. Böylece 70 yaşına kadar sürecek seyahati başlar. İlk gezisini, İstanbul ve çevresine yapar. 1640 başlarında babasından habersizce Bursa'ya gitmek üzere yola çıkar. Bu seyahatten 35 gün sonra geri döner. Oğlunun seyahat aşkını gören babası bundan sonra yolculuğuna müsaade ederek kendisini zamanın önemli şeyhlerinden Abdü'l-ahat Nûri Efendi ve diğer şeyhlere götürüp el öptürerek hayır dualarını istedi. Evliya Çelebi ikinci seyahatini Temmuz 1640'ta İzmit'e yaptı. Bu suretle 1630'dan 1681'e kadar sürecek olan elli yılı aşkın bir seyahat hayatı yaşadı. Gezdiği yerler arasında o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan hemen hemen bütün yerler vardır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Seyahatname
Baskı tarihi:
Ağustos 2012
Sayfa sayısı:
828
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055272180
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kabalcı Yayınları
2011 UNESCO tarafından ilan edilmiş olan "Evliyâ Çelebi Anma Yılı"ydı. Çok hareketli ve bu ölçüde olmasa da yararlı sonuçları daha sonra görülecek olan bu "Anma Yılı"nı geride bırakıyoruz. Yılın son ayında olduğumuz için yapılan bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler ve yapılan diğer yayınlar yanımıza kâr kalacak.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, yazmadan basmaya geçiş süreci çok uzun ve acılı olmuş, önemi içeriğinden ve yazarının kişiliği ve yazış tarzından kaynaklanan bir dünya klasiğidir.
Evliyâ Çelebi ve eserinin 5 cilt bütünlüğündeki 10 kitaplık orijinal nüshası, 1742'de Mısır'dan İstanbul'a Darüssaade Ağası Hacı Beşir Ağa'ya hediye olarak gelince az çok tanınır bilinir hale gelmesine yol açar. Çünkü Ağa, kitabın istinsah edilerek birkaç nüsha çoğaltılmasına yardımcı olmuş, böylece bugün elde olmayan ve 9 ve 10. kitapları içeren "yıpranmış" son cildin de mümkün mertebe kurtulmasına zemin hazırlamıştır.

Avusturyalı tarihçi, edebiyat tarihçisi Joseph von Hammer-Purgstall tarafından 1814'te bir makale ile Avrupa bilim dünyasına tanıtılması bir şanssızlığın kırılma noktasıdır. Aslında Türk tarihçileri içinde 1742'den sonra Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'ni görenler ve içeriğini yadırgayarak eserlerinde kısa değinmelerle geçiştirenler de vardır ama bu dünya şaheserinin asıl tanınmaya başlaması Tanzimat Dönemi'nde bir seçmeler (Müntehabât-ı Evliyâ Çelebi) yapılıp 1843-1862 arasında biri tarihsiz olmak üzere 5 kez yayımlanmasıyladır. Ancak bu tanınma tarihçilerin ilk izlenimleri gibi olumlu sonuçlanmamış, on formalık bu seçmeler kitabında daha çok birinci ciltten alınma hikâye, menkıbe ağırlıklı metinler yer aldığı için resmi makamlarda olumsuz yorumlar yapılmasına, zaman zaman da yasaklanmasına yol açmıştır.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nin tam metin olarak yayımlanma girişimini, İkdam gazete ve matbaası adına Necip Asım (Yazıksız) başlatmış, burada basılan ilk altı cilt (İkdam, 1896-1902) sansür ve otosansür yüzünden daha basıldığı yıllarda bile eleştirilmiştir. Kilisli Rıfat'ın (Bilge) hazırladığı 7 ve 8. ciltler (Türk Tarih Encümeni, 1928) ilk ciltlere oranla kullanışlı ve aslına uygun bulunmuş, adı yazmamakla birlikte Ahmet Refik'e (Altınay) hazırlattırılan ve yeni harflerle yayımlanan 9 ve 10. ciltler (Kültür Bakanlığı, 1935, 1938) ise ilk altı cilt ölçüsünde olmasa da beğenilmemiştir. Çok uzun yıllar boyunca araştırmacılar ve meraklı okurlar bu yayını kullanmış, bazı titiz bilim adamları ise sansür, müdahale ve yanlış okuma gibi çekincelerle yazma nüshalardan yararlanmayı tercih etmişlerdir.
Bu eserin günlük dile aktarılmış seçmeler (Reşat Ekrem Koçu, Mustafa Nihat Özön, Nihal Atsız, İsmet Parmaksızoğlu), çocuklar için oluşturulmuş küçük okuma kitapları (sayıları yüze yakın) ve tam metin iddiasıyla ortaya çıkan ve ilk matbu nüshadan aktarılan sadeleştirilmiş iki külliyat (Zuhuri Danışman, Tevfik Temelkuran - Necati Aktaş - Mümin Çevik) ve bunlara benzer birçok yayınları, Seyahatnâme okurlarının ihtiyacına 1940'lı yıllardan itibaren cevap vermeye çalışmıştır.

