·
Okunma
·
Beğeni
·
6,8bin
Gösterim
Adı:
Geometri
Baskı tarihi:
Kasım 2019
Sayfa sayısı:
56
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056770616
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Librum Kitap Yayınları
Bu kitabı Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, 3. Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmıştır. Askerlik çığırından gelen Atatürk'ü, siyaset olayları büyük bir devlet adamı yapmış olduğu gibi, yurdun kültür sorunları da O'nu büyük bir eğitimci durumuna getirmiştir. Atatürk'ün bu yapıtı, Geometri öğretenler ile bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak neşredilmiştir.

Atatürk, 3. Türk Dil Kurultayı'nda bir 'dil felsefesi kuramı' olarak Güneş-Dil Teorisi'ni ortaya koydu. Kimi çevreler bunu, Türkçeyi arıtma çığırından Osmanlıcacılığa geri dönüş için Atatürk'ün yaptığı bir 'manevra' sandılar. Bu kitap bu sanının yanlış olduğunu kesin olarak ortaya çıkarmaktadır… Atatürk içten, özden, yüreği açık bir Ata idi; kılıcıyla ulusunu kurtaran, kalemiyle de onu yükselten.

A. Dilaçar
76 syf.
·10/10 puan
Bu kitabı Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce III. Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı' nda kendi eliyle yazmıştır.

1936 sonbaharında bir gün Atatürk beni, Özel Kalem Müdürü Süreyya Anderiman'ın yanına katarak Beyoğlu'ndaki Haşet Kitabevi'ne gönderip gördüğümüz Fransızca geometri kitaplarından birer tane aldırttı. Bunlar Atatürk'le birlikte gözden geçirildikten sonra, yazılacak geometri kitabının genel tasarısı çizildi. Bir süre sonra ben ayrıldım ve kış aylarında Atatürk bu yapıt üzerinde çalıştı.
A. Dilaçar
68 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10 puan
Türkçeyi sade bir dil haline getirme çalışmalarında yabancı dillerden bilim, sanat, fen ve teknik terimlerin Türkçeleştirilmesi için komisyonlar kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk de bizzat kendisi geometri alanındaki terimleri Türkçeleştirmek için çalışmış ve bu kitabı yazmıştır. Dönemi için bayağı bilgilendirici bir kitap. Atatürk geometrideki başlıca terimleri açıklamış, örnekler vermiştir. Kitaptan bazı alıntılara yer vermeden önce Atatürk'ün bir sözünü yazmak isterim: 'Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.' Bazı alıntılar: Atatürk, farklı bilim alanlarında derlenen terimleri denetleyecek durumda değildi. Hazırlanan uzun listeleri gözden geçiremezdi. Buna zamanı yetişmezdi. Yalnız riyaziye komisyonunun terimlerini kendi denetimi altına almıştı. Terimleri birer birer tartışarak Türkçe yazı kurallarıyla belirlenmesine çalışmıştı. Tabii ilk terim 'riyaziye'ydi. Komisyonun listesinde bu terime bir karşılık bulunmamıştı. Atatürk komisyona 'riyaziyat' teriminin nereden geldiğini, anlamını sormuş, cevap olarak kendisine 'riyaziyat'ın 'riyaziyat'tan geldiği, bunun sofuların sıkı perhizi anlamına geldiği söylenmişti. Bunun üzerine Atatürk terimin Batı'daki karşılığını sormuş, kendisine Fransızcada 'mathèmatiques', İngilizcede 'mathematics', Almancada 'Mathematik' olduğu söylenmişti. Bu kez Batı'daki bu terimlerin anlamını sormuştu. Kendisine 'sayılabilen, ölçülebilen şeylerin sayılması, ölçülmesi yollarını araştıran ilimler' anlamına geldiği söylenmişti. Bu cevabı alınca Atatürk kararını vermişti: 'Burada sofuların perhizlerinin işi yoktur. Bu terimin Türkçesi matematik'tir, efendim' sözleriyle görüşmeyi sonlandırmıştı.
..
"Örnek vermek gerekirse 'müselles-i mütesâsiy'ül-adlâ' eşkenar üçgen anlamına geliyordu. 'Müselles-i muhtelifül-adlâ' çeşitkenar üçgendi. 'Müselles-i mütesâvi-s-sâkayn' ikizkenar üçgendi. Bu osmanlıca terimleri öğrencinin akılda tutması, öğrenmesi hemen hemen olanaksızdı. Atatürk terim bulmakta dehaydı. Nitekim 44 sayfalık küçük geometri kitabında yer alan boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek, kesit, yay, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, dikey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı, gerekçe gibi terimler Atatürk'ün pratik zekâsının ürünleriydi."
..
..."Atatürk bu nitelikte bir önder değil, içten, özden, yüreği açık bir Ata idi; kılıcı ile ulusunu kurtaran, kalemi ile de onu yükselten..."...
80 syf.
Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmış bir geometri kitabı... Dünyadan gelip geçmiş liderleri düşünelim, acaba hangisi toplumu için böyle bir eser bırakmıştır, kendine rahat bir uykudan ödün verip (pi sayısını 3 almadan:D) hesaplamalarla uğraşmıştır? Sanırım hiçbiri...

