• 296 syf.
  ·4 günde·6/10
  İsyan kitabını bitireli neredeyse iki gün oldu -yorumu ikinci girişim ühü- Kitap bilimkurgu-distopya-aşk üçlemesinden oluşuyor. Çok çok ileri ki bir dönemi konu alan kitabımız Taylan’da geçiyor, hava kirliliği nedeniyle insanlar maskeler ve kostümler ile geziyor tabii bu insanlar zengin you’lar. Fakir mei’ler ise açlık, sefalet ve ölümle savaşıyor. Zhou mei’dir, arkadaşları için kendini tehlikeye atar ve zengin bir you’yu kaçırır. Kızın kim olduğu, neyin nesi olduğuna dair hiçbir fikir yoktur sadece kısa bir diyalog ve garip bir anı olarak kalır. Kaçırılma mevzusu bana hep saçma gelmiştir ama bu dönemde gelenek gibi bir şey. Kızı kaçır saatler içinde parayı al. Kızın hafızasını silmek için ilaç enjekte eden Zhou, közü paketleyip eski yaşantısına geri yollar. Yeni ay kadar bir süre sonra Zhou, ölen arkadaşının annesi için zengin bir iş adamını bitirmeyi görev edinir. Bunun için zengin bir beş gibi davranır ve yaşar, adamın kızından yani içten fethedeceğini düşünür. Daiyu, yani zengin iş adamı Jin Holding’in sahibinin kızı, Zhou’nun yedi ay önce kaçırdığı kızın ta kendisidir. Kadere bak beeeee... Daiyu hiçbir şeyi hatırlamadığı için Zhou güvendedir ama işler düşündüğü gibi gitme :( Kitabın sonu ise haz verir cinsten devamını merakla bekliyorum.
 • 306 syf.
  The Fall Eden Finley'nin Final Play kitabından beri okumak istediğim bir romandı. O kadar aceleyle okumak istedim ki öncesinde geçen The Date'i okumadan hemen başlayıp bitirdim. Ama okumak için The Date'i okumaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında da okunabilir.

  The Fall Si ve Ev'in hikayesini anlatıyor. Ev eşini kaybettikten yaklaşık bir buçuk yıl sonra bacağı kırılan dedesine yardım etmek için O'Leary kasabasına taşınıyor. Orada kasabanın üç polis memurundan biri olan Si ile tanışıyor ve yeniden aşık oluyor.

  Hikaye kötü değildi ama çok daha geliştirilebilirdi diye düşünüyorum. Kasabadaki katil olayı çok barizdi. Çok çok önceden kim olduğunu tahmin etmiş ve karakterlere burunlarının dibinde ne olduğunu görmeleri için bağırıyordum yani.

  Romantizm çok kötüydü yani. Bütün hikaye 6-7 hafta içinde gerçekleşti. Si daha ikinci haftadan "aşığım" diye sızlanıyordu. Sonraki 3 haftayı "tamam, yas tutuyorsun, ama beni sev" diye geçirdi. Sonra da zaten polisiye olaylar oldu 3 hafta ileriye sardı yazar. Hiç çift olarak geçirdikleri ya da ilişklerini oluşturdukları bir an yoktu yani. Ya Ev Si'dan uzak durmakla meşguldü ya da Si Ev'in ölen kocası hakkında kavga çıkarmakla. Bütün bunlara rağmen mutlu sonla bitti hikaye. Yayınlanmış profesyonel bir romandan ziyade fan-fiction gibiydi. Ama serinin diğer kitaplarına göz atmak için sabırsızlanıyorum yine de. Umarım bu kitaptan çok daha iyidirler.
 • Dün yemekte anneme
  "Beethoven gelse istese kızını verir miydin?" diye sordum.
  "Kim bu herif?" dedi.
  "Açlıktan ölen bir müzik peygamberi" dedim.
  Önce töbe çekti sonra küfretti anam.
  Ahmed Arif
  Sayfa 79 - İş Bankası Kültür Yayınlar
 • Yazıt, lahidin gümüş veya altın içermediğini, mezarı rahatsız edenlerin ve soylarının ne bu ne de öbür dünyada huzur bulamayacaklarından bahsetmektedir. Yazıt aynen şöyledir;
  Ben Astarte rahibi ve Sidonlular kralı Tabnit bu lahidin içinde gömülüyüm. Ey benim mezarımı bulan kimse her kim olursan ol benim lahidimi açma ve benim huzurumu boz ma. Çünkü yanımda ne gümüş, ne altın ne de define vardır.
  Bu lahitte yalnızca yatmaktayım. Bana mezar olan bu lahidi açma, bu türlü hareket Astarte’ye karşı büyük bir hakarettir.
  Eğer tembihimin aksine mezar odamı açar ve benim huzurumu kaçıracak olursan yaşayan insanlar arasında ve güneş altında nesilden ve nesepten mahrum kal ve ölüler arasında yatacak yer bulma. Edhem Hamdi işte Tabnit’in bu lanetiyle Nevin’i kaybettiğine inanmaktaydı. Lanet buydu... “Nesilden ve nesepten mahrum
  kalma”. Edhem Hamdi nesepten yani soydan mahrum kalmıştı... Dolayısıyla Osman Hamdi Bey de.. (...)

