• 🎥
  Altın ve Bakır
  ( Tala ve Mes ) filminden
  .
  Herkes bir ömür cennetin anahtarını aradı. Bir hazine ya da bir kimya, bir iksir. Mutluluğun sırrını yanlış şeyde arıyorlar. Orada olmadığı malûmdur. Bu hazineyi hayâl edenler, bu hayâl ile hazineyi kaçırıyorlar. Tüm bu mantık tek kelimeyle özetlenebilir : İster buna "anahtar" deyin, ister "remz" (şifre). Ama hiç de öyle karmaşık değildir bu. Yüce Allah (c.c); bu remz'i, Hz. Musa'ya (a.s) bir kelimede söyledi.
  Buyurdu: "Benim için sev. Benim için buğz et."
  İşte bundan ötürü, tüm amellerin kabulünün remz'i "velayet"tir. Allah için sevmek. Allah kimleri seviyorsa, sen de onları seversin. Allah'tan ötürü sevmek, Allah için sevmek. Kaş ve göz; dış görünüş için değil. Hatta kendi gönlünüz için değil. Sadece Allah için. Eğer sevginin mîzânı (kriteri) Allah olursa, kimse sizi takdir etmese de, yine seversiniz. Vefasızlık görseniz de, doğru olanı yapmaya devam edersiniz. Bu menzile varamayıp, yarı yolda kalanlar, Allah için çalışmıyorlar. Bu yolda Allah için ne kadar zorluk çekerseniz, daha çok Allah'a yakınlaşırsınız.
  .
  "O'nun aşkının kimyasından, bu kara yüzüm altın oluverdi.
  Evet; senin lütfûnun mutluluğuyla, toprak altın olur."
  İnsanların arayıp durduğu bu kimya, aşktır. Gerisi çer-çöptür. Şimdi, azizlerim, neden bu sözü söylediler anlayacağız : "Eğer, okuduklarınız bizimkiyle aynıysa, yırtıp atın kitaplarınızı. çünkü, aşk ilmi, hiçbir kitapta yazmaz.''

