Daha evvel Sosyal Düşünceler Tarihi ile ilgili bir öneri listesi paylaşmıştım, şuradan ulaşabilirsiniz: #28075493 Beklemediğim bir ilgi görmüştü. Toplumbilim ile ilgili de bir liste paylaşacağımı söylemiştim. Listeyi bulmam epey uzun sürdü. İlgililer için paylaşıyorum:

1) Anthony Giddens - Sosyoloji
2) Anthony Giddens - Sosyoloji
3) Anthony Giddens - Modernliğin Sonuçları
4) Sosyoloji
5) Manuel Castells - Ağ Toplumunun Yükselişi - Enformasyon Çağı:Ekonomi,Toplum ve Kültür 1.Cilt
6) Manuel Castells/kitaplari/?sirala=alfabetik - Enformasyon Çağı:Ekonomi,Toplum ve Kültür 2.Cilt - Kimliğin Gücü
7) C. Wright Mills - Sosyolojik Tahayyül
8) Zygmunt Bauman/kitaplari/?sirala=alfabetik - Sosyolojik Düşünmek
9) Zygmunt Bauman/kitaplari/?sirala=alfabetik - Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1999
10) Marshall Berman - Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor
11) Peter Wagner - Modernliğin Sosyolojisi
12) Alan Swingewood - Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi
13) Pınar İlkkaracan - Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik
14) Ulla Heise - Kahve ve Kahvehane
15) İhsan Sezal - Öncü Sosyologların Kaleminden Sosyoloji
16) Georg Simmel - Bireysellik ve Kültür
17) Şehir ve Cemiyet
18) Max Weber - Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
19) Karl Marx ve Friedrich Engels - Alman İdeolojisi
20) Ursula K. Le Guin - Mülksüzler
21) Ursula K. Le Guin/kitaplari/?sirala=alfabetik - Karanlığın Sol Eli
22) George Orwell - 1984
23) George Orwell - Hayvan Çiftliği
24) Gordon Marshall - Sosyoloji Sözlüğü