  Çok ilginçtir birkaç sene sonra amca Halil Edhem de oğlu Süleyman’ı kaybedecektir. Tek oğlunun vefatından sonra yaşayamayacağını birkaç defa söyleyecek, erken yaşta ölen evladının acısına gerçekten fazla dayanamayacaktır. Yaptığı evlilikten çocuğu olmayan Halil Eldem’in kızı Belkıs da evlatsız olarak hayata gözlerini yummuştur. Yani onlar da nesepsiz kalmışlardır. Osman Hamdi Bey, Sayda kazılarında bulup açtığı Tabnit’in lahdi yüzünden mi Müze kadrosuna kattığı aile üyelerine laneti bulaştırmıştı? Osman Hamdi’nin önce oğlu, sonra kardeşi nesepsiz kalmış, evlat acısı yaşamış, bu acıyla yaşayarak ölmüşlerdi. Kızları da dahil olmak üzere Osman Hamdi Bey’in ismini ne yazık ki çocuklarının hiçbiri devam ettiremeyecekti. 1931 yılı Osman Hamdi ailesi için kara bir yıl gibidir. Çünkü aynı yıl bu sefer Osman Hamdi Bey’in kızı Leyla’nın kocası Mustafa Vahid Bey vefat edecektir. Vahid Bey manevi bir buhran esnasında hayatına son vermiş, eşini ve iki evladını genç yaşlarda hayatta yalnız bırak mıştır. Mustafa Vahid kurmay kolağası iken askerlikten istifa
  etmiş, Düyun-u Umumiye İdaresi mektupçusu olarak görev yapmaktaydı.
 • Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!

  Her yıl biraz daha benimsediğim.

  Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

  Nerden çıktı bu cenaze?
  Ölen kim?

  Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar
 • KEBÂİR, Allah`ın emirlerine aykırı davranış, kötü amel, isyan, karşı gelme, suç, kabahatlerin büyükleri. İslâm literatüründe bu tür fiillerin bir kısmı büyük günah, bir kısmı da küçük günah olarak adlandırılır. Bu tabirin geçtiği ayetlerde şöyle denilmektedir:

  "Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi ağırlanacağınız bir yere sokarız." (en-Nisâ, 4/31)

  "Büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar, kızdıkları zaman onlar, affederler." (eş-Şurâ, 42/37)

  "O (muhsin ola)nlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar işleyebilirler... " (en-Necm, 53/32).

  Aynı ifadenin geçtiği Hadislerden bir kısmında ise Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

  Abdullah b. Mes`ud anlatıyor: Rasûlullah`a "Allah indinde en büyük günah nedir?" dedim. "Seni yaratan Allah`a Şirk koşmandır." buyurdu.

  "Bu gerçekten pek büyük, bundan sonra nedir?" dedim. "Seninle beraber yemek yemesinden, tüketici olmasından korkarak evlâdını öldürmendir." dedi. "Ondan sonra nedir?" dedim. "Ondan sonra komşunun hanımı ile zina etmendir." buyurdu.

  Yine Abdullah b. Mesud`dan değişik bir senetle aynı hadis rivayet edildikten sonra şu ayetin nazil olduğu ilâve edilmiştir.

  "Allah`ın (halis) kulları o kimselerdir ki, Allah`tan başka ilâha dua etmezler; Allah`ın haram kıldığı nefsi öldürmezler; meğer ki hakla ola. Zina da etmezler. Her kim de bunları yaparsa ağır cezaya çarptırılır. " (el-Furkan, 25/68).

  Abdurrahman b. Ebû Bekr, babasından, şöyle dediğini rivayet ediyor:Rasûlullah (s.a.s.)`ın yanında idik. Üç defa şöyle buyurdu:

  "Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Allah'a şirk koşmak, anaya babaya itaatsizlik etmek ve yalancı şahitliği yapmak..." (Buharî, Edeb 6; İman, 16)

  Başka bir hadiste, büyük günahlar, "el-Mubîkât: helâk edici" kelimesiyle ifadelendirilerek şöyle buyurulmuştur:

  "Yedi helâk edici şeyden kaçının." Bunlar nedir yâ Rasûlallah diye sorulunca: "Allah`a şirk koşmak; sihir yapmak; Allah`ın haram kıldığı halde bir kimseyi haksız yere öldürmek; yetim malı yemek; faiz yemek; düşmana hücum anında harpten kaçmak: namuslu, kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası atmaktır." buyurdular.