Zaten hayran olduğum bu adama, kitabı okudukça daha da büyük bir saygı ve sevgi beslemeye başladım. Kitapta geometrinin temelleri atılmış. Düzlem, üçgen, piramit, açılar, paralel doğrular, uzay, boyutlar, çokgenler, prizmalar ve bunların alanları, hacimleri... Ya adam kesik koninin hacmini bile örneğiyle anlatmış. Ne diyebilirim daha fazla bilmiyorum. Eşsizdi gerçekten. Tabii bazı terimlerde değişiklikler var, örneğin tümler açılar yerine tümey açılar, küre yerine yüre gibi kelimelerde ses değişiklikleri olmuş günümüze kadar.

Sizi bilmem ama ben ülkemin, bir pozitif bilimin temelini atan bir adamın elinden geçmiş olmasıyla gurur duyuyorum...

Herkese iyi okumalar...
48 syf.
·642 günde·Beğendi·10/10 puan
“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakıyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. Yalnız ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekamülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanla takip eylemek şarttır.”
Mustafa Kemal ATATÜRK


Mustafa Kemal kültür ve eğitim alanında da bağımsızlığa oldukça önem vermiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Arapça ve Farsça okul müfredatlarından kaldırılmış olsa da Arapça bilim ve teknoloji terimleri kullanılmaya devam ediyordu. Örneğin, zaviyetan-ı mütekabiletan-ı dahiletan (iç ters açılar) vb. terimlerin anlaşılması mümkün değildi.

Açı, açıortay, alan, artı, beşgen, boyut, bölü, çap, çarpı, çember, dışters açı, dikey, dörtgen, eğik, eksi, eşkenar, içters açı, ikizkenar, konum, köşegen, oran, orantı, paralelkenar, taban, teğet, toplam, türev, uzam, uzay, üçgen, varsayı, yamuk, yöndeş terimlerinin tamamı Atatürk tarafından türetilmiştir.

Her öğretmenin, her öğrencinin hatta herkesin kitaplığında bulunması gereken bir kitap. Atatürk’e olan hayranlığınız kesinlikle artacak.
48 syf.
·2 günde·10/10 puan
Kitapta Atatürk’ün geometri terimlerine bulduğu Türkçe karşılıklar ve geometri kuramları anlatılmış. “Boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek kesit, yay, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkener, yanal, yamuk, artı, eksi, çarp, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı, gerekçe vb.” terimler bizzat Atatürk tarafından türetilmiş. O kadar savaşın, karışıklığın, sorunların arasında Atatürk’ün bu işle ilgilenmesi ve onun bulduğu terimleri günümüzde hâlâ kullanıyor olmamız Atatürk’ e bir kez daha hayran olmamı sağladı. Bu kitap her kütüphanede bulunmalı ve herkes tarafından okunmalı.
68 syf.
·5 günde·Puan vermedi
Yazar: Mustafa Kemal Atatürk
Yayınevi: Türk Dil Kurumu Yayınları
ISBN: TDK Yayın No: 905
Sayfa: 47 sayfa
Türk Dil Kurumunun kurucusu yüce Atatürk'ün ölümünden bir buçuk yıl önce, 3. Türk Dil Kurultayından hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda yazdığı Geometri kitabı Dil Devrimi'nin kaynak eserlerinden biridir. Ulu önder eserinde, geometri alanındaki terimleri Türkçeleştirmiştir. Yıllardır eski baskıların tıpkıbasımı yapılarak çoğaltılan ve Türk dili tarihinde çok önemli bir yeri bulunan Geometri'nin bu baskısında çizimler, sayfa yapısı yeniden düzenlenmiş, yüksek baskı kalitesine kavuşturulmuştur. Böylece Geometri kitabı 1937 yılındaki ilk baskısından tam yetmiş yıl sonra yeni tasarımla yeniden yayımlanmıştır.

