Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi

8,8/10  (8 Oy) · 
19 okunma  · 
6 beğeni  · 
654 gösterim
Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ayrıcalıkları, bölgesel bir liderliğin potansiyel gücü, kalkınmanın insan ve kaynak şeklindeki hammaddeleri vardır. Ve bütün bu özelliklerine,
200 yıllık çabalarına rağmen Türkiye, geri kalmışlığı aşamamış bir ülkedir.

Temeldeki bozukluğun, 600 yıllık tarihin ve günümüzdeki genel durumun incelenmesi sonucunda ortaya şöyle bir gerçek çıkmaktadır: Türkiye'nin asıl meselesi kalkınmayı sağlayacak birikimlerin yokluğu değil, yanlış yönde ve biçimde, kalkınmaya önder olamayacak sınıf ve zümrelerin önderliğinde kullanılmış olmasıdır. Birikimleri harekete geçirecek dinamiklerin yeterli olmayışıdır...

Türkiye'de bin yıllık bir kültürün süzgecinden geçmiş insan birikimi de vardır, hatta sermaye de. Mesele bunların yanlış kullanılmasından, ya da hiç kullanılmamasından doğuyor. Yani un da vardır, yağ da vardır, şeker de. Ancak, helvanın yapılması için uygulanan tarif hatalıdır...

Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en değerli siyasetçilerden biri ve en uzun süre görev yapmış dışişleri bakanlarından olan İsmail Cem, aynı zamanda bir düşün adamıydı. Türkiye'nin yakıcı sorunlarını iyi kavramış, sahip olduğu geniş birikim sayesinde bu sorunları geçmişten bugüne, tarihten şimdiki zamana uzanan bir süreçte, neden-sonuç ilişkileri içinde ve bir model kapsamında açıklama yolunu seçmişti. Bu önemli düşünsel çabanın ilk ürünü sayılabilecek ve herkesin kolayca anlayacağı bir üslupla kâğıda dökülen Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, son 35 yılın en çok okunan tarih eserlerinden biri olurken, en az bir veya iki kuşağın siyasal ve kültürel tercihlerini de şu veya bu ölçüde etkiledi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İsmail Cem'in bütün eserlerinin basımına yayıncılık tarihimizin "kült kitapları"ndan biriyle başlamaktan mutluluk duyuyor.
(Arka Kapaktan)
Orhan Nadir Yamuk 
18 Tem 13:02 · Kitabı okudu · 36 günde · Beğendi · 9/10 puan

ülkesini düşünen her kişinin okuması gereken bir kitap.kitap tüm dertlerimizin başlangıcı olan sanayi devriminden alıp 1980 li yıllara kadar durumu anlatıyor.bu noktadan da oltadaki balık türkiye kitabı devralıyor konuyu.çakma osmanlı torunlarının bi türlü göremediği gerileme yıllarının nedenleri teker teker açıklanıyor.uzun lafın kısası ülke teksas dönmüş.bir çırpınma cumhuriyet kurulmuş ama tam manası ile bizi kurtaramamış.aynı şekilde "büyümeye" devam ediyoruz.kitapta günümüze ışık tutacak bi çok durumda anlatılıyor.tarih tekerrürden ibarettir sözünü destekler nitelikte.eski filmelrde bakkalın çakkalın insanları kandırdığı anlatılır.bunun neden olduğu da anlatılıyor kitapta.kitabı alıp okuyun gözünüzle görüp yorumlayın.

Kitaptan 81 Alıntı

Geri kalmış Türkiye.
Tarih biraz incelendikten;kültürüyle,sanatıyla, yapısı ve düzeniyle toplum gözden geçirildikten sonra yan yana koymaya insan elinin varmadığı üç sözcük.

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail CemTürkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem
Orhan Nadir Yamuk 
06 Tem 16:40 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Batıdan aktarılan hukuk, Batı ve Türk burjuvazisi arasındaki nitelik farkından ötürü, geri kalmışlığın yenilmesini değil, kökleşmesini kolaylaştıran bir fonksiyonu yerine getirmiştir.

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 295)Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 295)
Orhan Nadir Yamuk 
20 Haz 12:32 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Toprak Zenginlere Sunuluyor
9) Düzenin yıkılması için, mülkiyetin hukuken el değiştirmesi şöyle dursun, kullanılış amacının değişmesi bile yetmiştir. Prof. Barkan'ın deyişiyle, "Tımarlı Sipahinin bu suretle yavaş yavaş tasfiyeye mahkûm olması Osmanlı İmparatorluğunun klasik idare ve toprak rejiminin temellerinin büsbütün sarsılarak yeni doğan iktisadi kuvvetlerin eline müdafaasız ve teşkilatsız terk edilmesi demekti."

