Martin Heidegger

Yazar 8,2/10 · 55 Oy · 13 kitap · 130 okunma ·  48 beğeni

Yazarın Bilgileri

Yazar İstatistikleri

48 okur beğendi.
55 puanlama · 96 alıntı
1 haber · 4.449 gösterim
130 okur kitaplarını okudu.
294 okur kitaplarını okumayı planlıyor.
11 okur kitaplarını şu anda okuyor.
5 okur kitaplarını yarım bıraktı.

Yazar ile İlgili Haberler

Paylaş

ya da direk bağlantıyı paylaş

Martin Heidegger'in Biyografisi

Martin Heidegger (1889-1976) Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Alman filozof.

Yaşamı

26 Eylül 1889'da Baden eyaletinde doğdu. Çocukluğundan itibaren dine ve felsefeye eğilimli biri olarak yetişti. Felsefi çalışmalarıyla olduğu kadar, yaşamı ve çeşitli dönemlerde sergilediği politik tutumlarıyla da tartışma konusu oldu. Felsefi yetkinliği ve önemi yadsınamazken politik konumları dolayısıyla sürekli sorunlu bir ilişkinin taşıyıcısı oldu ve bu durum çoğu zaman felsefi çalışmalarının tam olarak değerlendirilmesini gölgeledi. Freiburg Üniversitesi'nde Katolik ilahiyati ve Hristiyan felsefesi okudu ve 1914 yılında ilk çalışması ve doktora tezi, "Psikolojide Yargı Kuramı" ile dikkat çekmeye başladı. 1923'te Marburg Üniversitesi'nde profesör oldu. 1927 yılında " Varlık ve Zaman " yayımlandı ve yayımlanışından itibaren yalnızca varoluşçu felsefe açısından değil, 20.yüzyıldaki bir bütün felsefe tartışmaları bağlamında bir şekilde etkili oldu. Heidegger burada, bütün bir Batı Felsefesi geleneğini metafizik olmakla eleştirdi, ki sonrasında postmodern felsefe bu argümanı başka düzlemelerde yeniden değerlendirecektir. 1933 yılından itibaren nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte Heidegger Nazi Partisi'ne katıldı. Bu dönemde Freiburg Üniversitesinde rektör oldu. Heidegger'in bu dönem boyunca izlediği politika her zaman tartışma konusu olmuş ve onun çalışmalarının değerlendirilmesine gölgeler düşürmüştür. Nazilere katıldığı gerekçesiyle 1945'te üniversiteden uzaklaştırıldı ama sonra 1952'de yeniden üniversiteye dönebildi. Daha sonra yanlış yaptığını söylemesi de üzerine düşen gölgelerin sona ermesini sağlamamıştır, ancak bununla birlikte onun teorik çalışmalarının değeri her zaman kendini buna rağmen korumuş ve felsefe açısından önemli yerini muhafaza etmiştir.

Felsefesi

Heidegger'in felsefi çalışmalarında hocası Edmund Husserl'in ve fenomenoloji felsefesinin etkileri açıkca görülür. Buna bağlı olarak felsefe-dışı sayılan pek çok kavramı felsefeye taşıdı ve varoluşçu felsefecilerde (örneğin Kierkegaard'ın korku, umutsuzluk, kaygı vb. kavramlarla yaptığı gibi) görülen tarzda analizlere yöneldi ve bunları derinleştirdi.Kaygı, sıkıntı, merak, ölüm, korku gibi terimleri felsefe düzlemine taşıdı. Fenomenolojiyi Varlık sorunu bağlamında yeniden yorumladı ve kullandı. Heidegger'in Husserl etkisi ile kendine özgü bir varoluşçu felsefe oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Heidegger'ın varoluşçu düşüncesine göre, insan bu dünyaya öylece bırakılmıştır. Bu bırakılmışlık fikri birkaç yönden varoluşçu felsefenin temel argümanlarını sürdürür ve derinleştirir. Varoluşa bırakılmışlığı ile insan kendi varlık'ını oluşturma özgürlüğüne zorunlu olarak bırakılmıştir aslında. Ama başlangıçta, bırakılışın kendisi bir özgürlük yokluğudur -sondaki ölümün kaçınılamazlığı gibi. İnsan, varoluşun ortasına öylece, orada-bir-varlık-olarak ( Dasein ) atılmıştır. Bu bir tercih ya da seçimin sonucu değildir. Ve insan, bu bırakılmışlık içinde tercihler ve seçimleriyle kendi yaşamını ileriye dogru kurar. Burada zorunlu bir özgürlük deneyimi sözkonusudur. İnsan kendi varlığını gerçekleştirmek üzere sürekli seçimler ve tercihler yapmak durumundadır, yani özgürlüğünü gerçekleştirmek zorundadır. Ölüme kadar. Heidegger'in felsefesinde ölüm fikri, bu bakımdan önemli bir yer tutar. İnsan, bırakılmışlığında ölüme yazgılıdır ve varoluşunu buna göre gerçekleştirmelidir. Heidegger ayrıca, genel anlamda söylenecek olursa, teknik'in gelişimiyle birlikte şekillenen dünyanın eleştirisini yapmaya yönelmiştir ve modern dünyada buna karşı düsüncenin görevlerini belirlemeye calışmıştır. " Varlık sorusu ", onun tüm felsefi çalışmalarinin özü ve özetidir. Bu çalışma varlık'ın unutulmusluğuna yapılan bir itirazla başlar ve devam eder. Kant, Hegel ve Husserl'den etkilendiğini belirtmenin yanı sıra, Nietzsche ile girdiği eleştirel ilişkinin de belirtilmesi gerekir. Heidegger, yapısalcılığa benzer ama başka bağlamlarda Dil konusunu felsefeye temel bir kategori olarak sokmuştur. Onun bütün felsefi kategorileri dil dolayımıyla işlerlik kazanır. "Dil Varlık'ın evidir", der Heidegger. Sartre ve Camus başta olmak üzere varoluşçu felsefeciler ve ayrıca yapısalcılık ve varlık felsefesi gibi diğer felsefe akımları da çalışmalarında onunla açık ya da örtük diyalog halinde olmuşlardır. Daha sonra çalışmaları, özellikle dil dolayımlı analizleri ve felsefenin metafizik olarak eleştirisi mantığı, postmodern felsefenin gelişiminde önemli köşe taşları olacaktır.

