Halil Korkmaz, Karacaoğlan - Bütün Şiirleri'ni inceledi.
02 Mar 14:46 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Türkmen boylarında Karacoğlan, Dadaloğlu, Yunus’tan ezberinde birkaç dize olmayan çok az olurdu.
Sohbetin sonu da genellikle bu ozanların dörtlükleri ile biterdi ve benim çocukluğum da işte böyle bir Türkmen boyunda geçti.
Bir gün dayım lime lime olmuş bir Karacaoğlan kitabı verdiğinde galiba “o yaşlı gocaların tekrarlayıp durduğu manileri mi okuyacağım” diye düşünmüş olmalıyım ki, o kitabı okumadığım gibi, sahipte çıkmadım.
Fakat ondan sonra aldığım bütün şiir kitapları, okuduğum tüm şiirler ve şairlerin bir Karacoğlan, bir Dadaloğlu, bir Yunus etmediğini görünce Karacoğlan üzerine yazılan tüm kitapları aradım, buldum, okudum fakat o kıyametini bilmediğim kitabı hiçbir yerde bulamadım.
Bana göre Karacaoğlan’ı okumayan birsinin insanı, doğayı, çevreyi, dağları, ovaları, yer adlarını, Türkçeyi, bitkileri, canlı türlerini, insan ve doğa sevgisini yeteri kadar tanıması mümkün değildir.
Örneğin, Kömür gözlü, Küpeleri kulağında mum gibi yanan, Ceren bakışlı, Yanağı gamzeli, Boğum boğum al kınalı, Gül alıp reyhan veren, Gövel ördek gibi, Çırpına çırpına yüzen, Dividi kalemi elinde, Hünkâra arzuhal yazan, Selvi dalına benzeyen, Ala gözlü, Başı al valalı, Seherde açılan gül gibi, Usul boylu, Gözleri sürmeli, Gerdanı benli, Ilgıt ılgıt esen yel gibi, Bahçe gülüne benzeyen, El göğüste hizmet eden, Cihana emsali gelmemiş, Aynı doğana benzeyen, Top zülüflü, Karakaşlı, Tomurcuk memeli, Eğik başlı, Yavru şahine benzeyen, Evliya hırkası giyinen, Huri gibi, Boyu uzun, Kaşı kara, Ak saya giyinmiş, Nergis bakışlı, Ay yüzlü, Ayın on dördü gibi, Gül yüzlü, Al Yanaklı, Menevşe Bakışlı, Ak benizli, Kırmızı kolçalı, Altın burmalı, Garbi değmiş kavak gibi sallanan, Yavru şahin bakışlı, Yanağı ay tekeri, Ağzı oğul balı gibi, İncecik belli, Ala gözü söbe, Ağca ceren gibi çölde gezen, Türlü libas giyinen, Tülü maya gibi salınan, Keman kaşlı, “Terlisin sevdiğim sil” diyen, Yüzü çifte benli, Dişleri inci tanesi, Bülbül gibi daldan dala konan, Çift memeleri koynuna iz eden, Tatlı dilli, Trablus şallı, Eğnine alınan mor giyinen, Sağ elinde tas ile suya giden, İnce belli, Frenk şekeri gibi, Zemheride gül gibi açılan, Günde beş kere zülfünü bağlayan, Cenneti âlânın nuru, Yavru ceren bakışlı, Kınalı keklik gibi seken, İnci ile mercan dizen, Al şalvarlı, Halka halka zülüflü, Yaz olanda sıtma tutan, Güz olanda terlemeye yatan, Kokuya benzeyen, Ak elleri deste deste güllü, Melil mahzun gezen, Bacasında baykuşlar öten, Deli eden, Yeni doğan gün gibi, Kapısında çalılar biten, Ak topuklu, Has bahçe içinde top nergiz gibi, Halılar dokuyan, Bülbüller gibi şakıyan, Top yanaklı, Servi boylu, Gerdanı benli, Menekşe gözlü, İnce belikli, Altına al üstüne mavi giymiş, Diline doyulmaz, Karın üstüne kan damlamış