Sercan Akbayrak, bir alıntı ekledi.
Dün 04:38 · Kitabı okuyor

Ravi: Ebu Hüreyre (ra)
Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Mü'min, mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer. Mü'min, devamlı belalarla başbaşadır. Münafığın misali de çam ağacıdır. Kesilip kaldırılıncaya kadar hiç ırgalanmaz."

Bu hadisin yer aldığı kitaplar: Buhari, Marda 1, Tirmizi, Emsal 4, (2870), Müslim, Sıfatu'l-Münafıkün 86, (2809)

Hadisin Açıklaması:
Burada mü'min, mütemadiyen esen rüzgarın önünde, sağa sola eğilerek kırılmadan dik kalan canlı bir bitkiye benzetiliyor. Aynî'nin kaydına göre mâna şudur: Mü'min Allah'a inanmıştır, hastalık, sağlık, lütuf, musibet gibi hayatın çok çeşitli esintileri onun ana istikametini bozmaz, kulluk vasfını, imanını sarsmaz. Lütuflara mazhar olsa şükreder, müsibetlere mazhar olsa sabreder ve hatta müsibetlerin kazandıracağı ecri düşünerek Rabbine şükür de eder. Kâfir veya münâfık ise böyle değildir. Allah, onu müsîbetlerle denemek istemez. Ona sıhhat ve dünya işlerinde kolaylık, başarı verir, tâ ki âhireti iyice zorlaşsın. Allah, helâk olmasını dilediği zaman ağır bir ağacın devrilmesi gibi devirir. Şiddetce, elemce çok daha fazla bir azabı tadarak ölür

Kütüb-i Sitte 1. Cilt, İbrahim CananKütüb-i Sitte 1. Cilt, İbrahim Canan

Geceyi üçe ayırırdı Ebu Hureyre: Üçte birinde uyur, üçte birinde namaz kılar, üçte birinde Hz. Peygamber’in hadisleri üzerinde düşünürdü.
Evine geldiğinde, yiyecek bir şey olup olmadığını ailesine sorar, ”yok” cevabını aldığında, tebessümünü çürütmeden, “Olsun, ben oruçluyum” derdi.

O kadar kanaatkârdı ki; bir avuç hurmayla bütün gününü geçirir, bu nimetin şükrünü eda edebilmek için her vesileyle Allah’ı anardı.

Aleyna, bir alıntı ekledi.
17 May 23:33

Ebu Hüreyre Hz.Peygamber (sav)’den şöyle rivayet ediyor:
“Üç haslet vardır.Kimde bu üç haslet bulunursa o oruç da tutsa, namaz da kılsa ve ben müslümanım da dese yine münafıktır: Konuştuğu zaman yalan söylerse, söz verdiği zaman yerine getirmezse, emîn sayıldığı zaman hainlik yaparsa!

Dil Hastalıkları ve Korunma Yolları, İmam GazaliDil Hastalıkları ve Korunma Yolları, İmam Gazali
Muhammed Karakaya, Ebu Hureyre'yi inceledi.
17 May 11:06 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İlimde, amelde, fikirde, harekette İslâm’ın ilk muhatapları sahâbedir. Tarihte hiç bir milletin gösteremediği bir sadakat ve cehdle İslâm’ı Mağrib’ten Hind kıtasına kadar taşıyarak İslâm Devleti’nin sınırlarını bugün üzerinde onlarca devlet olan bir çapa ulaştırdılar. Kimi Hz. Ebu Bekir ve Hz.Ömer gibi siyasette, kimi Hz. Ali gibi ilim ve hikmette, kimi Halid b. Velid gibi askeriyede, kimi de Ebu Hureyre gibi hadiste temayüz etti, öncü oldu, insanlığın yolunu açtı.
Ebû Hureyre, rivayet ettiği hadislerle hem kendi zamanında, hem de kendinden sonraki asırlarda kurulan devletlerin meselelerini İslâm’a göre çözmeleri noktasında onlara büyük katkıda bulundu. Muhaddisler onun hadislerini rivayet etti; Müctehidler de rivayetlerine dayanarak ictihat yaptı, mesele çözdü. “İslâm’a göre” telif edilen pek çok mevzu O’nun rivayet ettiği hadisler üzerine ibtina etti.
Ebû Hureyre’ye yöneltilen itham ve iftiraları onun şahsıyla sınırlı zanneden müslümanlar tehlikenin büyüklüğünü tam olarak göremediğinden mevzuyu bir sahâbînin müdafaası çerçevesinde ele aldı ve bu yüzden sathı müdafaa yerine hattı müdafaa yaptı. Müslümanca düşünme ve yaşama adına yitirdiğimiz pek çok hakikat köklerimizle yani Saadet Asrıyla olan irtibatı kaybetmemizden mütevellittir. Ebû Hureyre bizi köklerimize bağlamaya memur bir sahâbîdir. O çökertilince, rivayet ettiği hadislere dayanan fıkhî meseleler hurafe olacağı gibi köklerimizle olan rabıtamız da kopacaktır. Bu yüzden Ebû Hureyre müdafaası köklerin müdafaasıdır. Herkese tavsiye ediyorum saygılar...