19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa ve Amerika'da Türk ve yabancı bilim insanlarınca Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nden metinler aktarılmış ve çeviriler yayımlanmıştır. Bunların da Evliyâ Çelebi ve Seyahatnâme araştırmalarında büyük katkılar sağladığını belirtmeliyiz. Bunlar içinde ülkelerin Seyahatnâme'de ele alındığı kısımları aktaran ve çeviren metinler olduğu düşünülürse ne kadar yararlı oldukları anlaşılır.

YKY'nin bütünüyle İstanbul'u ele alan birinci kitabını İ. Gündağ Kayaoğlu'nun girişimleriyle yayımlayarak 1996'da başlayan Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi serüveni yine Kayaoğlu'nun girişimiyle Yücel Demirel, Seyit Ali Kahraman, Zekeriya Kurşun, İbrahim Sezgin ve Robert Dankoff'un ekip çalışmasıyla 2007 yılında 10. Kitabın yayımlanmasıyla tamamlanmış oldu.

YKY, genel istek üzerine Evliyâ'nın üslubuna fazla müdahale edilmeden eserin doğrudan yazmalara dayanılarak "Günümüz Türkçesiyle" yayınını da yapmıştır. 10 kitaplık külliyat 20 cilt bütünlüğünde yayımlanmıştır. İlk dört kitap Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman, son altı kitaplar ise Seyit Ali Kahraman tarafından hazırlanmıştır.

Orhan Şaik Gökyay'ın hazırladığı birinci cilt, gerek hazırlama yöntemi gerekse okuma yanlışları yüzünden bazı eleştiriler almıştı. Aynı ekip bu cildi öbür dokuz ciltte uygulanan yöntem ve dikkatle yeniden hazırlamıştır.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nin güvenilir tam metni ile ilk kez tanış olan okur ve bilim çevrelerinde yazara ve esere olan ilgi son yıllarda artmış. Kaynağını bu yayından alan birçok bilimsel yazı ve kitap çalışması gün ışığına çıkmış bulunuyor. 1980'lerin başından itibaren yazma nüshalara dayanılarak gerçekleştirilen inceleme ve metin yayınları içinde dikkate değer birçok örnekler vardır ve YKY bunlardan birçoğunu yayımlayarak Seyahatnâme'nin daha anlaşılır hale gelmesine yardımcı olmuştur, olmaya da devam edecektir.

YKY, büyük boy ve özel kâğıda basılan ve Robert Dankoff'un ekibe dahil olmasıyla birçok düzeltmeler yapılan bazı ciltleri ikinci kez basmış olmakla birlikte daha kullanışlı, okurun daha ucuza temin edebileceği bir yeni yayın arayışına girmiş ve 2009'dan itibaren DELTA dizisinde kullandığı özel bir kâğıda basabilmenin yöntemini aramıştır. 2011 "Evliya Çelebi Anma Yılı" dolayısıyla, bazı yeni düzeltmeler de yapılmış olarak Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi YKY tarafından iki cilt halinde ve yeni bir düzenlemeyle yayımlandı.

Bu yayında ciltlerin sayfa düzeni 10 kitaplık külliyat ile büyük bir farklılık göstermiyor. Sayfa sayıları ve bunlara göre düzenlenen ortak Dizin her kitap için ayrı ayrı gösterilmiştir:

Kitabı okuyanlar 503 okur

  • Durmuş Ateş
  • Burak Erdeniz
  • Oğuz
  • Cihan AKÇE
  • Behcet Çiftçi
  • Atacan aküzüm
  • Ebru Şahin
  • semih
  • Kara
  • Nalan

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%1 (1)
9
%0
8
%1.9 (2)
7
%1.9 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0