Terimler açısından değerlendirildiğinde Geometri kitabında yüz yirmi dokuz terimin tanımının verildiği görülmektedir.
"Bütey,dar açı, dikey yamuk,dar üçgen ,kesek,ok,ortakoran,teğet, yanal alani,yedigen,yay,eğri çizgi, eğri yüzey vs. "terimler gibi
"artı, eksi bölu,çarpı " gibi yaygin olan pek cok teriminde Atatürk tarafından turetilip sayesinde matematik ve geometri terimlerini Turkce terimlerle yapmaktayiz.Atatürk bilim terimlerinin de Türkçe koklerden uretilebilmesinin her aydina yardimci olabilecegi dusuncesindeydi.
Kitabımız Türk Dil Kurumu Yayınları tarafından basılmış anlaşılacağı üzere yazarı Mustafa Kemal Atatürk 'tür. Adı Geometri olan bu kitap Ataturk un bizzat yazdığı terimler _açıklamaları ve delillerden oluşmaktadır.Merak edenler için tavsiye edilebilir.
80 syf.
·3 günde·Beğendi·10/10 puan
Kitap tam bir matematik özet kitabı. Matematik temeli. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk okuduğum kitabıydı. Ve hayran kalmıştım . Herkese öneririm.
İYİ OKUMALAR
80 syf.
·1 günde·10/10 puan
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmış olduğu eserdir.
Amacı daima "daha uygun"a doğru ilermek olan Mustafa Kemal Atatürk , bu kitapta 142 adet Geometri terimini Türkçeleştirerek açıklamaktadır.
Herkesin küyüphanesinde bulunması ve okuması gereken bir eserdir.
Keyifli okumalar..:)
80 syf.
·1 günde·Beğendi·Puan vermedi
Kitap bize heyecan, akıcı bir kurgu sunmasa da çıkarmamız gereken bir çok şey var. O dönemde devlet işlerinin yanı sıra kitaplar toplatarak Geometri gibi önemli ve bilgi gerektiren bir alanda, yeni bir lisan ile bu kitabı yazmış olması Atatürk'ün her fırsatta vurgulamış olduğu bilim alanında da ne denli etkin olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Onun misalleriyle ve cümleleriyle Geometri'yi okumak ise bambaşka bir his ve deneyim sunuyor. Önsözde de bahsedildiği gibi, o içten, özden, yüreği açık bir Ata idi, kılıcı ile ulusunu kurtaran, kalemi ile de onu yükselten.
48 syf.
·1 günde·10/10 puan
Atatürk’ün çok bahsedilen ama okunmayan kitabı.
Atatürk bu kitapta 129 geometri terimini tanımlamıştır. Gayet kolay ve güzel kelimeler seçmiş, bizler için işi kolaylaştırmış.
Terimlerin tanımını verdikten sonra kolay örneklerle pekiştirmiş. Tabi ne kadar basit desek de hâla yapamayan insanlar var..

Sorunumuz
Bugün Atatürk’ü geometri kitabı yazdığı için öven çoğu insanın da kitabı okumamış olmaları...
Atatürk hâla tartışılan, farklı görüşlerin çatışmasında kalan bir isim. Olay şu ki bu insanlar kitaplarını okumadan savunuyor ve düşmanlık yapıyor.
Bugün Atatürk’ü tanıdığını iddia edenlerin çoğunun okuduğu “Nutuk” kitabıdır. Ben okumadım çünkü Nutuk kitabı popüler bir kitap olduğu için yayınların kendi istekleri üzerine eklenmiş, çıkarılmış, müdahalede bulunulmuş haliyle satışa sunulmakta. Eğer bir gün ilk basımlarından bulursam mutlaka okuyacağım bir kitap. Ben Atatürk’ü tanımak için okunacak kitabının “medeni bilgiler” olduğunu düşünüyorum. Pdf okumaya başlamıştım ama kitabın basımında Atatürk’ün kendi el yazısıyla da yazdığı kısımlar bulunduğu için kitabı alıp okumaya karar verdim...

