İdeal Devlet El-Medinetü'l Fazıla

8,1/10  (19 Oy) · 
47 okunma  · 
18 beğeni  · 
1.392 gösterim
İdeal Devlet

Farabî (870-950): Türk-İslam filozofu, gökbilimci, müzisyen. İslam’ın Altın Çağ’ının en önemli isimlerden biridir. Farabî yükseköğrenimini Bağdat’ta tamamladı, zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. Aristoteles’in ve Platon’un eserlerini inceledi, bu iki filozofun felsefelerini İslam’la bağdaştırmaya, bu sayede İslam dinine felsefi bir nitelik kazandırmaya çalıştı. Felsefeye mantık ile başlayıp metafizik üzerinde durdu; felsefenin dil, siyaset, doğa, zihin ile ilgilenen dallarında eserler verdi; müzik aletleri geliştirdi, müzik ve psikoloji konularında yazdı.
İslam felsefesinin gelişmesini ve korunmasını sağladı, İlkçağ Yunan-Latin eserlerinin Arapça tercümelerinden yararlanmak zorunda kalan ve kendisini Alpharabius ismiyle anan Batılı Orta Çağ düşüncesini etkiledi.
İdeal Devlet bilinen 103 eserinden sonuncusudur ve Farabî’nin felsefesini tüm açılardan yansıtır. Eserde İlk Var Olan’ın nitelikleri, diğer varlıkların nasıl meydana geldiği, varlıkların dereceleri, bunun organlardaki karşılığı, bir beden gibi işleyen şehri/toplumu yönetecek kişinin nitelikleri, şehir/toplum türleri, her birinin güçlü ve zayıf yanları ele alınır.Ahmet Arslan (1944): Ankara DTCF Felsefe Bölümü’nden mezun oldu, 1973 yılında aynı bölümde doçent oldu.
1979 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Felsefe Bölümü’nü kurdu. 1988 yılında profesörlük unvanını aldı. İlkçağ Yunan Felsefesi, Ortaçağ İslam Felsefesi ve Kelamı, Osmanlı Kelam Düşüncesi üzerine çok sayıda kitap ve makale yazdı. Telif eserler yazmaya, Batı dillerinden ve Arapçadan önemli eserleri dilimize kazandırmaya devam etmektedir.

Farabî Hakkında

Farabî 870-950 yılları arasında yaşamış bir Türk-İslam filozofudur. O, klasik Yunan felsefesi, özellikle Yunan siyaset felsefesi ile İslam’ı birbiriyle uzlaştırmaya çalışmış olan ilk filozoftur. Farabî, iki özelliği ile, yani genel olarak Antik Yunan felsefesi, özel olarak Platoncu-Aristotelesçi siyaset felsefesini İslam’la bağdaştırmak, uzlaştırmak çabası ve bu amaçla kurduğu sistemi ile İslam düşüncesini ve kendisinden sonra gelen diğer filozofları derinden etkilemiştir.

Mahdi’nin haklı olarak belirttiği gibi, genel olarak klasik siyaset felsefesi, özel olarak Platon tarafından Yasalar’da ele alınan “ideal devlet”, ideal toplum öğretisiyle İslam’ın birçok temel görüşü arasında çarpıcı benzerlikler mevcuttur: Her ikisi de Tanrı’yı nihai yasa koyucu neden olarak ele almakla başlar ve gerek tanrısal, gerekse tabii olan hakkında sahip olunması gereken doğru görüşleri iyi bir siyaset sistemi veya rejiminin inşası için zorunlu unsurlar olarak kabul ederler…
 • Baskı Tarihi:
  2017
 • Sayfa Sayısı:
  192
 • ISBN:
  9786053329565
 • Orijinal Adı:
  El-Medinetü'l Fazıla
 • Çeviri:
  Ahmet Arslan
 • Yayınevi:
  İş Bankası Kültür Yayınları
 • Kitabın Türü:

Ütopyalar her daim cazip gelmiştir bana. Hatta bilim kurgu tarzında veya tadında yazılan kötümser/karamsar/istenmeyen ütopyalara bile ilgim en üst seviyede diyebilirim.
Bilirsiniz, G.Orwell’ın ve A.Huxley’ın yazdıkları dışında kalan diğer tüm ütopyalar istenilen, yani iyimser ütopyalardır.
Farabi de bu eseri vasıtasıyla istenilen türde bir ütopya yazmış.

