Üç Tarz-ı Siyaset (Türkçülüğün Manifestosu Tam Metin)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.813
Gösterim
Adı:
Üç Tarz-ı Siyaset
Alt başlık:
Türkçülüğün Manifestosu Tam Metin
Baskı tarihi:
25 Ağustos 2015
Sayfa sayısı:
80
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059870405
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Andaç Yayınları
Baskılar:
Üç Tarzı Siyaset
Üç Tarzı Siyaset
Üç Tarz-ı Siyaset
Üç Tarz-ı Siyaset
1904´te Kahire´de çıkan "Türk" gazetesine bu kitabın özünü oluşturan "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesini göndermiştir. "Türk" gazetesinin başyazarı Ali Kemal´de "Cevabımız" başlıklı yazısıylsa Akçura´nın makalesine saldırgan ifadelerle karşılık vermiştir. Ahmet Ferit (TEK) de gönderdiği bir mektupla bu tartışmalara müdahil olmuştur. Ferit, Ali Kemal´in eleşrtirilerine cevap verdiği yazısında, Akçura´nın fikirlerine kısmen katıldığını ifade ederek bazı düşüncelerine de eleştirilerde bulunmuştur. Bu makaleler de bu kitpata yer almaktadır.

Akçura´nın en önemli eseri olan "Üç Tarz-ı Siyaset"te Türkçülük meselesi ilk defa bütün açıklığıyla ele alınmış ve Osmanlı İmparatorluğunun takip ettiği üç yoldan (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) müspet ve menfi yönleri detaylarıyla incelenerek ortaya konmuştur. Üç Tarz-ı Siyasetteki düşünceleri ve daha sonra bu doğrultudaki yazıları onu "pantürkist" ve "pantürkizmin babası" olarak tanınmasının önünü açmıştır.
Pantürkizm'in kurucu babası olan yusuf akçura tarafından yazılmış,mısırdaki türk dergisinde yayınlanan osmanlı devleti'nin son dönemlerinde devletin bekası için osmanlıcılık, türkçülük ve islamcılık politikalarının uygulanabilirliğini ele alan kısa bir makaledir. akçura bu makalesinde açıkça türkçülüğü desteklemese de, osmanlıcılığı uygulanabilir görmemiş, islamcılık ve türkçülüğün şanslarını eşit görmüştür. fakat bu makalenin en önemli noktası; ele alınan dönemin koşulları itibariyle türkçülük olarak bir politikanın ilk defa ciddi ve kapsamlı bir şekilde dile getirilmesidir. bu sebeple modern türk devleti'nin ideoloğu olan ziya gökalp'e fikir babalığı yaptığı yada ona öncülük ettiği söylenebilir.Ali Kemal bey'in kendince yazdığı Cevabımız yazısı ve Ferit Tek'in Bir Mektup adlı yazısı da konu üzerinde tartışma-açıklama havasında da kitap içerisinde bulunur.
Yusuf Akçura Türkçülük akımının önderi sayılan muhteşem bir fikir adamı.Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesini de yaşadığı dönemin ünlü bir gazetesi olan Türk Gazetesi'ne yazmış ve ardından da kitap olarak basılmıştır.Döneminin en büyük üç siyasi cereyanının anlatıldığı ve çözüme kavuştuğu önemli bir belge Üç Tarz-ı Siyaset.
YUSUF AKÇURA
Öncelikle kitabı Ötüken Yayın evinden okumanızı tavsiye ederim. Yusuf Akçuranin Türkçülük denildiğinde akla gelen en önemli simacılardandır. "Türkçülük'ün Babası" . Yusuf Akçura 'nın bu kitabı devletin bekası için osmanlıcılık, türkçülük ve islamcılık politikalarının uygulanabilirliğini ele alan kısa bir makaledir. Kitap gerçekten Osmanlı'nın Türkçülük'ün ve İslamın muhteşem bileşkesi. Kitabı tavsiye eder ve size bir akıntıya esenlikler dilerim..
" Bugüne kadar dedik, diyoruz, demek istiyoruz ki "TÜRK" mazi, meziyet sahibi bir kavimdir, altı yüz beş senelik bir devletin, Bir saltanatın kurucusu, malikdir. 🇹🇷
Yataktan kaldırılmak istenen hasta bir yaşlı adam ve onu kaldırmak için reçete edilen 3 ilaç. Hangisi faydalı hangisi zararlı? Hangisi uygulanır hangisi fikirde kalır?
Günümüz gözlüğü ile geçmişin yansımasına getirdiğimiz yorumların özünü o günlerden yazmış Yusuf Akçura. İlm-i siyasetin içinden gelen, askeri terbiye alıp uluslararası akademide kendini yetiştiren dönemin ilmi siyasetçilerinin en önemlilerindendir Yusuf Akçura. Osmanlı'nın kurtuluşu için ortaya atılan 3 tarz siyaseti her yönüyle ele alıp hem anlatan hem yorumlayan yazar günümüz siyaseti içinde çarpıcı örnekler sunmuştur.
Osmanlı Devletinin son dönemini şekillendiren İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük fikir akımlarını inceleyip bu tezlerin gerçekleşmesi mümkün mü değil mi sorularının yanıtını veriyor bize, Üç Tarz-ı Siyaset.Kitabı mühim kılan bu üç konuyu ele almasından ziyade Türkçülük fikrinin kendine vücut bularak fikir sahnesine çıkmış olmasıdır.
Akçura, döneminde savunulan siyasi akımları iyi irdeleyip Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük fikirlerini avantaj ve dezavantajları ile güzelce açıklamış. Bu akımlar arasında Osmanlıcılık fikrinin mümkün uygulama alanı olmadığını belirtip, diğer iki akım arasında net bir seçim yapmasa da makalesinde Türkçülüğü vurguladığı açıktır.Aynı zamanda kendisine bu yazısı hakkında verilmiş iki itiraz mektuba da kitapta yer verilmiştir.