  Diğer bir hadiste ise: "Büyük günahlar dokuzdur: Allah`a şirk koşmak; haksız yere adam öldürmek; temiz bir kadına kötülük isnat etmek; zina yapmak; düşmana hücum esnasında firar etmek; sihirbazlık; yetim malı yemek; Müslüman ana babaya asî olmak; emredilenleri yapmamak ve yasakları yapmak sûretiyle aileye karşı doğruluğu terketmektir. " Diğer Hadislerde yukardaki maddelere faiz yemek, hırsızlık ve şarap içmek de ilâve edilmiştir. (Buhârî, Vasâya 23; Müslim, İman 141-146; Ebû Davûd, Vasâya 10)

  Kebâir kelimesiyle ifade edilmediği halde, yukardaki Hadislerde bildirilen fiillerin dışında bir çok suçlar daha vardır ki, onlar İslâm âlimlerince, ayet ve hadisler doğrultusunda, büyük günah kabul edilmiştir: Bilerek ve kasten İslâm`ın şartlarını terketmek; içki içmek; kumar oynamak; hırsızlık yapmak; adaletten ayrılmak gibi. İslâm âlimlerinden bir kısmı genel hatlarıyla "büyük günah"ları şöyle tarif etmişlerdir:

  İbn Abbâs`a göre: "Allah`ın yasak ettiği her şey büyük günahtır. Ayrıca büyük ve küçük günah arasındaki fark şudur: Allah`ın Cehennem, gazap, lânet, veya azap gibi ifadelerle sona erdirdiği her günah büyüktür. Diğerleri küçüktür." Hasan Basrî de buna yakın bir ifade kullanmıştır.

  Ebû Amr İbn Salâh`a göre: "Büyük ismi verilecek şekilde büyük olan ve mutlak surette büyüklükle vasıflanan her günah büyüktür."

  Buna göre büyük günahların bazı alâmetleri vardır.

  "Şer`i cezayı icab ettirmek; Cehennem azabıyla tehdit olunmak; yapana fasık denilmek; lâ`net olunmak."

  Cumhûr-ı ulemaya göre; günahlar büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Beş vakit namaz, Ramazan orucu, hac, umre, abdest gibi hayırlı amellerin kendilerine keffaret olabileceği günahlar "küçük günah"; bu tür ibadetlerin keffâret olamadığı günahlar ise "büyük günah"lardır. Mesela: "İki umre, aralarında yapılan günahlara kefarettir." (Ahmed İbn Hanbel, II, 461). "Kabul edilmiş bir hac, o yıl ki hatalara kefarettir. " (Ahmed İbn Hanbel, II, 348), "Şehidden akan ilk damla kan, onun bütün günahları için kefarettir." (Ahmed İbn Hanbel, IV, 300), "Allah, cuma`yı kılanın iki cuma arasındaki günahlarını örter." (Ahmed İbn Hanbel, V, 181). Hadislerde, başka ibadetlerin kendilerine keffaret olduğu bildirilen cinsten günahlar küçük günahtır. Ancak herhangi bir ibadetin, kendisi hakkında keffaret kabul edilmediği günahlar ise büyük günahlardır. Meselâ: hiç bir ibadet adam öldürmeye, zina yapmaya, içki içmeye ve benzeri günahlara keffaret olarak kabul edilmez; bunlara ancak Şerîat`ın, haklarında takdir ettiği cezalar tatbik edilir.

  Hz. Ömer`le İbn Abbas (r.a.) "İstiğfarla büyük günah, ısrarla da küçük günah kalmaz" demişlerdir. Yani (Şerîat`in verdiği cezalar tatbik edildikten sonra) istiğfarla büyük günahlar affedilir. Fakat küçük günahlar ısrarla işlenmeye devam edilirse, onlar da büyük günah olur. Bu ifadelere göre büyük günahlara sayısal açıdan sınır koymak mümkün olmaz.

  Büyük günahların başında gelen ve en büyük günah olarak kabul edilen "şirk"in küfür olduğu muhakkaktır. Diğer günahların, onu işleyen mümin bir kulu imandan çıkarıp çıkarmayacağı hususunda İslâm Kelâm âlimleri ihtilaf etmişlerdir.