gibi, Gayet nazlı, Ak göğsü yalaz düğmeli, Telli yemeni giyen, Atlas tumanlı, Kaşları göz ile cenk eden, Kirpiği hançer gibi, Keklik gibi taştan taşa seken, Kırmızı donlu, Çok merhametli, Binden ziyade beni olan, Bu gün dünden güzel olan, Öpülürken dişlenen, Sırma cepkenli, Hilal kaşlı, Dudağına diline bal bulaşmış, İnce kemerli, Eşi menendi olmayan, Güzel seven, Kıl ördek boyunlu, Habeş benli, Bir karış gerdanlı, Tavus kuşu gibi göğsü nakışlı, Göller içinde kuğuya benzeyen, Saçağı dizde bir kuşak kuşanmış, Laleden kırmızı gülden de güzel, Ak göğsünde namaz kılınan, Serçe gibi seken, Göğsün düğmesi sıkça dikilmiş, Ördek gibi yüzen, Kırk beş belikli, Elbistan yanaklı, Ak eline kan gibi kına yakan, Eline el değmemiş, Boyu uzun beli ince, Huma kuşu gibi, Ellenmiş bellenmiş olmayan, Sırma kaşlı, Reyhan gibi kokan, Salına salına gelen, Dostunun halini bilen, Sırma belikli, Koynunda çifte meme besleyen, Söyledikçe şirin dilleri ballanan, Göğsü çifte benli, Elma yanaklı, Uzun boylu, Çitte belikli, Dudu dilli, Kırmızı önlüklü, Turunç memeli, Çağırıp bergüzar veren, Siyah zülfünü mah yüzünde gezdiren, Suna gözlü, Kadife şalvarlı, Güvercin duruşlu, Entarisi Frenk renkli, Kaşın eğmiş, Elleri göğsünde, Göğsü ilikli, Kudretten sürmeli, Saçları topuğunu döven, Hüma bakışlı, Peynir dilli, Seherde suya giden, İnce bele cevahir kemer takan, Huriye benzeyen, Burnu hırızmalı, Ayağı halhallı, Topuğu benli, İnce bele kol isteyen, Ceylan bakışlı, Al yanağı bal gibi, Misk gibi kokan, İnim inim ağlayan, Kalem kaşlı bir güzel gördünüz mü?
Elbette gördünüz, hem de kaç kez. Belki de o güzel size göz süzdü, gerdan da kırdı ama Karacaoğlan okumadıysanız siz onu hiç fark etmediniz.
Sevgiliyi bu ve bunun gibi, daha yüzlerce eşsiz betimlemelerle anlatan ozan dere, ırmak, pınar, ova, yayla, gül, lale, nergiz, sümbül, zambak, bülbül, turna, hüma kuşu, ceren, at gibi, doğadaki tüm canlı ve bitkileri de sevgiliden ayrı tutmaz, onları da sevgiliyi övdüğü kadar över.
Yücesinde sığınlar gezen, Ah ettikçe dumanı tüten, Derin göllerinde bahriler yüzen, Mor sümbüllü, Pınarları çağlayan, Çimeni güllere karışmış, Başında dudu kumru öten, Lale sümbül biten, Başı karlı, Lalesi yetişmiş, Sümbülü taze, Kuzular meleşince gidilen, Engininde şahin süzülen, Kocaman ardıçlı, Soğuk pınarlı, Başında kaval çalınan, Garbi esince buzu eriyen, Başında can otu biten, Yücesinde koç yiğitler gezinen, Seyfisi top olmuş, Yükseği kartal yuvalı, Yel vurunca karları eriyen, Kuzu meleşen, Karları erimeyen, Kışın azgın yüzlü, Başında kurtlar uluyan, Türlü libas giyinen, Yükseğine çıkılmayan, Üstü boz topraklı, Kaplan meşeli, Toprağına taşına altın yağan, Ara yerde yıkılası, Kararıp pusaran, Menevşesi gülü kokan, Biri bin olan, Kışın yolu kapanan, Başı pare pare dumanlı, Nazlı yârin başından aştığı, Cennete benzeyen, Kaplan gezen, Ceren meleşen, Derde dert