Üç Tarz-ı Siyaset (Türkçülüğün Manifestosu Tam Metin)Yusuf Akçura

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.636
Gösterim
Adı:
Üç Tarz-ı Siyaset
Alt başlık:
Türkçülüğün Manifestosu Tam Metin
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
80
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059870405
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Andaç Yayınları
Baskılar:
Üç Tarzı Siyaset
Üç Tarzı Siyaset
Üç Tarz-ı Siyaset
1904´te Kahire´de çıkan "Türk" gazetesine bu kitabın özünü oluşturan "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesini göndermiştir. "Türk" gazetesinin başyazarı Ali Kemal´de "Cevabımız" başlıklı yazısıylsa Akçura´nın makalesine saldırgan ifadelerle karşılık vermiştir. Ahmet Ferit (TEK) de gönderdiği bir mektupla bu tartışmalara müdahil olmuştur. Ferit, Ali Kemal´in eleşrtirilerine cevap verdiği yazısında, Akçura´nın fikirlerine kısmen katıldığını ifade ederek bazı düşüncelerine de eleştirilerde bulunmuştur. Bu makaleler de bu kitpata yer almaktadır.

Akçura´nın en önemli eseri olan "Üç Tarz-ı Siyaset"te Türkçülük meselesi ilk defa bütün açıklığıyla ele alınmış ve Osmanlı İmparatorluğunun takip ettiği üç yoldan (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) müspet ve menfi yönleri detaylarıyla incelenerek ortaya konmuştur. Üç Tarz-ı Siyasetteki düşünceleri ve daha sonra bu doğrultudaki yazıları onu "pantürkist" ve "pantürkizmin babası" olarak tanınmasının önünü açmıştır.
Pantürkizm'in kurucu babası olan yusuf akçura tarafından yazılmış,mısırdaki türk dergisinde yayınlanan osmanlı devleti'nin son dönemlerinde devletin bekası için osmanlıcılık, türkçülük ve islamcılık politikalarının uygulanabilirliğini ele alan kısa bir makaledir. akçura bu makalesinde açıkça türkçülüğü desteklemese de, osmanlıcılığı uygulanabilir görmemiş, islamcılık ve türkçülüğün şanslarını eşit görmüştür. fakat bu makalenin en önemli noktası; ele alınan dönemin koşulları itibariyle türkçülük olarak bir politikanın ilk defa ciddi ve kapsamlı bir şekilde dile getirilmesidir. bu sebeple modern türk devleti'nin ideoloğu olan ziya gökalp'e fikir babalığı yaptığı yada ona öncülük ettiği söylenebilir.Ali Kemal bey'in kendince yazdığı Cevabımız yazısı ve Ferit Tek'in Bir Mektup adlı yazısı da konu üzerinde tartışma-açıklama havasında da kitap içerisinde bulunur.
Yusuf Akçura Türkçülük akımının önderi sayılan muhteşem bir fikir adamı.Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesini de yaşadığı dönemin ünlü bir gazetesi olan Türk Gazetesi'ne yazmış ve ardından da kitap olarak basılmıştır.Döneminin en büyük üç siyasi cereyanının anlatıldığı ve çözüme kavuştuğu önemli bir belge Üç Tarz-ı Siyaset.
YUSUF AKÇURA
Öncelikle kitabı Ötüken Yayın evinden okumanızı tavsiye ederim. Yusuf Akçuranin Türkçülük denildiğinde akla gelen en önemli simacılardandır. "Türkçülük'ün Babası" . Yusuf Akçura 'nın bu kitabı devletin bekası için osmanlıcılık, türkçülük ve islamcılık politikalarının uygulanabilirliğini ele alan kısa bir makaledir. Kitap gerçekten Osmanlı'nın Türkçülük'ün ve İslamın muhteşem bileşkesi. Kitabı tavsiye eder ve size bir akıntıya esenlikler dilerim..
" Bugüne kadar dedik, diyoruz, demek istiyoruz ki "TÜRK" mazi, meziyet sahibi bir kavimdir, altı yüz beş senelik bir devletin, Bir saltanatın kurucusu, malikdir. 🇹🇷
Osmanlı Devletinin son dönemini şekillendiren İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük fikir akımlarını inceleyip bu tezlerin gerçekleşmesi mümkün mü değil mi sorularının yanıtını veriyor bize, Üç Tarz-ı Siyaset.Kitabı mühim kılan bu üç konuyu ele almasından ziyade Türkçülük fikrinin kendine vücut bularak fikir sahnesine çıkmış olmasıdır.
Akçura, döneminde savunulan siyasi akımları iyi irdeleyip Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük fikirlerini avantaj ve dezavantajları ile güzelce açıklamış. Bu akımlar arasında Osmanlıcılık fikrinin mümkün uygulama alanı olmadığını belirtip, diğer iki akım arasında net bir seçim yapmasa da makalesinde Türkçülüğü vurguladığı açıktır.Aynı zamanda kendisine bu yazısı hakkında verilmiş iki itiraz mektuba da kitapta yer verilmiştir.

