Arzuhalci, bir alıntı ekledi.
Dün 00:58 · Kitabı okudu · Puan vermedi

... Bizden uzaklaşmadıkça bize görünmeyen sıhhat, itiyadın(alışkanlığın) verdiği hissizlikle, sağlamların şuurundan kaçıp nasıl ve nereye saklanıyor?...

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami SafaDokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa

Esselemualeykum Cuma bayramımız mübarek olsun
selam muhabbet dua af afiyet sağlık sıhhat selamet istikamet şifa bereket tüm alem i İslamın üzerine ve vefat eden Müslümanların üzerine olsun

FETİH SÛRESİ.
8. Şübhesiz ki biz seni, bir şâhid, bir müjdeleyici ve (aynı zamanda) bir korkutucu olarak gönderdik.
9. Tâ ki Allah’a ve Resûlüne îmân edesiniz; ve O’na (dînine ve peygamberine) yardım edesiniz, hem O’nu (Rabbinizi) büyük bilesiniz! Hem sabah ve akşam O’nu tesbîh edesiniz!
10. Şübhesiz ki sana bîat edenler, ancak Allah’a bîat etmektedirler. Allah’ın (kudret) eli onların (sana bîat eden) ellerinin üzerindedir. Artık kim (bîatını) bozarsa, o takdirde ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a, hakkında söz verdiği şeyi yerine getirirse, bunun üzerine (Allah) ona yakında (pek) büyük bir mükâfât verecektir. ............... ......

Fatma Çatal, bir alıntı ekledi.
15 Mar 18:18 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Bu bir sıhhat ölçüsüdür, sigara, dedi. İyi gelmedi mi, bil ki iyi değildir insan.

Yalnızız, Peyami Safa (Sayfa 284 - Ötüken Neşriyat)Yalnızız, Peyami Safa (Sayfa 284 - Ötüken Neşriyat)

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Muhibbi ( Kanuni Sultan Süleyman)

Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi

Pişkin, bir alıntı ekledi.
13 Mar 19:40 · Kitabı okuyor · Beğendi

Bi anlatamadık!
Matematik sıhhat kadar lâzım değil. Hatta insanların yüzde doksanına hiç lâzım değil."

Yalnızız, Peyami SafaYalnızız, Peyami Safa
Murat Söylev, bir alıntı ekledi.
12 Mar 23:03

Nur-u iman, insanın bütün ef'al ve âsârına sıhhat ve istikameti vermek şanındadır.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 97)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 97)

*Şimdiki ilahiyatçılar*
Adını bilmediği ama künyesiyle tanıdığı Ebû Hanife'nin binlerce talebesi olup, bunların kırk kadarı müctehid mertebesine ulaşmış olduğu halde bizim ilahiyat hazırlık talebesi Nisa Nur, İmam-ı Azam’ın içtihadlarına kafa tutuyor. Utanmıyor. Çünkü o mutlu.

İlahiyat 4. Sınıf öğrencisi Özgürcan’ın okumaya vakit bulamadığı kitapları derleyen, toplayan, yazan, bir hadis için binlerce kilometre giden İmam Buhari, Özgürcan’ın derin tenkitlerinden kurtulamıyor. Çünkü Onun Google var ve çok mutlu.

66 yaşında hapis cezası olarak kuyuya atılan ve 15 senelik bu zamanda ezberden öğrencilerine 30 ciltlik El Mebsut isimli kitabını yazdıran İmam Serahsi’ye, sehiv secdesi yapmayı bilmeyen İlahiyat 2.Sınıf öğrencisi Betül kafa tutuyor. Ama mutlu

Abdullah ibni Mesud hadis rivayet ederken yüz şekli değiştiği, nefesi kesildiği, titrediği halde, ilahiyat 2. Sınıf öğrencisi Umutcan Hadis okurken veya kendisine okunurken bacak bacak üstüne atıyor. Çünkü olabildiğince edepsiz ama bir o kadar mutlu.

Muhammed İdris er-Razi, hadis için ilk çıktığı yolculuğu yedi sene sürdü. Yaya olarak yürüdüğü yollar bin fersah kadardı. İlahiyat 1. Sınıf öğrencisi Şeyma dolmuşla gidip geldiği fakülte yollarında Hadislerin sıhhat durumunu tartışıyor. Çünkü o mutlu ..

İmam Buhari gece uykudan uyanır, lambasını yakar, hatırına gelen faydalı bir şeyi yazardı. Hatta bir gecede yaklaşık yirmi defa kalktığı olurdu. İlahiyat 1. Sınıf öğrencisi Mert sabah namazına kalkmadığı halde hadis tenkiti yapıyor. Çünkü o aşırı mutlu.

İlahiyat 4. Sınıf öğrencisi günlük 10 sayfa okumadığı halde, İbn Cerir 40 yıl boyunca her gün 80 sayfa yazdı. Ama İbni Cerir bir ilahiyat öğrencisi kadar cüretkar değildi. Çünkü onun Google ve ahkam keseceği sosyal medya hesapları yoktu.

Mezhep İmamı olan İmam Mâlik'e kırk soru sorulmuş¸ otuz altı tanesine ‘’Bilmiyorum' cevabını verdiği halde, ilahiyat ikinci sınıf talebesinin altından kalkamadığı mesele yok. Demek o yüzden mezhep beğendiremiyoruz.

Enes Genç, bir alıntı ekledi.
12 Mar 15:01 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Allah'tan kork
Ey oğul!

Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nisbette kaçın. Allah'ın saadete uzanan yolundan ayrılma. Hayatını düzene sokan emirlerini sakın ihmal etme ki, yaşayışın sıhhat bulsun, gözlerin aydın olsun.

Çünkü gizli ve kapalı hiçbir şey Allah'tan gizli ve kapalı değildir.

Ey Oğul, İmam Gazali (GELENEK YAYINCILIK)Ey Oğul, İmam Gazali (GELENEK YAYINCILIK)