katan, Balta değip ormanları kuruyan, Gazel olup yaprakları çürüyen, Top top olup geyikleri yürüyen, Avcıların avını aldığı, Sarp kayaları delinesi, Od düşüp döne döne yanası, Bağrı yanık aşığa dönesi, Yarinden, eşinden ayrılası, Tomurcuk güllerini yad ellerin derdiği, Gül memeli eşinden ayrılası, Çıkıp yücesine seyran edilen, Siyeci bozulan, Bağları viran olan, Arab atların aştığı, Yârin emanetini borandan, kıştan saklayan, Ördekler gelmediği için gölleri perişan olan, Kamalaklı, Karaardıçlı dağlar gördünüz mü?
Tabi ki gördünüz ama ne var o dağların yücesinde hiç merak etmediğinizden, muhtemelen önünden geçip gittiniz.
Oysa Karacaoğlan okusaydınız başında kartallar süzülen o dağlara elbette gider görürdünüz.
Annaç, Asrık, Aşkar, Babal, Balaban, Bahri, Baz, Bıldır, Libas, Bedir, Belik, Bergüzar, Bor, Boymul, Cığ, Cırnak, Cüda, Cündi, Çarh, Çeşm, Dağlamak, Davlumbaz, Devre, Didar, Domur, Dulda, Dür, Edik, Eğin, Eğmel, Eke, Emmi, Kayıl, Kavil, Keleş, Kelli, Kemha, Kerem, Kıcı, Kıvı, Kirmen, Kib ü Kar, Koçmak, Kulunç, Konalga, Kor, Koyak, Köşek, Göynük, Kutnu, Küffar, Leb, Libas, Mağrip, Mah, Mahana, Mahfi, Mail olmak, Manca, Maral, Maşrık, Maya, Meles, Melil, Menend, Mestane, Meyil, Mihman, Miri, Mizan, Muhannes, Mürde, Nâçar, Nâgehan, Name, Nar, Nas, Naşi, Nazar, Nevcivan, Nikap, Niyaz, Oflaz, Ola, Onmak, Onulmaz, Örd, Örek, Öşek, Özge, Penah, Perçem, Peyke, Pervane, Pervaz, Pohur, Pısmak, Pus, Pusarmak, Pür, Püren, Rasaf, Rayıha, Reyhan, Revan,',Rüsvay, Sak, Sağrı, Sal, Salak, Sandal, Savran, Savat, Savay, Savsala, Saya, Senk, Sehil, Sıdk, Sufat, Sığın, Sıktırma, Seyfi, Sin, Siyeç, Sokunmak, Soyka, Suna, Söbe, Süllem, Şahbaz, Şakird, Şar, Şavk, Şekva, Şem, Şems, Şeyda, Şıvga, Şelek, Şitil, Şol, Şor, Taam, Tamu, Tatar, Tavk, Taylak, Tehne, Temren, Tezmek, Tımar, Toklu, Tor, Toy, Tuman, Turaç, Turalamak, Tülek, Tülümaya, Uğrun Uğrun, Uluk, Urd, Urum, Üryan Us, Uz, Ün, Üsküf, Üzülmek, Vala, Vuslat, Yad, Yağlık, Yalaz, Yele, Yalaf, Yanal, Yaşın, Yad, Yavıklamak, Yeğin, Yekte, Yelgin, Yemeni, Yerinmek, Yıkmak, Yıkışmak, Yitik, Yolak, Yoz, Yüğrük-Yörük, Yuka, Yumuşlu, Yunaklık, Yuvalamak, Zağlı, Zâr, Zeban, Zemheri, Zerbap, Zıbın, Zehgir, Zibil, Zulâl, Zülüf.
Ya bu kelimeler ile aşinalığınız nasıl?
Belki siz bunların ne manaya geldiğini biliyorsunuz fakat çocuklarınız Karacaoğlan okumazsa, bunları çocuklarınıza kim öğretecek?
Şayet bir gün Karacaoğlan okumaya karar verirseniz, derleyicisinin kim olduğu da çok önemli.
Zira Karacaoğlan’ın şiirleri ile hiç ilgisi olmayan o kadar çok Karacaoğlan derlemesi var ki.
Bunlardan birini alır okursanız, okuduğunuza pişman olur Karacaoğlan şiirlerini sevemezsiniz.
Cahit Öztelli, Mustafa Necati Karaer ve Dr. Müjgân Cumbur’un derlediği Karacaoğlan derlemeleri en iyi derlemeler fakat bunlardan da iyisini bilenler beni de bilgilendirirlerse çok sevinirim.