Bu siyasi akımlar gerek aynı gerekse farklı adlarla güncelliğini hala korumaktadır diye düşünüyorum. Doğal olarak eser de bence halen çok güncel. Kitapta önsöz de güzel hazırlanmış.

İlgililerin okunması yararlı olacaktır.
(Bu arada ben kitabı Türk Tarih Kurumu Yayınları baskısından okudum.)
Kitap bölümlere ayrılmış ve üç konu üzerinde durulmuştur:

Bir Osmanlı milleti meydana getirmek

Esasını İslamcılıktan alan bir devlet yapısı oluşturmak

Türk milliyetçiliği oluşturmak

Yazar; Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük diye de adlandırılan bu fikirlerin faydaları, zararları, gelişme aşamaları üzerinde durmuş; bunlardan hangisinin Osmanlı devlet yapısına uygun olduğu üzerine tezler geliştirmiştir. 
Ve diğer bölümlerde de eleştirel cevaplar var.

Ağır bir kitap olmasına rağmen çok beğendim.
Günümüzde tartışmadan, kısmen kalkmış veya kısımları değişmiş olsada, entellektüel Türkler tarafından tartışılmaya devam eden konuyu başlatan makalelerden oluşan kitap.

Osmanlıcılık İslamcılık ve Türkçülüğün hangisinin bu millete daha faydalı olacağını soruşturan veya hangi siyasetin diğerlerinede faydası olacağını düşündüren kitap.
Kitap Yusuf Akçura'nın 1904 tarihinde Osmanlı Devletinin çalkantılı dönemlerinde yazılmış makalesi başta olmak üzere, yazarın hayatı, kitaba tepkiler ve kitap üzerine değerlendirmelerden oluşuyor. Dili oldukça ağır. Bir sözlükten ya da TDK'nin sitesinden yardım almanızı öneririm, çünkü oldukça üstü tozlanmış kelimeler mevcut. Kitapta Akçura ; Türkçülük, İslamcılık ve Osmanlıcılık üzerine görüşlerini yazmış ve bunları değerlendirmiş. Ancak, zannımca kitabın sonunda açık açık belirtmiyor Türkçülük politikasını seçtiğini. Fakat Osmanlıcılığın artık öldüğünü kabul ediyor diyebilirim kesin olarak. Kitabın yazıldığı dönemi çok iyi değerlendirmiş yazar. Ayrıca Türk milliyetçiliğinin ilk manifestosu de denebilir.
Osmanlı Devletinin temel devlet politikası olarak Osmancılık, Pan İslamizm ve Türkçülük olmak üzere üç siyaseti karşılaştırarak incelediği iyi bir araştırma ve inceleme kitabı aslında biraz daha kafa yormak ve bir kaç kere okumak gerekiyor zira içinde ki kelimeler günümüz türkçesine çevrilmiş olsa da yine izler bırakıyor.
Değerli Üstat Yusuf Akçura'nın gazetede yayınlanmış makalesinin kitap halidir. Ünlü Türk düşünür Üç Tarzı Siyaset adı altında Türkçülük İslamcılık Osmanlıcılık hakkında bilgiler sunmuş olup dönemin şartlarına göre sıkı bir Türkçülük savunmasına girmiştir. Osmanlıcılık ve İslamcılığın daha önce denenmiş ama başarısız olduğunu görmüştür ve bunların yararları ve zararları hakkında bizlere bilgiler sunmuştur.
Osmanlı’da yaşayan Türkler birbirlerine hem ırk ve kültür olarak hem de din olarak bağlıdır. Bu büyük bir birliktelik yaratacaktır. Ayrıca Türk olmayan müslümanlar Türkleşecek, Müslüman olmayan Türkler de etkileşim yolu ile Müslüman olacaktır. Süreğen bir fayda görülecektir. Daha da önemlisi Doğu ülkeleri ile batı ülkeleri arasında büyük, birleşmiş bir Türk devleti yer alacaktır. Dini, dili, geleneği soyu bir olacak; çok sağlam bir medeniyet kuracaktır. Buna Osmanlı öncülük etmelidir. ama Türkçülüğün zorlukları İslamcılık’tan daha fazladır: Bu yüzden hem Türk olmayan hem de Müslüman olmayanlar için ayrışma artık kaçınılmazdır ve Türkler’de henüz yeterince ulusçu fikir yayılmamıştır. Pek çoğu mazisinden habersiz yaşamaktadır. Ayrıca Üstadımız Türkçülük’e dış sorun olarak sadece Rusya’yı görür. Çünkü sadece orada Türk azınlık vardır. Rusya Türkçülük’ü istemez.
Hatta, Rusya karşıtı Avrupalılar bu fikre destek bile verebilir der.
