ibiaryu, bir alıntı ekledi.
17 saat önce · Kitabı okuyor

Toplumu ben değiştirecek değilim. Pislik silah tacirleri ceplerini doldururken , hükümet gettolarda uyuşturucu tacirlerine gözlerini kapatırken , gazetelerimiz her türden manyağı ve cinsel sapığı yıldız yaparken ve televizyon her geçen gün kanı ve şiddeti biraz daha sıradanlaştırırken , Amerika Birleşik Devletleri herkesin kendi küçük boğazını ve karını düşündüğü ülke olarak kalacak!

Garez, Alexis AubenqueGarez, Alexis Aubenque
Guernica, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Çocuğa televizyon izlerken yemek yedirmek onun damak tadını duyamamasına neden olur.Damak tadı da çocuğun yemek yemesi için itici bir güçtür.Damak tadını duyamayan çocuk , yemek yemekte isteksizdir.

Çocuk Neyi Neden Yapar? 2, Adem Güneş (Sayfa 53 - Nesil Yayınları)Çocuk Neyi Neden Yapar? 2, Adem Güneş (Sayfa 53 - Nesil Yayınları)
Furkan, bir alıntı ekledi.
Dün 10:39 · Kitabı okuyor

"Düşünün bakalım televizyon karşısında muhallebi gibi gevşemiş bir Müslümanda değil cihad etmek, acaba kalkıp bir farzı ifa edecek kuvvet ve istek kalmış mıdır?"

Bir Değirmendir Bu Dünya, Cahit Zarifoğlu (Sayfa 17)Bir Değirmendir Bu Dünya, Cahit Zarifoğlu (Sayfa 17)
İarea, bir alıntı ekledi.
Dün 02:57 · Kitabı okuyor

“Beckett’in ‘Son Band’ adlı eserindeki gibi, yaşamımızı bir ses kayıt cihazına konuşarak geçiriyoruz; evlerimizdeki radyo, televizyon ve telefon kablolarının sayıları arttıkça varlığımız daha da yalnızlaşıyor.”

Aşk ve İrade, Rollo MayAşk ve İrade, Rollo May
Hayriye KIZILTAŞ, bir alıntı ekledi.
19 Mar 16:10

Televizyon ve sinema gayet iyiydi ama o olaylar başka insanların başına geliyordu. Kitaplrda bulduklarım ise kafamın içinde gerçekleşiyordu. Bir şekilde ben de orada oluyordum.

Öyküler, Neil Gaiman (Sayfa 12)Öyküler, Neil Gaiman (Sayfa 12)
Nazlı can Güneş, Ebu’l A’la Mevdudi'yi inceledi.
19 Mar 14:41 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Kapitalizmin kölesi olmuşuz.O kadar aç insan varken ünlüler bir ayakkabıya bile o kadar para veriyor.Hiç mi acıma duygusu yok sizde?kapitalizm bizim dinimizi unutturup bizi kendine köle yapıyor.Biz Amerikalıları zengin olarak biliyoruz .Ama onlarca aç insan var.Çünkü televizyon sadece zenginleri gösteriyor.Kapitalizm düşmanımız .onu yeneceğiz.Dinimizi kaybetmeyeceğiz.Kapitalizmin kölesi olmmamaya çalışın.

Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 19 Mar 08:52 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Rüyalara çok önem verir misiniz?
İki tür rüya vardır. Hemen unuttuklarınız, bir de çok önemli
olanlar. Bunları derinden anlamak istiyorum, çünkü bence hepsi
de birer mesaj.
En son gördüğünüz rüya nedir?
Dün gördüm. Savaş hakkında tekrar tekrar gördüğüm rüyalar-
dan biri. Savaş daha yeni başlamış. Ben üşümüş görünüyorum,
diğerleriyle birlikte, cesetlerin üstüne basarak yürüyorum. Ceset-
leri yalnızca ayaklarımızla.hissedebiliyoruz, çünkü gözlerimiz devasa bir televizyon ekranına kilitlenmiş. Her şeyi bilen bir uzman,
bilimcilerimizin dünyanın dönüş hızını artırmanın bir yolunu
bulmayı başardığını, böylece rakederimizin düşman raketlerin-
den daha hızlı ateşleneceğini söyleyerek bizi teskin ediyor. Aslın-
da dünyanın ayaklarımızın altında döndüğünü hissedebiliyoruz,
sanki devasa bir topun üzerinde yürüyen ayılarmışız gibi. Sonra
o büyük televizyon ekranında konuşan kişinin yüzünde kar gibi
incecik bir toz görüyorum, bizim üzerimizde de kar var ve yavaş
yavaş her şey karda bir yürüyüşe dönüyor; neredeyse neşeli bir an
bu. Sonra yürüyorum ve yalnızca beyazlık görüyorum.

