Erik Jan Zürcher

Yazar 8,3/10 · 37 Oy · 7 kitap · 107 okunma ·  11 beğeni
Esra, bir alıntı ekledi.
 02 May 18:08 · Kitabı okudu

Enver Paşa
"Yine de yeni bir Türk-İslam İmparatorluğu hayalinden hiç vazgeçmemişti. Ve haziran 1922 de Afgan sınırı yakınında Türki gerilla çetelerinin başında Kızıl Ordu ile savaşırken öldü."

Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan ZürcherModernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher
Buse Suci, bir alıntı ekledi.
25 Mar 14:32 · Kitabı okuyor

Çünkü Türkiye sahip olduğu Osmanlı geçmişi hesaba katılmaksızın anlaşılamaz.

Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 21 - İletişim Yayınları)Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 21 - İletişim Yayınları)
Whats in my library?, bir alıntı ekledi.
13 May 19:49 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Yolsuzluk devlet memurlarına has kalıcı bir hastalık olarak kaldı.

Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 77 - İletişim)Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 77 - İletişim)
Esra, bir alıntı ekledi.
07 Kas 2017 · Kitabı okudu

"Resmî ideolojiye göre, hükümdarın ve hizmetindekilerin ana görevi, İslâm cemaatini dış dünyaya karşı savunmak ve İslâm toplumu içerisinde adaleti sürdürmekti. Adalet ve onun sağlanmasında devletin rolü, Osmanlı toplum düşüncesini anlamanın anahtarıydı. Osmanlı devlet adamlarının gözünde adalet, her şeyden önce istikrar ve ahengi temsil ediyordu."

Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan ZürcherModernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher
Whats in my library?, bir alıntı ekledi.
23 May 01:47 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Türkler, bir Islam devleti istedikleri için değil, yoksulluk ve yolsuzluğa son vereceğine inandıkları için Erdoğan’a oy vermişlerdi.

Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 439)Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 439)
Oğuzhan Afacan, bir alıntı ekledi.
12 Mar 22:52 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Cemiyeti İçindeki Yeri
Biyografi yazarları ve tarihçiler, Mustafa Kemal'in kariyerini Enver'in kariyeriyle karşılaştırıp, birincinin son derece yavaş ilerlediğini yazarken, Enver'in kariyerinin kural değil bir istisna olduğunu hesaba katmıyorlar. Burada komplolar aramaya hiç gerek yoktur. Mustafa Kemal'in İttihatçı dönemdeki kariyeri, kuşağının öteki başarılı subaylarının kariyerlerinden hiç de farklı değildir. Enver'in 1913'ten sonraki kariyeri ise İttihat Terakki Cemiyeti içindeki en güçlü askerî lider olmasının özelliklerini yansıtır.

Milli Mücadelede İttihatçılık, Erik Jan Zürcher (Sayfa 107 - İletişim)Milli Mücadelede İttihatçılık, Erik Jan Zürcher (Sayfa 107 - İletişim)
Songül Çelik, bir alıntı ekledi.
11 Mar 01:43 · Kitabı okuyor

Nisan 1909 Devrimi
İttihatcilar ve yabancı gözlemciler gecmis aylardaki bütün bu iç çekişmeye ve artan gerginliklere rağmen 12 Nisan 1909 gecesi başkentte İslam'ın ve şeriatın geri gelmesi adına silahlı bir ayaklanma patlak verdiğinde tam bir şaşkınlığa uğradılar.

Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 149 - Iletisim  yayınları)Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 149 - Iletisim yayınları)
Oğuzhan Afacan, bir alıntı ekledi.
12 Mar 02:07 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

1908 Devriminin Hazırlanması
Büyük Britanya kralı ile çarın Reval'deki görüşmelerinde (8-10 Haziran 1908) Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması konusunda bir anlaşmaya vardıkları söylentisinin Selânik'e ulaşmasıyla başladı. İmparatorlukta anayasal parlamenter bir rejimin yabancı müdahalesini önleyeceğine inanan İTC liderleri harekete geçmeye karar verdiler. Birçok subay padişaha karşı isyan edip birlikleriyle birlikte dağlara çıktı: Önce Binbaşı Resneli Ahmet Niyazi Resne'de (3 Temmuz'da), 4 gün sonra Tikveş'te Enver ve 20 Temmuz'da Ohri'de Eyüp Sabri (Akgöl) (18761950). Küçük rütbeli başka subaylar da dağa çıktı. Niyazi'ye harekete geçmesini emreden cemiyet onun başarılı olmasını bekledikten sonra ilk bildirisini Manastır'da 6 Temmuz'da yayınladı. Bundan sonra olaylar hızla gelişti. Padişahın, isyanı bastırmak için bölgeye gönderdiği birçok subay öldürüldü, İzmir'den gönderilen birlik ayaklanmacılara katıldı ve cemiyet 23 Temmuz'da bazı Makedonya kasabalarında meşrutiyeti ilan etti. Sultan Abdülhamit bir oldubittiyle karşı karşıya olduğunu görerek 23/24 Temmuz gecesi, sanki hür iradesiyle karar veriyormuş gibi meşrutiyeti ilan etti.

Milli Mücadelede İttihatçılık, Erik Jan Zürcher (Sayfa 75 - İletişim)Milli Mücadelede İttihatçılık, Erik Jan Zürcher (Sayfa 75 - İletişim)
Abdurrahman M., bir alıntı ekledi.
09 Kas 2017 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Mütarekeden sonraki ilk aylarda Müslüman halk arasında genel bir umutsuzluk ve tevekkül havası vardı, ancak İzmir'in Mayıs 1919'da Yunanlılarca işgali bir dönüm noktası oldu.İşgalden hemen sonra protesto olarak, İstanbul Darülfünun öğrencileri ve hocaları önderliğinde kitle gösterileri yapıldı.

Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 210)Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 210)
ALİ ATAY, bir alıntı ekledi.
05 Mar 08:32

TBMM'de halk seçimlerinin tarihi hakkında malumat
Seçimlere katılacak adaylar CHP genel sekreteri ve fiilî genel başkan tarafından belirlenmiş ve halkın onayına sunulmuştur. Seçim yapmanın anlamını yitirdiği seçimler sadece şeklen var olmuştur.

Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 259 - 16. baskı, Iletişim Yayınları, Istanbul, 1999)Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 259 - 16. baskı, Iletişim Yayınları, Istanbul, 1999)
Whats in my library?, bir alıntı ekledi.
19 May 00:29 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

1987 yılı radikal ve yeşil partilerin kurulmasıyla siyasal yelpazenin daha da genişlemesine sahne oldu. Bu partiler çevre korunması, kadınların ve homoseksüellerin hakları gibi meseleleri siyasal gündeme dahil etmeye çalıştılar, ancak türkiye gibi bir ülkede bunlar seçkinlerin oyalanacakları meseleler olarak kalmaya mahkumdu.

Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 410 - İletişim)Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik Jan Zürcher (Sayfa 410 - İletişim)