Элмас айтматов, bir alıntı ekledi.
29 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

-Biz iyi değildik.
-Hiç kavga etmediniz.
-Hiç konuşmazdık.
-Seni seviyordu ama.
-Sağ olsun!
-Sen sevmedin mi?
-Ne yazık ki sevdim.
-O zaman anlamıyorum.

Kafka Okur Sayı 21, KolektifKafka Okur Sayı 21, Kolektif

Oblomov'dan Olga'ya mektup
Bu kadar sık görüşürken benim yerime mektubumun gelmesi seni her halde şaşırtacak, fakat sonuna kadar okuyunca göreceksin ki başka türlü yapamazdım. Bu mektubu çok daha önce yazmış olmalıydım; o zaman ikimiz de sonradan duyacağımız birçok vicdan azaplarından kurtulmuş olurduk. Ama gene de geç kalmış değilim, birbirimizi o kadar çabuk, o kadar umulmadık bir şekilde sevdik ki ansızın hastalanmış gibi olduk. Bu yüzden kendime daha erken gelemedim. Zaten sizi bir süre görüp dinledikten sonra kim kendi isteğiyle büyünüzden kurtulmaya çalışabilir? Kim sizinle yürürken kendini inişe bırakacak yerde adım başında durup geriye bakmak iradesini gösterebilir?
Her gün kendi kendime diyordum: “Daha ileri gitmeyeceğim artık, olduğum yerde duracağım; bunu yapmak kendi elimde.” Ama gene de sürükleniyordum… Şimdi ise öyle bir savaş içindeyim ki sizin de yardımınıza muhtacım. Ne kadar derine sürüklendiğimi ancak bu gece anladım; ancak bu gece, içine düştüğüm uçurumun derinliğini gördüm ve durmaya karar verdim...
Yalnız kendimden bahsedişim bencilliğimden değil, sadece şundan; ben uçurumun dibine yuvarlandığım zaman siz bir melek gibi yukarlarda kalacaksınız ve belki bana bir göz atmaya bile gerek görmeyeceksiniz. Dinleyin, size apaçık ve kaçamaksız bir şey söyleyeceğim: siz beni sevmiyorsunuz, sevemezsiniz. Tecrübeme güvenin, bana inanın. Benim yüreğim yanmaya başlayalı çok zaman oldu: gerçi yüreğim evvelce aldanarak yandı ama bu sayede insan yüreğinin gerçek ateşiyle, aldatıcı ateşini ayırdetmeyi öğrendim. Siz yanlışı doğrudan ayıramazsınız, ben ayırabilirim ve ayırmalıyım. Doğruyu henüz bulamamış olanlara yardım etmek ödevimdir. İşte size haber veriyorum; siz yanlış bir yoldasınız, geriye dönün. Aşkın bize hafif ve gülümser bir hayal içinde göründüğü, Casta Diva’nın seslerine, leylak kokularına büründüğü, kelimelerle değil, utangaç bakışlarla kendini anlattığı sürece aşk olduğuna inanmıyor, onu bir hayal oyunu, bir gurur okşayışı sayıyordum.
Ama bu oyunlar bitti artık; aşk benim için bir hastalık oldu; kendimde bir tutkunluğun başladığını hissettim; siz de daha düşünceli, daha ciddi oldunuz; bütün boş zamanlarınızı bana verdiniz; sinirleriniz gerginleşti, huzurunuz kayboldu. Şimdi korkuyorum ve anlıyorum ki bu işi durdurmak, size onun içyüzünü anlatmak bana düşen bir görevdir.
Sizi sevdiğimi söyledim, siz de beni sevdiğinizi söylediniz. Aradaki ahenksizliği fark etmediniz mi? Etmediniz değil mi? O halde sonra edeceksiniz; ben uçuruma düştüğüm zaman. Bakın benim halime, düşünün benim kim olduğumu. Beni sevmeniz mümkün mü? Beni seviyor musunuz? Dün “Seviyorum, seviyorum, seviyorum” dediniz; bende kesin olarak söylüyorum: “Hayır, hayır, hayır.”
Beni sevmiyorsunuz, ama şunu hemen belirteyim ki yalan da söylemiyorsunuz. Beni aldatmıyorsunuz. Hayır denecek yerde evet diyecek insan değilsiniz. Benim size anlatmak istediğim, duyduğunuz şeyin gerçek aşk değil, sadece bir aşk umudu olmasıdır. İçinizdeki bilinçsiz aşk ihtiyacı gerçek gıdasını bulamayınca, hararetsiz ve sahte bir alevle yandı; bu çeşit ateşler kadınlarda bir çocuğa veya bir kadına gösterdikleri sevgide ya da nedensiz döktükleri gözyaşlarında, isteri bunalımlarında görülür…
