Giriş Yap
Ne acayip âlem! Burada, herkes kendini eğleniyor zannediyor; fakat, hepsi de can sıkıntısından ne yapacağını şaşırmış, tepinen, bağıran ve bir an evvel sızıp uyumak için sarhoş olan birtakım biçarelerdir. Zavallı insanlar kendi kendilerini nasıl aldatıyorlar! Ve bir hayal-i ham [gerçekleşmeyecek bir düş] peşinde ne çok para, ne çok vakit, ne çok sıhhat sarfediyorlar.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Reklam
Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve âfiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, âhireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermaye-i ömrünü bâd-ı heva boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise, birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki: “Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni Yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan.”
46. Güzel ahlak için şu dua okunur: Allah'ım? Sen'den sıhhat, afiyet ve güzel ahlak isterim. (TİRMİZİ, Müslim, Ahmet Bin Hanbel)
Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in 4000 Sünnet ve Adabları, Ahmet GültekinSayfa 16 - Kitap Kalbi Yayıncılık - 2.Baskı - 2015
·
"Dünyaya kan içinde gelen insanoğlu, kurtuluşa da kan içinde gidecek. Bunu sen istemesen de düşman zorluyor. Asıl temizlik kan istiyor... İnsanlığın türlü illetlerden sararmış suratına vakar ve sıhhat vermek için kan lazım..."
Karılar Koğuşu, Kemal Tahirİthaki Yayınları
Reklam
Bâzı nasihatler vardır, hayatta iken yapılır. Bâzı nasihatler de vardır, vefât ederken yapılır.  Bunlar sanki özün özü gibidir. İşte böyle nasihatlerden biri, İslâm âlimlerinin büyüklerinden Ebü’l-Kâsım Kuşeyrî’nin kayınpederi ve hocası Ebû Alî Dekkak’ın “rahmetullahi teâlâ aleyh” vefât ederken üç şey nasihat etti: “Cumâ günü gusül abdesti alınız! Her akşam abdestli olarak yatınız! Her hâlinizde, Allahü teâlâyı hatırlayınız!” Osmanlılar zamanında, ecdadımızın, dedelerimizin, ninelerimizin el kitabı olan Kutbuddin-i İznikî hazretlerinin Mızraklı İlmihâl kitabı ile Süleyman bin Cezâ hazretlerinin; Huccet-ül İslâm kitabında şöyle denilmektedir: [Bu 2 kitap; Hakîkat Kitabevi’nin yayınlarından; İslâm Ahlâkı kitabının içinde mevcuttur.] Cuma gününün sünnet ve edepleri vardır. Muhammed aleyhisselâmı sevenlerin bunları yapması lâzımdır. Abdestli durmak çok faziletidir. Cuma günü, Cuma namazı için gusül abdesti almalıdır. Bu gusül hakkında çok hadîs-i şerîf vardır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir.” [Riyâd-un-nâsıhîn] “Kim, yatağa abdestli ya-tarsa, o gece bir melek sabaha kadar; (Yâ Rabbi! Bu kulunu affet!) diye duâ eder.” [Hâkim] “Abdestli yatıp Allahü teâlâyı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibâdet eder. Uyandığı zaman yine Allahü teâlâyı anarsa, o melek, bu kulun affı için Allaha dua eder.  [İbni Hibban] “Abdestli yatan, gece ibâdet eden, gündüz oruç tutan gibidir.”                      [Deylemi] “Abdestli yatan, gece vefât ederse şehit olur.” [İbni Sünni] Âlimlerin önderi, velîlerin baş tâcı olan İmâm-ı Rabbânî hazretleri “rahmetullahi teâlâ aleyh” Mektûbat’ının 2. cild, 25. mektûbunda şöyle buyuruyor: “Ey oğlum! Bu zamanda sıhhat ile ve üzüntüsüz geçen vakitler, bulunmaz ganîmettir. Dînimize uygun olan her iş, hattâ alışveriş bile zikir olur. Her işinde, Allahü teâlânın emrini ve yasağını gözet!..”
Reklam
2
744
7,4bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.48