• İlahi Hitap da Nass Olgu İlişkisi
  Tefsire Giriş:
  Kur'an hitabı ile ilk hitap çevresindeki muhatap kitle arasındaki ilişki son derece canlı, dinamik, diyalojik ve diyalektik bir ilişki olarak gerçekleşmiştir. Bunun Kur'an metnindeki en müşahhas örneği, "yes'eluneke" (Sana soruyorlar) lafzıyla başlayan ayetlerdir. Kimi zaman sahabiler, kimi zaman Kureyşli müşrikler, kimi zaman Yahudiler Hz. Peygamber'e birtakım sorular sormuş, bu soruların her biri hakkında müstakil ayetler inmiştir. Mesela, Hz. Peygamber'e helaller, haram aylar, yetimler, içki ve kumar gibi meseleler hakkında sorular sorulmuş ve bu soruların her biri hakkında ayet inmiştir (Bakara 2/189, 217, 219, 220). Yine Hz. Peygamber'e farklı maksatlada kıyamet, ruh, Zülkarneyn hakkında sorular sorulmuş ve bu sorular için de birçok ayet inmiştir.(A'raf 7/187, İsra 17/85, Kehf 20/83). Bütün bunların dışında, bazı sahabilerin gereksiz sorular sormaları üzerine, "Ey iman edenler! Size izahı yapıldığı takdirde, müteessir olmanıza yol açacak konular hakkında soru sormayın" mealindeki ifadeyle başlayan Maide 5/101. ayet inmiştir. Bu ayetlerin açıkça belgelediği üzere Kur'an kendi nüzul ortamında olup bitenler hakkında konuşmuş ve ilk muhatap kitle tarafından da anlaşılmıştır. Fakat burada söz konusu olan anlama, özne-nesne ayrımının ayrışmasına dayanan, başka bir ifadeyle, yazılı bir metnin dil, anlam ve yorumbilim açısından incelenmesiyle yazarın niyet ve maksadının keşfedilmesini amaçlayan faaliyetten çok farklıdır. Aslında Kur'an'ın ilk muhatap kitle açısından anlaşılması büyük ölçüde Hz. Peygamber'in tebliğ ve temsil pratiğinin anlaşılmasıdır. Çünkü Kur'an'ın ilk defa şifahi bir hitap olarak Hz. Peygamber'in dilinden sadır olduğu malumdur. Bu durum ilk hitap çevresinde Kur'an'ın Hz. Peygamber ve onun rehberliğinden bağımsız olarak algılanmadığını söylememize imkan tanır. İlk müslüman nesil olarak sahabenin Kur'an'ı Hz. Peygamber'in rehberliğine (Sünnet) bakarak anladığı kuşkusuzdur. (İlahi Hitâbın Tefsiri C. I. s.14-15)
 • https://youtu.be/QcARURCYMEE

  Kimi zaman çekilirim ıssız bir köşesine tepenin
  ilişirim ucuna gölün, kımıldamadığı yerde çevresindeki
  otların rüzgârda ve durgun sularına
  güneşin kendi resmini çizdiği öğle saatlerinde.
  Dal oynamaz, yaprak kımıldamaz rüzgârda;
  bir tek dalga yoktur sularda;
  ağustosböceğinin cırcırı; daldaki kuşun kanat
  çırpışı ve ne de kelebeğin vızıltısını görür,
  duyarsın; ne yakında ne uzakta ne bir ses
  ne bir nefes. Sonsuz bir sessizlik egemendir
  o kıyılarda; unuturum kendimi ve
  dünyayı sessizce orada oturduğumda;
  duyarım kol ve bacaklarımın çözüldüğünü
  uzattığım yerde; ne bedenim ne ruhum
  can verir onlara; devinimsizlikleri
  karışmıştır sanki bu yerlerin sessizliğine.

  Gökte olsun, yerde olsun dostu ve sığınağı
  mutsuzların, intihardan başka bir şey değil.