Ben baştan size bunu açıkça söylemeliydim: siz yanlış bir yoldasınız; karşındaki erkek, rüyalarınızda gördüğünüz adam değildir. Göreceksiniz, bir gün o kişi karşına çıkacak; o zaman kendinize geleceksiniz; yaptığınız hatadan utanacaksınız, bana kızacaksınız; ben de bunun azabını duyacağım. Daha keskin bir zekâm, daha iyi bir kalbim olsaydı, daha samimi olsaydım size bunları daha önce söylerdim...
Söylememiş de değilim, ama nasıl söylediğimi hatırlarsınız: bana inanmamanızdan korkarak, beni ciddiye almamanızdan korkarak, başkalarının sonradan söyleyeceği şeyleri ben size önceden söyledim, sizi erkekleri dinlememeye, onlara inanmamaya hazırlamak istedim. İçimden düşündüğüm şuydu: “ Asıl beklediği adam daha gelmedi. O gelinceye kadar mutlu olurum” İşte insan tutuldu mu, mantığı böyle işler.
Şimdi başka türlü düşünüyorum. Kendi kendime şunu soruyorum: Ona iyice bağlandığım zaman, yanımda olması benim için bir zevk değil bir zorunluluk olduğu zaman, aşk yüreğime iyice yerleştiği zaman ne olacak? O zaman kendimi ondan nasıl ayırabileceğim? Bu acıya dayanabilecek miyim? İşin sonu kötüye varacak. Daha şimdiden bunu düşünmek beni ürpertiyor. Daha yaşlı, daha tecrübeli olsaydınız, mutluluğuma şükreder ve size hayatımı seve seve verirdim; ama…
Peki ama bu mektubu niçin yazıyorum?. Niçin doğrudan doğruya yanınıza gelip sizi her gün daha fazla görmek istediğimi, oysa sizi görmemem gerektiğini söylemedim. Fakat kendiniz düşünün: bunu yüzünüze karşı söylemek cesaretini nasıl bulabilirdim? Bazen buna benzer şeyler söylemek üzereyken birdenbire başka şeyler söylüyordum. Belki söylesem üzülürdünüz, ya da benim iyi niyetimi anlamayarak bunu hakaret sayardınız. Bense buna dayanamazdım, sözlerimi geri alırdım, iyi niyetlerim toza toprağa karışır ve ertesi gün buluşmak için sözleşirdik. Şimdi, sizden uzakken durum çok farklı! Tatlı gözleriniz, sevimli, güzel yüzünüz karşımda değil; önümdeki kağıt sessiz ve sabırlı. Size şu cümleyi rahat rahat yazıyorum: (yalan; hiç de rahat değilim) artık birbirimizi göremeyeceğiz. (bu doğru)
Başka birisi olsa şunu da eklerdi. “Bu satırları gözyaşları içinde yazıyorum.” Ama ben size yalan söylemiyorum, acımın bir gösteriş olmasını istemiyorum, çünkü dertleri, pişmanlıkları artırmak neye yarar? Bu çeşit yalanlarda sevgiyi daha fazla kökleştirmek umudu saklıdır. Bense bu duyguyu sizde ve bende kökünden kazımak istiyorum.
Zaten gözyaşları ya boş hayallere ya da bir kadını baştan çıkartmak isteyenlere yaraşır. Ben size bunları uzun bir yolculuğa çıkan iyi bir dostla vedalaşır gibi söylüyorum. Üç dört hafta daha beklesem çok geç olurdu. Aşk bir ruh kangreni; o kadar çabuk ilerliyor ki. Daha şimdiden ne haldeyim. Zamanı saatleri, dakikalarla değil, güneşin doğup batmasıyla değil, sizinle ölçüyorum: “Onu gördüm, göremedim, göreceğim, göremeyeceğim, gelecek, gelmeyecek...”
Bütün bunlar, gençlikte güzel: çünkü gençlik heyecanların tatlısına, acısına kolayca dayanır, benim yaşımda insan, huzuru arıyor, ben uykulu ve uyuşuk huzura alışmışım; fırtınalara tahammülüm yok.
Çokları benim bu hareketime şaşarak ne diye kaçıyor? der; çokları da gülecek. Gülsünler, umurumda değil. Sizi görmemeye katlandıktan sonra nelere katlanamam ki?
Derin kederim içinde bir tesellim şu ki, hayatımızın bu kısa dönemi belleğimde her zaman temiz ve ışıklı bir hatıra olarak kalacak ve beni tekrar eski ruh uyuşukluğuna düşmekten koruyacak.
Bu hatıra size de hiçbir zaman zarar vermeyecek ve gelecekte gerçek aşkı bulmanıza yardım edecektir...
Allahaısmarladık meleğim, çabuk uçup gidin; yanlışlıkla kötü bir dala konduğunu görerek ürken bir kuş gibi çevik, neşeli ve hafif uçup gidin…