Şiirsel Sinema, Andrey TarkovskiŞiirsel Sinema, Andrey Tarkovski
Neyzen Tevfik, bir alıntı ekledi.
18 Mar 23:46

Her kitle iletişim aracı insanlık tarihinin bir döneminin aracıdır. Televizyon da sergileme, gösterme, başka bir deyişle teşhir çağının aracıdır.

Cogito Sayı 2 Kirlenen Çağ, Kolektif (Sayfa 54 - YKY)Cogito Sayı 2 Kirlenen Çağ, Kolektif (Sayfa 54 - YKY)

Simülakr Kuramı ve Baudrillard üzerine karalamalarım...
Başlarken şunları belirtmekte fayda görüyorum:
*Eserin aslı Fransızca yazılmıştır.
*Türkçemiz bir felsefe dili olan Fransızcanın gramerini karşılamakta maalesef yetersizdir ve bu durum çeviri işlerini zorlaştırmaktadır.
*Çok sevdiğim bir entelektüel olan Dr. Mehmet Ali Kılıçbay, 'İmge Yayınları'ndan Foucault'nun eserlerini çevirme girişimini -ki kendisi Galatasaray Lisesi mezunudur ve Fransızca'yı anadili gibi bilir- tam bir delilik olarak nitelemiştir.
*Türkçenin bu husustaki eksikliği, çevirmenlerin yaşadıkları zorluklar, kavram üretememe veya mevcut kavramların yetersizliği ve asıl anlamı karşılayamaması gibi durumlar göz önüne alınırsa Baudrillard'ın eserlerini ve ''Simülakr Kuramı''nı açıklamaya çalışmak da bir çılgınlıktır.

Bu açıklamalardan ve uyarılardan sonra meseleye yüzeysel bir giriş yapabiliriz.

Fransız sosyolog-yazar Jean Baudrillard başlarda bir 'Marxist'ti. Benim de onu ilk okuma girişimim sanırım 1976'da ilk basımı yapılan ve Marxist bir noktadan yola çıkan ''Tüketim Toplumu'' adlı eseriyleydi. Bu eserindeki eşik, kaynama noktası(ingilizcede 'boiling point' derler) nesnelerin yalnızca tüketilen nötr 'şey'ler olduğu bir dönemin son bulup, insanın nesneleştiği ve önceki tüketim nesnelerinin, nesneleşen insanı etkilemeye ve belirlemeye başladığı bir döneme girildiği savıydı. Çok karmaşık oldu galiba :)

Daha sonra Baudrillard Marxist çizgiden de uzaklaşmaya ve daha çok moderndışı veya modernsonrası diyebileceğimiz bir noktada kimliğini yaratmaya başlamıştır. ''Buradaki ayrım nedir Dosto?'' diye bir soru sorarsanız eğer şöyle derim:
*Modern dönemde bu tür bir sosyolojik meselenin izahı hep bir ideolojik çerçeve içerisinde gerçekleşirdi ve nitekim Baudrillard da Marxizm'den faydalanmaktaydı.
*Fakat daha sonraları yani Baudrillard modern kategorizasyondan çıkmaya başlayıp modernsonrası bir noktaya göçünce, modernizmin ürettiği tüm fikir familyalarını elinin tersiyle iter ve belki de kapitalizmden sonra en çok Marxizm'i kritize eder.

Şimdi gelelim simülasyon ve simülakr meselesine!

Baudrillard'ın bu teorisi, çağdaş(iltifat ediyor değilim) Batı toplumlarının kapitalizmin ve kapitalizmin kitle iletişim araçlarının güdümüyle, artık ''gerçeklikle ilişkilerini yitirdikleri'' fikrine dayanır ve günümüz batı toplumunun ''gerçeklik'' kavramını sorgular. Ona göre gerçeklik veya hakikat denen şey ortadan kalkmış, mânâsızlaşmıştır, artık simülasyon vardır ve bu çağ simülasyon çağıdır, buna ''hipergerçeklik'' de der kendisi.

Fakat buradaki önemli nokta:
*Gerçeğin yitirilip bunun yerini ''taklitçe''nin yani simülakrın alması değildir, Baudrillard bunu savunmaz; ona göre gerçek ile taklit yani simülakr arasında bir fark kalmamıştır gerçek denen şey anlam yitimine uğramıştır.

Artık insanlık neyin gerçek neyin sahte, düşsel, simülakr, simülasyon, taklit olduğunu bilemediği bir çağa girmiştir. Taklit ve gerçek iç içe geçmiştir.