Martin Heidegger'in Kitapları Kitap Ekle

kitapları seven, bir alıntı ekledi.
24 Oca 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Her soruşturma bir 'arayış'tır, Her arayışa önceden arananın kendisi yol gösterir.

Varlık ve Zaman, Martin Heidegger (Sayfa 24)Varlık ve Zaman, Martin Heidegger (Sayfa 24)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
26 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Bizden uzaklaşan şey, fark etsekte, etmesekte, bizi de beraberinde çekip götürüyor.

Düşünmek Ne Demektir?, Martin Heidegger (Sayfa 8)Düşünmek Ne Demektir?, Martin Heidegger (Sayfa 8)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
24 Eki 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İnsan varlığı, hiçliğin içine dalmış bulunduğu takdirde ancak var olanla temasa geçebilir. Var olanı aşan hamle mevcudiyetin özünde meydana geliyor. Fakat bu aşış metafiziğin kendisidir. Bundan dolayıdır ki: Metafizik "insanın tabiatına' aittir. O, ne bir mektep felsefesinin payıdır, ne de fantastik yaratıların kanat açtığı bir alandır; o, mevcudiyetin içinde esaslı bir andır: Bizzat mevcudiyettir.

Metafizik Nedir?, Martin HeideggerMetafizik Nedir?, Martin Heidegger
kitapları seven, bir alıntı ekledi.
24 Oca 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Varlık” kavramı en karanlık kavramdır.

Varlık ve Zaman, Martin Heidegger (Sayfa 22)Varlık ve Zaman, Martin Heidegger (Sayfa 22)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
19 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bilfiil mevcut olmak: hiçliğin içinde devam ettirilmek demektir.

Metafizik Nedir?, Martin HeideggerMetafizik Nedir?, Martin Heidegger
kitapları seven, bir alıntı ekledi.
24 Oca 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Soru sorma varolan-şeyin genel olarak 'var-olması' ve 'öyle-olması' açısından bilişsel arayiştır.

Varlık ve Zaman, Martin Heidegger (Sayfa 24)Varlık ve Zaman, Martin Heidegger (Sayfa 24)
kitapları seven, bir alıntı ekledi.
 25 Oca 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Açındırılacak sorunun sorulani Varlıktır,
varolan-şeyi varolan-şey olarak belirleyendir,
varolan-şeyin — onu ne denli tartşirsak tartışalım — anlaşılmayana daha şimdiden temel olan şeydir."

Varlık ve Zaman, Martin HeideggerVarlık ve Zaman, Martin Heidegger
Bütün Alıntıları Göster

Martin Heidegger ile iligli okur yorumları Yorum Ekle

âşk, beklemek ve korumakla görevlendirilmiş olmasaydı hâlâ ruhta kendisiyle birlikte yükselen o büyük inanç olur muydu? Sevgiliyi bekleyebilmek, muhteşem olan budur. Çünkü bu bekleyiş sayesinde sevgili "şu ân" dır.

Beni bu inançla yüreğinin en saf ve en derin yerinde meskun kıl . . .

Martın Heıdegger- Hannah Arendt / Mektuplar