  Özetle, Şerîat`ın hakkında tehdit edici bir nass (korkutucu bir delil) tahsis ettiği veya büyük günah olarak bildirdiği bir günahı işleyen hakkında Ehl-i Sünnet mezhebinin görüşü şudur: Büyük günah mümini imandan çıkarmaz ve onu küfre sokmaz. Ancak böyle bir mümin asi sayılır. Ameller imandan bir cüz (parça) değildir. Ancak işlenen günahı helâl saymak, onu hafife ve alaya almak, kesinlikle küfürdür.

  Mu`tezile mezhebinin görüşü: Büyük günah işleyen ne mümin, ne de kâfirdir. O fasıktır ve iki menzil arasındaki bir menzildedir. Bu mezhep, imanı kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve amellerin yapılması şeklinde tarif ettikleri için; büyük günah işleyenleri mümin kabûl etmemişlerdir. Ancak kâfir de kabul etmemişlerdir. Çünkü, Peygamber (s.a.s.) asrında ve takip eden dönemlerin hiçbirinde büyük günah işleyenlere, dinden çıkanlara verilen ölüm cezası verilmemiştir. Eğer kâfir olsalardı, imandan sonra küfre gitmenin cezası olarak öldürülmeleri gerekirdi. Bu yapılmamıştır, onun için bunlar iman ile küfür arasındadırlar. Bunlara "fâsık" denir.

  Haricîlere göre; büyük ve küçük günah işleyen kimse kâfir olur. İslâm`ın, yapılmasını emrettiği ameller imanın bir parçasıdır. Yani amel imandan bir cüz`dür.

  Hasan el-Basrî`ye göre; büyük günah işleyen kimse "münafık"tır. Kalben inanmadığı halde dıştan inanmış gibi görünenlere münafık denildiği halde Hasan Basri nifâkı; imanı gizleyip büyük günahı işlemek suretiyle küfrü açığa çıkarmak, şeklinde kabul etmiştir.

  Haricîlerden bir fırka olan el-Ezârika`nın görüşü: Büyük günah işleyen kimse "müşrik"tir. Çünkü böyle kimse hem Allah için, hem de Allah`tan başkası için amel etmektedir. Yaptığı büyük günah ile Allah`tan başkasını (nefsini veyahut şeytanı) ona ortak koşmuştur.

  Yukarda belirlenen bütün görüşler, sahiplerince bir takım delillere dayandırılmıştır. Biz bunlardan sadece Ehl-i Sünnet`in deliline bakacağız. Diğerleri için akaid kitaplarında geniş malûmat verilmiştir; oraya bakılabilir.

  1. Delil: İman, kalp ile tasdiktir. Mümin`in imandan çıkması için kalbindeki tasdikin değişmesi gerekir. Hangi beşerî zaaflardan kaynaklanırsa kaynaklansın, işlenen büyük günahlar, tasdiki değiştirecek mahiyette olmadığı sürece işleyenini imandan çıkarmaz. Kalpteki tasdiki değiştirme ise ancak yapılan günahı helâl sayarak veya o hükmü alaya alarak meydana gelir. Şer`i hükümlerle alay etmedikçe, hafife almadıkça ve helâlleri haram, haramları da helâl kabul etmedikçe; kalpteki tasdik değişmemiş olur. O değişmedikçe de kâfir olunmaz.

  "Allah, kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki (günahları) dilediğine affeder. " (en-Nisa, 4/116)

  ayeti, ancak şirkin affedilmeyeceğini, diğer günahların ise -eğer Allah dilerse- affedebileceğini ifade etmektedir. Eğer büyük günahlar da küfür kabul edilseydi, ayetin ikinci bölümünde "ma dûne zâlik = bunun dışındakiler.." ifadesinin kullanılmasına gerek kalmazdı.

  2. Delil: "Asi" denilen büyük günah sahiplerinin gerçekte mümin olduklarını belirten bir çok ayet vardır:

  "Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları, şeytan işi pisliklerdir. " (el-Mâide, 5/90)

  "Eğer müminlerden iki zümre birbirleriyle savaşırlarsa... " (el-Hucurât, 49/9)

  "Ey iman edenler, yürekten, hâlis (samimi) bir tevbe ile tövbe ederek Allah`a dönün. " (et-Tahrim, 66/8)

  "Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. " (el-Bakara, 2/178)

  Ayetlerde görüldüğü gibi büyük günah işleyenlere "Ey inananlar" diye hitap edilmiştir.