Oblomov'un Olga'ya yazdığı o güzel mektupla günaydınlar insan arkadaşlarım.
"Bu kadar sık görüşürken benim yerime mektubumun gelmesi seni her halde şaşırtacak, fakat sonuna kadar okuyunca göreceksin ki başka türlü yapamazdım. Bu mektubu çok daha önce yazmış olmalıydım; o zaman ikimiz de sonradan duyacağımız birçok vicdan azaplarından kurtulmuş olurduk. Ama gene de geç kalmış değilim, birbirimizi o kadar çabuk, o kadar umulmadık bir şekilde sevdik ki ansızın hastalanmış gibi olduk. Bu yüzden kendime daha erken gelemedim. Zaten sizi bir süre görüp dinledikten sonra kim kendi isteğiyle büyünüzden kurtulmaya çalışabilir? Kim sizinle yürürken kendini inişe bırakacak yerde adım başında durup geriye bakmak iradesini gösterebilir?

Her gün kendi kendime diyordum: “Daha ileri gitmeyeceğim artık, olduğum yerde duracağım; bunu yapmak kendi elimde.” Ama gene de sürükleniyordum… Şimdi ise öyle bir savaş içindeyim ki sizin de yardımınıza muhtacım. Ne kadar derine sürüklendiğimi ancak bu gece anladım; ancak bu gece, içine düştüğüm uçurumun derinliğini gördüm ve durmaya karar verdim...

Yalnız kendimden bahsedişim bencilliğimden değil, sadece şundan; ben uçurumun dibine yuvarlandığım zaman siz bir melek gibi yukarlarda kalacaksınız ve belki bana bir göz atmaya bile gerek görmeyeceksiniz. Dinleyin, size apaçık ve kaçamaksız bir şey söyleyeceğim: siz beni sevmiyorsunuz, sevemezsiniz. Tecrübeme güvenin, bana inanın. Benim yüreğim yanmaya başlayalı çok zaman oldu: gerçi yüreğim evvelce aldanarak yandı ama bu sayede insan yüreğinin gerçek ateşiyle, aldatıcı ateşini ayırdetmeyi öğrendim. Siz yanlışı doğrudan ayıramazsınız, ben ayırabilirim ve ayırmalıyım. Doğruyu henüz bulamamış olanlara yardım etmek ödevimdir. İşte size haber veriyorum; siz yanlış bir yoldasınız, geriye dönün. Aşkın bize hafif ve gülümser bir hayal içinde göründüğü, Casta Diva’nın seslerine, leylak kokularına büründüğü, kelimelerle değil, utangaç bakışlarla kendini anlattığı sürece aşk olduğuna inanmıyor, onu bir hayal oyunu, bir gurur okşayışı sayıyordum.

Ama bu oyunlar bitti artık; aşk benim için bir hastalık oldu; kendimde bir tutkunluğun başladığını hissettim; siz de daha düşünceli, daha ciddi oldunuz; bütün boş zamanlarınızı bana verdiniz; sinirleriniz gerginleşti, huzurunuz kayboldu. Şimdi korkuyorum ve anlıyorum ki bu işi durdurmak, size onun içyüzünü anlatmak bana düşen bir görevdir.

Sizi sevdiğimi söyledim, siz  de beni sevdiğinizi söylediniz. Aradaki ahenksizliği fark etmediniz mi? Etmediniz değil mi? O halde sonra edeceksiniz; ben uçuruma düştüğüm zaman. Bakın benim halime, düşünün benim kim olduğumu. Beni sevmeniz mümkün mü? Beni seviyor musunuz? Dün “Seviyorum, seviyorum, seviyorum” dediniz; bende kesin olarak söylüyorum: “Hayır, hayır, hayır.”

Beni sevmiyorsunuz, ama şunu hemen belirteyim ki yalan da söylemiyorsunuz. Beni aldatmıyorsunuz. Hayır denecek yerde evet diyecek insan değilsiniz. Benim size anlatmak istediğim, duyduğunuz şeyin gerçek aşk değil, sadece bir aşk umudu olmasıdır. İçinizdeki bilinçsiz aşk ihtiyacı gerçek gıdasını bulamayınca, hararetsiz ve sahte bir alevle yandı; bu çeşit ateşler kadınlarda bir çocuğa veya bir kadına gösterdikleri sevgide ya da nedensiz döktükleri gözyaşlarında, isteri bunalımlarında görülür…

Ben baştan size bunu açıkça söylemeliydim: siz yanlış bir yoldasınız; karşındaki erkek, rüyalarınızda gördüğünüz adam değildir. Göreceksiniz, bir gün o kişi karşına çıkacak; o zaman kendinize geleceksiniz; yaptığınız hatadan utanacaksınız, bana kızacaksınız; ben de bunun azabını duyacağım. Daha keskin bir zekâm, daha iyi bir kalbim olsaydı, daha samimi olsaydım size bunları daha önce söylerdim...

Söylememiş de değilim, ama nasıl söylediğimi hatırlarsınız: bana inanmamanızdan korkarak, beni ciddiye almamanızdan korkarak, başkalarının sonradan söyleyeceği şeyleri ben size önceden söyledim, sizi erkekleri dinlememeye, onlara inanmamaya hazırlamak istedim. İçimden düşündüğüm şuydu: “ Asıl beklediği adam daha gelmedi. O gelinceye kadar mutlu olurum” İşte insan tutuldu mu, mantığı böyle işler.

