Öze Dönüş

8,9/10  (11 Oy) · 
36 okunma  · 
13 beğeni  · 
269 gösterim
Batı'nın, bütün insanları, öz kültürlerinden, üretken, dinamik, heyecan dolu ve kendini arayan vasıflarından uzaklaştırıp yalvaran, dilenen, zelil ve taklitçi köleler durumuna getirmesi karşısında bugün ne yapmak gerek? Tek çare öze dönüştür. Eğer bu dönüş ırka olursa rasizm olur, faşizm olur, nazizm olur, bir tür ahmakça cahiliye şovenizmi olur. Ben ırka dönmek istemiyorum, insanları kana ve toprağa tapmaya sürüklemek istemiyorum. Yüz yirmi dört bin peygamber gelip bu mağrur ve kötü düşünceli beşeri, mutlak güzellik sahibi Allah'a kulluğa davet etmişlerdir. İnsan kulak vermiyor. Söz konusu ettiğimiz öze dönüş bizzat toplumun ruh ve vicdanındaki mevcut öze dönüştür. Bu, canlı bir özdür. Hâlâ yaşayan, hayat ve hareket sahibi bir öz. Acaba bu öz dinî bir öz müdür? Evet İslamî bir özdür. Peki hangi İslam?
 • Baskı Tarihi:
  Ocak 2009
 • Sayfa Sayısı:
  344
 • ISBN:
  9789756004722
 • Çeviri:
  Ejder Okumuş
 • Yayınevi:
  Fecr Yayınevi
 • Kitabın Türü:
Hasan Çelik 
15 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 24 günde · Puan vermedi

Okuduğum 3. Ali Şeriati kitabı... Bütün kulliyatını okumak isteği uyandıran bir kitap oldu bu. Toplumsal meselelere, felsefeye, siyasete, taasuba ve yozlaşmaya kısacası insanı ilgilendiren herşeye ustaca değinerek hepimizin her gün şahit olduğu ancak fark edemediği satır aralarında kalmış tüm beşeri sıkıntıları ve kapitalizmin başımıza ördüğü çorapları mükemmel bir şekilde anlatmış Şeriati. Kısacası bu konulara ilgisi olan herkese tavsiye edeceğim bir kitap. Şimdiden iyi okumalar.

Mesut Tiryaki 
02 Eki 2017 · Kitabı okudu · 32 günde · 9/10 puan

Toplumun içinde yaşadığı girdapları somutça teşhis etmektedir. Aslında ne yapmalı? sorusuna "Özümüze dönmeliyiz" demektedir. Bütün külliyatında, konușmalarında aslında bu öz olana dönüşü devamlı vurgulamaktadır ve anlatmak istemiştir.

tahsin 
12 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

bu kitapta cok fazla hz hasan ve hz buseyinden bahsedebilir ama hanifilerin bunu pek obemsemesi daha aydinlatici olacagini dusunuyorum. bizzat kitabin derinligini gormus olur sunuz. ve kendinizi gercek anlamda toplama gucu vermektedir

Kitaptan 19 Alıntı

Bay X 
10 Haz 2017 · Kitabı okuyor

Şunu demek istiyordum: Bugün yanlış algılamalar dönemi sona ermiştir. Bu dönem tabiî olup her insan, olgunlaşma ve gelişme seyrinde bu dönemden geçer. Psikologlar şöyle der: Çocuk, başlangıçta, mesela susuzluğunu belirtmek için çeşitli hareketler yapar, bin bir türlü hâl içine girer, yüzlerce çeşit el ayak çırpar, onlarca çeşit ses çıkarır, bağırır. Her aşamada onun fazladan hareket, ses ve hâllerinde azalma olur. Bu ses ve hareketlerin boşuna olduğunu yavaş yavaş anlar ve onları tekrarlamaz. Böylece istediğini elde etmek için ağlamak, tepinmek, az ses çıkarmak ve nihayet su sözdiğünü telaffuz etmek gibi tek ses veya hareketi seç-çme dönemine erişir. Toplum da böyledir. Toplum, tabiî olayların bilimsel nedenlerini bulma veya mabuda inanma yoluyla sayısız ve kimi zaman da komik 'yanlış algılamalar aşamasından geçerek, yavaş yavaş seçimlerini ve yargılarını düzeltir, sonunda
tevhide ulaşır. Örneğin hastalandığında, artık bugün bunun filan yemekten zehirlenme sebebiyle olduğunu ve tedavisinin de filan ilaç olduğunu bilir. Dolayısıyla bugün artık ne pazartesi gününü uğursuz bilir, ne de on üç Safer gününü. Ne komşunun
yeşil gözünü uğursuz addeder, ne amcasının karısının keskin bakışını ve ne de sabahları sol taraftan kalkmayı. Toplumsal süreçte de bir kavim böyle bir dönemi geçirir. Bizim dışımızda diğer milletlerin de böyle serüvenleri olmuştur.

Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 51 - Fecr yayınları)Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 51 - Fecr yayınları)
Bay X 
 01 Ağu 2017 · Kitabı okuyor

Aydının misyonu
Rousseau şöyle demektedir: "Halka yol göstermeyiniz, onların
sorumluluğunu tayin etmeyiniz, onlara sadece bakış açısı kazandırınız. Onlar kendi yollarını doğru bir şekilde bulacak ve
sorumluluklarını tanıyacaklardır.

Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 87 - Fecr yayınları)Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 87 - Fecr yayınları)

Afrikalı yerlilerin elbiseleri yoktur. Emperyalistler normal yollarla onların zevklerini değiştiremezler; dolayısıyla yerli halk kendi bez parçalarını üzerilerinden çıkarıp ithal malı kumaş ve bezleri örtünmezler. Öyleyse oraya önce kilise gitmeli ve onları Tanrı’nın ve İncil’in dinine inandırarak hidayete erdirmeli! Bu durumda namus ve haya kavramlarının ne anlama geldiğini öğrenen Afrikalılar mecburen kalmalı ve elbise giymeli! Bütün bu çabalar, Longshair ile Manchester mencusat ürünlerinin Afrika’ya girişine uygun bir zemin hazırlayabilmek için sarfedilmiştir.

Öze Dönüş, Ali ŞeriatiÖze Dönüş, Ali Şeriati
Bay X 
10 Haz 2017 · Kitabı okuyor

Kültürel sömürü düzeninde Doğu ve Batı ilişkisini gösteren bir Sordel diyalektiği vardır. O da şudur: "Batılı, Doğulunun kül-
tür, tarih ve şahsiyetini yadsımamalıdır. Çünkü bu durumda Doğulu savunmaya geçer. Batılı öyle bir şey yapmalıdır ki Doğulu kendisinin olumsuz olduğuna, kendisinin ikinci sınıf ırk,
Batılınınsa birinci sınıf ırk olduğuna inansın. Batılının aklı vardır; düşünür ve üretir. Doğuluysa sadece şiir söylemeli, tasavvufla ilgilenmelidir.” Oryantalistlerimizin çoğu işte bu nedenle, sufilerimize ait eserlerin yazma nüshalarına bu kadar önem vermekte ve her birini on defa tashih etmektedirler. Oysa bilimsel içerikli yazma nüshalarımızın yüzde yetmiş dokuzu kütüphane raflarında çürümekte, farelere yem olmaktadır. Kimsenin bun-
lardan haberi yok! Doğuluya, sadece zihinsel, soyut ve melankolik duyguların işine yarayacağını, gökten yere ve hayata geldiğinde Batı'nın sistemlerine tâbi ve Batı'nın ürettiklerini tüketmeye muhtaç olması gerektiğini anlatmak için dünyayı iki bölüme ayırmışlardır: Murdar ve çirkin olan maddî dünya Batı'ya;
maneviyat, ebediyet' ve metafizik dünya ise tümüyle Doğu'ya aittir. Doğu ile Batı dünyasını işte böyle taksim etmişlerdir.

Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 25 - Fecr yayınları)Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 25 - Fecr yayınları)
Bay X 
10 Haz 2017 · Kitabı okuyor

Hümanist Ernest Renan bile şöyle diyordu: "Batı işveren/patron
ırk, doğu ise amele/işçi ırktır. Bunun içindir ki tabiat amele ırki çoğaltırken, patron ırkı azaltıyor.” Bay S. Freud da diyordu ki: "Batılı insan, teknolojik, yönetsel ve uygarlık yapıcı bir beyne sahipken Doğulu insan, düşünmekten, sistem ve sonuca
ulaşmaktan âciz vasat bir duygusal beyne sahiptir.” Fransız Komünist Partisi lideri, komünist hareketin dünyadaki sayılı liderlerinden Mouris Tours diyordu ki: "Cezayir ulusu, Afrika ulu-
su, Kuzey Afrika ulusu ulus değil, henüz ulus olma sürecindedirler.” Yani Fransız sömürüsünün bunlar üzerindeki sultası
açıklanabilir bir şeydir. Bunlar, uygarlıkla tanışmak, uygar millet olmak için acımasız ve gaddar emperyalizmin kucağında uzun bir sure yaşamak ve terbiye görmek zorundadırlar. Evet,
bay sosyalistin düşüncesi bu! Fakat adına çöl faresi dedikleri
böyle bir milletin, aşk ve iman dolu bir bilgi ve bilinç mucizesiyle, kendinde nasıl bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğini gördünüz.

Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 16 - Fecr yayınları)Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 16 - Fecr yayınları)
Bay X 
01 Ağu 2017 · Kitabı okuyor

Tarihi kesinti
” Her insan bireyinin hakiki ömrü; reel ömrü, yani yaşadığı yıllar değil,
tarihidir. Bireyin kimliksel ömrü, tarihin, içinde 'onu meydana getirdiği', ona miraslarını, mayalarını ve karakteristik özelliklerini verdiği süredir. Bundan dolayı herkesin insanî kişiliği, tarihinden aldığı karakteristik özellikler topluluğudur. İnsan, doğum gününden itibaren büyümeye başlayan bir ağaç değil, bilakis tarihinin derinliklerine kök salmış ve ta ölüm anına kadar daima ondan beslenen bir ağaçtır.

Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 98 - Fecr yayınları)Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 98 - Fecr yayınları)
Bay X 
10 Haz 2017 · Kitabı okuyor

Her halükârda bu ilişkiler sömürgecilerin dünyada sömüren ve sömürülen kutuplar arasında ırk, milliyet ve din adı altında tesis etmek istedikleri yalancı ilişkilerdir. Kendisini insan ve bizi yerli, kendisini akıl ve bizi duygu olarak gören bir kimse, bizimle nasıl ilişki kurabilir? Onun bir örneği olan Bertrand Russel (Bir dünya istismarcısı ve emperyalistinden değil, dünyanın meşhur bir özgürlükçüsünden söz ediyorum.) şöyle diyor: "Petrol, medeniyetin malıdır. Hasan'ın, Hüseyin'in, filan kabile ya
da milletin malı değil; medeniyetin malıdır, sanayinin malıdır, insanlığın malıdır.” Bu sözlerin özeti nedir? Yani petrol sizin
malınız değildir. Petrol, beşeriyet için onu tüketenlerin malıdır. Peki, siz tüketebiliyor musunuz? Hayır! Oyleyse petrol bizimdir.
Hümanizmde Batı'yla ilişkimiz ve bağımız işte budur. Oyleyse hangi öze dönelim?

Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 32 - Fecr yayınları)Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 32 - Fecr yayınları)

İnsan, Allah'ı tanıdığı ve ilahî sıfatları izlediği ölçüde Allah' ın mutlak varlık ve yüce kemalini hisseder; Allah'ın azamet, celal ve cemâli karşısında hayrete düşer; O'na aşk besler ve ibadet eder.

Öze Dönüş, Ali ŞeriatiÖze Dönüş, Ali Şeriati
Esra Yalçın 
04 Şub 18:36 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Zayıf ülkelerde tarlalara öyle bir ekim ve ziraat yapılmalıdır ki ürünlerini Batı’ya satmazlarsa açlıktan ölmelidirler.

Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 21 - Fecr)Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 21 - Fecr)
Kibrit çöpü 
 26 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 6/10 puan

British Museum'da eski İran eserleri kısmında büyük bir taş üzerinde İslam öncesi döneme ait paha biçilmez kitabelerden biri bulunmaktadır. O yıllarda Paris'te devre arkadasım olan Profesör Nasır Bekâi, bu taşı görünce o kadar şaşırdı ki bu normal veya sıradan değildi ! Dedi ki : " biz küçükken diğer Kırmanlılar gibi yazlığa çıkardık ve şeyh Nimetullah Veli'nin dinlenme bağı bizim dolaşma yerimizdi.Bir gün bir adam çıka geldi ve "Bu eskimiş siyah taş, Şeyh Hazretlerinin makamına layık değildir " dedi.Oradaki hayırsever bir grup da nefis mermerden bir mezar taşı hazırladılar. Çok zaman geçmeden o dökülmüş eski taş parçasını uzağa attılar. Halk, Şeyhe gösterilen saygı ve bu kadirşinaslıktan cok memnun olmuş ve mutluluk duymuştu.Artık kimse o değersiz taş parçasının peşine düşmedi ve o taş parçası unutuldu. Oysa şimdi burada oldugunu görüyorum ! " İnsan , bedevi, ilkel ve kültürsüz olunca tarihin değerini ve güzelliğini anlayacak duygu ve düşünceden mahrum olur.

Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 102 - Fecr)Öze Dönüş, Ali Şeriati (Sayfa 102 - Fecr)
2 /