Bu siyasi akımlar gerek aynı gerekse farklı adlarla güncelliğini hala korumaktadır diye düşünüyorum. Doğal olarak eser de bence halen çok güncel. Kitapta önsöz de güzel hazırlanmış.

İlgililerin okunması yararlı olacaktır.
(Bu arada ben kitabı Türk Tarih Kurumu Yayınları baskısından okudum.)
Kitap bölümlere ayrılmış ve üç konu üzerinde durulmuştur:

Bir Osmanlı milleti meydana getirmek

Esasını İslamcılıktan alan bir devlet yapısı oluşturmak

Türk milliyetçiliği oluşturmak

Yazar; Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük diye de adlandırılan bu fikirlerin faydaları, zararları, gelişme aşamaları üzerinde durmuş; bunlardan hangisinin Osmanlı devlet yapısına uygun olduğu üzerine tezler geliştirmiştir. 
Ve diğer bölümlerde de eleştirel cevaplar var.

Ağır bir kitap olmasına rağmen çok beğendim.
Günümüzde tartışmadan, kısmen kalkmış veya kısımları değişmiş olsada, entellektüel Türkler tarafından tartışılmaya devam eden konuyu başlatan makalelerden oluşan kitap.

Osmanlıcılık İslamcılık ve Türkçülüğün hangisinin bu millete daha faydalı olacağını soruşturan veya hangi siyasetin diğerlerinede faydası olacağını düşündüren kitap.
Değerli Üstat Yusuf Akçura'nın gazetede yayınlanmış makalesinin kitap halidir. Ünlü Türk düşünür Üç Tarzı Siyaset adı altında Türkçülük İslamcılık Osmanlıcılık hakkında bilgiler sunmuş olup dönemin şartlarına göre sıkı bir Türkçülük savunmasına girmiştir. Osmanlıcılık ve İslamcılığın daha önce denenmiş ama başarısız olduğunu görmüştür ve bunların yararları ve zararları hakkında bizlere bilgiler sunmuştur.
Osmanlı’da yaşayan Türkler birbirlerine hem ırk ve kültür olarak hem de din olarak bağlıdır. Bu büyük bir birliktelik yaratacaktır. Ayrıca Türk olmayan müslümanlar Türkleşecek, Müslüman olmayan Türkler de etkileşim yolu ile Müslüman olacaktır. Süreğen bir fayda görülecektir. Daha da önemlisi Doğu ülkeleri ile batı ülkeleri arasında büyük, birleşmiş bir Türk devleti yer alacaktır. Dini, dili, geleneği soyu bir olacak; çok sağlam bir medeniyet kuracaktır. Buna Osmanlı öncülük etmelidir. ama Türkçülüğün zorlukları İslamcılık’tan daha fazladır: Bu yüzden hem Türk olmayan hem de Müslüman olmayanlar için ayrışma artık kaçınılmazdır ve Türkler’de henüz yeterince ulusçu fikir yayılmamıştır. Pek çoğu mazisinden habersiz yaşamaktadır. Ayrıca Üstadımız Türkçülük’e dış sorun olarak sadece Rusya’yı görür. Çünkü sadece orada Türk azınlık vardır. Rusya Türkçülük’ü istemez.
Hatta, Rusya karşıtı Avrupalılar bu fikre destek bile verebilir der.
Kitabın sonunda ise Ahmet Ferid'in konu hakkında bir mektubu ve cevabımız adı altında Ali Kemal Bey'in Üstadımızın yazdığı makale ile yorumu var
Günümüzde tartışılmaya devam eden, siyasi arenada bu fikir akımlarından beslenerek alaycı bir dil kullanmaya devam edenlerin okumadığı anlaşılan kitap. Üç fikir akımına en iyi cevapları verir niteliğindeki bu makalenin önemini, dilerim kuru sıkı tarih-siyaset yapanlar okurda bir doğru bilginin sahibi olurlar. Ötüken yayınlarında ise orijinal dili ve günümüz dili ayn kitapta verilmiştir.