Şimdi başka türlü düşünüyorum. Kendi kendime şunu soruyorum: Ona iyice bağlandığım zaman, yanımda olması benim için bir zevk değil bir zorunluluk olduğu zaman, aşk yüreğime iyice yerleştiği zaman ne olacak? O zaman kendimi ondan nasıl ayırabileceğim? Bu acıya dayanabilecek miyim? İşin sonu kötüye varacak. Daha şimdiden bunu düşünmek beni ürpertiyor. Daha yaşlı, daha tecrübeli olsaydınız, mutluluğuma şükreder ve size hayatımı seve seve verirdim; ama…

Peki ama bu mektubu niçin yazıyorum?. Niçin doğrudan doğruya yanınıza gelip sizi her gün daha fazla görmek istediğimi, oysa sizi görmemem gerektiğini söylemedim. Fakat kendiniz düşünün: bunu yüzünüze karşı söylemek cesaretini nasıl bulabilirdim? Bazen buna benzer şeyler söylemek üzereyken birdenbire başka şeyler söylüyordum. Belki söylesem üzülürdünüz, ya da benim iyi niyetimi anlamayarak bunu hakaret sayardınız. Bense buna dayanamazdım, sözlerimi geri alırdım, iyi niyetlerim toza toprağa karışır ve ertesi gün buluşmak için sözleşirdik. Şimdi, sizden uzakken durum çok farklı! Tatlı gözleriniz, sevimli, güzel yüzünüz karşımda değil; önümdeki kağıt sessiz ve sabırlı. Size şu cümleyi rahat rahat yazıyorum: (yalan; hiç de rahat değilim) artık birbirimizi göremeyeceğiz. (bu doğru)

Başka birisi olsa şunu da eklerdi. “Bu satırları gözyaşları içinde yazıyorum.” Ama ben size yalan söylemiyorum, acımın bir gösteriş olmasını istemiyorum, çünkü dertleri, pişmanlıkları artırmak neye yarar? Bu çeşit yalanlarda sevgiyi daha fazla kökleştirmek umudu saklıdır. Bense bu duyguyu sizde ve bende kökünden kazımak istiyorum.

Zaten gözyaşları ya boş hayallere ya da bir kadını baştan çıkartmak isteyenlere yaraşır. Ben size bunları uzun bir yolculuğa çıkan iyi bir dostla vedalaşır gibi söylüyorum. Üç dört hafta daha beklesem çok geç olurdu. Aşk bir ruh kangreni; o kadar çabuk ilerliyor ki. Daha şimdiden ne haldeyim. Zamanı saatleri, dakikalarla değil, güneşin doğup batmasıyla değil, sizinle ölçüyorum:  “Onu gördüm, göremedim, göreceğim, göremeyeceğim, gelecek, gelmeyecek...”

Bütün bunlar, gençlikte güzel: çünkü gençlik heyecanların tatlısına, acısına kolayca dayanır, benim yaşımda insan, huzuru arıyor, ben uykulu ve uyuşuk huzura alışmışım; fırtınalara tahammülüm yok.

Çokları benim bu hareketime şaşarak ne diye kaçıyor? der; çokları da gülecek. Gülsünler, umurumda değil. Sizi görmemeye katlandıktan sonra nelere katlanamam ki?

Derin kederim içinde bir tesellim şu ki, hayatımızın bu kısa dönemi belleğimde her zaman temiz ve ışıklı bir hatıra olarak kalacak ve beni tekrar eski ruh uyuşukluğuna düşmekten koruyacak.  

Bu hatıra size de hiçbir zaman zarar vermeyecek ve gelecekte gerçek aşkı bulmanıza yardım edecektir...

Allahaısmarladık meleğim, çabuk uçup gidin; yanlışlıkla kötü bir dala konduğunu görerek ürken bir kuş gibi çevik, neşeli ve hafif uçup gidin… "

Metin Özdemir, bir alıntı ekledi.
 04 Tem 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

"Nasıl biriydi, neler konuştunuz, ilginç şeyler anlattı mı?"
"Müthiş bir kadın. Pek çok şey konuştuk... okursunuz işte..."
"Bir terslik olmadı ya?"
"Olmadı."
"Allah allah! Bir terslik olmadıysa, niye bu kadar suskunsun, kızım?"
"Yorgunum Hasan Bey. Uzun bir gündü."
"İnsan bir şeyler anlatır. Kavga filan etmediniz değil mi?"
"Ne münasebet."
"İyi, iyi. Endişeliydim biraz."
"Endişelenmenize hiç gerek yoktu. Aklı başında yetişkinleriz ' ikimiz de."
"Elbette."
"Ve her ikimiz de maalesef gerçeği görebiliyoruz."

