İdeal Devlet (El-Medinetü'l Fazıla)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.852
Gösterim
Adı:
İdeal Devlet
Alt başlık:
El-Medinetü'l Fazıla
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
192
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053329565
Orijinal adı:
El-Medinetü'l Fazıla
Çeviri:
Ahmet Arslan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
İdeal Devlet
İdeal Devlet
İdeal Devlet

Farabî (870-950): Türk-İslam filozofu, gökbilimci, müzisyen. İslam’ın Altın Çağ’ının en önemli isimlerden biridir. Farabî yükseköğrenimini Bağdat’ta tamamladı, zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. Aristoteles’in ve Platon’un eserlerini inceledi, bu iki filozofun felsefelerini İslam’la bağdaştırmaya, bu sayede İslam dinine felsefi bir nitelik kazandırmaya çalıştı. Felsefeye mantık ile başlayıp metafizik üzerinde durdu; felsefenin dil, siyaset, doğa, zihin ile ilgilenen dallarında eserler verdi; müzik aletleri geliştirdi, müzik ve psikoloji konularında yazdı.
İslam felsefesinin gelişmesini ve korunmasını sağladı, İlkçağ Yunan-Latin eserlerinin Arapça tercümelerinden yararlanmak zorunda kalan ve kendisini Alpharabius ismiyle anan Batılı Orta Çağ düşüncesini etkiledi.
İdeal Devlet bilinen 103 eserinden sonuncusudur ve Farabî’nin felsefesini tüm açılardan yansıtır. Eserde İlk Var Olan’ın nitelikleri, diğer varlıkların nasıl meydana geldiği, varlıkların dereceleri, bunun organlardaki karşılığı, bir beden gibi işleyen şehri/toplumu yönetecek kişinin nitelikleri, şehir/toplum türleri, her birinin güçlü ve zayıf yanları ele alınır.Ahmet Arslan (1944): Ankara DTCF Felsefe Bölümü’nden mezun oldu, 1973 yılında aynı bölümde doçent oldu.
1979 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Felsefe Bölümü’nü kurdu. 1988 yılında profesörlük unvanını aldı. İlkçağ Yunan Felsefesi, Ortaçağ İslam Felsefesi ve Kelamı, Osmanlı Kelam Düşüncesi üzerine çok sayıda kitap ve makale yazdı. Telif eserler yazmaya, Batı dillerinden ve Arapçadan önemli eserleri dilimize kazandırmaya devam etmektedir.

Farabî Hakkında

Farabî 870-950 yılları arasında yaşamış bir Türk-İslam filozofudur. O, klasik Yunan felsefesi, özellikle Yunan siyaset felsefesi ile İslam’ı birbiriyle uzlaştırmaya çalışmış olan ilk filozoftur. Farabî, iki özelliği ile, yani genel olarak Antik Yunan felsefesi, özel olarak Platoncu-Aristotelesçi siyaset felsefesini İslam’la bağdaştırmak, uzlaştırmak çabası ve bu amaçla kurduğu sistemi ile İslam düşüncesini ve kendisinden sonra gelen diğer filozofları derinden etkilemiştir.

Mahdi’nin haklı olarak belirttiği gibi, genel olarak klasik siyaset felsefesi, özel olarak Platon tarafından Yasalar’da ele alınan “ideal devlet”, ideal toplum öğretisiyle İslam’ın birçok temel görüşü arasında çarpıcı benzerlikler mevcuttur: Her ikisi de Tanrı’yı nihai yasa koyucu neden olarak ele almakla başlar ve gerek tanrısal, gerekse tabii olan hakkında sahip olunması gereken doğru görüşleri iyi bir siyaset sistemi veya rejiminin inşası için zorunlu unsurlar olarak kabul ederler…
Ütopyalar her daim cazip gelmiştir bana. Hatta bilim kurgu tarzında veya tadında yazılan kötümser/karamsar/istenmeyen ütopyalara bile ilgim en üst seviyede diyebilirim.
Bilirsiniz, G.Orwell’ın ve A.Huxley’ın yazdıkları dışında kalan diğer tüm ütopyalar istenilen, yani iyimser ütopyalardır.
Farabi de bu eseri vasıtasıyla istenilen türde bir ütopya yazmış.