Kitap temel olarak üç temel konu üzerinde durmuştur. Bir Osmanlı milleti meydana getirmek, Esasını İslamcılıktan alan bir devlet yapısı oluşturmak, Türk milliyetçiliği oluşturmaktır. Şimdi hangi ideolojik örüntü ve görüşe sahip olursak olalım konuyu iyice irdeleyebilmek için zamanı göz önünde bulundurmak gerekir. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük  her birini ayrı incelemiştir ve hangisinin yararlı olacağı , Osmanlı'yı yıkımdan kurtaracağı üzerine düşünmüştür. Yusufi akçura Osmanlılığın II. Mahmud devrinde başladığını, Abdülmecid devrinde geliştiğini, Ali ve Fuat Paşalar zamanında en iyi duruma geldiğini belirtir. Osmanlılığın etkiaini ytirmesi Batı'da meydana gelen ırksal temelli hadiselerdir. Akçura bir Osmanlı birliğinin meydana getirilmeaini boş bir uğraş olarak görür. İslamcılığın Abdülaziz devrinde başlayıp Abdülhamit devrinde pekiştiğini belirtir. Ancak bu siyasetin gayri müslim ve müslimler arasında sıkıntılar ve çatışmalar ayrılmalar meydana getirdiğini açıklar. Türkçülük fikrinde ise; Türk milliyetçiliğinin meydana gelmesinde halkın büyük çoğunluğunun Müslüman olmasının etkisinden söz eder. Özellikle Rusya'nın bu fikir akımına Karşı çıkacağını izin vermeyeceğini belirtİr. Akçura’ya göre artık milletler dinlere değil dinler milletlere hizmet etmektedir.  Son olarak İslamcılık ve Türkçülük siyâsetlerinden hangisinin uygulanması daha iyidir?’ soru sorarak okuyucuya sorgulamayı bırakır.
Yusuf Akçura tarafından 1904 yılında yazılmış olan, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde devletin bekası için Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık politikalarının uygulanabilirliğini ele alan kısa bir makaledir. Akçura bu makalesinde açıkça Türkçülüğü desteklemese de, Osmanlıcılığı (dönemin şartları itibariyle) uygulanabilir görmemiş, İslamcılık ve Türkçülüğün şanslarını eşit görmüştür. Fakat bu makalenin en önemli noktası; ele alınan dönemin koşulları itibariyle Türkçülük olarak bir politikanın belki de ilk defa ciddi ve kapsamlı bir şekilde dile getirilmesidir. Bu küçük kitapçıkta, konu dönemin şartlarına göre detaylı bir şekilde incelenerek ele alınmıştır. Dilin günümüz Türkçesine göre biraz ağır olmasından ötürü fikriyatın tam olarak anlaşılabilmesi için Ord. Prof. Enver Ziya Karal tarafından bir önsöz hazırlanmıştır. Bu bölüm kitap için ön hazırlık mahiyetindedir. Yusuf Akçura'nın makalesinden sonra, kitapçığın sonunda, Akçura'nın Ali Kemal ve Ahmet Ferit'e verdiği cevap mektubu yayımlanmıştır. Boyut olarak küçük ancak içerik olarak eşsiz bu eser, bu üç politikanın dönemin şartlarına göre uygulanabilirliğini incelemesi bakımından mutlaka okunmalıdır. Keyifli okumalar değerli okur.
Akçura bulunduğu dönem şartlarına göre devlet olmanın bilincini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yazmıştır.