Bir Gün, Ayşe KulinBir Gün, Ayşe Kulin

Ben bu yazıda sizin iç sesinizim ey sevgisiz, kindar, biatçı, statükocu, sığ ve beyinleri bel altına kadar anca erişen zavallı iğrenç mahluklar! Hadi kabul edin hep birlikte... Dün aslında korkak terör saldırısında hayatını kaybedenlere pek de üzülmüş değilsiniz. Aslına bakarsanız normal günlük hayatta dinsizlik ve kafirlikle suçladığınız, sanki şeytanmış gibi gördüğünüz o masum insanlara yapılan terör saldırısını kınamanız pek de inandırıcı değildi ama eksik olun. Haydi itiraf edin, oh iyi oldu diyenleriniz de az sayıda değil, ki siz bunu kendinizden biliyorsunuz zaten. Sosyal paylaşım sitelerinde müslüman noel kutlamaz naraları atıp, "noel kutlayanlar kafirdir" propagandasını yapıp, üstüne bir de sokaklarda noel kutlanmaması adına bildiri yayınlayıp hatta kısa repliklerle halka dikta ettirme yolunu seçipte Reina adlı eğlence mekanında olanlardan sonra "masum insanlara yapılanları kınıyoruz ve ha camide yapılmış ha gece kulübünde ikisi de aynıdır" gibi fırsatçı demeçlerinizin de başınıza bir bela almamak için olduğunu haydi gelin itiraf edin ki ben sizin iç sesinizim ve buna şahidim. Korkmayın! Hukuk sizin için işlemez çünkü siz biat edenlersiniz, hiç gerek yoktu böyle geri vites demeçlerine. İtiraf edin içinizin yağları eridiği kadar, terörü yapanlara nefret etmediniz ve terörü bu denli sevmediniz dün gece. Kabul edin ne olur! Akdeniz ülkesi olmak, bilimsel eğitim almak, edebiyat, tiyatro, müzik vb. gibi sanatsal faaliyetlerden nasiplenmemiş, bir kadının ya da erkeğin elini tutup masumca etkilenmemiş olmak sizin beyinlerinize en çok da vicdanınıza ters. Sizin basit bir ortadoğu ülkesi olmak, bu bataklıkta cahillik, ölüm, tabu, savaş ve vahşilik içinde yaşamak gibi bir idealiniz var ve Allah kahretsin ki sizin gibi mahluklar yüzünden biz de yanıyoruz. Siz itiraf edemiyorsanız ben edeyim. Sizin iç sesiniz olup bu yazıyı yazmaktan utanç duyuyorum. Sizin vicdansızlığınızı yazmak bana zor geliyorsa da, midem bulanıyorsa da aslında kör vicdanınızı deşifre etmek boynumun borcu. Bahar elbet yakın, ama ne olur gölge etmeyin artık.

MadesaM, bir alıntı ekledi.
23 May 2016

Hiç iyi etmediniz... :(
Hiç iyi etmediniz doktor.
Sayı saymasını bildiğime ilk kez üzüldüm.
Yaşanacak ömrüme gün koymanız üzdü beni.
Hayallerimi kaçırdınız benden.Şöyle bir ahşap evin balkonunda kitabımı okuyup çay içmeyi çok gördünüz bana.Hem altı yılın birikimiyle altıma çektiğim spor arabamla kaç kilometre yaptım daha.Hele Avrupa'nın dev gökdelenlerini, Asya'nın pirinç tarlalarını görmemek deli edecek beni.Yerlileri görmeyi iptal edebilirim belki ama...
Van Gölü'nü bile görmemişken Azrail'le gezintiye çıkarıyorsunuz beni.
Hiç iyi etmediniz doktor...

Sahibinden Kiralık Az Kullanılmış Yalnızlık, Adem ÖzbaySahibinden Kiralık Az Kullanılmış Yalnızlık, Adem Özbay
Burak Denizli, bir alıntı ekledi.
16 Şub 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Hiç iyi etmediniz doktor.
Sayı saymasını bildiğime ilk kez üzüldüm.
Yaşanacak ömrüme gün koymanız üzdü beni.
Hayallerimi kaçırdınız benden.Şöyle bir ahşap evin balkonunda kitabımı okuyup çay içmeyi çok gördünüz bana.Hem altı yılın birikimiyle altıma çektiğim spor arabamla kaç kilometre yaptım daha.Hele Avrupa'nın dev gökdelenlerini, Asya'nın pirinç tarlalarını görmemek deli edecek beni.Yerlileri görmeyi iptal edebilirim belki ama...
Van Gölü'nü bile görmemişken Azrail'le gezintiye gezintiye çıkarıyorsunuz beni.
Hiç iyi etmediniz doktor...

Sahibinden Kiralık Az Kullanılmış Yalnızlık, Adem ÖzbaySahibinden Kiralık Az Kullanılmış Yalnızlık, Adem Özbay