  ✍ Hafız-ı Şirazi
 • Binanın içine girecek olursak... Salonlar arasında Adalet Sarayı’nın büyük salonu gibi, çan kuleleri arasında Strasbourg Katedrali’nin çan kulesi gibi, heykeller arasında dillere destan o dev Aziz Christophe heykelini kim devirdi? Ya orta sahanın ve koro yerinin bütün sütun aralarını dolduran, taş, mermer, altın, gümüş, bakır, hatta mumdan, diz çökmüş, ayakta, atlı, binlerce erkek, kadın, çocuk, kral, piskopos, asker heykelini kim barbarca yok etti? Herhalde zaman değil.
  Victor Hugo
  Sayfa 234 - undefined
 • 'Ey sen, Cennette ve Dünyada gazaba uğramış insanlar için
  Tek banş yolu, ey sen, benim tek mutluluğum! En son yarattığım
  İnsanoğlu da dahil tüm yarattıklarımın benim için ne kadar
  Aziz olduğunu sen bilirsin, O insanoğlu için senin bağrımdan
  Bir süre için kopup gitmene razı olacağım, yoksa soylan kaybolacak.
  Onlan sadece sen kurtarabilirsin ve bu yüzden sen de onlar
  Gibi olacak ve Dünyadaki insanların arasına karışacaksın,
  Zamanı gelince bakir anadan143 insan gibi doğacaksın,
  Şaşılacak bir doğumla geleceksin dünyaya, Adem'in yerine
  Tüm İnsan soyunun başına geçecek ama bir Adem oğlu olacaksın.
  Sen de tüm insanlar gibi ölümcül olacak, öyle yaşayacaksın,
  Onlar başka köklerden çoğalacak, senin evlâdın olmayacak,
  Onun işlediği suçlar onun evlatlarını da suçlu yapacak; senin
  Erdemin pişman olanlann günahlarını yumuşatacak, affettirecek,
  Dürüst olan ya da olmayan amelleri dikkate alınacak,
  Onlar senden üremiş gibi yeni ve erdemli yaşayacaklar,
  Böylece insanlar birbirine karşı dürüst olacak, yargılanacak
  Ve ölecekler, ölenler dirilecek, dirilenler kardeşlerini de kaldıracak
  Onun tarafından kurtarılmış olanlar elbette.
  Böylece Cennet sevgisi Cehennem nefretinin önüne geçecek,
  Cehennem nefretinin kolayca tahrip ettiğini onaracak,
  Onlan kurtaracak, sen de insanların arasına inip onlar gibi olunca
  Kendinden bir şey kaybetmeyeceksin. Çünkü Tanrıyla eşitsin,
  Onunla aynı şeyleri paylaşıyorsun, dünyayı kurtarmak için
  Her şeyden vazgeçtin, ve onlar Tannnın oğlundan çok şey
  Bekliyor, büyükten ve yüksekten öte şeyler; çünkü senin içinde
  Aşk ihtişamdan daha fazla, bu yüzden senin utandırman
  Senin insanlığını aynı zamanda bu tahta yüceltecek:
  Sen burada vücut bulup oturacaksın, hüküm süreceksin,
  Hem Tanrı ve hem İnsan olarak, Tanrının ve İnsanın
  Oğlu olarak, evrensel Kral olacaksın. Sana tüm gücü veriyorum;
  Sonsuza kadar hüküm sür; erdemlerini üstlen; Sen en Yücesin,
  Prensler, Krallar, tüm Güçler senin altında olacak,
  Cennette, Dünyada, Dünyanın altında ya da Cehennemde
  Onların önünde eğilen herkes senin önünde diz çökecek.
  Cennetten ihtişamla ayrılıp gökyüzünde göründüğünde,
  Ve Baş Melekler senden gelip korkunç mahkemeni haber verince,
  Geçmiş çağlarda ölenlerin hepsi gürültüyle uyamp huzuruna gelecekler.
  O zaman tüm Azizlerin toplanacak ve sen karar vereceksin,
  Kötü insanlar ve Melekler hakkında; onlar suçlanacak ve
  Senin karann karşısında batacaklar; o zaman tam dolacak
  Olan Cehennem ebediyen kapatılacak. O zaman Dünya yanacak ve
  Küllerinden Y eni Cennet ve Dünya doğacak ve orada sadece &
  Dürüstler yaşayacak, tüm sıkıntılardan sonra altın günler eörecek]er
  Sevinç, neşe ve sevgi galip gelecek ve tabii Gerçekler. " ’
  Sen o zaman kraliyet asasını yan tarafa koyacaksın;
  Çünkü artık kraliyet asasına ihtiyacın kalmayacak:
  Tann her şeyde, her yerde olacak. Ama ona itaat eden
  V e bunları yapan tüm diğer tanrılar ölecek;
  Oğluma ibadet edin, ona tapın ve Benim gibi saygılı olun ona.'
 • Felek kötüleri her zaman mutlu eder. Çünkü mihenk taşı altın ve gümüş içindir. Yoksa bakır ve demir için değildir.
 • .
  https://youtu.be/25d-gMkwd08
  .
  Altın ve Bakır
  ( Tala ve Mes ) filminden
  .
  Herkes bir ömür cennetin anahtarını aradı. Bir hazine ya da bir kimya, bir iksir. Mutluluğun sırrını yanlış şeyde arıyorlar. Orada olmadığı malûmdur. Bu hazineyi hayâl edenler, bu hayâl ile hazineyi kaçırıyorlar. Tüm bu mantık tek kelimeyle özetlenebilir : İster buna "anahtar" deyin, ister "remz" (şifre). Ama hiç de öyle karmaşık değildir bu. Yüce Allah (c.c); bu remz'i, Hz. Musa'ya (a.s) bir kelimede söyledi.
  Buyurdu: "Benim için sev. Benim için buğz et."
  İşte bundan ötürü, tüm amellerin kabulünün remz'i "velayet"tir. Allah için sevmek. Allah kimleri seviyorsa, sen de onları seversin. Allah'tan ötürü sevmek, Allah için sevmek. Kaş ve göz; dış görünüş için değil. Hatta kendi gönlünüz için değil. Sadece Allah için. Eğer sevginin mîzânı (kriteri) Allah olursa, kimse sizi takdir etmese de, yine seversiniz. Vefasızlık görseniz de, doğru olanı yapmaya devam edersiniz. Bu menzile varamayıp, yarı yolda kalanlar, Allah için çalışmıyorlar. Bu yolda Allah için ne kadar zorluk çekerseniz, daha çok Allah'a yakınlaşırsınız.
  .
  "O'nun aşkının kimyasından, bu kara yüzüm altın oluverdi.
  Evet; senin lütfûnun mutluluğuyla, toprak altın olur."
  İnsanların arayıp durduğu bu kimya, aşktır. Gerisi çer-çöptür. Şimdi, azizlerim, neden bu sözü söylediler anlayacağız : "Eğer, okuduklarınız bizimkiyle aynıysa, yırtıp atın kitaplarınızı. çünkü, aşk ilmi, hiçbir kitapta yazmaz.''

  ✍ Hafız-ı Şirazi
 • .
  https://youtu.be/WJzAB02uePM
  .
  "Sevmek" denince aklıma "sevgi" ile ilgili bir çok nâzım/nesir, film, şarkı geliyor.
  Meselâ;
  Halil Cibran'ın " İçinde sevgi yoksa her eylem boştur. " deyişi geliyor.
  Cem Karaca'nın "Sevda kuşun kanadında" şarkısından,
  "Sevda kuşun kanadında
  Ürkütürsen tutamazsın"
  mısraları mı dersiniz.
  Ama bütün bunların üstüne ise farkına vararak kendimi ayrıcalıklı hissettiğim ve izlemekten büyük keyif aldığım Tâla e Mes (Altın ve Bakır ) filmi gelir ki; sadece bir film değil aynı zamanda bir Hafız-ı Şirazi nesridir. Hem de damıtılmış.

  ✒ nâme-i arzu
 • Bütçe açığı kapatılması için harcamaların kısılması ve vergilerin artırılması gerekliydi. Fuat Paşa sikke kestirilmesi için herkesin elinde bulunan altın, gümüş ve bakır eşyanın toplatılması noktasında fetva çıkarttı. Hatta saray eşyalarını da buna dahil edildi. Diğer taraftan devlet dairelerinin harcamalarında indirimlere gitti. Padişahın aylık tahsisatından 5.000 kese indirildi. Kara ve deniz kuvvetlerinde indirimlere gidildi. Sivil ve askeri memurların maaşlarında indirimler yapıldı. İndirimler özellikle yüksek maaş alan memurlara yönelikti.