Oruçta Kefaret
Ravi:Hz. Ebu Hureyre (r.a.)

Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki:

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e bir adam geldi ve: "Ey Allah'ın Resulü, helak oldum" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Seni helak eden şey nedir?" diye sorunca: "Oruçlu iken hanımıma temas ettim" dedi. Bunun üzerine Resulullah'la aralarında şu konuşma geçti: "Azad edecek bir köle bulabilir misin?" "Hayır!" "Üst üste iki ay oruç tutabilir misin?" "Hayır!" "Altmış fakiri doyurabilir misin?" "Hayır!" "Öyleyse otur!" Biz bu minval üzere beklerken, Aleyhissalatu vesselam'a içerisinde hurma bulunan bir büyük sepet getirildi. "Soru sahibi nerede ?"diyerek adamı aradı. Adam: "Benim! Buradayım!" deyince, Aleyhissalatu vesselam: "Şu sepeti al, tasadduk et!" dedi. Adam: "Benden fakirine mi? Allah'a yemin ediyorum. Medine'nin şu iki kayalığı arasında benden fakiri yok!" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah güldüler ve: "Öyleyse bunu ehline yedir!" buyurdular.

Kaynak : Buhari, Savm 29, 31, Hibe 20, Nafakat 13, Edeb 68, 95, Kefaretu'l-Eyman 3, 4, Hudud 26, Müslim, Sıyam 81, (1111), Muvatta, Sıyam 28, (1, 296, 297), Ebu Davud, Savm 37, (2390, 2391, 2392, 2393), Tirmizi, Savm 28, (724)

Ramazan hilali görünmedi. İlk oruç Perşembe günü...
Suudi Arabistan'da ilim gören kardeşimden gelen habere göre Şaban ayı 30'a tamamlanacak. ÇÜNKÜ RAMAZAN HİLALİ SUUD'DA VE KATAR'DA GÖRÜNMEMİŞTİR. TÜRKİYEDE DE GÖRÜLMEMİŞTİR.
Ramadan 1 Perşembe
İslam alemi Ramadan ayına Perşembe günü başlıyor.
Ebu Hureyre (R.a) rivayetle: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

‘Hilali gördüğünüz vakit, oruç tutunuz; hilali gördüğünüz vakit, iftar ediniz. Eğer hilal, hava kapalılığı sebebiyle gizlenirse, Şaban ayının sayısını otuza ikmal ediniz’ buyurdu.”
(Buhari 1779, Müslim 1081/19, Nesei 2118, Darimi 2/3, Darekutni 2/160, Beyhaki 4/205, 206, Tayalisi 3481, Tabarani 1/60, İbnu’l-Carud 376, Ahmed 2/415, 430, Albânî İrva 902)

SubhanAllah!
“İrade ve kudretiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim, Allah'ın dinine akın akın girdikleri gibi ondan mutlaka akın akın çıkacaklardır.

Ebu Hureyre (r.a)

Yusuf, bir alıntı ekledi.
07 May 22:23

Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki:

Hazreti Ebu Hureyre Radıyallahu Anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Herbiriniz sağ eliyle yesin, sağ eliyle içsin, sağ eliyle alsın, sağ eliyle versin. Zira şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle verir, sol eliyle alır" buyurdular."

Kaynak : İbnu Mace Sünen (3266) - Hds :(6961)

Kütüb-i Sitte 3. Cilt, İbrahim CananKütüb-i Sitte 3. Cilt, İbrahim Canan
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
 06 May 17:43 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Ebu Hureyre (r.a.) den Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Resulullah (s.a.v.) Efendimize insanları en fazla cennete sokacak şeyden sorulmuştu.

Resulu Ekrem (s.a.v.) Efendimiz de:

"Allah'dan sakınmak ve güzel huydur." cevabını verdi.

Halkı en çok cehenneme sokan şeyden soruldu. Efendimiz (s.a.v.) de:

"Ağız ve ırzını korumamaktır." buyurdu.

Mekarimu'l- Ahlak Üstün Ahlak, İbn ArabiMekarimu'l- Ahlak Üstün Ahlak, İbn Arabi