10) Topraktaki değişimin kısa süreli ekonomik sonucu üretimin azalması, tarlaların meraya dönüşmesi ve görülmemiş bir kıtlığın Anadolu'da belirmesi olmuştu. Uzun süreli sonuç ise, geri kalmışlık durumudur. Ana üretim aracında mülkiyet biçiminin değişmesi toplumun öteki temellerini ve kurumlarını da sarsmış; Türkiye, günümüze dek sürecek yoksul yolculuğuna koyulmuştu.

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 144)Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 144)
Orhan Nadir Yamuk 
20 Haz 12:35 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Devletin Para İhtiyacı
Darlık 1600 yıllarına doğru öyle bir biçim almıştır ki, düşük değerli akçeler yer yer ayaklanmalara yol açmış, maaşlar ödenememiştir. İlerde, kendisinden para isteyen Serdarın talebine karşılık koskoca Osmanlı Sultanına 'tez elden üç dört bin kese akçe istemişsiniz; mevcut olsa alimallah kendi harçlığımı gönderir idim.' dedirtecek kadar tehlikeli bir durumdur bu. Darlığın yoğunlaşması süresince devletin yaptığı değerlendirmeler ekonomiyi büsbütün çıkmaza sürüklemiş, sonunda devlet mali hayatın kontrolünü elinden tamamen kaçırmıştır.

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 135)Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 135)
Orhan Nadir Yamuk 
10 Tem 11:32 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Geri kalmış ülkeler konusundaki ünlü uzman Mydal'ın 'Bir ülkenin aslında kendine yardım edip başkalarına yardım vermenin manevî zevkini tatması' şeklinde tanımladığı borç-bağış ilişkileri, uluslararası sömürünün göz kamaştıran paravanasıdır. Dış ticaretten ve özel yatırımdan sağlanan çıkarların bu perdenin ardında gizlenmesine çalışılır.

Yabancı devletlerden gelen ve hatalı bir alışkanlıkla tümü 'yardım' şeklinde tanımlanan paralar, aslında, borç ve gerçek anlamdaki yardım olan bağış şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Yardım sözcüğünün sadece 'bağış' ve çok düşük faizli kredileri belirtmesi gerekirken, verilen her çeşit borç da propaganda amacıyla 'yardım'ın içinde gösterilir.

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 342)Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 342)
Orhan Nadir Yamuk 
28 Haz 13:29 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Bir başka Alman generali Liman Von Sanders, 71 kişilik Alman Heyet-i Askerîye-i İslâhi-yesi'nin başında gelmiş, uzun süre yurdumuzda kalarak komutanlık yapmış, Padişahtan müşir (mareşal) rütbesi almıştır.

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 199)Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 199)
Orhan Nadir Yamuk 
06 Tem 16:34 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

FERT ELİYLE BİRİKEMEYECEK SERMAYEYİ FERDE BİRİKTİRTMEK ÇABASI
19. yüzyıl Osmanlı ülkesinin bir başka niteliği, yabancılara bütünüyle açık bir serbest pazar oluşudur. Yabancı kaynaklı malların doldurduğu bu piyasada, aynı malı içerde üretip yabancıyla rekabete girişmek imkânsız gibidir. Böyle bir ortamda, tabiatıyla, yerli sermaye çok güç olan sanayiye değil ticarete yönelecektir. Gelişmenin önkoşulu olan sanayileşme, dolayısıyla, dış etkenler tarafından daha başından ve uzun bir süre için engellenmiş durumdadır.

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 285)Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 285)
Orhan Nadir Yamuk 
06 Tem 16:41 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

hedefini şaşırmış bir tepki
Batılaşmanın asıl fonksiyonunun hâkim zümreleri güçlendirmek olduğunu daha önce belirtmiştik. Dolayısıyla halk kitleleri kendi yoksulluklarını Batılaşmanın dış görüntülerinden bilmişlerdir. Ekonomik mekanizmasını sezemedikleri bir oluşumun yalnızca belirtisini, hukukunu, giyimini, 'medeni' yaşayış tarzını suçlamış; Batı şekillerine bürünenlerle onu savunur durumdaki zümrelere, özellikle bürokratlara düşman olmuşlardır.

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 296)Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 296)
Orhan Nadir Yamuk 
14 Tem 17:01 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Korkut Boratav'ın 18 ülkedeki gelir dağılımıyla yaptığı karşılaştırma da ilgi çekicidir: Asya, Afrika ve Amerika'daki bu ülkelere ait "genel gelir dağılımlarını Türkiye'ye ait sonuçlarla karşılaştırınca, Türkiye'deki gelir eşitsizlikleri bütün bu ülkelerden fazla görülmektedir..."

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 401)Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 401)
Orhan Nadir Yamuk 
06 Tem 16:39 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Meşrutiyet onların 'hürriyetini' pekiştirmek, 'millîlerini' kayırmak ve yaşatmak uğraşısındadır. Cumhuriyet ise aynı güçleri, önce iktidarın ortağı, sonra sahibi yaparak tedaviye devam etmiştir.

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 294)Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İsmail Cem (Sayfa 294)