Sonuç olarak, Atatürk hakkında konuşmak için Atatürk’ün kendi yazdığı kitapları okumalı.
Körü körüne savunup, körü körüne düşman olmamalı.
Keşke milletimiz her görüşü, kişiyi ya da kişileri tadında yaşasa...
Bugünkü halimizin sebebi yine abartılı duygularımızdan ve okumayışımızdandır.
48 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Merhaba arkadaşlar. Kitabımız 3 ayrı bölümden oluşuyor. İşlenen konularımızı sırayla sayacak olursak; Çizgiler, Çember, Paralel, Açı, Poligonlar, Üçgenler, Dörtgenler, Düzgün Poligonlar, Daire, Dikeyin Çap Karesi, İmsiy (!), İmsel Şekillerin Çevre ve Alanları Arasındaki Oran, Silindir ve Prizma, Koni ve Piramit, Küre ve Terimler.
Hadi Atamızın bize kazandırdığı terimlere bir göz atalım o halde.
1- Bu’ud – Boyut
2- Mekan – Uzay
3- Satıh – Yüzey
4- Kutur – Çap
5- Nısf-ı Kutur – Yarıçap
6- Kavis – Yay
7- Muhit-i Daire (Çember Mümas) – Teğet
8- Zaviye – Açı
9- Re’sen Mütekabil Zaviyeler – Ters Açılar
10- Zaviyetan’ı Mütabadiletan’ı Dahiletan – İç Ters Açılar
11- Kaaide – Taban
12- Ufki – Yatay
13- Şakuli – Düşey
14- Amud – Dikey…
Listemizi böyle uzatabiliyoruz tabi ama size daha sağlıklı bir kaynak aradım ve bunu paylaşmayı uygun buldum: http://www.motosiklet.net/...urk-e-borcluyuz.html
Bir alıntı paylaştım Kare ile ilgili. Bilmem hatırlıyor musunuz? Aslında çok basitti ve bir alıntı değeri yok gibi geldi değil mi? Çünkü Kare sonuçta, ne kadar önemli ki hepimiz biliyoruz değil mi? Kare. Bildiğimiz bu aslında. Bir öğretmen düşünün. Kare’yi tanımlarken bile –çok afedersiniz- bir salağın dahi anlayacağı şekilde anlatıyor. Yani detaylandırıyor, yazılabilecek her şeyi yazıyor aslında. Bir de şu öğretmeni düşünün. Uzun tatilin arasındaki 2 günü de bağlayıp hafta sonunu getirerek tatili aradan çıkartayım diye rapor ve tam maaş alan. Kararınızı siz verin, derdimi anlayıverin.
Kolay değil 129 terim, 142 madde ve bu maddelerin alt başlıklarından oluşan bir kitabı yalnızca 50 sayfaya sığdırmak. Bir kere daha kendisine saygı ve hayranlık beslediğim büyük adam! Mekanın cennet olsun..
"Atatürk bu nitelikte bir önder değil, içten, özden, yüreği açık bir Ata idi ; kılıcı ile ulusunu kurtaran, kalemi ile de onu yükselten..."
Başarılı bir kurmay subay olan Mustafa Kemal Atatürk, daha gençliğinde ülke sorunlarına eğilmiş, hayatı boyunca hep bu kurtuluş reçetesi aramıştı. Bu, eğitim öğretim ve üretimden oluşan bir kurtuluş reçetesiydi. Savaş onun için sadece sonuçtu. En büyük savaş, cahillikle savaştı.
Atatürk, Geometri kitabını çoğunluğunu kendisinin türettiği Türkçe terimlerle yazmıştır. Belirleyebildiğimiz kadarıyla Atatürk'ün Geometri kitabında tanımını verdiği terim sayısı yüz yirmi dokuzdur.
Mustafa Kemal Atatürk
Sayfa 61 - Dokuz Yayınları, ekletmeye üşendim. :)
.Ben, manevî miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım bilim ve akıldır.
"Atatürk'e göre "Fikirler,anlamsız,mantıksız,boş sözlerle dolu olursa,o fikirler hastalıklıdır.Aynı şekilde sosyal hayat akıl ve antıktan uzak,yarasız,zararlı birtakım inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce uğrar."
Kare, kenarları ve açıları eşit olan dörtgendir. Başka türlü anlatalım: Kare bir kenarı ve açısı aynen diğer kenarları ve açıları olmak üzere kararlaşmış olan bir dörtgen düzeydir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Geometri
Baskı tarihi:
Kasım 2019
Sayfa sayısı:
56
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056770616
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Librum Kitap Yayınları
Bu kitabı Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, 3. Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmıştır. Askerlik çığırından gelen Atatürk'ü, siyaset olayları büyük bir devlet adamı yapmış olduğu gibi, yurdun kültür sorunları da O'nu büyük bir eğitimci durumuna getirmiştir. Atatürk'ün bu yapıtı, Geometri öğretenler ile bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak neşredilmiştir.

Atatürk, 3. Türk Dil Kurultayı'nda bir 'dil felsefesi kuramı' olarak Güneş-Dil Teorisi'ni ortaya koydu. Kimi çevreler bunu, Türkçeyi arıtma çığırından Osmanlıcacılığa geri dönüş için Atatürk'ün yaptığı bir 'manevra' sandılar. Bu kitap bu sanının yanlış olduğunu kesin olarak ortaya çıkarmaktadır… Atatürk içten, özden, yüreği açık bir Ata idi; kılıcıyla ulusunu kurtaran, kalemiyle de onu yükselten.

A. Dilaçar

Kitabı okuyanlar 649 okur

  • Gizem
  • Buse
  • Rabia Yıldız
  • Semaynr
  • Selim AKIN
  • etkisiz eleman
  • İbrahim Ali
  • btl btl

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0.4 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0