Farabi, islam dinini temele alarak ideal bir toplum portresi ile karşımıza çıktığı bu eserde; toplumun tüm bireylerinin “erdemli” (erdemli=ahlakın tüm gerekliliğini en üst seviyede icra eden kişi) olduğu bir toplumdan bahsediyor. Zaten bu kitabın ütopya katagorisinde ele alınmasının nedeni de bu. Bilirsiniz “ütopia=ütopya” kelime anlamı itibari ile “olmayan yer” demektir. Bu kavram felsefi ve bilimsel olarak “gerçekleşmesi imkansız şey” diye de ifade edilir.
Yani anlayacağınız; Farabi’nin anlattığı veya istediği toplum modelinin gerçekleşmesi imkansız. Zira bir toplumun tamamının erdemli olması imkansız. Düşünsenize; bir toplum var ve bu toplumda hiç kimse yalan söylemiyor, çalmıyor, haset etmiyor, işini layıkı ile yerine getiriyor, ailesini ihmal etmiyor... Bunun mümkünlük kavramı dahilinde olması düşünülemez bile.
Biz birine “erdemli” diyorsak; o kişinin normal insanlara göre daha az etiksel ihlaller yaptığını ifade etmek istiyoruz.
Farabi de yazdıklarının bir ütopyadan ibaret olduğunu çok iyi biliyor. Bize bu eserinde anlattığı toplum modeli üzerinden şu mesajı veriyor desek çok yerinde olur:
“Olabildiğimizce ahlaklı olursak dolaylı bir sonuç olarak -devletin en üst kademesinden, halkın en taban seviyesindeki bireylere kadar- hepimiz mutlu ve güvende oluruz. Ve tabi ki bu haliyle devlet de millet de kutsiyetini kazanacaktır.

/Her ütopya eseri gibi okunması gereken güzel bir eser/
 (872, Fârâbi- 950/951, Şam), 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı. Aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir.

Sunuş bölümünde tercüme edenin verdiği bilgiler ışığında bile salt akıl, ya da mantıkla anlaşılıp, sindirilecek bir eser değil, şahsen daha somut bir kitap beklentisi içindeyken, son derece felsefik ve ütopik bir yaklaşımla oluşturulmuş bir kitap.
Kitabın başlangıcından itibaren yapılan tanımlamalar Allah kavramından başlayarak, evren, gezegenler ve insan hatta varlıkların varoluşu, varolmanın tümden gelim yöntemiyle tanımlamalarını içeriyor.
Okunmasını tavsiye ederim. Anlamak için gösterilen gayret, günün koşulları ve bilgi düzeyi dikkate alınarak yapılırsa daha anlamlı olacağı kanaatindeyim.
 • Dönüşüm
  8.2/10 (8.222 Oy)8.538 beğeni27.395 okunma770 alıntı133.494 gösterim
 • Satranç
  8.7/10 (8.883 Oy)8.828 beğeni24.244 okunma1.648 alıntı112.449 gösterim
 • Kürk Mantolu Madonna
  8.9/10 (14.708 Oy)18.292 beğeni41.436 okunma2.714 alıntı174.321 gösterim
 • Suç ve Ceza
  9.1/10 (6.264 Oy)7.608 beğeni20.578 okunma3.720 alıntı123.145 gösterim
 • İnsan Neyle Yaşar
  8.4/10 (4.080 Oy)3.970 beğeni15.094 okunma1.257 alıntı72.945 gösterim
 • 1984
  8.9/10 (5.778 Oy)6.089 beğeni16.032 okunma2.702 alıntı82.721 gösterim
 • Hayvan Çiftliği
  8.9/10 (7.141 Oy)7.713 beğeni21.676 okunma782 alıntı84.705 gösterim
 • Devlet
  8.4/10 (702 Oy)747 beğeni2.663 okunma1.029 alıntı18.329 gösterim
 • Küçük Prens
  9.0/10 (10.361 Oy)12.941 beğeni33.126 okunma3.141 alıntı139.250 gösterim
 • Sokrates'in Savunması
  8.5/10 (1.203 Oy)1.110 beğeni4.291 okunma1.042 alıntı26.213 gösterim
İdeal Devlet çok hacimli bir kitap olmamakla birlikte içerik olarak oldukça yoğun bir kitap. Okuyucusu için sabrı mutlak surette gerektiriyor. Çünkü Farabi eserinde sadece ideal devlet biçiminden bahsetmiyor 'Dünya bir toz bulutuydu' sözü bile henüz söylenmemişken başlıyor kitap. İlk neden onun özellikleri ondan çıkan akıllar, gök cisimleri, alem ve insana ulaşan bu serüven en sonunda insana en uygun ve uygun olmayan yaşama biçimlerini veriyor... Ama mutlak suretle diyebilirim ki kitaba verilen emek okuyucu için kıymetini artırıyor...
Farabi'nin İdeal Devlet'i bana göre okuması zor, anlaması daha zor bir eser. Kısa bölümler halinde yazılmış olmasına rağmen dikkatim dağıldığı için bir sayfayı birden fazla okuduğum oldu. Bir İslam aydınının fikirlerini merak ettiğim için okumak istedim ve açıkçası tamamen din temeline dayandırılmış bir eser okuyacağımı düşünmüştüm. Öyle olmadığını okudukça anladım ve daha çok hoşuma gitti. Farabi'nin bakış açısı pek alışkın olduğumuz dindar bakış açısı değil aslında ve bu da neden İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı olarak tanındığını gösteriyor. Özellikle adalet ve dindarlık hakkındaki fikirleri etkileyici. Kısaca söylemek gerekirse okunmasında fayda görüyorum.
Kitap hakkında çok şey söylenebilir. Ancak ben daha çok kitabın derlendiği yayınevi ve çevirmenin acımasız tutumuna değineceğim.

