1000Kitap Logosu

Yanılgı

Sanatsal yaklaşım adı altında kendi bilgi ve yeteginiz ile herşeyi yaratabilirsiniz. Ama şöyle bir yanılgı var. Ne kadar estetik duyguların ve rafine edilmiş fikirlerin olsa bile seveceğin insanı yaratamazsın. Yaratırım dediğin an kendini bir sanatçı edasıyla üstün görmeye ve karşındakini bir nesne imiş gibi görmeye başlarsın. Bir tuvalmiş, bir kaya parçası imiş gibi. Elbette birini olduğu gibi sevme kısmına da katılmıyorum ama insanların karşılıklı birbirini tamamlama-yaratma demokratik ilişkisine inanıyorum. *Not: Demokrasi bilinçsiz birey ve toplumların elinde felaketten başka birşey değildir.
3
1878 Berlin Antlaşmasından sonra Anadolu'da "Ermeni toprakları"ndan bahsedilmeye başlandı. Ermeni komiteleri de bu sözde "Ermeni topraklarını kurtarmak" emeliyle ortaya atıldılar. Temel yanılgı işte buydu. Türkler, Anadolu'yu Bizans'tan aldılar, Ermenilerden değil. Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde bir "Ermeni eyaleti" veya bir "Ermeni vilayeti" yoktu, hiç olmamıştı. Osmanlı ülkesinde Ermeniler yok muydu? Elbette vardı. Tıpkı bugün Fransa'da, ya da Amerika'da Ermeni nüfusu bulunduğu gibi Osmanlı ülkesinde de Ermeniler yaşıyordu. Kimi bölgelerde daha az, kimi bölgelerde daha çok Ermeni vardı.
6