Kitabın sonunda ise Ahmet Ferid'in konu hakkında bir mektubu ve cevabımız adı altında Ali Kemal Bey'in Üstadımızın yazdığı makale ile yorumu var
Hafta sonu bir arkadaşımın ziyareti ile geldi bu kitap .Babasının kütüphanesindenmiş.Saman kağıdına basılı , çok eski bir baskı..Arkadaşım : Bu eseri oku mutlaka "dedi.Geri gelip alıcam, yorumlarını bekliyorum.Hiç okumadım Yusuf Akçura'yı..Ben Ziya Gökalp'çiyim. Bazı yazarların fanatiğiyim.Onun gibi başkası yazamaz , gelemem ona eleştiriye.
Cemil Meriç edalı arkadaşım başladı eleştirmeye Gökalp'i. " Türkçülüğün Esasları kitabında Émile Durkheim'den etkilendiğini , Yusuf Akçura'nın Ziya'dan daha koyu Türk milliyetçisi olduğunu , sırf yahudi asıllı diye Halide Edip Adıvarla evlenmekten vazgeçtiğini.."
Kitaba gelince incecik kitabı 3 günde bitirebildim.Akıcılıkla ilgili bir problem değil çok eski basım olduğundan dili anlaşılmıyor. Bir sözlüğe bak, bir kitabı oku .Yeni okumayı öğrenen çocuk gibi okuduğumdan bir şey anlamadım.
Okurlara tavsiyem günümüz Türkçesiyle basılmış olanını okumanız.Şahsen satın alıp bu eseri tekrar okuyacağım.
"Bizim için Türk’ü İslâm’dan, İslâm’ı Türk’ten, Türk ve İslâm’ı Osmanlılıktan, Osmanlılığı Türk’ten İslâm’dan ayırmak, tekliği üçe bölmek olamaz".
Napolyon Bonapart Mısır'ı istila ettiği vakit "Mısır Mısırlınındır” ilkesi ile bu eyaletteki Türk yönetimine bir aralık son vermiş ve çağdaş milliyetçilik ilkesini başlatmıştı.
Bugüne kadar dedik, diyoruz, demek istiyoruz ki "TÜRK" mazi, meziyet sahibi bir kavimdir, altı yüz beş senelik bir devletin, Bir saltanatın kurucusu, malikdir.
Kuvvetine halel veren bunca vakalar ile beraber, İslâm hala pek güçlüdür. Müslimîn arasına, dinlerinde şüphelilik veya daha beteri olan imansızlık henüz girmemiş denebilir, İslâm'ın hemen bütün tabileri, din yolunda her fedakârlığı göze alacak, muti, dini ile heyecanlı, dini bütün kimselerdir.
İslam, mümin olan kimselerin cinsiyet ve milliyetlerini bitirir; lisanlarını kaldırmaya çalışır, mazilerini, ananelerini unutturmak ister.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Üç Tarz-ı Siyaset
Alt başlık:
Türkçülüğün Manifestosu Tam Metin
Baskı tarihi:
25 Ağustos 2015
Sayfa sayısı:
80
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059870405
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Andaç Yayınları
Baskılar:
Üç Tarzı Siyaset
Üç Tarzı Siyaset
Üç Tarz-ı Siyaset
Üç Tarz-ı Siyaset
1904´te Kahire´de çıkan "Türk" gazetesine bu kitabın özünü oluşturan "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesini göndermiştir. "Türk" gazetesinin başyazarı Ali Kemal´de "Cevabımız" başlıklı yazısıylsa Akçura´nın makalesine saldırgan ifadelerle karşılık vermiştir. Ahmet Ferit (TEK) de gönderdiği bir mektupla bu tartışmalara müdahil olmuştur. Ferit, Ali Kemal´in eleşrtirilerine cevap verdiği yazısında, Akçura´nın fikirlerine kısmen katıldığını ifade ederek bazı düşüncelerine de eleştirilerde bulunmuştur. Bu makaleler de bu kitpata yer almaktadır.

Akçura´nın en önemli eseri olan "Üç Tarz-ı Siyaset"te Türkçülük meselesi ilk defa bütün açıklığıyla ele alınmış ve Osmanlı İmparatorluğunun takip ettiği üç yoldan (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) müspet ve menfi yönleri detaylarıyla incelenerek ortaya konmuştur. Üç Tarz-ı Siyasetteki düşünceleri ve daha sonra bu doğrultudaki yazıları onu "pantürkist" ve "pantürkizmin babası" olarak tanınmasının önünü açmıştır.

Kitabı okuyanlar 261 okur

  • 3Hilal

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0