Farabi, yalınkat bir akılla ele almış "İdeal Devlet" kitabını. Yani dini vecizelerden çok felsefe-sosyoloji bilimi ağır basıyor. Fakat bu durum ne Farabi üstadı dinden çıkarır ne de okuyanların imanına halel getirir kanımca.

Yayınevinin sık sık "..ama bunun islamda teri yoktur", "..bu açıklama islama terstir" yönergeleri okuyucuyu sıkıyor ve ister istemez bir Farabi fanatizmi oluşturuyor.

En azından bende öyle oldu. Harika bir kitap. Okumadan ölmeyin diyorum.
(Benim okuduğum şerhi: Kurtuba YY)
Devlet yönetim çeşitleri ve ideal yönetim tarzı hakkında yazılmış felsefi bir kitap olduğunu düşünerek alıp okudum. Kitabın ancak son üçte birlik kısmında buna değinilmiş. Erdemli toplum, erdemli toplumun yöneticileri, erdemli olmayan şehir halkı, cahil ve sapkınlık içindeki şehir halkı başlıkları altında kısa bölümler halinde ele alınmış. Beklediğim bu değildi ama Rousseau (Toplum Sözleşmesi), Platon (Devlet) ve Aristoteles (Politika) ile birlikte tamamlayıcı oldu. Kitap aslında 154 sayfa.
Kitabı anlamak için çok uğraşmanız gerekiyor. Okurken çok kopuyorsunuz. İster istemez tekrar başa dönüp okuyorsunuz. Bu nedenle çokça tavsiye edebileceğim kitap değil
Eserin adı ''Mabadi Ara Ahl al-Madina al-Fadıla '' dır.Çevirisi ise'' En Mükemmel Toplumun(Erdemli Toplumun veya İdeal Toplumun) Yurttaşlarının Görüşlerinin Ana İlkeleri '' dir.Gerek varlık felsefesi olsun gerek siyaset felsefesine ilgi duyanlar kitabı okuyabilir.Farabi ' nin adalet ve dindarlık hakkındaki görüşleri farklı bir bakış açısıyla ele alınmış ve kendi açımdan ilgi çekici bulduğumu söyleyebilirim :) iyi okumalar
Bir yazarı anlamanın yolu onun her açıdan anlayabilmenin yolu en azından kitaplarında yazdıklarını anlamaktan geçer , Farabi de bazı konularda görüşlerini kitaplarına da olsa her ne kadar net bir şekilde yansıtmaktan bazı noktalarda çekinmiş olsa da örnek alınması açısından okunmaya değer
Kitabı okuduktan sonra niye bu kitabın adını İdeal Devlet diye çevirmişler diye düşündüm. Kitabın üçte ikisi başka bir konudan bahsediyor. Son üçte birlik kısmı ise erdemli ve erdemsiz toplum modellerinden bahsediyor. Farabi'nin İdeal Devlet adlı eserinin anlaşılması zor. Felsefe ağırlıklı bir eser. Kitabı okurken nedense aklıma hep kafam yanıyor anne kafam yanıyor diyen çocuk geldi :)
Adalet zorla elde edilen hakimiyettir. O halde ezen kişinin ezileni köle yapması adalete uygun olduğu gibi, ezilen kişinin ezen kişi için en yararlı olan şeyi yapması da adalete uygundur.
Kalp, kendisine başka bir organın emretmediği amir organdır. Ondan sonra beyin gelir.
" Mutluluk kendisi için istenen, hiçbir zaman bir başka şeyin elde edilmesi için istenmeyen iyiliktir. "
İlk Var Olan bütün diğer var olanların varlığının ilk nedenidir.
Farabi
Sayfa 3 - Kültür Yayınları
Protagoras "İnsan her şeyin ölçüsüdür." demişti. Platon ise, bilindiği gibi, "Hayır Tanrı her şeyin ölçüsüdür." diyerek buna karşı çıkmıştı.
"Kalp, başka bir organdan emir almayan amir organdır. Ondan sonra beyin gelir.