Farabi, islam dinini temele alarak ideal bir toplum portresi ile karşımıza çıktığı bu eserde; toplumun tüm bireylerinin “erdemli” (erdemli=ahlakın tüm gerekliliğini en üst seviyede icra eden kişi) olduğu bir toplumdan bahsediyor. Zaten bu kitabın ütopya katagorisinde ele alınmasının nedeni de bu. Bilirsiniz “ütopia=ütopya” kelime anlamı itibari ile “olmayan yer” demektir. Bu kavram felsefi ve bilimsel olarak “gerçekleşmesi imkansız şey” diye de ifade edilir.
Yani anlayacağınız; Farabi’nin anlattığı veya istediği toplum modelinin gerçekleşmesi imkansız. Zira bir toplumun tamamının erdemli olması imkansız. Düşünsenize; bir toplum var ve bu toplumda hiç kimse yalan söylemiyor, çalmıyor, haset etmiyor, işini layıkı ile yerine getiriyor, ailesini ihmal etmiyor... Bunun mümkünlük kavramı dahilinde olması düşünülemez bile.
Biz birine “erdemli” diyorsak; o kişinin normal insanlara göre daha az etiksel ihlaller yaptığını ifade etmek istiyoruz.
Farabi de yazdıklarının bir ütopyadan ibaret olduğunu çok iyi biliyor. Bize bu eserinde anlattığı toplum modeli üzerinden şu mesajı veriyor desek çok yerinde olur:
“Olabildiğimizce ahlaklı olursak dolaylı bir sonuç olarak -devletin en üst kademesinden, halkın en taban seviyesindeki bireylere kadar- hepimiz mutlu ve güvende oluruz. Ve tabi ki bu haliyle devlet de millet de kutsiyetini kazanacaktır.

/Her ütopya eseri gibi okunması gereken güzel bir eser/

Doğan Macat 
07 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Farabi'nin İdeal Devlet'i bana göre okuması zor, anlaması daha zor bir eser. Kısa bölümler halinde yazılmış olmasına rağmen dikkatim dağıldığı için bir sayfayı birden fazla okuduğum oldu. Bir İslam aydınının fikirlerini merak ettiğim için okumak istedim ve açıkçası tamamen din temeline dayandırılmış bir eser okuyacağımı düşünmüştüm. Öyle olmadığını okudukça anladım ve daha çok hoşuma gitti. Farabi'nin bakış açısı pek alışkın olduğumuz dindar bakış açısı değil aslında ve bu da neden İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı olarak tanındığını gösteriyor. Özellikle adalet ve dindarlık hakkındaki fikirleri etkileyici. Kısaca söylemek gerekirse okunmasında fayda görüyorum.

Rukiye Eglence 
10 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Kitap hakkında çok şey söylenebilir. Ancak ben daha çok kitabın derlendiği yayınevi ve çevirmenin acımasız tutumuna değineceğim.

Farabi, yalınkat bir akılla ele almış "İdeal Devlet" kitabını. Yani dini vecizelerden çok felsefe-sosyoloji bilimi ağır basıyor. Fakat bu durum ne Farabi üstadı dinden çıkarır ne de okuyanların imanına halel getirir kanımca.

Yayınevinin sık sık "..ama bunun islamda teri yoktur", "..bu açıklama islama terstir" yönergeleri okuyucuyu sıkıyor ve ister istemez bir Farabi fanatizmi oluşturuyor.

En azından bende öyle oldu. Harika bir kitap. Okumadan ölmeyin diyorum.
(Benim okuduğum şerhi: Kurtuba YY)

İrfan Alkan 
25 Şub 00:07 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Devlet yönetim çeşitleri ve ideal yönetim tarzı hakkında yazılmış felsefi bir kitap olduğunu düşünerek alıp okudum. Kitabın ancak son üçte birlik kısmında buna değinilmiş. Erdemli toplum, erdemli toplumun yöneticileri, erdemli olmayan şehir halkı, cahil ve sapkınlık içindeki şehir halkı başlıkları altında kısa bölümler halinde ele alınmış. Beklediğim bu değildi ama Rousseau (Toplum Sözleşmesi), Platon (Devlet) ve Aristoteles (Politika) ile birlikte tamamlayıcı oldu. Kitap aslında 154 sayfa.