  3. Delil: Mümin bir kimse öldüğü zaman cenaze namazı kılınır ve Müslüman kabristanına defnedilir. Asr-ı saadetten bugüne kadar büyük günah işlemiş ve tövbe etmemiş olsa bile (gizli halleri Allah`a ait olmak üzere), ölen her Müslüman için, günahkâr veya günahsız ayrımı yapılmaksızın cenaze namazı kılınmış ve Müslüman kabristanına defnedilmiştir. Peygamber`in tatbikatı böyle olmuştur ve İslâm âlimleri bu konuda icmâ* etmişlerdir.

  "Kendisine emanet edilemeyen kimsenin imanı yoktur."

  "Zina eden kimse, mümin iken zina etmez, mümin iken hırsızlık yapmaz, mümin iken içki içmez... "(Buhârî, Mezalim 30; Müslim, İman 100,104; Ebû Davûd, Sünnet, 15; Tirmizî İman, 11).

  şeklinde varid olan hadisler, büyük günah işleyenlerin kâfir olduklarına delil değil; ancak imanlarının kâmil olmadığına delildir. Kâmil bir iman, büyük günahların işlenmesine engeldir.

  Hepsi bu kadar olmamakla birlikte aşağıda sıralayacağımız suçlar, İslâm`da büyük günahlar olarak kabul edilmiş ve bunlardan bir kısmına İslâm hukukuna göre bazı cezalar takdir edilmiştir:

  "Allah`a şirk koşmak, içki içmek, kumar oynamak" (el-Bakara, 2/219); haram aylarda harbetmek (el-Bakara, 2/217); bakmakla yükümlü olduğu yetimin malını kendi malına katarak O`nun rızası olmaksızın yemek (en-Nisa, 4/2; İsra, 17/34); fakirlik korkusuyla kendi çocuğunu öldürmek (İsra, 17/31); insanlar arasında fitne çıkarmak (el Bakara 2/217); faiz yemek (el-Bakara, 2/275); Allah`tan başkasına ibadet etmek (İsra,17/23); ana-babaya isyan etmek (İsra,17/23), akrabaya miras hakkını vermemek (en-Nisa, 4/7, 13; İsra, 17/26); malı gereksiz yere israf etmek (İsra, 17/27); zina yapmak (İsra, 17/32; en-Nisa, 4/15-16); haksız yere adam öldürmek (İsra, 17/33); ölçü ve tartıyı tam yapmamak (İsra, 17/35); kibirlenmek (İsra, 17/37); iffetli kadına zina isnat etmek (en-Nisa, 4/23); tesettüre riayet etmemek (en-Nur, 24/31); yalan yere yemin; Peygamber`e (s.a.s.) yalan hadis uydurmak (Peygamber`e yalan yere hadis uydurmak, büyük günah olmanın ötesinde, küfür sayılabilir. Çünkü şerîatın temel kaynaklarından ikincisi "sünnettir". Sünnete yalan isnat etmek; bazı konularda İslâm`ı temelinden yıkabılir); insanları diliyle çekiştirmek; kaş göz hareketleriyle alay etmek (Hümeze, 104/1 ).
 • Kul olmak bir tek Allah’a kul olununca güzeldir. Başkalarına kulluk etmek ise yaratana şirk koşmaktır. Sadece Allah için kulluk edenlerden olun. (amin)

  .
  Özü doğru olanın sözü de doğru olur. (Hz. Ali)

  Bütün kötülüklerin anahtarı hiddettir. (Cafer bin Muhammed )

  İyiliği gizlemek kötülüğü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)

  Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. (Atatürk)

  Din belirli şeylere bir açıdan bakmak değil, her şeye belirli bir açıdan bakmaktır. (Robert E. Saga)

  Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının. (Hz. Muhammed)

  İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür. (Hz. Muhammed)

  İyilik yap ehli olana da olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun. (Hz. Muhammed)

  Üç şey kendisinde bulunan kimse, cennete dilediği kapıdan girecektir: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa ihlas okuyan ve katilini affederek ölen. (Berika)  “Sübhanallahil azim ve bihamdihi” bunu her gün okuyan her kimse, körlük, cüzam ve felçten korunur.

  Her gün yüz defa salavat getiren kişi, münafıklardan ve cehennem ateşinden uzaklaşır, kıyamette şehitlerle beraber olur.

  Sabah namazından sonra on bir defa İhlas Suresini okuyunuz. Kim ki bu sureyi sabah namazından sonra okursa, onun için cennette bir köşk ayrılır. (Haraiti)

  Yemeğe başladığınızda besmele çekmek ve Elhamdülillah demek sünnettir.

  “Ey nefsim! Seni sen yapan benim, beni de ben yapan sensin. Ya yola gel birlikte gidelim, ya da yoldan cekil ben hakka gideyim.”