Onun teorisinin tarihsel süreci birkaç aşamada gelişim gösterir:
*Pre-modernizm veya erken modernizm
*Modernizm
*Post-modernizm

Pre-modernizm, Rönesans ve Sanayi Devrimi arasını kapsar. Bu dönem yeni sınıflar oluşturur, burjuva sınıfının yükselişini hazırlar ve geleneksel düzenin taşlarını yerinden oynatır. Sanayinin sınıflar oluşturması ilk dönem simülakr düzenine örnektir.

Modern dönemde sınıflar gelişerek korunmakla birlikte (elbette gelişme burjuvalar için ekonomik bir büyüme ve hacimsel bir küçülme iken; yoksul kesim için bunun tam tersidir) sinema olgusu başat bir konum alır.

Yani simülasyonlar sinema aracılığıyla topluma aktarılır. Örneğin Alfred Hitchock filmlerindeki yüksek binalı Amerikan kentleri, idealize tipler, konforun ve zenginliğin pornografisinin yapıldığı sinema ürünleri ve bunların asla varoşlardan ve yoksulluktan söz etmemesi, bu şekilde simüle edilmiş bir Amerika'nın sunumu...

Postmodern dönemde ise üretim olgusu yerini tüketime bırakırken, insanın belli bir bilinçle, idealize de olsa elde ettiği gerçeğin yerini simülakrlar alır. Yani tüm gerçeklik medya ile aktarılır ve insan iktidarın-medyanın sürekli tekrar ettiği simülakrları tüketir.

Şimdi tüm bunları örneklemek gerkirse:
*Örneğin Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, milyonlarca insanın göçüne, binlercesinin ölümüne, tecavüze uğramasına ve korkunç acılar çekmesine
sebep olmuştur. Fakat dünyanın geri kalan kısmının büyük çoğunluğu için bu olaylar birer simülasyondur. Çünkü medya denen aygıt bu savaşı, halkı sürekli haber bombardımanına tutmak suretiyle rutin bir olaya dönüştürmüştür. Artık biz akşam eve geldiğimizde Halep'te bir binada Rus uçaklarının saldırısında 100 kişinin öldüğü haberini duyar ve soğukkanlılığımızı koruruz. Bizde o ölümlerin yarattığı etki bir grup hayvanın(!) ölümünün yarattığı etkiyle aynıdır maalesef. Kanepemizde rahatımız yerindedir ve oradaki savaş ve ölüm haberleri birer simülasyondur artık. Çünkü medya alıştırır ve uysallaştırır, savaşın gerçekliği ehemmiyetini yitirmiştir.

**Baudrillard'a göre modernizme kadar olan dönem gerçeği ideolojilerle korurken; simülasyon çağında artık gizlenecek bir gerçek olmadığı gizlenir. Bu, tüketim ürünleri ve medyanın simülize ettiği durumlarla yapılır.

*Televizyon programları, haberler, talk showlar, tartışma programlarının, toplumun bir şeyleri derinlemesine düşünmesini engellemekten başka etkisi yoktur. Bu noktada Truman Show filmini öneririm, mutlaka izleyin!!

Yani kısaca Baudrillard Pre-modern dönemden başlayıp, para olgusunun boyut değiştirdiği günümüze kadar olan dönemde toplumun çeşitli simülasyonlara maruz kaldığını ve en sonunda tüm gerçekliğin anlam kaybına uğradığını ve simülasyon çağına girildiğini, bunun iktidar eliyle, medya aracılığıyla yapıldığını, hayatın ve hatta evrenin kocaman bir simülasyon olduğunu savunmaktadır. Kandırılıyoruz :)

Baudrillard'ın Matrix filmini etkileyen, tüm evrenin bir simülasyon olabileceği fikrine biraz tereddütle yaklaşıyorum. Zaten amacım yüzeysel, yoğurdun
kaymağı türünden bir açıklamaydı. Yoğurdun
tamamını tüketmek yine size ve tabii ki bana kalıyor. ;)

Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 18 Mar 16:53 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

pencerede ışıl ışıl gülüyor gencecik kavak
aman ne güzel
televizyon anteninde bir çift sığırcık
çatıda bir çift kumru
ve yanım da sekiz yıldır öptüğüm kadın
ısırılmış elma yanıbaşında
yenik düşmüş dikenli çit
baktım
yatağımdayım
ağrım sızım yaram berem yok
başladı kuşlar gibi çırpınm ağa yüreğim
ne güzel
ne güzel

Acıyı Bal Eyledik, Hasan Hüseyin KorkmazgilAcıyı Bal Eyledik, Hasan Hüseyin Korkmazgil