Şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi; yarım çıplak hanımlardır ki, açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikâh yolunu kapamağa, fuhuşhane yolunu genişlettirmeğe çalışarak; çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalblerden bir kısmını
Orucun dînî, ruhi, sağlık, sosyal, ekonomik ve pedagojik bakımlardan pek çok faydaları vardır. Oruç her şeyden önce Allah'a itaat ve ibadet amacıyla yapılır. Onun sağlayacağı maddi ve mânevi yararlar arkadan gelir. Oruç bir yıl yorulan insan bedenini bir çeşit dinlendirme ve bakıma alma gibidir. Özellikle mide ve sindirim organları oruç
Reklam
Mutlu son dediğimiz nedir ki Osman? Anlatanlar hikayenin mutluluğa yakın bir yerinde anlatmayı bıraktıkları için birilerinin sonsuza dek pembe bulutlarda yaşadıklarını sanıyoruz. Halbuki Pamuk prenses ile yakışıklı prens düğün organizasyonu sırasında mutlaka kavga etmişlerdir. Kaynanası bir şeylere karışmış, kayınço bir hırtlık yapmış, arkadaşlar dolduruşa getirmiştir. Nikah masasında bitmiş bile olabilir bu masal hiç bilmiyoruz ki...
Sayfa 99 - İletişim Yayınları
Bağlayıcılık açısından akitler üç kısma ayrılır:
- İki taraf için de bağlayıcı olanlar: Nikah, satım ve kira akitleri - Tek taraf için bağlayıcı olanlar: Kefalet ve rehin gibi - İki taraf için de bağlayıcı olmayan akitler: Ariyet, vedia ve vekalet gibi.
Sayfa 262 - AKİT TEORİSİ.Kitabı okuyor
Sadece sünnet değil, nikâh, düğün gibi her tören ataerkil reflekslere dayanır ve ailedeki ataerkillik ne kadar güçlüyse bu törenlere verilen önem de o oranda artar.
Sayfa 22 - İthakiKitabı okuyor
Saadetin esaslarından nikâh ise: Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcud bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezaizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine muavin ve yardımcı olsunlar. Evet, bir işte mütehayyir kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam, velev zihnen olsun, ister ki, birisi gelsin, kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. Kalplerin en latîfi, en şefiki, "kısm-ı sânî" ile tabir edilen kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruhî imtizacı (geçimi) ikmal eden, kalbî ünsiyet ve ülfeti itmam eden, surî ve zâhirî olan arkadaşlığı samimileştiren, kadının iffetiyle, ahlâk-ı seyyieden temiz ve pâk bulunması ve çirkin arızalardan hâlî olmasıdır.
Reklam
Rasûlullah sav şöyle buyurdu:
••• "Dört şey peygamberlerin sünnetindendir: Utanma duygusu. Güzel koku sürünmek. Misvak kullanmak. Ve evlenmek." (Tirmizi, Nikâh 1)
Nikah məsələsində düşüncə tərzində, niyyətlərdəki uyğunsuzluq qədər ağır təzad ola bilməz.
Lâhna Yaprakları!..
~•~ Bir zamanlar Ali Kemâl'in «lâhna yaprakları» diye isimlendirdiği, şu, soyları malûm gazeteler ne acaip şeyler!. Hakka bağlı halk vicdanının erkek, kendilerinin de dişi olmaları ve o vicdanın aşısiyle çocuk doğurmaları gerekirken... Evet, böyleyken, kendilerini koç ve halkı dişi koyun rolünde görmelerine ve cins değiştirerek nikah kaçkını Avrupalılaşma veledleri sıfatiyle piç çocuklar yetiştirmelerine ne buyurulur?.. Bunlar, hak maskesi altında haktan başka ne varsa hepsine birden tutkun ve halkı hak uğrunda aşılama yerine haksızlıklarını halka şırınga etmekte ve ektikleri tohumları tarla tarla verimlendirmekte usta... Renklerine de bakın!.. Büyük kısmı mor, şu mide bulandırıcı her rengin karışımı, çıban rengi... Gayesiz ve mezhepsiz hava-cıva basını.. ~•~
Ortada nikah və ya sevgi olmadığı halda biri ilə yatağa girəcək qədər pozulmamışdım.
Sayfa 335 - ÜlkərKitabı okudu
Reklam
Bir kadın Resulullah'a gelip, "Babam beni biriyle evlenmeye zorladı. Evlenmek istemedim, ama o beni evlendirmiş oldu. Ne yapayım?" diye soruyor. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem); "O nikah batıldır, o evlilik de hükümsüz ve geçersizdir." buyuruyor. Geçersiz artık, sayılamaz.
Sayfa 162 - Timaş yayınlarıKitabı okudu
İş insanı kocasının ani maddi sıkıntıya girmesi sebebiyle nikah sonrası düğün de ertelendi dedi Aylin .Ağlamış, bakışlarından anladım.
Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu: "Dört şey peygamberlerin sünnetindendir: Utanma duygusu. Güzel koku sürünmek. Misvak kullanmak. Ve evlenmek." (Tirmizi, Nikâh 1)
Kadınlar genellikle fiziksel, psikolojik ya da cinsel olarak istismara maruz kalmaktadır. Bunların bir kısmı kadının ticarî bir meta gibi algılanmasından, bir kısmı ise aile, çevre ya da toplum baskısından kaynaklanmaktadır. Kadının, her şeyden önce bir insan olduğu gerçeği göz ardı edilmektedir. Tıpkı câhiliye döneminde münafıkların reisi olan Abdullah b. Übey"in cariyesini para kazanmak için zina yapmaya zorlaması gibi.(M7552 Müslim, Tefsîr, 26.) Kur"an bu istismara, bu hayâsızlığa sessiz kalmamış ve kullara şöyle seslenmiştir: “iffetli olmak isteyen cariyelerinizi dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek amacıyla fuhşa zorlamayın.” (Nûr, 24/33.) Sevgili Peygamberimiz de insanların, her zaman olduğu gibi savaşlarda da kadınlara kötü muamelede bulunmamalarını ve onları istismar etmemelerini istemiştir. Hamile bir esir kadınla birlikte olmak isteyen birinin bu davranışını şiddetle kınamış, davranışının ne kadar hatalı olduğunu vurgulamıştır.(M3562 Müslim, Nikâh, 139)
Sayfa 552Kitabı okudu
Abdullah b. Mes"ûd şöyle demiştir: “Resûlullah (sav), hülle yapan kişiye de kendisi için hülle yapılan kişiye de Allah"ın rahmetinden uzak kalması için beddua etti.” (T1120 Tirmizî, Nikâh, 28)
Sayfa 549Kitabı okudu
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.