Oğuz Kağan'ın Türklük Duası
İnsanların insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır.
İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar.
İnsaniyeti gören olmadı.

Resul, bir alıntı ekledi.
21 Mar 23:14 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İslâmiyet ise, insaniyet-i kübra.. ve Şeriat ise, medeniyet-i fuzlâ (en faziletli medeniyet) olduğundan; âlem-i İslâmiyet, medine-i fâzıla-i Eflâtuniye olmağa sezâdır.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 70 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş.  ( İnsaniyet-i kübra: büyük insanlık, en büyük insanlık, islam'a göre yaşamak.  Medine-i fazıla-i Eflatuniye: çok ileri ve parlak devrin faziletli ve üstün medeniyeti.   Seza: layık, münasib, uygun.)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 70 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş. ( İnsaniyet-i kübra: büyük insanlık, en büyük insanlık, islam'a göre yaşamak. Medine-i fazıla-i Eflatuniye: çok ileri ve parlak devrin faziletli ve üstün medeniyeti. Seza: layık, münasib, uygun.)
Resul, bir alıntı ekledi.
20 Mar 00:19 · Kitabı okuyor

Evet, Asr-ı Saâdetten evvelki zamanlarda kalb katılığı ve merhametsizlik öyle bir hadde baliğ olmuştu ki, kocaya vermekten âr ederek kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi!

Asr-ı Saâdette İslâmiyet'in doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde, evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayanlar, İslâmiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular.

Acaba böyle ruhî, kalbî, vicdanî bir inkılâb hiçbir kanuna tatbik edilebilir mi?

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 98 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 98 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Ufuk, bir alıntı ekledi.
15 Mar 00:50 · Kitabı okudu

Belki insaniyetin ideolojiden evvel geldiğini fark ettik, savunduğumuz fikirleri insaniyet adına savunmayı yeğledik. İnsanlık onurunu savunmanın ideolojiyi savunmaktan güzel olduğunu keşfettik.

Karun ve Anarşist, İskender PalaKarun ve Anarşist, İskender Pala
Azam, bir alıntı ekledi.
12 Mar 23:35 · Kitabı okudu · İnceledi

İnsaniyet
İnsaniyet: Her türlü davanın üstüde. Ve ben artık insanlardan insaniyete sığınıyorum.

Kelime Defteri, Nazan Bekiroğlu (Sayfa 14 - Timaş yayınları)Kelime Defteri, Nazan Bekiroğlu (Sayfa 14 - Timaş yayınları)
▶ Eliff ⭐, bir alıntı ekledi.
11 Mar 09:00 · Kitabı okudu

Morlock öldürmeyi ne kadar istiyordum, bilseniz! İnsanın gidip kendi torunlarını öldürmek istemesini çok gaddarca bulabilirsiniz! Ama onlarda bir insaniyet görmek, her nasılsa olanaksızdı..

Zaman Makinesi, H. G. WellsZaman Makinesi, H. G. Wells

Manisa lı olup da bana sürükleyici kitap hediye edebilecek insaniyet li biri aranıyor

Hakan, bir alıntı ekledi.
07 Mar 21:12

Çünki anarşi hiçbir hakkı tanımaz, insaniyet seciyelerini canavar hayvanların seciyesine çevirir.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said NursîEmirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî
Gulsum, bir alıntı ekledi.
05 Mar 12:03 · Kitabı okuyor

Küre-i Arz'ın zerratı adedince "Elhamdülillahi alâ nimeti'l-iman" (iman nimetini bahşeden Allaha hamdolsun).dedim.
İşte buna kıyasen Risale-i Nur'da pekçok muvazenelerle isbat edilmiştir ki, ehl-i sefahet ve dalalet, dünyada dahi bir manevî Cehennem içinde azab çekerler ve ehl-i iman ve salahat, dünyada dahi bir manevî Cennet içinde, İslâmiyet ve insaniyet midesiyle ve imanın tecelliyat ve cilveleriyle, manevî bir Cennet lezzetleri tadabilir.
Belki derece-i imanlarına göre istifade edebilirler.
Fakat bu fırtınalı zamanın hissi ibtal eden ve beşerin nazarını âfâka dağıtan ve boğan cereyanlar, ibtal-i his nev'inden bir sersemlik vermiş ki; ehl-i dalalet manevî azabını muvakkaten tam hissedemiyor.
Ehl-i hidayete dahi gaflet basıyor, hakikî lezzetini tam takdir edemiyor.

İman ve Küfür Muvazeneleri, Bediüzzaman Said Nursîİman ve Küfür Muvazeneleri, Bediüzzaman Said Nursî