  ...bilir misin, düşünür müsün hiç açtığın yaraları
  yüreğimin ortasında? Sen uyuyorsun:
  Bense görünüşte bu denli sevecen
  gökyüzü ve her şeye gücü yeten;
  beni acı çekmek için yaratan eski Doğa'yı
  izliyorum pencereden.

  Yoksun bırakıyorum seni umuttan; evet,
  umuttan- dedi Doğa - Işıldamasın gözlerin
  ağlamanın dışında.

  Ne ki, ben
  duyuyorum kaybolduğunu o kadar çok sevdiğim
  gençlik yıllarımdan arta kalan ve silindiğini
  sevimli imgelem dünyamın, tatlı düşlerimin;
  ve son anıma kadar, adını andıkça, özlem
  duyacak ve beni ağlatacak olan

  Ne zaman ki bu yüreğim taş kesecek,
  soğuyacak ve güneşli tarlaların dingin
  ve suskun anlatımı; baharda sabah kuşlarının
  cıvıltısı ve suskun ay bulutsuz gökyüzünde,
  tepelerde, vadilerde artık ısıtmayacak kalbimi
  ve tüm güzellikler cansız ve anlamsız
  gelecekler bana; her türlü yüce duygu ve
  incelik ve sevecenlikten uzak kalacak,
  unutacağım, işte, o zaman yoksun
  kalacağım tek avuntumdan ve içimi daha az
  okşayan başka uğraşlara dalacağım;
  adayacağım ıstıraplı yaşamımdan geri kalan
  sevimsiz yıllarımı. Acı gerçeği ve
  ölümlü ve ölümsüzlerin kara talihini
  araştıracağım; insanoğlunun niçin
  yaratıldığını; kendisini hangi sıkıntıların
  beklediğini; hangi acınacak durumlarla
  karşı karşıya kaldığını; yazgının
  insanoğlunu hangi sona sürüklediğini
  ve Doğa’nın; acımızın, kime yaradığını,
  kimi sevindirdiğini;
  bilge kişilerin övgüye boğduğu;
  benim ancak şaşkınlıkla hayran kaldığım,
  bu giz dolu evrenin
  hangi yasalar, hangi kurallar uyarınca,
  hangi amaç uğruna devindiğini.
  (Alıntı)
 • Son zamanlarda çok çekmiştim. Kim bilir kaç kez duymuştum, çocuklarını"Sana kaç kez demedim mi, eve sokaktan kimseyi çağırmak yok!" diye parlayan anneleri.
 • Biz kırıldık daha da kırılırız
  Ama katil de bilmiyor öldürdüğünü
  Hırsız da bilmiyor çaldığını
  Biz yeni hayatın acemileriyiz
  Bütün bildiklerimiz yeniden biçimleniyor
  Şiirimiz, aşkımız yeniden,
  Son kötü günleri yaşıyoruz belki
  İlk güzel günleri de yaşarız belki
  Kekre bir şey var havada
  Geçmişle gelecek arasında
  Acıyla sevinç arasında
  Öfkeyle bağış arasında..
 • Harap olmuş bir tapınağın son sütunu gibi, terk edilmiş odanın ortasında sessiz ve yalnız dikiliyordu.
 • Kurbağalara İnanıyorum kitabında yer alan düşüncelerini, öykülerinden çok sevdiğim Behçet Çelik'in #günortasındaarzu kitabı #okudum bitti.
  Kitabın arka kapak yazıları arasında yer alan Asuman Kafaoğlu'nun ifadesi: "...basit şeyler anlatmıyor, asıl anlatmayı seçtiği anlatmadıkları. Ve bunda çok başarılı." son derece doğru. Bir süre sonra başka bir kitabıyla tekrar buluşmamız lazım Behçet Çelik ile...
 • Belki de sana doğru atılan ilk adımların, son umudusundur.