Ene ve Zerre Risalesi

·
Okunma
·
Beğeni
·
234
Gösterim
Adı:
Ene ve Zerre Risalesi
Baskı tarihi:
Ekim 2013
Sayfa sayısı:
59
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055314507
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ufuk Kitapları
Baskılar:
Ene Ve Zerre Risalesi
Ene ve Zerre Risalesi
Ene ve Zerre Risalesi
Ene ve Zerre Risalesi
İşte bak, Hazreti Âdem zamanından şimdiye kadar iki büyük cereyan, iki fikir silsilesi her tarafta, insanlığın her tabakasında dal budak salmış iki büyük ağaç hükmündedir: Bunlardan biri, peygamberlerin kılavuzluğundaki dinler; diğeri ise felsefe silsilesidir. Böyle gelmiş, gidiyor. Bu iki silsile ne zaman uyum içinde, birlikte yürümüşse yani felsefeciler ne zaman din dairesine girerek dinin emirlerine uyup ona hizmet etmişlerse, insanlık parlak bir saadet devri geçirmiştir. Ne zaman bu iki silsile ayrı gitmişse bütün hayır ve nur, peygamberler silsilesinin ve dinin tarafına toplanmış; şer ve dalâlet ise felsefenin etrafında birikmiştir.
112 syf.
·1 günde·10/10
... Bediuzzaman Said Nursî'nin, "Sözler" kitabından Otuzuncu Söz'ün broşür hâlinde neşr olunan "Ene ve Zerre" Risalesi bize, Cenâb-ı Allah tarafından verilen "Benlik", "Enâniyet" hissini nasıl ve hangi istikamette istimâl etmemiz gerektiğini gösteriyor.

  Şöyle ki, Ene'yi yani enâniyet hissini, düzgün yolda kullanınca, ne kadar harika bir ni'met olduğu; yanlış yolda istimâl edince, ne kadar kötü, olanaksız sonuçlar doğurduğunu bu kitap, apaçık delillerle gözüme soktu desem yanlış etmiş olmam..

  Üstad Ene'yi, kâinatın tılsımlarını açacak bir anahtar olarak görüyor ve o anahtarı, anahtar sahibinin, yani Cenâb-ı Allah'ın yolunda sarfedince çok kapalı pencerelerin açılabileceğini ve açılmasının mümkün olduğunu söylüyor.. ki kendi hayâtına nazar edersek buna en büyük şahidin de yine kendisi olduğunu görmüş oluruz.

  Uzun lafın kısası, herkesin okuması, okutması gereken kitaplardan bir tânesi de bu "Ene ve Zerre" Risalesidir. Okuyanlara tekrar okumasını, okumayanlara da, en kısa zamanda okuyup istifâde etmelerini cân-ı gönülden tavsiye ediyorum.. keyifli okumalar.
59 syf.
·5 günde·Beğendi·10/10
Üstadın bu eserinde Yüce İslam'ın felsefeye karşı olan üstünlüğünü mükemmel bir şekilde anlatıyor. Çok yerinde tespitlerle ve kıyaslarla felsefeyi alt ediyor. Bir çok dünyaca ünlü felsefeciden ve İslamiyette ki felsefeciden dem vururak yaptıkları hataları belirtiyor.
Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum.
112 syf.
Gök, zemin, dağ tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddid vücuhundan bir ferdi, bir vechi, ene'dir. Evet ene, zaman-ı Âdem'den şimdiye kadar âlem-i insaniyetin etrafına dal budak salan nurani bir şecere-i tûbâ ile, müdhiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir.
Ene Zerre - 6
Sual: Niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfât ve esmasının marifeti, enaniyete bağlıdır?

Elcevab: Çünki mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için, ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve bir taayyün vermek için hükmedilmez, mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Meselâ: Zulmetsiz daimî bir ziya, bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakikî veya vehmî bir karanlık ile bir had çekilse, o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, Hakîm ve Rahîm gibi sıfât ve esması; muhit, hududsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyle ise hakikî nihayet ve hadleri olmadığından, farazî ve vehmî bir haddi çizmek lâzım geliyor. Onu da enaniyet yapar.
"Nefsin mertebeleri vardır. En tehlikelisi, Risale-i Nurlarda sık sık nazara verilen ve sakınılması istenilen nefs-i emmare; yani kötülüğe sevk eden nefistir. Mücadele sonucunda emmare nefis, kademelerden geçe geçe sonunda Allah'tan razı olan, Allah'ın da kendisinden razı olduğu huzura ermiş, bütün kemal sıfatlarla donanmış nefisler mertebesine çıkar."
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 18 - Mutlu Yayıncılık
Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kâinat kapıları zahiren açık görünürken, hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak, emanet cihetiyle insana "ene" namında öyle bir miftah vermiş ki; âlemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki; Hallak-ı Kâinat'ın künuz-u mahfiyesini onun ile keşfeder.

*künuz-u mahfiye: gizli hazineler.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ene ve Zerre Risalesi
Baskı tarihi:
Ekim 2013
Sayfa sayısı:
59
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055314507
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ufuk Kitapları
Baskılar:
Ene Ve Zerre Risalesi
Ene ve Zerre Risalesi
Ene ve Zerre Risalesi
Ene ve Zerre Risalesi
İşte bak, Hazreti Âdem zamanından şimdiye kadar iki büyük cereyan, iki fikir silsilesi her tarafta, insanlığın her tabakasında dal budak salmış iki büyük ağaç hükmündedir: Bunlardan biri, peygamberlerin kılavuzluğundaki dinler; diğeri ise felsefe silsilesidir. Böyle gelmiş, gidiyor. Bu iki silsile ne zaman uyum içinde, birlikte yürümüşse yani felsefeciler ne zaman din dairesine girerek dinin emirlerine uyup ona hizmet etmişlerse, insanlık parlak bir saadet devri geçirmiştir. Ne zaman bu iki silsile ayrı gitmişse bütün hayır ve nur, peygamberler silsilesinin ve dinin tarafına toplanmış; şer ve dalâlet ise felsefenin etrafında birikmiştir.

Kitabı okuyanlar 53 okur

  • Bilal
  • Melisa
  • Yişill

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%5 (1)
9
%0
8
%5 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0