Fatih Gürbüz 
13 Mar 18:36 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Eserin adı ''Mabadi Ara Ahl al-Madina al-Fadıla '' dır.Çevirisi ise'' En Mükemmel Toplumun(Erdemli Toplumun veya İdeal Toplumun) Yurttaşlarının Görüşlerinin Ana İlkeleri '' dir.Gerek varlık felsefesi olsun gerek siyaset felsefesine ilgi duyanlar kitabı okuyabilir.Farabi ' nin adalet ve dindarlık hakkındaki görüşleri farklı bir bakış açısıyla ele alınmış ve kendi açımdan ilgi çekici bulduğumu söyleyebilirim :) iyi okumalar

Kitaptan 17 Alıntı

Stirner 
01 Oca 18:41 · Kitabı yarım bıraktı · 1/10 puan

Farabi'nin çok garip bir adalet anlayışı var
Adalet zorla elde edilen hakimiyettir. O halde ezen kişinin ezileni köle yapması adalete uygun olduğu gibi, ezilen kişinin ezen kişi için en yararlı olan şeyi yapması da adalete uygundur.

İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 138)İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 138)
Muhammed Işık 
28 Nis 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kalp
Kalp, kendisine başka bir organın emretmediği amir organdır. Ondan sonra beyin gelir.

İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 77)İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 77)

" Mutluluk kendisi için istenen, hiçbir zaman bir başka şeyin elde edilmesi için istenmeyen iyiliktir. "

İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 90)İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 90)
Athena 
18 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

İlk Var Olan Hakkında
İlk Var Olan bütün diğer var olanların varlığının ilk nedenidir.

İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 3 - Kültür Yayınları)İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 3 - Kültür Yayınları)
Stirner 
28 Ara 2017 · Kitabı yarım bıraktı · 1/10 puan

Protagoras "İnsan her şeyin ölçüsüdür." demişti. Platon ise, bilindiği gibi, "Hayır Tanrı her şeyin ölçüsüdür." diyerek buna karşı çıkmıştı.

İdeal Devlet, Farabiİdeal Devlet, Farabi
Muhammed Işık 
28 Nis 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Mutluluk
Mutluluk, insan ruhunun varlık bakımından kendisine dayanacağı bir maddeye ihtiyaç duymayacağı bir mükemmellik derecesine ulaşmasıdır.

İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 87)İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 87)
Stirner 
01 Oca 18:34 · Kitabı yarım bıraktı · 1/10 puan

El Mutevahhıd, kendini yalnız kılmış, insanlardan soyutlamış, yalnızlığı seçmiş ve yalnız olmanın insan doğasına uygun olduğunu söyleyen kimsedir.

İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 134)İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 134)
Abdullah SAFİDEMİR 
02 May 16:48 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Cahil ve şaşkın şehirler eski ve fâsık fikirlere dayanan mezheplerin esirleridir.

İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 104)İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 104)
Stirner 
28 Ara 2017 · Kitabı yarım bıraktı · 1/10 puan

Farabi'ye göre felsefe öncelikle Irak halkı olan Kaldeliler arasında ortaya çıkmış, onlardan Mısır'a daha sonra Yunanlara intikal etmiştir. Yunanlardan da Süryanilere geçmiş ve nihayet arapların ellerine, yani bir anlamda anayurduna ulaşmıştır.

İdeal Devlet, Farabiİdeal Devlet, Farabi
Doğan Macat 
 07 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Cahil Şehir
Cahil şehir, halkı mutluluğu bilmeyen, onu hatrına bile getirmeyen şehirdir. Onlar mutluluk konusunda aydınlatılsalar bile, onu ne anlayacak, ne de inanacaklardır. Onların bildiği tek iyi şey, görünüşte iyi oldukları zannedilen bazı şeylerdir ki, bunlar beden sağlığı, zenginlik, şehevi zevkler, insanın kendi arzuları peşinde koşma serbestliği, saygı ve itibar görme gibi hayatta gaye oldukları düşünülen şeylerdir.

İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 111 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)İdeal Devlet, Farabi (Sayfa 111 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
2 /