Beyin de amir bir organdır. Ancak onun amirliği birincil değil, ikincildir: O, kalbin emirlerine uyar ve bütün diğer organlara emreder.

Çünkü onun kendisi kalbe hizmet eder.
Farabi
Sayfa 69 - Türkiye İş Bankası

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İdeal Devlet
Alt başlık:
El-Medinetü'l Fazıla
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
192
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053329565
Orijinal adı:
El-Medinetü'l Fazıla
Çeviri:
Ahmet Arslan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
İdeal Devlet
İdeal Devlet
İdeal Devlet

Farabî (870-950): Türk-İslam filozofu, gökbilimci, müzisyen. İslam’ın Altın Çağ’ının en önemli isimlerden biridir. Farabî yükseköğrenimini Bağdat’ta tamamladı, zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. Aristoteles’in ve Platon’un eserlerini inceledi, bu iki filozofun felsefelerini İslam’la bağdaştırmaya, bu sayede İslam dinine felsefi bir nitelik kazandırmaya çalıştı. Felsefeye mantık ile başlayıp metafizik üzerinde durdu; felsefenin dil, siyaset, doğa, zihin ile ilgilenen dallarında eserler verdi; müzik aletleri geliştirdi, müzik ve psikoloji konularında yazdı.
İslam felsefesinin gelişmesini ve korunmasını sağladı, İlkçağ Yunan-Latin eserlerinin Arapça tercümelerinden yararlanmak zorunda kalan ve kendisini Alpharabius ismiyle anan Batılı Orta Çağ düşüncesini etkiledi.
İdeal Devlet bilinen 103 eserinden sonuncusudur ve Farabî’nin felsefesini tüm açılardan yansıtır. Eserde İlk Var Olan’ın nitelikleri, diğer varlıkların nasıl meydana geldiği, varlıkların dereceleri, bunun organlardaki karşılığı, bir beden gibi işleyen şehri/toplumu yönetecek kişinin nitelikleri, şehir/toplum türleri, her birinin güçlü ve zayıf yanları ele alınır.Ahmet Arslan (1944): Ankara DTCF Felsefe Bölümü’nden mezun oldu, 1973 yılında aynı bölümde doçent oldu.
1979 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Felsefe Bölümü’nü kurdu. 1988 yılında profesörlük unvanını aldı. İlkçağ Yunan Felsefesi, Ortaçağ İslam Felsefesi ve Kelamı, Osmanlı Kelam Düşüncesi üzerine çok sayıda kitap ve makale yazdı. Telif eserler yazmaya, Batı dillerinden ve Arapçadan önemli eserleri dilimize kazandırmaya devam etmektedir.

Farabî Hakkında

Farabî 870-950 yılları arasında yaşamış bir Türk-İslam filozofudur. O, klasik Yunan felsefesi, özellikle Yunan siyaset felsefesi ile İslam’ı birbiriyle uzlaştırmaya çalışmış olan ilk filozoftur. Farabî, iki özelliği ile, yani genel olarak Antik Yunan felsefesi, özel olarak Platoncu-Aristotelesçi siyaset felsefesini İslam’la bağdaştırmak, uzlaştırmak çabası ve bu amaçla kurduğu sistemi ile İslam düşüncesini ve kendisinden sonra gelen diğer filozofları derinden etkilemiştir.

Mahdi’nin haklı olarak belirttiği gibi, genel olarak klasik siyaset felsefesi, özel olarak Platon tarafından Yasalar’da ele alınan “ideal devlet”, ideal toplum öğretisiyle İslam’ın birçok temel görüşü arasında çarpıcı benzerlikler mevcuttur: Her ikisi de Tanrı’yı nihai yasa koyucu neden olarak ele almakla başlar ve gerek tanrısal, gerekse tabii olan hakkında sahip olunması gereken doğru görüşleri iyi bir siyaset sistemi veya rejiminin inşası için zorunlu unsurlar olarak kabul ederler…

Kitabı okuyanlar 90 okur

 • Fatih Kestane
 • Hilal Karaman
 • Merve Betül Karakuş
 • Özcan DEMİRTAŞ
 • Eray Aslan
 • Tuba Turan
 • Halil İbrahim
 • Semih Gönül
 • Shimo
 • Mustafa Emre Özmen

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%0
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%9.5
25-34 Yaş
%61.9
35-44 Yaş
%19
45-54 Yaş
%4.8
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%4.8

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%35.2
Erkek
%64.8

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%28.1 (9)
9
%9.4 (3)
8
%15.6 (5)
7
%18.8 (6)
6
%9.4 (3)
5
%6.3 (2)
4
%3.1 (1)
3
%0
2
%0
1
%9.4 (3)