Ayrıca Osmanlının içinde bulunduğu gafleti örnekleriyle dile getirerek Türk Devlet geleneğini özetlemiştir.
Napolyon Bonapart Mısır'ı istila ettiği vakit "Mısır Mısırlınındır” ilkesi ile bu eyaletteki Türk yönetimine bir aralık son vermiş ve çağdaş milliyetçilik ilkesini başlatmıştı.
"Bizim için Türk’ü İslâm’dan, İslâm’ı Türk’ten, Türk ve İslâm’ı Osmanlılıktan, Osmanlılığı Türk’ten İslâm’dan ayırmak, tekliği üçe bölmek olamaz".
Kuvvetine halel veren bunca vakalar ile beraber, İslâm hala pek güçlüdür. Müslimîn arasına, dinlerinde şüphelilik veya daha beteri olan imansızlık henüz girmemiş denebilir, İslâm'ın hemen bütün tabileri, din yolunda her fedakârlığı göze alacak, muti, dini ile heyecanlı, dini bütün kimselerdir.
"Tarih, tarih! Lakin tarihe gayet dikkat ile insaf ile bakmalıyız. Gelişi güzel vakaları tarihe delil ve tarihi vakaları şahit getirmek... O şahane fenne hürmetsizlik olur".
"Türk" için Türklüğün askeri, siyasi ve medeni geçmişi yalnız Hüdavendigar'lardan, Fatih'lerden, Selim'lerden, İbn-i Kemal'lerden, Nefi'lerden, Baki'lerden, Evliya Çelebi'lerden, Kemal'lerden teşekkül ediyor; Oğuzlara, Cengiz'lere, Timur'lara, Uluğ Bey'lere, Farabi'lere, İbn-i Sina'lara, Teftazani ve Nevai'lere kadar varamıyor. ("Türk" adında ki gazete eleştiriliyor)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Üç Tarz-ı Siyaset
Alt başlık:
Türkçülüğün Manifestosu Tam Metin
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
80
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059870405
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Andaç Yayınları
Baskılar:
Üç Tarzı Siyaset
Üç Tarzı Siyaset
Üç Tarz-ı Siyaset
1904´te Kahire´de çıkan "Türk" gazetesine bu kitabın özünü oluşturan "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesini göndermiştir. "Türk" gazetesinin başyazarı Ali Kemal´de "Cevabımız" başlıklı yazısıylsa Akçura´nın makalesine saldırgan ifadelerle karşılık vermiştir. Ahmet Ferit (TEK) de gönderdiği bir mektupla bu tartışmalara müdahil olmuştur. Ferit, Ali Kemal´in eleşrtirilerine cevap verdiği yazısında, Akçura´nın fikirlerine kısmen katıldığını ifade ederek bazı düşüncelerine de eleştirilerde bulunmuştur. Bu makaleler de bu kitpata yer almaktadır.

Akçura´nın en önemli eseri olan "Üç Tarz-ı Siyaset"te Türkçülük meselesi ilk defa bütün açıklığıyla ele alınmış ve Osmanlı İmparatorluğunun takip ettiği üç yoldan (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) müspet ve menfi yönleri detaylarıyla incelenerek ortaya konmuştur. Üç Tarz-ı Siyasetteki düşünceleri ve daha sonra bu doğrultudaki yazıları onu "pantürkist" ve "pantürkizmin babası" olarak tanınmasının önünü açmıştır.

Kitabı okuyanlar 212 okur

  • Ali DAYICIK

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0